Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/08/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 -0,27%
1 jaar -0,70%
2 jaar -0,83%
3 jaar -0,13%
5 jaar 0,52%
Rendement sinds oprichting 1,83%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 0,90
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,05

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,10%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 83,0% 19 838 582
Rek courant 17,0% 4 072 366
Totaal in EUR 100,0% 23 910 948

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 4 072 366 0 19 838 582 23 910 948 100,0%
Totaal in EUR 4 072 366 0 19 838 582 23 910 948

Huidige netto inventariswaarde op 17/08/2018

Kapitalisatie 1221.31 EUR
Distributie 934.4 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,2% 500000 1,06 EUR 537 740 537 740 17/08/2018
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625% 2,6% 600000 1,02 EUR 616 118 616 118 17/08/2018
EUR GECC 17.05.17-25 0.875% 2,1% 500000 0,99 EUR 496 089 496 089 17/08/2018
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,1% 500000 1,01 EUR 506 803 506 803 17/08/2018
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,06 EUR 538 205 538 205 17/08/2018
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,6% 600000 1,04 EUR 630 380 630 380 17/08/2018
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,2% 500000 1,02 EUR 514 249 514 249 20/08/2018
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,8% 400000 1,07 EUR 434 879 434 879 20/08/2018
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,2% 500000 1,04 EUR 519 060 519 060 17/08/2018
Financieel
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,4% 500000 1,12 EUR 567 866 567 866 17/08/2018
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,2% 500000 1,03 EUR 525 897 525 897 17/08/2018
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,08 EUR 444 007 444 007 17/08/2018
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 3,0% 700000 1,02 EUR 720 694 720 694 20/08/2018
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,7% 400000 1,02 EUR 410 825 410 825 17/08/2018
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 520 450 520 450 20/08/2018
EUR KFW 20.03.12-19 1.875% 2,1% 500000 1,01 EUR 510 930 510 930 20/08/2018
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,3% 500000 1,10 EUR 548 202 548 202 17/08/2018
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,2% 500000 1,05 EUR 530 599 530 599 20/08/2018
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,3% 500000 1,08 EUR 541 449 541 449 17/08/2018
EUR RABOBANK NED 17.10.11-18 3.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 517 719 517 719 20/08/2018
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,2% 500000 1,03 EUR 519 646 519 646 17/08/2018
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,2% 500000 1,04 EUR 523 827 523 827 17/08/2018
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,2% 500000 1,06 EUR 534 842 534 842 20/08/2018
Farmacie/Medical
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,2% 500000 1,02 EUR 515 374 515 374 17/08/2018
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,8% 400000 1,06 EUR 439 420 439 420 17/08/2018
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,2% 500000 1,03 EUR 521 262 521 262 17/08/2018
Chemie
EUR BASF 01.10.12-18 1.50% 1,3% 300000 1,00 EUR 304 522 304 522 17/08/2018
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,2% 300000 0,98 EUR 297 379 297 379 20/08/2018
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,1% 500000 1,02 EUR 510 063 510 063 17/08/2018
Staal/Non-ferro
EUR BHP 29.05.12-29.11.18 2.125% 2,6% 600000 1,01 EUR 612 882 612 882 17/08/2018
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,5% 600000 0,99 EUR 596 477 596 477 20/08/2018
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,2% 500000 1,06 EUR 534 145 534 145 17/08/2018
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 2,9% 700000 1,00 EUR 701 307 701 307 17/08/2018
Overheid
EUR EIB 18.10.11-15.10.18 2.50% 4,3% 1000000 1,00 EUR 1 025 764 1 025 764 20/08/2018
EUR EUROP UNION 06.10.11-18 2.375% 2,1% 500000 1,00 EUR 512 161 512 161 20/08/2018
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,4% 1000000 1,05 EUR 1 057 351 1 057 351 17/08/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,10% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

juli 2018

Nadat de Centrale Bank van Amerika de rente in juni voor de tweede keer verhoogde liet de Fed de rente in juli onveranderd. De Fed-voorzitter Powell liet weten dat een geleidelijke verhoging van de rente de beste aanpak is. Hij stelt dat de Amerikaanse economie het de komende jaren nog goed zal blijven doen en een inflatie die kan postvatten boven de 2% norm. We gaan er dan ook vanuit dat de Fed de rente in september opnieuw zal verhogen.

De voorzitter van de ECB spreekt nog niet over een stijgende rente dit jaar maar eerder over het afbouwen van het inkopen van schulden met vers gedrukt geld. Vanaf december 2019 mogen we rekenen op een stijgende rente in Europa.

Deze verklaringen hebben niet veel impact op de Amerikaanse en Europese rentecurves.

Doordat minder obligaties worden ingekocht door de ECB, en met name de bedrijfsobligaties, steeg de kredietvergoeding in juni en bleef in juli onveranderd.

KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer