Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse c Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Dynamic heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B op 31/10/2018
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B op 31/10/2018

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Dynamic belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic zal minimaal 60% en maximaal 75% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico.
 • De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Dynamic kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op xx/xx/2018 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van xx/xx/2018.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,9% 1 235 720
Aandelen 70,6% 3 016 458
Rek courant 0,4% 18 740
Totaal in EUR 100,0% 4 270 917

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 17 213 0 2 187 177 2 204 390 51,6%
USD 0,8758 321 0 1 452 974 1 272 724 29,8%
DKK 0,1341 0 0 665 897 89 263 2,1%
GBP 1,1240 0 0 329 098 369 890 8,7%
CHF 0,8759 0 0 103 510 90 664 2,1%
SEK 0,0973 12 808 0 2 495 786 243 986 5,7%
Totaal in EUR 30 342 0 7 234 442 4 270 917

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 96 610
Transport/Vervoer 7,2% 218 608
Distributie 6,4% 194 514
Media 4,0% 121 188
Voeding 3,0% 90 664
Consumptie/Luxe 5,9% 179 473
Farmacie/Medical 6,3% 188 990
Diensten 1,1% 32 976
Holdings 10,2% 308 946
Financieel 16,3% 490 728
Vastgoed 7,2% 215 789
Industrie 3,0% 91 010
Technologie 19,3% 582 176
Staal/Non-ferro 3,9% 117 388
Vastgoedfonds 2,9% 87 398
Totaal in EUR 3 016 458

978.62 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2018

Dierickx Leys Fund I Dynamic klasse c - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 2,4% 100000 1,01 EUR 102 333 102 333 15/11/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 2,4% 100000 1,01 EUR 101 268 101 268 15/11/2018
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,3% 503 218,41 USD 109 860 96 210 16/11/2018
EXOR NV 2,2% 1832 50,76 EUR 92 992 92 992 16/11/2018
INVESTOR B 2,8% 3202 384,50 SEK 1 231 169 119 743 16/11/2018
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 2,4% 100000 1,00 EUR 101 503 101 503 15/11/2018
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 2,3% 100000 0,98 EUR 99 067 99 067 15/11/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,2% 50000 1,02 EUR 51 731 51 731 15/11/2018
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,1% 50000 0,97 EUR 48 947 48 947 16/11/2018
DSV 2,1% 1292 515,40 DKK 665 897 89 263 16/11/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 3,0% 4000 28,77 GBP 115 080 129 344 16/11/2018
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 2,4% 100000 1,03 EUR 104 345 104 345 15/11/2018
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 1,4% 50000 1,17 EUR 59 037 59 037 17/11/2018
HCA HEALTHCARE 2,2% 773 140,29 USD 108 444 94 970 16/11/2018
UNITEDHEALTH GROUP 2,2% 396 271,11 USD 107 360 94 020 16/11/2018
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 2,3% 100000 0,97 EUR 98 925 98 925 15/11/2018
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 2,6% 100000 1,08 EUR 109 241 109 241 15/11/2018
BOOKING HOLDINGS 2,1% 55 1 855,32 USD 102 043 89 364 17/11/2018
LVMH 2,1% 341 264,25 EUR 90 109 90 109 16/11/2018
Technologie
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 2,4% 100000 1,00 EUR 101 265 101 265 15/11/2018
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 2,3% 100000 0,99 EUR 100 295 100 295 15/11/2018
ALPHABET INC class C 2,8% 128 1 061,49 USD 135 871 118 989 16/11/2018
APPLE COMPUTER 2,5% 629 193,53 USD 121 730 106 605 16/11/2018
CISCO SYSTEMS 1,4% 1429 46,35 USD 66 234 58 005 16/11/2018
FACEBOOK INC-A 1,9% 665 139,53 USD 92 787 81 259 16/11/2018
MELEXIS 2,6% 2097 53,55 EUR 112 294 112 294 16/11/2018
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,5% 20393 5,15 EUR 105 024 105 024 16/11/2018
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 1,2% 50000 1,05 EUR 53 047 53 047 16/11/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,3% 1156 95,43 USD 110 317 96 610 16/11/2018
Vastgoed
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 1,2% 50000 1,02 EUR 51 545 51 545 17/11/2018
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 1,2% 50000 1,05 EUR 53 170 53 170 17/11/2018
IMMOFINANZ 2,2% 4411 21,00 EUR 92 631 92 631 16/11/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,9% 46352 2,36 GBP 109 576 123 158 16/11/2018
Distributie
CVS HEALTH CORP 2,3% 1429 79,33 USD 113 363 99 277 16/11/2018
DIETEREN 2,2% 2644 36,02 EUR 95 237 95 237 16/11/2018
Media
WALT DISNEY CORP. 2,8% 1191 116,19 USD 138 382 121 188 16/11/2018
Voeding
NESTLE SA 2,1% 1227 84,36 CHF 103 510 90 664 16/11/2018
Diensten
CARRIAGE SERVICES 0,8% 2267 16,61 USD 37 655 32 976 16/11/2018
Financieel
ALLIANZ SE-REG 2,2% 494 189,30 EUR 93 514 93 514 16/11/2018
INTRUM AB 2,9% 5571 227,00 SEK 1 264 617 122 997 16/11/2018
JP MORGAN CHASE & CO 2,1% 949 109,99 USD 104 381 91 411 16/11/2018
KBC ANCORA 2,1% 2231 40,90 EUR 91 248 91 248 16/11/2018
MOODY'S CORP 2,1% 710 147,25 USD 104 548 91 558 16/11/2018
Industrie
KION GROUP 2,1% 1772 51,36 EUR 91 010 91 010 16/11/2018
Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 2,7% 6500 16,07 GBP 104 442 117 388 16/11/2018
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 2,0% 2605 33,55 EUR 87 398 87 398 16/11/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding 0,00%
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018 is er geen 'commentaar van de beheerder' beschikbaar.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Dynamic Klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Dynamic

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer