Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/08/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 5,74%
1 jaar 9,36%
2 jaar 11,47%
3 jaar 7,57%
5 jaar 10,30%
Rendement sinds oprichting 7,12%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,57 - 31/07/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,63 - 31/07/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,7% 65 931 316
Rek courant 0,3% 227 891
Totaal in EUR 100,0% 66 159 207

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8757 0 0 35 912 743 31 448 777 47,5%
EUR 227 737 0 21 781 193 22 008 930 33,3%
DKK 0,1341 472 0 11 772 000 1 578 688 2,4%
GBP 1,1180 0 0 6 048 020 6 761 387 10,2%
CHF 0,8800 0 0 899 800 791 779 1,2%
SEK 0,0953 0 0 37 465 808 3 569 555 5,4%
SGD 0,6383 91 0 0 58 0,0%
CAD 0,6699 48 0 0 32 0,0%
Totaal in EUR 228 348 0 113 879 563 66 159 207

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,9% 3 256 391
Transport/Vervoer 8,9% 5 871 587
Distributie 4,2% 2 770 847
Media 5,6% 3 705 928
Agricultuur 1,2% 767 982
Voeding 4,7% 3 117 700
Consumptie/Luxe 5,1% 3 340 192
Farmacie/Medical 9,8% 6 429 613
Diensten 2,4% 1 608 000
Holdings 14,5% 9 577 515
Financieel 13,2% 8 673 562
Vastgoed 8,0% 5 302 634
Technologie 14,5% 9 564 065
Staal/Non-ferro 3,0% 1 945 301
Totaal in EUR 65 931 316

Huidige netto inventariswaarde op 17/08/2018

Kapitalisatie 178.39 EUR
Distributie 169.15 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,8% 19000 113,10 USD 2 148 900 1 881 791 17/08/2018
SOLVAY 2,1% 12000 114,55 EUR 1 374 600 1 374 600 20/08/2018
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,4% 22000 71,20 EUR 1 566 400 1 566 400 20/08/2018
DSV 2,4% 20000 588,60 DKK 11 772 000 1 578 625 20/08/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,9% 90000 13,67 EUR 1 229 850 1 229 850 20/08/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 2,3% 40000 33,47 GBP 1 338 800 1 496 712 20/08/2018
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,9% 30000 73,68 USD 2 210 400 1 935 647 17/08/2018
DIETEREN 1,3% 22500 37,12 EUR 835 200 835 200 20/08/2018
Media
WALT DISNEY CORP. 3,0% 20000 112,48 USD 2 249 600 1 969 974 17/08/2018
WPP PLC 2,6% 120000 12,94 GBP 1 552 800 1 735 954 20/08/2018
Agricultuur
SIPEF 0,9% 10044 56,40 EUR 566 482 566 482 20/08/2018
SOCFINAF 0,3% 13000 15,50 EUR 201 500 201 500 17/08/2018
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 35040 19,82 EUR 694 493 694 493 20/08/2018
HOSTESS BRANDS 2,5% 150000 12,42 USD 1 863 000 1 631 429 17/08/2018
NESTLE SA 1,2% 11000 81,80 CHF 899 800 791 779 20/08/2018
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,0% 825 1 840,68 USD 1 518 561 1 329 803 18/08/2018
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 549,60 EUR 221 489 221 489 20/08/2018
LVMH 2,7% 6000 298,15 EUR 1 788 900 1 788 900 20/08/2018
Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 4,2% 24000 131,57 USD 3 157 680 2 765 179 17/08/2018
JOHNSON & JOHNSON 2,8% 16000 134,47 USD 2 151 520 1 884 085 18/08/2018
UNITEDHEALTH GROUP 2,7% 7750 262,33 USD 2 033 058 1 780 348 17/08/2018
Diensten
RANDSTAD 2,4% 30000 53,60 EUR 1 608 000 1 608 000 20/08/2018
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 9500 208,14 USD 1 977 330 1 731 547 17/08/2018
BREDERODE 2,3% 27500 55,00 EUR 1 512 500 1 512 500 20/08/2018
EXOR NV 2,7% 32000 55,16 EUR 1 765 120 1 765 120 20/08/2018
INVESTOR B 2,6% 45000 404,35 SEK 18 195 908 1 733 615 20/08/2018
JARDINE STRATEGIC 1,8% 37000 36,75 USD 1 359 750 1 190 733 17/08/2018
SOFINA 2,5% 10000 164,40 EUR 1 644 000 1 644 000 20/08/2018
Financieel
AGEAS 2,4% 36000 44,62 EUR 1 606 320 1 606 320 20/08/2018
ALLIANZ SE-REG 2,4% 8500 184,94 EUR 1 571 990 1 571 990 20/08/2018
BANK OF AMERICA CORP. 2,6% 65000 30,74 USD 1 998 100 1 749 736 17/08/2018
INTRUM AB 2,8% 81000 237,90 SEK 19 269 900 1 835 940 17/08/2018
JP MORGAN CHASE & CO 2,9% 19000 114,77 USD 2 180 630 1 909 577 17/08/2018
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,9% 50000 43,98 USD 2 199 000 1 925 664 17/08/2018
IMMOFINANZ 2,7% 82500 21,74 EUR 1 793 550 1 793 550 20/08/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,4% 580000 2,44 GBP 1 416 360 1 583 420 20/08/2018
Technologie
ALPHABET INC class C 3,0% 1900 1 200,96 USD 2 281 824 1 998 193 17/08/2018
CAPGEMINI 2,7% 16000 112,55 EUR 1 800 800 1 800 800 20/08/2018
CISCO SYSTEMS 3,2% 52000 45,87 USD 2 385 240 2 088 754 17/08/2018
FACEBOOK INC-A 2,5% 10750 173,80 USD 1 868 350 1 636 114 17/08/2018
OPEN TEXT 0,4% 7000 38,83 USD 271 810 238 024 17/08/2018
OPEN TEXT 2,7% 53000 38,83 USD 2 057 990 1 802 181 17/08/2018
Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 2,9% 105000 16,57 GBP 1 740 060 1 945 301 20/08/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2018

Onder impuls van sterke bedrijfsresultaten gingen de aandelenmarkten aan weerszijden van de Atlantische Oceaan in juli vlot verschillende procenten hoger. De aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en de rest van de wereld verschoven even naar de achtergrond. Het individuele bedrijfsnieuws was de dominante factor. Ontgoochelend bedrijfsnieuws werd genadeloos afgestraft, zoals o.a. Facebook mocht ondervinden.

Het macro-economische nieuws in de V.S. blijft onverminderd goed. De lage werkloosheidsgraad, de sterk groeiende huizenmarkt en de beperkte inflatie ondersteunen het consumentenvertrouwen. Ondanks de dreigende handelsoorlog met China en Europa blijft het ondernemersvertrouwen op een hoog niveau. Volgens een eerste schatting groeide de economie in de VS in het tweede kwartaal met meer van 4% op jaarbasis. Tegelijk vertraagde de groei in de eurozone tot beneden 2%.

De koersbewegingen van de afgelopen maand hadden een sterke band met het nieuws over het individuele bedrijf of zijn sector. De resultaten van Amsterdam Commodities (-15%) en Facebook ( – 12 %) kwamen beneden de verwachtingen uit. Bij Ryanair Holdings (-11 %) zit het conflict met het personeel muurvast, met stakingen tot gevolg. De hogere brandstofprijzen vreten de marges ook aan, net als bij Wizz Air Holding (– 4 %). Publicis kon zijn eigen geformuleerde verwachtingen over de autonome groei in het eerste semester niet waarmaken en ging 7% lager. IWG (-5 %), Cisco Systems (– 3 %), Exor (– 2%) en LyondellBasell (– 1 %) maken de top-10 van de verliezers rond.

HCA Healthcare (+ 21 %), Intrum ( + 14 %), Alphabet (+ 8 %), JP Morgan (+ 8 %), Johnson & Johnson (+ 8 %), Walt Disney ( + 8 %), Solvay (+ 8 %) en Randstad (+ 7 %) legden uitstekende resultaten voor. Immofinanz vond een oplossing voor een minderheidsbelang in een Oostenrijkse concurrent, waardoor het € 750 miljoen vrijmaakt, die het gedeeltelijk voor een inkoop van eigen aandelen gebruikt. Jardine Strategic (+ 9%) is ook in de top-10 terug te vinden.

Het compartiment haalde een return van 3,43% over de maand juli.

KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer