Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/08/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 0,22%
1 jaar 0,15%
2 jaar 0,42%
3 jaar 1,25%
5 jaar 2,18%
Rendement sinds oprichting 3,25%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1.74
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,63

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,9% 136 657 995
Obl variabele rente 2,4% 3 484 502
Oblig eeuwigdurend 0,2% 245 969
Rek courant 1,5% 2 148 410
Totaal in EUR 100,0% 142 536 877

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 578 082 9 571 668 116 383 402 127 533 152 89,5%
GBP 1,1180 0 0 165 090 184 562 0,1%
USD 0,8757 1 708 843 -12 000 000 26 214 174 13 943 780 9,8%
NOK 0,1033 102 836 0 8 371 333 875 382 0,6%
Totaal in EUR 3 389 760 -2 428 332 151 133 999 142 536 877

Huidige netto inventariswaarde op 17/08/2018

Kapitalisatie 1358.66 EUR
Distributie 940.94 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 0,9% 1200000 1,06 EUR 1 287 115 1 287 115 17/08/2018
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 376 105 1 376 105 20/08/2018
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,2% 1600000 1,06 EUR 1 719 232 1 719 232 17/08/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 1200000 1,08 EUR 1 321 485 1 321 485 17/08/2018
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1300000 1,03 EUR 1 338 288 1 338 288 20/08/2018
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 232 052 1 232 052 17/08/2018
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 259 980 1 259 980 17/08/2018
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,9% 1250000 1,03 EUR 1 295 699 1 295 699 20/08/2018
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272000 1,06 EUR 298 059 298 059 20/08/2018
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375% 1,0% 1400000 1,05 EUR 1 489 362 1 489 362 17/08/2018
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 549 465 1 549 465 17/08/2018
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,1% 1501000 1,02 EUR 1 560 043 1 560 043 20/08/2018
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1000000 1,00 EUR 999 542 999 542 17/08/2018
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,06 EUR 1 386 123 1 386 123 17/08/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,9% 1300000 1,00 EUR 1 310 975 1 310 975 20/08/2018
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,9% 1258000 1,05 EUR 1 335 948 1 335 948 17/08/2018
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,0% 1500000 0,98 EUR 1 485 183 1 485 183 17/08/2018
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 365 049 1 365 049 20/08/2018
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,06 EUR 1 512 614 1 512 614 17/08/2018
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,1% 200000 1,05 EUR 211 536 211 536 20/08/2018
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,9% 1300000 0,96 EUR 1 257 529 1 257 529 20/08/2018
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,1% 1500000 1,14 USD 1 732 308 1 516 982 17/08/2018
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,0% 1500000 1,02 USD 1 548 904 1 356 375 20/08/2018
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,8% 1300000 0,99 USD 1 299 502 1 137 973 17/08/2018
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 1300000 1,03 EUR 1 345 169 1 345 169 20/08/2018
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 540 864 1 540 864 17/08/2018
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,06 GBP 165 090 184 562 17/08/2018
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 0,9% 1500000 0,99 USD 1 492 400 1 306 894 17/08/2018
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 0,9% 1500000 0,99 USD 1 482 326 1 298 072 20/08/2018
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,9% 1500000 0,94 USD 1 420 029 1 243 519 17/08/2018
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,8% 1200000 0,91 EUR 1 140 220 1 140 220 17/08/2018
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 040 758 1 040 758 17/08/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,05 EUR 642 719 642 719 20/08/2018
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 392 101 1 392 101 20/08/2018
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,0% 1400000 1,00 EUR 1 405 564 1 405 564 17/08/2018
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,07 EUR 1 646 112 1 646 112 17/08/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 544 441 1 544 441 17/08/2018
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400000 1,05 EUR 421 818 421 818 17/08/2018
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430000 1,08 EUR 480 934 480 934 20/08/2018
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4% 0,9% 1300000 1,00 EUR 1 351 037 1 351 037 17/08/2018
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,05 EUR 532 255 532 255 17/08/2018
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600000 1,00 USD 609 593 533 820 20/08/2018
Voeding
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst 1,0% 1250000 1,15 EUR 1 445 339 1 445 339 17/08/2018
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 526 320 1 526 320 17/08/2018
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,0% 1250000 1,05 EUR 1 357 954 1 357 954 20/08/2018
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,9% 1200000 1,09 EUR 1 320 759 1 320 759 17/08/2018
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25% 1,0% 1306000 1,01 EUR 1 360 870 1 360 870 20/08/2018
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1500000 1,04 EUR 1 582 754 1 582 754 17/08/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 519 344 1 519 344 17/08/2018
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5% 0,2% 215000 1,00 EUR 216 290 216 290 20/08/2018
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 265 545 1 265 545 17/08/2018
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1250000 1,09 EUR 1 387 479 1 387 479 17/08/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,0% 1400000 1,03 EUR 1 466 631 1 466 631 20/08/2018
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 0,8% 1500000 0,86 USD 1 299 778 1 138 215 17/08/2018
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,06 EUR 1 297 101 1 297 101 17/08/2018
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 354 388 1 354 388 17/08/2018
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,1% 1400000 1,16 EUR 1 628 496 1 628 496 17/08/2018
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,0% 1400000 1,03 EUR 1 442 615 1 442 615 17/08/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1200000 1,08 EUR 1 332 681 1 332 681 20/08/2018
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 530 664 1 530 664 17/08/2018
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 600000 1,05 EUR 639 837 639 837 17/08/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 515 529 1 515 529 17/08/2018
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 0,9% 1500000 0,99 USD 1 493 727 1 308 056 17/08/2018
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,04 NOK 8 371 333 864 759 17/08/2018
Consumptie/Luxe
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,5% 700000 1,01 EUR 706 745 706 745 17/08/2018
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,0% 1400000 1,04 EUR 1 473 276 1 473 276 17/08/2018
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,2% 1500000 1,10 EUR 1 650 219 1 650 219 17/08/2018
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,9% 1500000 0,96 USD 1 450 819 1 270 482 20/08/2018
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 1400000 0,99 EUR 1 391 780 1 391 780 20/08/2018
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 552 371 1 552 371 17/08/2018
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 364 487 1 364 487 17/08/2018
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 528 831 1 528 831 17/08/2018
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 1,01 EUR 1 219 109 1 219 109 17/08/2018
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500000 1,04 EUR 526 477 526 477 17/08/2018
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,6% 954060 1,03 USD 982 682 860 534 20/08/2018
Nutssector
EUR EANDIS 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,06 EUR 530 889 530 889 20/08/2018
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75% 0,6% 700000 1,10 EUR 784 781 784 781 17/08/2018
Energie
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25% 0,3% 400000 1,09 EUR 448 012 448 012 20/08/2018
EUR ENI 29.06.10-20 4% 0,8% 1000000 1,07 EUR 1 077 699 1 077 699 20/08/2018
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1500000 1,05 EUR 1 586 523 1 586 523 17/08/2018
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,1% 1500000 1,06 EUR 1 589 990 1 589 990 17/08/2018
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707% 0,3% 500000 1,00 USD 508 029 444 881 17/08/2018
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475000 1,01 USD 489 488 428 645 17/08/2018
Chemie
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,2% 1600000 1,03 EUR 1 658 922 1 658 922 20/08/2018
EUR IMERYS 10.12.14-24 2% 1,1% 1500000 1,07 EUR 1 620 395 1 620 395 17/08/2018
EUR K&S 06.12.13-18 3.125% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 547 105 1 547 105 20/08/2018
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 376 574 1 376 574 17/08/2018
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,05 EUR 1 279 104 1 279 104 17/08/2018
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,01 EUR 253 841 253 841 20/08/2018
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,1% 1500000 1,06 EUR 1 587 053 1 587 053 20/08/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 354 725 1 354 725 17/08/2018
Technologie
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,1% 1500000 1,04 EUR 1 595 056 1 595 056 17/08/2018
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 1100000 1,05 EUR 1 163 863 1 163 863 20/08/2018
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 371 238 1 371 238 20/08/2018
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 256 762 1 256 762 17/08/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 537 759 1 537 759 17/08/2018
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,7% 1000000 1,03 EUR 1 065 832 1 065 832 17/08/2018
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 1,2% 1550000 1,05 EUR 1 654 618 1 654 618 17/08/2018
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 1400000 1,01 EUR 1 425 077 1 425 077 17/08/2018
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 515 200 1 515 200 17/08/2018
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 0,9% 1500000 1,00 USD 1 502 885 1 316 076 17/08/2018
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 0,9% 1500000 0,98 USD 1 481 363 1 297 229 17/08/2018
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,1% 1800000 0,97 USD 1 764 920 1 545 540 17/08/2018
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 0,9% 1500000 0,97 USD 1 472 052 1 289 076 17/08/2018
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,8% 1300000 1,00 USD 1 312 532 1 149 384 17/08/2018
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1500000 1,01 USD 1 519 430 1 330 565 17/08/2018
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 354 599 1 354 599 17/08/2018
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,5% 683000 1,02 EUR 712 187 712 187 20/08/2018
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600000 1,01 EUR 614 284 614 284 17/08/2018
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 0,9% 1200000 1,02 EUR 1 255 087 1 255 087 17/08/2018
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 532 583 532 583 17/08/2018
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,8% 1300000 1,03 USD 1 351 406 1 183 426 17/08/2018
Telecomoperatoren
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 359 047 1 359 047 17/08/2018
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,03 EUR 415 190 415 190 17/08/2018
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 1000000 0,99 EUR 994 524 994 524 17/08/2018
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 190000 1,02 EUR 194 504 194 504 17/08/2018
EUR VGP 06.12.13-18 5.10% 0,2% 230000 1,01 EUR 240 283 240 283 20/08/2018
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,05 EUR 137 837 137 837 20/08/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,05 EUR 1 367 027 1 367 027 17/08/2018
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,82 EUR 245 969 245 969 20/08/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Juli 2018

Nadat de Centrale Bank van Amerika de rente in juni voor de tweede keer verhoogde liet de Fed de rente in juli onveranderd. De Fed-voorzitter Powell liet weten dat een geleidelijke verhoging van de rente de beste aanpak is. Hij stelt dat de Amerikaanse economie het de komende jaren nog goed zal blijven doen en een inflatie die kan postvatten boven de 2% norm. We gaan er dan ook vanuit dat de Fed de rente in september opnieuw zal verhogen.

De voorzitter van de ECB spreekt nog niet over een stijgende rente dit jaar maar eerder over het afbouwen van het inkopen van schulden met vers gedrukt geld. Vanaf december 2019 mogen we rekenen op een stijgende rente in Europa.

Deze verklaringen hebben niet veel impact op de Amerikaanse en Europese rentecurves.

Doordat minder obligaties worden ingekocht door de ECB, en met name de bedrijfsobligaties, steeg de kredietvergoeding in juni en bleef in juli onveranderd.

KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer