Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse c Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/12/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 -0,84%
1 jaar -1,31%
2 jaar -0,30%
3 jaar 1,06%
5 jaar 1,69%
Rendement sinds oprichting 4,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,50 per 31/10/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 1,09 per 31/10/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 96,9% 129 655 629
Obl variabele rente 2,6% 3 465 673
Oblig eeuwigdurend 0,2% 209 530
Rek courant 0,3% 436 504
Totaal in EUR 100,0% 133 767 336

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 809 763 10 178 117 109 792 749 120 780 628 90,3%
GBP 1,1128 9 188 0 155 662 183 437 0,1%
USD 0,8845 47 388 -12 000 000 25 461 574 11 948 680 8,9%
NOK 0,1027 102 122 0 8 219 111 854 591 0,6%
Totaal in EUR 133 767 336

Huidige netto inventariswaarde op 13/12/2018

Kapitalisatie 1344.29 EUR
Distributie 930.99 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse c kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 279 779 1 279 779 13/12/2018
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 353 722 1 353 722 14/12/2018
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1600000 1,04 EUR 1 675 890 1 675 890 13/12/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,06 EUR 1 275 559 1 275 559 13/12/2018
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 336 293 1 336 293 14/12/2018
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 240 895 1 240 895 13/12/2018
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 1,0% 1250000 1,02 EUR 1 296 608 1 296 608 14/12/2018
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,1% 82000 1,05 EUR 85 819 85 819 15/12/2018
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,1% 190000 1,05 EUR 198 848 198 848 15/12/2018
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 1500000 0,93 EUR 1 393 648 1 393 648 13/12/2018
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,2% 1501000 1,01 EUR 1 560 494 1 560 494 14/12/2018
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1000000 0,96 EUR 965 787 965 787 13/12/2018
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 377 276 1 377 276 13/12/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 1300000 0,99 EUR 1 304 919 1 304 919 14/12/2018
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1258000 1,04 EUR 1 334 452 1 334 452 13/12/2018
EUR IMCD NV 26.03.18-2025 2.5% 1,1% 1500000 0,98 EUR 1 491 826 1 491 826 13/12/2018
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,1% 1500000 0,95 EUR 1 447 968 1 447 968 13/12/2018
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 355 032 1 355 032 15/12/2018
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,1% 1400000 1,05 EUR 1 468 833 1 468 833 13/12/2018
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,00 EUR 1 307 989 1 307 989 13/12/2018
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,04 EUR 211 196 211 196 14/12/2018
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,9% 1300000 0,95 EUR 1 254 858 1 254 858 14/12/2018
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,1% 1500000 1,13 USD 1 709 742 1 512 267 13/12/2018
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,0% 1500000 1,01 USD 1 526 121 1 349 854 14/12/2018
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,8% 1300000 0,99 USD 1 285 418 1 136 953 13/12/2018
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 1300000 1,00 EUR 1 310 149 1 310 149 14/12/2018
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,04 GBP 155 662 173 213 13/12/2018
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 0,99 USD 1 497 083 1 324 171 13/12/2018
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,0% 1500000 0,98 USD 1 489 322 1 317 305 14/12/2018
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,9% 1500000 0,89 USD 1 341 796 1 186 819 13/12/2018
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,9% 1200000 0,98 EUR 1 191 553 1 191 553 13/12/2018
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,8% 1000000 1,01 EUR 1 011 586 1 011 586 13/12/2018
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 516 360 1 516 360 13/12/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,08 EUR 647 893 647 893 14/12/2018
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1300000 1,03 EUR 1 379 136 1 379 136 14/12/2018
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,0% 1400000 0,98 EUR 1 379 290 1 379 290 13/12/2018
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,2% 1500000 1,07 EUR 1 608 738 1 608 738 13/12/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 522 190 1 522 190 13/12/2018
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400000 1,04 EUR 419 696 419 696 13/12/2018
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430000 1,06 EUR 461 265 461 265 14/12/2018
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 519 992 519 992 13/12/2018
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600000 0,95 USD 576 406 509 831 15/12/2018
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,00 EUR 1 407 244 1 407 244 13/12/2018
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,2% 1600000 1,02 EUR 1 641 694 1 641 694 14/12/2018
EUR IMERYS 10.12.14-24 2% 1,1% 1500000 1,02 EUR 1 533 943 1 533 943 13/12/2018
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 370 300 1 370 300 13/12/2018
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1200000 1,04 EUR 1 246 948 1 246 948 13/12/2018
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,01 EUR 253 981 253 981 14/12/2018
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 586 595 1 586 595 14/12/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 335 586 1 335 586 13/12/2018
Voeding
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst 1,1% 1250000 1,13 EUR 1 442 570 1 442 570 13/12/2018
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,0% 1250000 1,03 EUR 1 301 139 1 301 139 15/12/2018
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 301 292 1 301 292 13/12/2018
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 596 408 1 596 408 13/12/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1500000 0,95 EUR 1 435 868 1 435 868 13/12/2018
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 1200000 1,03 EUR 1 234 404 1 234 404 13/12/2018
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1250000 1,07 EUR 1 341 265 1 341 265 13/12/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 435 719 1 435 719 14/12/2018
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 0,9% 1500000 0,92 USD 1 380 928 1 221 431 13/12/2018
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1200000 1,05 EUR 1 262 355 1 262 355 13/12/2018
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 335 764 1 335 764 13/12/2018
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,2% 1400000 1,12 EUR 1 589 280 1 589 280 13/12/2018
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 436 821 1 436 821 13/12/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 335 243 1 335 243 15/12/2018
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,1% 1500000 0,98 EUR 1 493 712 1 493 712 13/12/2018
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,04 EUR 625 389 625 389 13/12/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 513 497 1 513 497 13/12/2018
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,0% 1500000 0,98 USD 1 479 394 1 308 524 13/12/2018
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8000000 1,03 NOK 8 219 111 844 103 13/12/2018
Consumptie/Luxe
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,5% 700000 1,00 EUR 706 917 706 917 13/12/2018
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1400000 1,02 EUR 1 431 292 1 431 292 13/12/2018
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,2% 1500000 1,05 EUR 1 600 905 1 600 905 13/12/2018
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1500000 0,96 USD 1 439 719 1 273 432 14/12/2018
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 1400000 0,98 EUR 1 375 747 1 375 747 14/12/2018
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1500000 1,01 EUR 1 514 357 1 514 357 13/12/2018
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,0% 1300000 1,01 EUR 1 338 042 1 338 042 13/12/2018
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1500000 0,98 EUR 1 487 180 1 487 180 13/12/2018
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 0,99 EUR 1 194 913 1 194 913 13/12/2018
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500000 1,03 EUR 521 310 521 310 13/12/2018
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,6% 954060 1,02 USD 968 371 856 524 15/12/2018
Nutssector
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75% 0,6% 700000 1,09 EUR 764 194 764 194 13/12/2018
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,04 EUR 525 022 525 022 14/12/2018
Energie
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25% 0,3% 400000 1,08 EUR 447 708 447 708 15/12/2018
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 583 178 1 583 178 13/12/2018
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,04 EUR 1 583 663 1 583 663 13/12/2018
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475000 1,00 USD 485 387 429 325 13/12/2018
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,0% 1400000 0,95 EUR 1 358 044 1 358 044 13/12/2018
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 0,99 EUR 1 284 973 1 284 973 13/12/2018
Technologie
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 559 236 1 559 236 13/12/2018
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 159 096 1 159 096 14/12/2018
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 363 762 1 363 762 14/12/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1500000 1,00 EUR 1 521 232 1 521 232 13/12/2018
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,8% 1000000 1,01 EUR 1 066 853 1 066 853 13/12/2018
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 1,2% 1550000 1,04 EUR 1 614 671 1 614 671 13/12/2018
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 1400000 0,99 EUR 1 402 326 1 402 326 13/12/2018
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,1% 1500000 0,99 EUR 1 498 651 1 498 651 13/12/2018
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 496 452 1 323 612 13/12/2018
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1500000 0,97 USD 1 462 163 1 293 283 14/12/2018
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,2% 1800000 0,97 USD 1 752 300 1 549 910 13/12/2018
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,0% 1500000 0,95 USD 1 438 535 1 272 385 13/12/2018
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,9% 1300000 1,00 USD 1 304 487 1 153 819 13/12/2018
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1500000 1,00 USD 1 510 143 1 335 721 13/12/2018
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,0% 1300000 1,02 EUR 1 332 254 1 332 254 13/12/2018
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,5% 683000 1,01 EUR 713 386 713 386 14/12/2018
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600000 0,99 EUR 593 319 593 319 13/12/2018
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 0,9% 1200000 1,00 EUR 1 257 689 1 257 689 13/12/2018
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 503 070 503 070 13/12/2018
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,9% 1300000 1,01 USD 1 317 808 1 165 602 13/12/2018
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 415 830 415 830 13/12/2018
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 0,99 EUR 1 005 906 1 005 906 13/12/2018
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,8% 1090000 1,01 EUR 1 116 720 1 116 720 14/12/2018
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,05 EUR 138 489 138 489 15/12/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1300000 1,04 EUR 1 360 731 1 360 731 13/12/2018
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,70 EUR 209 530 209 530 14/12/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​Oktober 2018

De Belgische tienjarige rente brokkelde in de loop van oktober wat af, tot ongeveer 0,8%. De Italiaanse weigering om de begroting op orde te stellen, deed de rente daar verder stijgen van ongeveer 2,9% einde september tot boven de 3,4% einde oktober. De ongerustheid over Italië en de brexit deed de euro verzwakken tot 1,135 dollar per euro. In de VS stabiliseerde de tienjarige rente boven de 3%. De kredietvergoeding voor bedrijfsobligaties met een lagere kwaliteit, brokkelde af van bijna 150 basispunten tot ongeveer 120. Beleggers in meer riskante bedrijfsobligaties bleven opvallend rustig in deze woelige beurstijden.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer