Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/08/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 2,45%
1 jaar 15,39%
2 jaar 15,49%
3 jaar 6,80%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 4,36%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 16,48
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,47

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,2% 23 393 863
Rek courant 0,8% 198 896
Totaal in EUR 100,0% 23 592 760

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 123 360 0 8 142 900 8 266 260 35,0%
USD 0,8757 47 317 0 14 295 674 12 560 153 53,2%
NOK 0,1033 248 123 0 8 964 386 951 652 4,0%
GBP 1,1180 7 576 0 1 193 426 1 342 661 5,7%
DKK 0,1341 0 0 3 520 009 472 033 2,0%
Totaal in EUR 426 376 0 36 116 396 23 592 760

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,2% 984 279
Transport/Vervoer 36,3% 8 501 625
Distributie 13,7% 3 213 410
Consumptie/Luxe 4,3% 1 010 115
Farmacie/Medical 2,1% 483 135
Energie 8,0% 1 878 583
Financieel 2,0% 467 558
Industrie 6,3% 1 472 329
Technologie 6,1% 1 425 779
Nutssector 4,1% 949 014
Telecomoperatoren 2,1% 489 863
Staal/Non-ferro 10,8% 2 518 175
Totaal in EUR 23 393 863

Huidige netto inventariswaarde op 17/08/2018

Kapitalisatie 1174.69 EUR
Distributie 1158.77 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 2,0% 5981 77,78 EUR 465 202 465 202 20/08/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,2% 5241 113,10 USD 592 757 519 077 17/08/2018
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 2,1% 55272 8,98 EUR 496 232 496 232 20/08/2018
ALASKA AIR GROUP 2,0% 8483 65,00 USD 551 395 482 856 17/08/2018
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,8% 12620 37,79 USD 476 910 417 630 17/08/2018
DAIMLER AG 1,6% 6893 55,21 EUR 380 563 380 563 20/08/2018
DELTA AIR LINES 2,2% 10452 55,65 USD 581 654 509 354 17/08/2018
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 18606 23,35 EUR 434 450 434 450 20/08/2018
FAURECIA 1,5% 6637 54,00 EUR 358 398 358 398 20/08/2018
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,4% 24256 14,04 EUR 340 554 340 554 20/08/2018
FORD MOTOR CO 1,7% 48833 9,55 USD 466 355 408 387 17/08/2018
GENERAL MOTORS CO 2,0% 14843 36,38 USD 539 988 472 868 17/08/2018
GOODYEAR TIRE&RUBBER 2,0% 21961 24,01 USD 527 284 461 742 17/08/2018
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,0% 62894 7,68 EUR 482 774 482 774 17/08/2018
MICHELIN B 1,8% 3904 108,55 EUR 423 779 423 779 20/08/2018
PEUGEOT 2,3% 22327 24,60 EUR 549 244 549 244 20/08/2018
RENAULT 1,6% 5066 73,06 EUR 370 122 370 122 20/08/2018
SCHAEFFLER AG 1,7% 34819 11,79 EUR 410 516 410 516 20/08/2018
SOUTHWEST AIRLINES 2,3% 10433 59,68 USD 622 641 545 247 17/08/2018
UNITED CONTINENTAL 2,5% 8217 82,01 USD 673 876 590 113 17/08/2018
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,6% 2629 139,52 EUR 366 795 366 795 20/08/2018
Distributie
KOHLS CORP 2,5% 8947 76,44 USD 683 909 598 899 17/08/2018
MACY'S INC 2,4% 17621 36,03 USD 634 885 555 968 17/08/2018
METRO AG 1,8% 37599 11,61 EUR 436 336 436 336 20/08/2018
NORDSTROM 2,4% 10838 59,18 USD 641 393 561 668 17/08/2018
TARGET CORP 2,3% 7518 83,04 USD 624 295 546 695 17/08/2018
THE GAP CORP 2,2% 18759 31,28 USD 586 782 513 844 17/08/2018
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 2,4% 12779 50,70 USD 647 895 567 362 17/08/2018
L BRANDS 1,9% 15533 32,55 USD 505 599 442 753 17/08/2018
Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,0% 7566 72,92 USD 551 713 483 135 17/08/2018
Energie
APACHE CORP 2,1% 13631 42,00 USD 572 502 501 340 17/08/2018
ENI SPA 1,9% 28103 16,06 EUR 451 222 451 222 20/08/2018
EQUINOR 2,0% 21403 214,99 NOK 4 601 431 475 328 20/08/2018
SUBSEA 7 1,9% 38713 112,70 NOK 4 362 955 450 693 20/08/2018
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,0% 16318 32,72 USD 533 925 467 558 17/08/2018
Industrie
AGGREKO 2,2% 54153 8,40 GBP 454 885 508 539 20/08/2018
CNH INDUSTRIAL 1,9% 44501 10,19 EUR 453 243 453 243 20/08/2018
PACCAR 2,2% 8681 67,16 USD 583 016 510 547 17/08/2018
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,3% 22246 27,74 USD 617 104 540 398 17/08/2018
MICRON TECHNOLOGY 2,1% 11942 47,11 USD 562 588 492 658 17/08/2018
WESTERN DIGITAL 1,7% 6939 64,63 USD 448 468 392 723 17/08/2018
Nutssector
RWE 2,0% 22595 21,11 EUR 476 980 476 980 20/08/2018
VESTAS WIND 2,0% 8408 418,65 DKK 3 520 009 472 033 20/08/2018
Telecomoperatoren
AT&T 2,1% 16936 33,03 USD 559 396 489 863 17/08/2018
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 1,7% 23284 15,60 GBP 363 137 405 969 20/08/2018
ARCELORMITTAL 1,8% 16067 25,77 EUR 414 047 414 047 20/08/2018
AURUBIS AG 1,6% 6098 63,32 EUR 386 125 386 125 20/08/2018
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 1,9% 36460 13,97 USD 509 346 446 034 17/08/2018
OUTOKUMPU OYJ 1,9% 86714 5,15 EUR 446 317 446 317 20/08/2018
RIO TINTO PLC 10P london 1,8% 10055 37,34 GBP 375 403 419 682 20/08/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Mei 2017

Elk jaar wordt een grondige analyse gemaakt welke bedrijven een plaatsje verdienen in Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen uit de S&P500-index en de 25 goedkoopste Europese aandelen uit de Europe Stoxx 600. De verhouding Enterprise value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is. Begin mei was het zover en werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het fonds uitmaakt. Er werden ook 18 nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht. In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C blijft de transportsector goed vertegenwoordigd. De weging van deze sector stijgt zelfs nog door de aankoop van Volkswagen en BMW. De grootste verandering vinden we terug in de sector distributie en telecomoperatoren. Beleggers in Amerika keerden de voorbije jaren hun rug naar de distributiesector. De ogen zijn volledig gericht op e-commerce. De economische verbetering, de stijgende werkgelegenheid en het stijgende consumentenvertrouwen is echter zeer positief voor de retail sector, waardoor deze sector de komende jaar positief kan verrassen. De technologiesector werd door de herschikking sterk afgebouwd. De aandelen uit deze sector waren sterk gestegen, waardoor hun waardering nu relatief hoger is geworden. De voorbije herschikkingen zijn steeds zeer positief geweest voor het compartiment. De groep van nieuwe aandelen presteerden steeds beter dan de verkochte aandelen. Vorig jaar steeg de groep van nieuw opgenomen aandelen met 41,5% en waren een belangrijke bijdrage aan het rendement van het compartiment. De groep van aandelen die verkocht werden stegen gemiddeld slechts met 14,6%.

KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Rapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Rapport op basis van gegevens van 2 mei 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer