Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C Beheersvennootschap: CADELAM nv. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund II (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten en termijncontracten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten van deelnemingen in andere instellingen.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/01/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 0,16%
1 jaar -0,52%
2 jaar -0,37%
3 jaar 1,31%
5 jaar 1,60%
Rendement sinds oprichting 2,69%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 1,50 per 30/11/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,84 per 30/11/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderheivig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft, wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,06%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen
Categorie Obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. 
 • Er is geen minimale rating vereist. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is meest geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 95,8% 121 302 876
Obl variabele rente 2,7% 3 456 679
Oblig eeuwigdurend 0,2% 210 877
Rek courant 1,3% 1 617 236
Totaal in EUR 100,0% 126 587 667

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 812 908 10 178 117 101 448 872 113 439 898 89,6%
GBP 1,1345 9 188 0 155 903 187 287 0,1%
USD 0,8775 154 160 -12 000 000 25 631 641 12 097 042 9,6%
NOK 0,1029 102 178 0 8 288 889 863 441 0,7%
Totaal in EUR 126 587 667

Huidige netto inventariswaarde op 17/01/2019

Kapitalisatie 1346.79 EUR
Distributie 932.72 EUR

Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 279 593 1 279 593 17/01/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 353 759 1 353 759 18/01/2019
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,3% 1600000 1,04 EUR 1 672 925 1 672 925 17/01/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 1,0% 1200000 1,06 EUR 1 278 334 1 278 334 17/01/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 338 845 1 338 845 18/01/2019
Industrie
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 240 872 1 240 872 17/01/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,0% 20000 1,04 EUR 20 907 20 907 18/01/2019
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 252000 1,04 EUR 263 423 263 423 18/01/2019
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,1% 1500000 0,93 EUR 1 409 067 1 409 067 17/01/2019
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,2% 1501000 1,00 EUR 1 561 036 1 561 036 18/01/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1000000 0,96 EUR 969 768 969 768 17/01/2019
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,1% 1300000 1,04 EUR 1 377 378 1 377 378 17/01/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 1300000 0,99 EUR 1 304 482 1 304 482 18/01/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,1% 1258000 1,04 EUR 1 334 130 1 334 130 17/01/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,1% 1500000 0,94 EUR 1 448 961 1 448 961 17/01/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 357 213 1 357 213 18/01/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,2% 1400000 1,05 EUR 1 468 850 1 468 850 17/01/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 1,0% 1300000 1,00 EUR 1 307 422 1 307 422 17/01/2019
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200000 1,03 EUR 210 775 210 775 18/01/2019
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 1,0% 1300000 0,94 EUR 1 241 703 1 241 703 17/01/2019
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,2% 1500000 1,13 USD 1 720 417 1 509 666 17/01/2019
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 1,1% 1500000 1,02 USD 1 540 927 1 352 164 18/01/2019
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,9% 1300000 0,99 USD 1 295 493 1 136 796 17/01/2019
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,0% 1300000 0,99 EUR 1 306 569 1 306 569 18/01/2019
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150000 1,03 GBP 155 903 176 864 17/01/2019
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 1,0% 1500000 0,99 USD 1 508 733 1 323 914 17/01/2019
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 1,0% 1500000 0,99 USD 1 501 525 1 317 588 17/01/2019
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,9% 1500000 0,86 USD 1 296 658 1 137 818 17/01/2019
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 1,0% 1200000 0,99 EUR 1 208 365 1 208 365 17/01/2019
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,8% 1000000 1,01 EUR 1 012 898 1 012 898 17/01/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,2% 1500000 1,00 EUR 1 530 579 1 530 579 17/01/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 600000 1,03 EUR 620 589 620 589 18/01/2019
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 385 519 1 385 519 18/01/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,1% 1400000 0,98 EUR 1 389 414 1 389 414 17/01/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,3% 1500000 1,09 EUR 1 646 889 1 646 889 17/01/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 1500000 1,01 EUR 1 529 934 1 529 934 17/01/2019
Staal/Non-ferro
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400000 1,03 EUR 419 327 419 327 17/01/2019
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,4% 430000 1,06 EUR 461 834 461 834 18/01/2019
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500000 1,04 EUR 520 890 520 890 17/01/2019
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600000 1,00 USD 609 945 535 227 18/01/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,1% 1400000 1,01 EUR 1 415 151 1 415 151 17/01/2019
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,3% 1600000 1,02 EUR 1 641 745 1 641 745 18/01/2019
EUR IMCD NV 26.03.18-25 2.5% 1,2% 1500000 0,97 EUR 1 489 319 1 489 319 17/01/2019
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,1% 1300000 1,04 EUR 1 367 174 1 367 174 17/01/2019
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 247 924 1 247 924 17/01/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250000 1,01 EUR 253 688 253 688 17/01/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,3% 1500000 1,05 EUR 1 590 312 1 590 312 18/01/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 337 812 1 337 812 17/01/2019
Farmacie/Medical
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 1,0% 1200000 1,04 EUR 1 262 088 1 262 088 17/01/2019
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1300000 1,00 EUR 1 327 959 1 327 959 17/01/2019
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,3% 1400000 1,12 EUR 1 589 093 1 589 093 17/01/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,1% 1400000 1,01 EUR 1 432 686 1 432 686 17/01/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 286 034 1 286 034 18/01/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 508 807 1 508 807 17/01/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,5% 600000 1,04 EUR 626 097 626 097 17/01/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 499 368 1 499 368 17/01/2019
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 1,0% 1500000 0,99 USD 1 491 941 1 309 178 17/01/2019
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,7% 8000000 1,03 NOK 8 288 889 852 927 18/01/2019
Voeding
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 1,0% 1250000 1,03 EUR 1 299 753 1 299 753 18/01/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 1,0% 1200000 1,07 EUR 1 304 427 1 304 427 17/01/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 599 724 1 599 724 17/01/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1500000 0,95 EUR 1 443 964 1 443 964 17/01/2019
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 1,0% 1200000 1,03 EUR 1 239 201 1 239 201 17/01/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,1% 1250000 1,07 EUR 1 347 030 1 347 030 17/01/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 442 410 1 442 410 18/01/2019
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 1,0% 1500000 0,93 USD 1 401 619 1 229 921 17/01/2019
Consumptie/Luxe
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,6% 700000 1,00 EUR 706 623 706 623 17/01/2019
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1400000 1,03 EUR 1 451 621 1 451 621 17/01/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,3% 1500000 1,06 EUR 1 592 101 1 592 101 17/01/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 1,0% 1500000 0,97 USD 1 458 113 1 279 494 18/01/2019
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 1400000 0,97 EUR 1 370 836 1 370 836 18/01/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 1500000 1,00 EUR 1 512 452 1 512 452 17/01/2019
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 1,1% 1300000 1,01 EUR 1 339 901 1 339 901 17/01/2019
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,2% 1500000 0,98 EUR 1 489 627 1 489 627 17/01/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1200000 0,99 EUR 1 197 851 1 197 851 17/01/2019
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500000 1,03 EUR 521 442 521 442 17/01/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,7% 954060 1,02 USD 968 371 849 746 18/01/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 1,1% 1400000 0,96 EUR 1 368 492 1 368 492 17/01/2019
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1300000 0,99 EUR 1 286 116 1 286 116 17/01/2019
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,4% 500000 1,04 EUR 526 453 526 453 18/01/2019
Technologie
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,2% 1500000 1,03 EUR 1 559 805 1 559 805 17/01/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,9% 1100000 1,04 EUR 1 158 285 1 158 285 18/01/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 1500000 1,00 EUR 1 525 925 1 525 925 17/01/2019
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,8% 1000000 1,00 EUR 1 067 041 1 067 041 17/01/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,1% 1400000 0,99 EUR 1 404 422 1 404 422 17/01/2019
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,2% 1500000 0,99 EUR 1 503 902 1 503 902 17/01/2019
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 1,0% 1500000 1,00 USD 1 502 183 1 318 166 17/01/2019
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 1,0% 1500000 0,98 USD 1 474 575 1 293 940 18/01/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,2% 1800000 0,98 USD 1 768 890 1 552 201 17/01/2019
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 1,0% 1500000 0,96 USD 1 454 742 1 276 536 17/01/2019
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,9% 1300000 1,00 USD 1 309 064 1 148 704 17/01/2019
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 1,0% 1500000 1,00 USD 1 511 959 1 326 744 17/01/2019
Media
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 1,1% 1300000 1,02 EUR 1 332 575 1 332 575 17/01/2019
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,6% 683000 1,00 EUR 714 154 714 154 18/01/2019
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,5% 600000 0,99 EUR 596 041 596 041 17/01/2019
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 1,0% 1200000 1,00 EUR 1 259 698 1 259 698 17/01/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,4% 500000 1,00 EUR 504 668 504 668 17/01/2019
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,9% 1300000 1,02 USD 1 329 579 1 166 705 17/01/2019
Vastgoed
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400000 1,02 EUR 415 787 415 787 17/01/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,8% 1000000 1,00 EUR 1 016 451 1 016 451 17/01/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,9% 1090000 1,01 EUR 1 123 290 1 123 290 18/01/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130000 1,07 EUR 141 615 141 615 18/01/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,1% 1300000 1,03 EUR 1 358 301 1 358 301 17/01/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300000 0,70 EUR 210 877 210 877 18/01/2019
Energie
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 585 847 1 585 847 17/01/2019
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,3% 1500000 1,04 EUR 1 582 656 1 582 656 17/01/2019
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475000 1,00 USD 486 909 427 262 17/01/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,06% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

​​​​​​​November 2018

De economische groei in de V.S. en Europa lijkt gepiekt te hebben, en begint te vertragen. Dit doet beleggers vermoeden dat de Amerikaanse centrale bank volgend jaar stilaan zal stoppen met het verhogen van de rente en dat de Europese Centrale Bank niet gehaast zal zijn om volgend jaar haar rentevoeten op te trekken. Dit zorgt ervoor dat de 10-jarige rente opnieuw daalt. De rente op Belgische overheidsobligaties op 10 jaar eindigde de maand op 0,77%. In de V.S. bevestigde de voorzitter van de centrale bank, Jerome Powell, deze week dat het renteniveau zich nu dicht bij het 'neutrale niveau' bevindt. Dit betekent het niveau waarop de rente de economie noch stimuleert, noch afremt. Beleggers leiden daaruit af dat hij vindt dat het stilaan tijd wordt om te stoppen met het verhogen van de kortetermijnrente. In reactie hierop zakte in de V.S. de rente op 10-jarige staatsobligaties nog verder, en dook opnieuw onder de 3% grens.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 30 november 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund II

Download


KIID - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund II Bond Corporate klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund II

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer