Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/01/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 5,74%
1 jaar -13,38%
2 jaar 0,05%
3 jaar 10,94%
5 jaar -
Rendement sinds oprichting 1,15%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 13,68 per 30/11/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,48 per 30/11/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Wisselkoersrisico: Het fonds wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille kan belegd zijn in een andere munt waardoor een hoog risico bestaat op de wisselkoers. 

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,50%
Lopende kosten in % per jaar 1,94%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 14 november 2014
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Het fonds heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen. De basisfilosofie van het beheer is het systematisch selecteren van een groep goedkoop gewaardeerde aandelen die de doelstelling van waardevermeerdering op middellange termijn het best kunnen garanderen. Een gelijk aantal aandelen wordt geselecteerd uit de S&P500 index en de Euro Stoxx 600 Index. Er wordt geen rekening gehouden met de sectorspreiding. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten, voornamelijk met het oogmerk om de portefeuille af te schermen tegen daling en/of de volatiliteit van het compartiment te verminderen, namelijk in: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. 
 • Het fonds zal voornamelijk beleggen in grote internationale aandelen die deel uitmaken van de Europese index Stoxx Europe 600 en van de Amerikaanse index Standard & Poors 500. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • Elke Belgische bankwerkdag kan er ingetekend worden op deelbewijzen van het fonds, en kan de terugbetaling van deelbewijzen verkregen worden. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten.

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Aandelen 99,3% 19 487 509
Rek courant 0,7% 127 982
Totaal in EUR 100,0% 19 615 491

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 127 974 0 6 650 107 6 778 080 34,6%
USD 0,8775 0 0 11 758 023 10 317 666 52,6%
NOK 0,1029 52 0 7 129 869 733 669 3,7%
GBP 1,1345 3 0 1 089 619 1 236 122 6,3%
DKK 0,1340 0 0 4 104 130 549 953 2,8%
Totaal in EUR 19 615 491

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 633 301
Transport/Vervoer 36,8% 7 178 944
Distributie 13,6% 2 649 302
Consumptie/Luxe 4,9% 956 130
Farmacie/Medical 2,2% 428 216
Energie 7,4% 1 439 454
Financieel 2,1% 411 907
Industrie 6,1% 1 190 888
Technologie 5,5% 1 077 110
Nutssector 5,1% 985 739
Telecomoperatoren 2,2% 419 791
Staal/Non-ferro 10,9% 2 116 727
Totaal in EUR 19 487 509

Huidige netto inventariswaarde op 17/01/2019

Kapitalisatie 1049.01 EUR
Distributie 1034.79 EUR

Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Chemie
COVESTRO 1,4% 5569 48,50 EUR 270 097 270 097 18/01/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,9% 4711 87,86 USD 413 908 363 205 18/01/2019
Transport/Vervoer
AIR FRANCE/KLM 2,5% 51098 9,70 EUR 495 804 495 804 18/01/2019
ALASKA AIR GROUP 2,3% 7949 64,86 USD 515 572 452 415 18/01/2019
AMERICAN AIRLINES GROUP 1,8% 11523 33,97 USD 391 436 343 485 18/01/2019
DAIMLER AG 1,7% 6490 50,86 EUR 330 049 330 049 18/01/2019
DELTA AIR LINES 2,1% 9777 48,11 USD 470 371 412 751 18/01/2019
DEUTSCHE LUFTHANSA 1,9% 17592 20,85 EUR 366 793 366 793 18/01/2019
FAURECIA 1,2% 6039 37,39 EUR 225 768 225 768 18/01/2019
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 1,7% 22808 14,75 EUR 336 418 336 418 18/01/2019
FORD MOTOR CO 1,7% 44789 8,58 USD 384 290 337 214 18/01/2019
GENERAL MOTORS CO 2,4% 13891 38,65 USD 536 887 471 119 18/01/2019
GOODYEAR TIRE&RUBBER 1,8% 19877 20,58 USD 409 069 358 958 18/01/2019
INTL CONSOLIDATED AIRLINE 2,1% 58330 7,02 EUR 409 477 409 477 18/01/2019
MICHELIN B 1,7% 3567 92,92 EUR 331 446 331 446 18/01/2019
PEUGEOT 2,2% 20291 21,38 EUR 433 720 433 720 18/01/2019
RENAULT 1,3% 4558 57,04 EUR 259 988 259 988 18/01/2019
SCHAEFFLER AG 1,3% 32156 7,78 EUR 250 302 250 302 18/01/2019
SOUTHWEST AIRLINES 2,3% 9772 51,57 USD 503 942 442 209 18/01/2019
UNITED CONTINENTAL 2,9% 7553 85,59 USD 646 461 567 270 18/01/2019
VOLKSWAGEN PREFERENT 1,8% 2423 146,00 EUR 353 758 353 758 18/01/2019
Distributie
KOHLS CORP 2,5% 8130 69,95 USD 568 694 499 029 18/01/2019
MACY'S INC 1,9% 16523 25,79 USD 426 128 373 928 18/01/2019
METRO AG 2,7% 35337 14,90 EUR 526 345 526 345 18/01/2019
NORDSTROM 2,1% 9971 47,52 USD 473 822 415 779 18/01/2019
TARGET CORP 2,2% 7033 70,68 USD 497 092 436 199 18/01/2019
THE GAP CORP 2,0% 17439 26,01 USD 453 588 398 024 18/01/2019
Consumptie/Luxe
FOOT LOCKER 3,1% 11945 58,37 USD 697 230 611 819 18/01/2019
L BRANDS 1,8% 14357 27,33 USD 392 377 344 311 18/01/2019
Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,2% 7054 69,18 USD 487 996 428 216 18/01/2019
Energie
APACHE CORP 1,7% 11922 32,09 USD 382 577 335 711 18/01/2019
ENI SPA 1,9% 25334 14,61 EUR 370 079 370 079 18/01/2019
EQUINOR 2,0% 19392 193,55 NOK 3 753 322 386 217 18/01/2019
SUBSEA 7 1,8% 35290 95,68 NOK 3 376 547 347 447 18/01/2019
Financieel
FRANKLIN RESOURCES 2,1% 14883 31,54 USD 469 410 411 907 18/01/2019
Industrie
AGGREKO 1,9% 44007 7,44 GBP 327 500 371 533 18/01/2019
CNH INDUSTRIAL 1,9% 40984 9,04 EUR 370 659 370 659 18/01/2019
PACCAR 2,3% 8119 62,98 USD 511 335 448 696 18/01/2019
Technologie
JUNIPER NETWORKS 2,7% 21045 28,32 USD 595 994 522 985 18/01/2019
MICRON TECHNOLOGY 1,8% 10960 35,76 USD 391 930 343 918 18/01/2019
WESTERN DIGITAL 1,1% 6111 39,20 USD 239 551 210 206 18/01/2019
Nutssector
RWE 2,2% 21462 20,31 EUR 435 786 435 786 18/01/2019
VESTAS WIND 2,8% 7963 515,40 DKK 4 104 130 549 953 18/01/2019
Telecomoperatoren
AT&T 2,1% 15452 30,96 USD 478 394 419 791 18/01/2019
Staal/Non-ferro
ANGLO AMERICAN 2,3% 21707 18,21 GBP 395 328 448 480 18/01/2019
ARCELORMITTAL 1,5% 15046 20,01 EUR 301 070 301 070 18/01/2019
AURUBIS AG 1,3% 5649 46,75 EUR 264 091 264 091 18/01/2019
FREEPORT MCMORAN COPPER GOLD-B 1,9% 33437 12,56 USD 419 969 368 523 18/01/2019
OUTOKUMPU OYJ 1,6% 78748 4,04 EUR 318 457 318 457 18/01/2019
RIO TINTO PLC 10P london 2,1% 9345 39,25 GBP 366 791 416 107 18/01/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding 0,50% ten voordele van het compartiment
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,94% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

November 2018

Elk jaar maakt Dierickx Leys Fund I Systematic een grondige analyse welke bedrijven een plaatsje verdienen in het compartiment en welke bedrijven verkocht worden. Nog even ter opfrissing. Op basis van de gepubliceerde jaarcijfers selecteert Dierickx Leys Fund I Systematic jaarlijks de 25 goedkoopste Amerikaanse aandelen uit de S&P500-index en de 25 goedkoopste Europese aandelen uit de Europe Stoxx 600. De verhouding Enterprise Value (De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen minus de cashpositie.) ten opzichte van de operationele winsten is de ratio die bepaalt of een aandeel goedkoop is.

Einde april was het zover en werd de nieuwe samenstelling van Dierickx Leys Fund I Systematic bepaald. Elk van de aandelen werd in het compartiment met een gelijke weging opgenomen. Om dit te bekomen werd er in bepaalde aandelen verkocht en bij andere werd er bijgekocht zodat elk aandeel opnieuw 2% van het compartiment uitmaakt. Er werden ook 22 nieuwe aandelen opgenomen in het compartiment. Aandelen die niet meer goedkoop waren werden verkocht.

In de nieuwe samenstelling van het compartiment Dierickx Leys Fund I Systematic blijft de transportsector sterk vertegenwoordigd. De meeste aandelen uit deze sector werden behouden enkel BMW werd verkocht. Dit in tegenstelling tot de telecomsector waar zowel Orange, BT group als Telecom Italia werd verkocht. Niet dat de winsten achteruitgingen of dat de koers sterk gestegen was maar er zijn momenteel goedkopere aandelen. Die goedkope aandelen vinden we momenteel in de grondstoffen sector. Door de stijging van de grondstoffen kende bedrijven als Rio Tinto, Anglo American en Aurubis de voorbije jaren een sterke winststijging. De koersen hebben deze goede resultaten nog niet volledig verrekend.

Door de gestegen olieprijs wordt winst genomen op de raffinage bedrijven (Valero Energy en Andeavor) en wordt er geïnvesteerd in Apache, een olie productiebedrijf.

Een aantal technologiebedrijven zoals Western Digital en Micron Technology maken hun intreden in het compartiment Transparant Systematic.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Maandrapport op basis van gegevens van 30 november 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Systematic classe C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Systematic klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer