Dierickx Leys Fund II Bond klasse C Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/01/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 -0,05%
1 jaar -1,01%
2 jaar -0,92%
3 jaar -0,41%
5 jaar 0,22%
Rendement sinds oprichting 1,72%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 0,86 per 30/11/18
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,18 per 30/11/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfdsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,10%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met de hieronder vermelde kredietwaardigheid. Door adequate spreiding worden de meeste risico’s geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktrendement van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. 
 • De kredietwaardigheid van de obligaties moet hoger zijn dan de rating BBB + bij Standard & Poor’s of bij Fitch of Baa1 bij Moody’s. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de indekking van een wisselkoersrisico, of bescherming tegen dalende markten). 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken:

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 83,9% 19 311 055
Rek courant 16,1% 3 692 473
Totaal in EUR 100,0% 23 003 528

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 3 692 473 0 19 311 055 23 003 528 100,0%
Totaal in EUR 23 003 528

Huidige netto inventariswaarde op 17/01/2019

Kapitalisatie 1211.1 EUR
Distributie 926.59 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond klasse C - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Industrie
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,3% 500000 1,05 EUR 525 920 525 920 17/01/2019
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625% 2,7% 600000 1,00 EUR 615 597 615 597 17/01/2019
EUR GECC 17.05.17-25 0.875% 2,0% 500000 0,90 EUR 453 961 453 961 17/01/2019
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,2% 500000 1,01 EUR 505 606 505 606 17/01/2019
Voeding
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,3% 500000 1,04 EUR 524 315 524 315 17/01/2019
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,7% 600000 1,03 EUR 620 981 620 981 17/01/2019
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,2% 500000 1,02 EUR 512 752 512 752 18/01/2019
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,9% 400000 1,06 EUR 425 594 425 594 18/01/2019
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,2% 500000 1,03 EUR 517 253 517 253 17/01/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,7% 400000 0,98 EUR 392 805 392 805 17/01/2019
EUR BMW FINANCE 29.08.18-25 1% 1,7% 400000 0,98 EUR 393 847 393 847 17/01/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 2,6% 600000 0,97 EUR 587 501 587 501 18/01/2019
Financieel
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,5% 500000 1,10 EUR 564 703 564 703 17/01/2019
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,2% 500000 1,02 EUR 512 753 512 753 17/01/2019
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,9% 400000 1,06 EUR 428 757 428 757 17/01/2019
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 3,1% 700000 1,01 EUR 718 784 718 784 17/01/2019
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,8% 400000 1,01 EUR 405 227 405 227 17/01/2019
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875% 2,3% 500000 1,00 EUR 519 419 519 419 18/01/2019
EUR KFW 20.03.12-19 1.875% 2,2% 500000 1,00 EUR 509 634 509 634 18/01/2019
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,4% 500000 1,08 EUR 544 378 544 378 17/01/2019
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,3% 500000 1,03 EUR 519 163 519 163 18/01/2019
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,3% 500000 1,06 EUR 539 178 539 178 17/01/2019
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,2% 500000 1,02 EUR 510 214 510 214 17/01/2019
Technologie
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,2% 500000 1,03 EUR 517 109 517 109 17/01/2019
EUR IBM 23.05.17-25 0.95% 1,7% 400000 0,99 EUR 400 469 400 469 17/01/2019
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,3% 500000 1,04 EUR 522 027 522 027 18/01/2019
Farmacie/Medical
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,2% 500000 1,01 EUR 505 921 505 921 17/01/2019
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,8% 400000 1,04 EUR 419 252 419 252 17/01/2019
EUR KIMBERLY CLARK 7.9.17-24 0.625% 2,2% 500000 1,00 EUR 499 197 499 197 17/01/2019
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,2% 500000 1,02 EUR 513 229 513 229 17/01/2019
Chemie
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,3% 300000 0,97 EUR 291 857 291 857 18/01/2019
Holdings
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,2% 500000 1,01 EUR 507 525 507 525 17/01/2019
Energie
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,3% 500000 1,05 EUR 530 879 530 879 17/01/2019
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 3,0% 700000 0,99 EUR 696 576 696 576 17/01/2019
Overheid
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,6% 1000000 1,05 EUR 1 055 756 1 055 756 17/01/2019
Consumptie/Luxe
EUR PROCTER&GAMB. 25.10.17-24 0.50% 2,2% 500000 0,99 EUR 497 339 497 339 17/01/2019
Telecomoperatoren
EUR PROXIMUS 22.03.17 22 0.50% 2,2% 500000 1,01 EUR 505 575 505 575 17/01/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,10% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

November 2018

De economische groei in de V.S. en Europa lijkt gepiekt te hebben, en begint te vertragen. Dit doet beleggers vermoeden dat de Amerikaanse centrale bank volgend jaar stilaan zal stoppen met het verhogen van de rente en dat de Europese Centrale Bank niet gehaast zal zijn om volgend jaar haar rentevoeten op te trekken. Dit zorgt ervoor dat de 10-jarige rente opnieuw daalt. De rente op Belgische overheidsobligaties op 10 jaar eindigde de maand op 0,77%. In de V.S. bevestigde de voorzitter van de centrale bank, Jerome Powell, deze week dat het renteniveau zich nu dicht bij het 'neutrale niveau' bevindt. Dit betekent het niveau waarop de rente de economie noch stimuleert, noch afremt. Beleggers leiden daaruit af dat hij vindt dat het stilaan tijd wordt om te stoppen met het verhogen van de kortetermijnrente. In reactie hierop zakte in de V.S. de rente op 10-jarige staatsobligaties nog verder, en dook opnieuw onder de 3% grens.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 november 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer