Dierickx Leys Fund I Systematic klasse c Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/12/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 -10,01%
1 jaar -9,58%
2 jaar -1,22%
3 jaar 6,76%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 0,77%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 16,48
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,47

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,7% 19 841 682
Rek courant 0,3% 50 827
Totaal in EUR 100,0% 19 892 509

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 21 022 0 6 518 806 6 539 827 32,9%
USD 0,8845 29 647 0 12 186 121 10 804 849 54,3%
NOK 0,1027 34 881 0 7 377 687 761 271 3,8%
GBP 1,1128 0 0 1 084 025 1 206 250 6,1%
DKK 0,1340 0 0 4 332 300 580 312 2,9%
Totaal in EUR 19 892 509

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,1% 622 709
Transport/Vervoer 37,3% 7 405 710
Distributie 13,6% 2 703 884
Consumptie/Luxe 4,9% 972 381
Farmacie/Medical 2,2% 438 513
Energie 7,5% 1 495 298
Financieel 2,2% 443 893
Industrie 5,8% 1 153 966
Technologie 5,6% 1 119 499
Nutssector 5,1% 1 018 794
Telecomoperatoren 2,2% 442 802
Staal/Non-ferro 10,2% 2 024 233
Totaal in EUR 19 841 682

Huidige netto inventariswaarde op 13/12/2018

Kapitalisatie 1031.78 EUR
Distributie 1017.8 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse c kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 1,3% 5786 43,29 EUR 250 476 250 476 14/12/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,9% 5111 82,34 USD 420 840 372 233 14/12/2018
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 2,6% 55263 9,30 EUR 514 056 514 056 14/12/2018
ALASKA AIR GROUP 2,3% 8318 62,30 USD 518 211 458 358 14/12/2018
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,8% 12571 32,41 USD 407 426 360 368 14/12/2018
DAIMLER AG 1,6% 6697 47,37 EUR 317 237 317 237 14/12/2018
DELTA AIR LINES 2,5% 10446 53,51 USD 558 965 494 405 14/12/2018
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,8% 18606 19,42 EUR 361 329 361 329 14/12/2018
FAURECIA 1,0% 6637 31,05 EUR 206 046 206 046 14/12/2018
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,7% 24256 13,85 EUR 335 946 335 946 14/12/2018
FORD MOTOR CO 1,8% 47623 8,52 USD 405 748 358 884 14/12/2018
GENERAL MOTORS CO 2,3% 14843 35,10 USD 520 989 460 815 14/12/2018
GOODYEAR TIRE&RUBBER 2,0% 21506 20,78 USD 446 895 395 278 14/12/2018
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,2% 62729 6,91 EUR 433 583 433 583 14/12/2018
MICHELIN B 1,7% 3794 87,10 EUR 330 457 330 457 14/12/2018
PEUGEOT 2,0% 21847 18,24 EUR 398 380 398 380 14/12/2018
RENAULT 1,4% 4916 55,65 EUR 273 575 273 575 14/12/2018
SCHAEFFLER AG 1,2% 34819 7,10 EUR 247 354 247 354 14/12/2018
SOUTHWEST AIRLINES 2,3% 10243 50,09 USD 513 072 453 812 14/12/2018
UNITED CONTINENTAL 3,2% 8084 87,74 USD 709 290 627 367 14/12/2018
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,9% 2562 147,72 EUR 378 459 378 459 14/12/2018
Distributie
KOHLS CORP 2,4% 8637 61,24 USD 528 930 467 839 14/12/2018
MACY'S INC 2,4% 17276 30,61 USD 528 818 467 740 14/12/2018
METRO AG 2,2% 36850 11,69 EUR 430 592 430 592 14/12/2018
NORDSTROM 2,3% 10688 48,61 USD 519 544 459 536 14/12/2018
TARGET CORP 2,2% 7516 67,17 USD 504 850 446 540 14/12/2018
THE GAP CORP 2,2% 18339 26,61 USD 488 001 431 637 14/12/2018
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 2,8% 12579 49,26 USD 619 642 548 073 14/12/2018
L BRANDS 2,1% 15560 30,83 USD 479 715 424 308 14/12/2018
Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,2% 7561 65,57 USD 495 775 438 513 14/12/2018
Energie
APACHE CORP 1,8% 13061 30,24 USD 394 965 349 346 14/12/2018
ENI SPA 2,0% 27443 14,15 EUR 388 264 388 264 14/12/2018
EQUINOR 2,1% 20903 194,35 NOK 4 062 498 417 219 14/12/2018
SUBSEA 7 1,7% 38495 86,12 NOK 3 315 189 340 470 14/12/2018
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,2% 15998 31,37 USD 501 857 443 893 14/12/2018
Industrie
AGGREKO 1,8% 45192 7,30 GBP 329 902 367 098 14/12/2018
CNH INDUSTRIAL 1,8% 43401 8,32 EUR 361 010 361 010 14/12/2018
PACCAR 2,1% 8511 56,57 USD 481 467 425 858 14/12/2018
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,7% 21856 27,77 USD 606 941 536 840 14/12/2018
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 11662 34,20 USD 398 840 352 774 14/12/2018
WESTERN DIGITAL 1,2% 6702 38,78 USD 259 904 229 885 14/12/2018
Nutssector
RWE 2,2% 22469 19,52 EUR 438 483 438 483 14/12/2018
VESTAS WIND 2,9% 8252 525,00 DKK 4 332 300 580 312 14/12/2018
Telecomoperatoren
AT&T 2,2% 16566 30,22 USD 500 625 442 802 14/12/2018
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,2% 22715 16,94 GBP 384 883 428 279 14/12/2018
ARCELORMITTAL 1,5% 15558 19,39 EUR 301 732 301 732 14/12/2018
AURUBIS AG 1,3% 5869 44,72 EUR 262 462 262 462 14/12/2018
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 1,7% 35460 10,57 USD 374 812 331 521 14/12/2018
OUTOKUMPU OYJ 1,5% 81420 3,55 EUR 289 367 289 367 14/12/2018
RIO TINTO PLC 10P london 2,1% 10046 36,76 GBP 369 241 410 873 14/12/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2018

Elk jaar maakt Transparant Systematic een grondige analyse welke bedrijven een plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Transparant Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen uit de S&P500-index en de 25 goedkoopste Europese aandelen uit de Europe Stoxx 600. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is.

Einde april was het zover en werd de nieuwe samenstelling van Transparant Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 22 nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Transparant Systematic blijft de transportsector sterk vertegenwoordigd. De meeste aandelen uit deze sector werden behouden enkel BMW werd verkocht. Dit in tegenstelling tot de telecomsector waar zowel Orange, BT group als Telecom Italia werd verkocht. Niet dat de winsten achteruitgingen of dat de koers sterk gestegen was maar er zijn momenteel goedkopere aandelen. Die goedkope aandelen vinden we momenteel in de grondstoffen sector. Door de stijging van de grondstoffen kende bedrijven als Rio Tinto, Anglo American en Aurubis de voorbije jaren een sterke winststijging. De koersen hebben deze goede resultaten nog niet volledig verrekend.

Door de gestegen olieprijs wordt winst genomen op de raffinage bedrijven (Valero Energy en Andeavor) en wordt er geïnvesteerd in Apache, een olie productiebedrijf.

Een aantal technologiebedrijven zoals Western Digital en Micron Technology maken hun intreden in het compartiment Transparant Systematic.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 31 oktober 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer