Dierickx Leys Fund II Growth klasse c Beheersvennootschap: Cadelam NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICBE)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.

Historische prestaties

Het compartiment gaat van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B op 31/10/2018
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B op 31/10/2018

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart gaat op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het fonds kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund II Growth heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische en sectorale spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat voornamelijk uit aandelen van bedrijven die een sterke omzetgroei genereren. Zwakke munten worden zoveel mogelijk vermeden.
 • Dierickx Leys Fund II Growth kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen.
 • Kapitalistiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd).
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 87,8% 5 098 508
Rek courant 12,2% 707 052
Totaal in EUR 100,0% 5 805 560

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8758 436 0 3 623 917 3 174 028 54,7%
EUR 706 670 0 1 924 862 2 631 532 45,3%
Totaal in EUR 707 106 0 5 548 779 5 805 560

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Distributie 5,5% 279 086
Media 4,9% 250 648
Consumptie/Luxe 16,5% 839 269
Farmacie/Medical 10,9% 553 858
Financieel 7,4% 376 432
Industrie 3,0% 155 047
Technologie 47,0% 2 395 168
Staal/Non-ferro 4,9% 249 000
Totaal in EUR 5 098 508

962.19 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2018

Dierickx Leys Fund II Growth klasse c Kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
AMAZON COM 4,8% 200 1 593,41 USD 318 682 279 086 16/11/2018
Media
NETFLIX INC 4,3% 1000 286,21 USD 286 210 250 648 16/11/2018
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 4,5% 160 1 855,32 USD 296 851 259 968 17/11/2018
HERMES INTERNATIONAL 1,7% 196 491,00 EUR 96 236 96 236 16/11/2018
LVMH 4,1% 900 264,25 EUR 237 825 237 825 16/11/2018
MONCLER 4,2% 8000 30,66 EUR 245 240 245 240 16/11/2018
Farmacie/Medical
EUROFINS SCIENTIFIC 3,4% 500 391,00 EUR 195 500 195 500 16/11/2018
INTUITIVE SURGICAL 2,8% 359 518,54 USD 186 156 163 026 16/11/2018
ORPEA 3,4% 2010 97,18 EUR 195 332 195 332 16/11/2018
Financieel
MASTERCARD 2,3% 751 199,04 USD 149 479 130 906 16/11/2018
VISA 4,2% 2000 140,18 USD 280 360 245 525 16/11/2018
Industrie
MIDDLEBY CORP 2,7% 1500 118,03 USD 177 045 155 047 16/11/2018
Technologie
ACTIVISION BLIZZARD 1,6% 2144 50,94 USD 109 215 95 645 16/11/2018
ADOBE 2,2% 601 238,89 USD 143 573 125 734 16/11/2018
ALIBABA 4,6% 2000 154,10 USD 308 200 269 906 16/11/2018
ALPHABET INC class C 5,0% 313 1 061,49 USD 332 246 290 965 16/11/2018
APPLE COMPUTER 4,7% 1600 193,53 USD 309 648 271 174 16/11/2018
ASML HOLDING 5,3% 2100 147,74 EUR 310 254 310 254 16/11/2018
FACEBOOK INC-A 2,5% 1203 139,53 USD 167 855 146 999 16/11/2018
MELEXIS 4,2% 4500 53,55 EUR 240 975 240 975 16/11/2018
MICROSOFT 3,4% 2081 108,29 USD 225 351 197 352 16/11/2018
NVIDIA CORP 2,5% 1000 164,43 USD 164 430 144 000 16/11/2018
TENCENT-ADR 2,5% 4500 37,47 USD 168 615 147 665 16/11/2018
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,7% 30000 5,15 EUR 154 500 154 500 16/11/2018
Staal/Non-ferro
UMICORE 4,3% 6000 41,50 EUR 249 000 249 000 16/11/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Aangezien het fonds pas gestart wordt op 31 oktober 2018 is er geen 'commentaar van de beheerder' beschikbaar.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Growth

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Growth klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Growth

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer