Dierickx Leys Fund II Equity klasse C Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/01/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 5,26%
1 jaar -6,57%
2 jaar 2,52%
3 jaar 7,95%
5 jaar 6,86%
Rendement sinds oprichting 5,68%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 10,22 per 31/12/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,26 per 31/12/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,72%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000€ / transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het fonds in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:  

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,5% 64 898 273
Rek courant 0,5% 355 970
Totaal in EUR 100,0% 65 254 243

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
USD 0,8775 117 776 0 34 094 839 30 021 573 46,0%
EUR 135 724 0 23 866 593 24 002 317 36,8%
DKK 0,1340 472 0 14 052 500 1 883 098 2,9%
GBP 1,1345 89 749 0 4 223 030 4 892 635 7,5%
CHF 0,8824 0 0 928 290 819 169 1,3%
SEK 0,0976 153 000 0 37 107 900 3 635 360 5,6%
SGD 0,6469 91 0 0 59 0,0%
CAD 0,6619 48 0 0 32 0,0%
Totaal in EUR 65 254 243

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,0% 2 607 246
Transport/Vervoer 8,6% 5 576 601
Distributie 3,9% 2 510 064
Media 3,0% 1 948 752
Agricultuur 0,8% 510 235
Voeding 3,0% 1 973 761
Consumptie/Luxe 5,2% 3 370 407
Farmacie/Medical 10,0% 6 473 867
Diensten 1,9% 1 245 900
Holdings 14,9% 9 671 818
Financieel 12,9% 8 341 612
Vastgoed 8,0% 5 189 778
Industrie 2,6% 1 656 900
Technologie 18,3% 11 881 385
Staal/Non-ferro 3,0% 1 939 944
Totaal in EUR 64 898 273

Huidige netto inventariswaarde op 17/01/2019

Kapitalisatie 163.22 EUR
Distributie 154.76 EUR

Dierickx Leys Fund II Equity klasse C - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 19000 87,86 USD 1 669 340 1 464 846 18/01/2019
SOLVAY 1,8% 12000 95,20 EUR 1 142 400 1 142 400 18/01/2019
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,2% 22000 64,08 EUR 1 409 650 1 409 650 18/01/2019
DSV 2,9% 27500 511,00 DKK 14 052 500 1 883 035 18/01/2019
RYANAIR HOLDINGS 1,4% 90000 10,15 EUR 913 500 913 500 18/01/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 2,1% 40000 30,20 GBP 1 208 000 1 370 416 18/01/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,6% 30000 65,52 USD 1 965 600 1 724 814 18/01/2019
DIETEREN 1,2% 22500 34,90 EUR 785 250 785 250 18/01/2019
Media
WALT DISNEY CORP. 3,0% 20000 111,04 USD 2 220 800 1 948 752 18/01/2019
Agricultuur
SIPEF 0,8% 10044 50,80 EUR 510 235 510 235 18/01/2019
Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,0% 35040 18,30 EUR 641 232 641 232 18/01/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,8% 8000 64,17 EUR 513 360 513 360 18/01/2019
NESTLE SA 1,3% 11000 84,39 CHF 928 290 819 169 18/01/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 2,4% 1000 1 759,58 USD 1 759 580 1 544 032 18/01/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 498,60 EUR 200 936 200 936 18/01/2019
LVMH 2,5% 6400 253,98 EUR 1 625 440 1 625 440 18/01/2019
Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 4,3% 24000 134,54 USD 3 228 960 2 833 413 18/01/2019
JOHNSON & JOHNSON 2,8% 16000 130,69 USD 2 091 040 1 834 888 18/01/2019
UNITEDHEALTH GROUP 2,8% 7750 265,50 USD 2 057 625 1 805 566 18/01/2019
Diensten
RANDSTAD 1,9% 30000 41,53 EUR 1 245 900 1 245 900 18/01/2019
Holdings
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 9500 204,48 USD 1 942 560 1 704 597 18/01/2019
BREDERODE 2,3% 27500 54,80 EUR 1 507 000 1 507 000 18/01/2019
EXOR NV 2,7% 32000 55,06 EUR 1 761 920 1 761 920 18/01/2019
INVESTOR B 2,7% 45000 397,30 SEK 17 878 500 1 744 316 18/01/2019
JARDINE STRATEGIC 1,8% 37000 36,59 USD 1 353 830 1 187 986 17/01/2019
SOFINA 2,7% 10000 176,60 EUR 1 766 000 1 766 000 18/01/2019
Financieel
AGEAS 2,3% 36000 41,16 EUR 1 481 760 1 481 760 18/01/2019
ALLIANZ SE-REG 2,4% 8500 184,56 EUR 1 568 760 1 568 760 18/01/2019
BANK OF AMERICA CORP. 2,6% 65000 29,30 USD 1 904 500 1 671 199 18/01/2019
INTRUM AB 2,9% 81000 237,40 SEK 19 229 400 1 876 116 18/01/2019
JP MORGAN CHASE & CO 2,7% 19000 104,59 USD 1 987 210 1 743 777 18/01/2019
Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,8% 50000 42,16 USD 2 108 000 1 849 770 18/01/2019
IMMOFINANZ 2,8% 82500 22,54 EUR 1 859 550 1 859 550 18/01/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,3% 580000 2,25 GBP 1 305 000 1 480 458 18/01/2019
Industrie
KION GROUP 2,5% 35000 47,34 EUR 1 656 900 1 656 900 18/01/2019
Technologie
ALPHABET INC class C 2,8% 1900 1 098,26 USD 2 086 694 1 831 074 18/01/2019
APPLE COMPUTER 2,2% 10500 156,82 USD 1 646 610 1 444 900 18/01/2019
CAPGEMINI 2,4% 16000 96,30 EUR 1 540 800 1 540 800 18/01/2019
CISCO SYSTEMS 3,1% 52000 45,03 USD 2 341 560 2 054 719 18/01/2019
FACEBOOK INC-A 2,2% 10750 150,04 USD 1 612 930 1 415 346 18/01/2019
MELEXIS 2,7% 31000 56,00 EUR 1 736 000 1 736 000 18/01/2019
OPEN TEXT 0,3% 7000 35,30 USD 247 100 216 830 18/01/2019
OPEN TEXT 2,5% 53000 35,30 USD 1 870 900 1 641 715 18/01/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 3,0% 105000 16,29 GBP 1 710 030 1 939 944 18/01/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

InstapvergoedingMaximum 1,5%
UitstapvergoedingNiet van toepassing
Wijziging van compartimentIndien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten1,72%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

PrestatievergoedingNiet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

November 2018

De vrees voor een harde Brexit, ondanks het akkoord tussen premier May en de Europese ministerraad, de voortdurende escalatie van het handelsconflict tussen de V.S. en China en de onverzettelijke houding van de Italiaanse regering bleven de financiële markten overheersen de afgelopen maanden. Daarbij kwamen meer en meer signalen dat zowel de economie van de V.S. als die in Europa aan het afkoelen is. Dat woog zeer sterk op de olieprijs, die meer dan 20% terugviel in november. Twijfels over de toekomstige winstgevendheid duwde de koers van bedrijven uit de olie- en aanverwante sectoren lager. Aandelen uit de automotive- en technologiesector zetten de volatiele trend van in oktober voort. Toch bleven de dieptepunten van de laatste week van oktober op de tabellen staan en kwamen aandelen in november vrij goed weg.

De vrees dat de IPhone over zijn hoogtepunt heen is deed de koers van Apple (-19%) kelderen. Met Facebook (-7%) en Melexis (-5%) is de technologiesector goed vertegenwoordigd in de top-10 van de verliezers. De aandelen Amsterdam Commodities (-6%), Ageas en DVS (beiden -3%), Solvay, Hermès (beiden -2%); Randstad en CapGemini (beiden -1%) zijn de overige dalers uit de top-10 die uit een breed aantal sectoren komen.

Ondanks de nervositeit waren er ook een aantal sterke stijgers: Wizz Air Holdings (+21%) voert de lijst aan, voor Jardine Strategic (+16%). Met CVS Health (+10%), HCA Healthcare en UnitedHealth (beiden +7%) is de gezondheidssector uit de V.S. sterk vertegenwoordigd. Brookfield Asset Management, Exor, Sofina (allen +7%), Intrum (+6%) en Berkshire Hathaway (+5%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

De klasse C aandelen van het compartiment stegen over de maand november met 0,95% in waarde. 

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Equity klasse C

Prospectus - N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer