Dierickx Leys Fund II Equity klasse c Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/12/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 -3,40%
1 jaar -3,11%
2 jaar 2,90%
3 jaar 5,40%
5 jaar 7,99%
Rendement sinds oprichting 5,73%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 8,73 per 31/10/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,60 per 31/10/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,0% 61 178 145
Rek courant 1,0% 643 868
Totaal in EUR 100,0% 61 822 013

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8845 61 037 0 33 429 310 29 622 218 47,9%
EUR 474 974 0 20 580 775 21 055 749 34,1%
DKK 0,1340 472 0 12 297 500 1 647 313 2,7%
GBP 1,1128 89 704 0 4 549 450 5 162 221 8,4%
CHF 0,8862 0 0 922 240 817 289 1,3%
SEK 0,0976 153 000 0 35 875 800 3 517 132 5,7%
SGD 0,6423 91 0 0 58 0,0%
CAD 0,6608 48 0 0 32 0,0%
Totaal in EUR 61 822 013

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,0% 2 453 685
Transport/Vervoer 8,7% 5 347 334
Distributie 4,3% 2 657 036
Media 4,2% 2 565 274
Agricultuur 0,8% 501 698
Voeding 2,3% 1 412 969
Consumptie/Luxe 5,6% 3 406 673
Farmacie/Medical 10,4% 6 389 121
Diensten 2,0% 1 198 500
Holdings 15,3% 9 342 471
Financieel 12,8% 7 828 252
Vastgoed 8,0% 4 896 106
Technologie 18,5% 11 290 211
Staal/Non-ferro 3,1% 1 888 816
Totaal in EUR 61 178 145

Huidige netto inventariswaarde op 13/12/2018

Kapitalisatie 162.98 EUR
Distributie 154.54 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse c kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 19000 82,34 USD 1 564 460 1 383 765 14/12/2018
SOLVAY 1,7% 12000 89,16 EUR 1 069 920 1 069 920 14/12/2018
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,3% 22000 65,45 EUR 1 439 900 1 439 900 14/12/2018
DSV 2,7% 25000 491,90 DKK 12 297 500 1 647 250 14/12/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,6% 90000 10,87 EUR 977 850 977 850 14/12/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 40000 28,81 GBP 1 152 400 1 282 334 14/12/2018
Distributie
CVS HEALTH CORP 3,1% 30000 71,88 USD 2 156 400 1 907 336 14/12/2018
DIETEREN 1,2% 22500 33,32 EUR 749 700 749 700 14/12/2018
Media
WALT DISNEY CORP. 3,2% 20000 112,20 USD 2 244 000 1 984 818 14/12/2018
WPP PLC 0,9% 60000 8,69 GBP 521 640 580 455 14/12/2018
Agricultuur
SIPEF 0,8% 10044 49,95 EUR 501 698 501 698 14/12/2018
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 35040 17,00 EUR 595 680 595 680 14/12/2018
NESTLE SA 1,3% 11000 83,84 CHF 922 240 817 289 14/12/2018
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,6% 1000 1 807,14 USD 1 807 140 1 598 416 15/12/2018
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 485,80 EUR 195 777 195 777 14/12/2018
LVMH 2,6% 6400 251,95 EUR 1 612 480 1 612 480 14/12/2018
Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 4,4% 24000 126,73 USD 3 041 520 2 690 225 14/12/2018
JOHNSON & JOHNSON 3,0% 16000 133,00 USD 2 128 000 1 882 216 15/12/2018
UNITEDHEALTH GROUP 2,9% 7750 265,02 USD 2 053 905 1 816 679 14/12/2018
Diensten
RANDSTAD 1,9% 30000 39,95 EUR 1 198 500 1 198 500 14/12/2018
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,7% 9500 200,00 USD 1 900 000 1 680 550 14/12/2018
BREDERODE 2,4% 27500 53,00 EUR 1 457 500 1 457 500 14/12/2018
EXOR NV 2,6% 32000 49,45 EUR 1 582 400 1 582 400 14/12/2018
INVESTOR B 2,8% 45000 388,10 SEK 17 464 500 1 704 885 14/12/2018
JARDINE STRATEGIC 1,9% 37000 36,58 USD 1 353 460 1 197 136 14/12/2018
SOFINA 2,8% 10000 172,00 EUR 1 720 000 1 720 000 14/12/2018
Financieel
AGEAS 2,3% 36000 39,86 EUR 1 434 960 1 434 960 14/12/2018
ALLIANZ SE-REG 2,4% 8500 176,84 EUR 1 503 140 1 503 140 14/12/2018
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 65000 24,48 USD 1 591 200 1 407 417 14/12/2018
INTRUM AB 2,9% 81000 227,30 SEK 18 411 300 1 797 311 14/12/2018
JP MORGAN CHASE & CO 2,7% 19000 100,29 USD 1 905 510 1 685 424 14/12/2018
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 3,0% 50000 41,41 USD 2 070 500 1 831 358 14/12/2018
IMMOFINANZ 2,8% 82500 21,26 EUR 1 753 950 1 753 950 14/12/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,1% 580000 2,03 GBP 1 177 980 1 310 798 14/12/2018
Technologie
ALPHABET INC class C 2,8% 1900 1 042,10 USD 1 979 990 1 751 302 14/12/2018
APPLE COMPUTER 2,5% 10500 165,48 USD 1 737 540 1 536 854 14/12/2018
CAPGEMINI 2,4% 16000 94,22 EUR 1 507 520 1 507 520 14/12/2018
CISCO SYSTEMS 3,4% 52000 45,82 USD 2 382 640 2 107 446 14/12/2018
FACEBOOK INC-A 2,2% 10750 144,06 USD 1 548 645 1 369 777 14/12/2018
MELEXIS 2,1% 27000 47,40 EUR 1 279 800 1 279 800 14/12/2018
OPEN TEXT 2,5% 53000 32,74 USD 1 735 220 1 534 802 14/12/2018
OPEN TEXT 0,3% 7000 32,74 USD 229 180 202 710 14/12/2018
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 3,1% 105000 16,17 GBP 1 697 430 1 888 816 14/12/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2018

Op de aandelenmarkten deed de maand oktober haar reputatie als crashmaand alle eer aan. De indexen gingen in Europa ongeveer 6% lager. In de VS ging de Dow Jonex 5%, maar de technologiegedreven Nasdaq-index verloor bijna 9%.

De vrees voor hogere rentes in de V.S., waar de Federal Reserve op ramkoers ligt met de president, die geen verdere renteverhogingen wenst, gecombineerd met de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, de mislukkende Brexitonderhandelingen en een Italiaanse regering die haar middelvinger opsteekt naar de Europese Commissie door een begroting in te dienen die een veel groter tekort vertoont dan afgesproken, zorgde, samen met een reeks winstwaarschuwingen voor één van de slechtste maanden van de afgelopen jaren op de aandelenmarkten.

Bedrijven uit de automotive- en halfgeleidersector kregen het gezelschap van bedrijven uit de IT-sector en de industrie. Uiteindelijk zijn de winstaanpassingen over alle aandelen heen zeer beperkt gebleven en is de neerwaartse reactie van de aandelenmarkt in verhouding veel groter, waardoor aandelen relatief goedkoper werden. Of het terugschroeven van de liquiditeit door de centrale banken hiervoor verantwoordelijk is, is moeilijk te meten. Alleszins gedroegen de obligatiemarkten zich opvallend rustig in oktober.

Grootste daler van de afgelopen maand is het Engelse WPP, dat onder zijn nieuwe topman meteen met een winstwaarschuwing kwam. Aandelen gerelateerd aan de autosector hadden het ook moeilijk. Exor, Melexis en Solvay (alledrie -13%) zijn daarvan de grootste getuigen. LyuondellBasell (tevens –13%) en Wizz Air Holdings (–11%) worstelen met de hogere olieprijs. LVMH en Hermès (beiden –12%) zijn slachtoffer van zwakkere cijfers uit China. Open Text (-11%) en Alphabet (–10%) zitten in de technologiesector, die het afgelopen maand ook moeilijk had.

Bij de winnaars zijn de defensieve aandelen in trek: Nestlé (+3%) en Johnson & Johnson (+2%) zijn de enige stijgers in de portefeuille over de maand oktober.

De C-klasse van het compartiment haalde over de maand oktober een rendement van -5,12%.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer