Dierickx Leys Fund I Defensive klasse c Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle type emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties

Het compartiment ging van start op 31 oktober 2018. Hierdoor zijn er onvoldoende gegevens om u een bruikbare aanwijzing te geven van de resultaten behaald in het verleden.

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) N/B op 31/10/2018
Sharpe Ratio (3 jaar) N/B op 31/10/2018

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018, werd voor de periode vóór de start van het fonds gebruik gemaakt van de historische volatiliteit van een benchmark.

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren.
 • De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het fonds behoort tot deze categorie aangezien dit fonds belegt in internationale financiële instrumenten (waaronder maximaal 35% aandelen) waardoor de waarde van dit fonds licht kan schommelen.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan obligaties met een rating lager dan BBB bevatten waardoor er een gemiddelde kredietrisico bestaat.
 • Wisselrisico: een deel van de portefeuille van het fonds kan effecten in een andere munt dan de Euro bevatten, waardoor er een gemiddeld risico bestaat op de wisselkoers.

Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico's in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,21%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 31 oktober 2018
Eindvervaldag geen
Categorie Gemengd
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Defensive belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking;
 • Dierickx Leys Fund I Defensive zal minimaal 20% en maximaal 35% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect);
 • Dierickx Leys Fund I Defensive heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer;
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Dierickx Leys Fund I Defensive kan in totaal maximum 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op xx/xx/2018 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van xx/xx/2018.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 62,7% 2 630 301
Aandelen 27,6% 1 158 278
Rek courant 9,8% 409 621
Totaal in EUR 100,0% 4 198 200

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 409 143 0 3 023 901 3 433 044 81,8%
USD 0,8758 101 0 587 855 514 902 12,3%
DKK 0,1341 0 0 208 737 27 981 0,7%
GBP 1,1240 0 0 96 157 108 076 2,6%
CHF 0,8759 0 0 43 192 37 832 0,9%
SEK 0,0973 4 008 0 781 157 76 365 1,8%
Totaal in EUR 413 252 0 4 740 999 4 198 200

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,6% 30 253
Transport/Vervoer 8,4% 97 504
Distributie 6,1% 70 785
Media 3,3% 37 954
Voeding 3,3% 37 832
Consumptie/Luxe 8,2% 94 826
Farmacie/Medical 8,4% 97 528
Diensten 3,2% 37 166
Holdings 8,4% 96 829
Financieel 14,1% 163 159
Vastgoed 9,3% 107 894
Industrie 2,5% 28 505
Technologie 19,9% 230 666
Vastgoedfonds 2,4% 27 377
Totaal in EUR 1 158 278

989.23 EUR Huidige netto inventariswaarde op 15/11/2018

Dierickx Leys Fund I Defensive klasse c kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 2,4% 100000 1,01 EUR 102 333 102 333 15/11/2018
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 2,5% 100000 1,04 EUR 106 479 106 479 15/11/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 2,4% 100000 1,01 EUR 101 268 101 268 15/11/2018
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 0,7% 158 218,41 USD 34 509 30 221 16/11/2018
EXOR NV 0,7% 574 50,76 EUR 29 136 29 136 16/11/2018
INVESTOR B 0,9% 1002 384,50 SEK 385 269 37 471 16/11/2018
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 2,4% 100000 1,00 EUR 101 503 101 503 15/11/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 2,5% 98000 1,04 EUR 105 012 105 012 16/11/2018
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 2,4% 100000 0,98 EUR 99 067 99 067 15/11/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,8% 75000 1,02 EUR 77 596 77 596 15/11/2018
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 3,4% 145000 0,97 EUR 141 947 141 947 16/11/2018
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 2,4% 100000 1,02 EUR 102 378 102 378 15/11/2018
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 2,5% 100000 1,02 EUR 103 767 103 767 15/11/2018
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 2,4% 100000 1,00 EUR 100 393 100 393 15/11/2018
DSV 0,7% 405 515,40 DKK 208 737 27 981 16/11/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 1,7% 2150 28,77 GBP 61 856 69 523 16/11/2018
Industrie
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 2,3% 100000 0,97 EUR 97 527 97 527 15/11/2018
KION GROUP 0,7% 555 51,36 EUR 28 505 28 505 16/11/2018
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 2,5% 100000 1,03 EUR 104 345 104 345 15/11/2018
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 2,1% 75000 1,17 EUR 88 555 88 555 17/11/2018
HCA HEALTHCARE 0,7% 242 140,29 USD 33 950 29 732 16/11/2018
JOHNSON & JOHNSON 0,9% 300 145,99 USD 43 797 38 355 17/11/2018
UNITEDHEALTH GROUP 0,7% 124 271,11 USD 33 618 29 441 16/11/2018
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 2,4% 100000 0,97 EUR 98 925 98 925 15/11/2018
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 2,5% 100000 1,04 EUR 105 488 105 488 16/11/2018
RANDSTAD 0,9% 870 42,72 EUR 37 166 37 166 16/11/2018
Nutssector
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 3,8% 152000 1,04 EUR 159 564 159 564 16/11/2018
Voeding
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 2,5% 100000 1,03 EUR 104 656 104 656 15/11/2018
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 2,6% 100000 1,07 EUR 107 615 107 615 15/11/2018
NESTLE SA 0,9% 512 84,36 CHF 43 192 37 832 16/11/2018
Consumptie/Luxe
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 2,6% 100000 1,08 EUR 109 241 109 241 15/11/2018
BOOKING HOLDINGS 0,7% 17 1 855,32 USD 31 540 27 622 17/11/2018
HENKEL AG & CO KGAA 0,9% 390 99,82 EUR 38 930 38 930 16/11/2018
LVMH 0,7% 107 264,25 EUR 28 275 28 275 16/11/2018
Technologie
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 2,4% 100000 1,00 EUR 101 265 101 265 15/11/2018
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 2,4% 100000 0,99 EUR 100 295 100 295 15/11/2018
ALPHABET INC class C 0,9% 40 1 061,49 USD 42 460 37 184 16/11/2018
APPLE COMPUTER 0,8% 197 193,53 USD 38 125 33 388 16/11/2018
CISCO SYSTEMS 0,7% 710 46,35 USD 32 909 28 820 16/11/2018
FACEBOOK INC-A 0,6% 208 139,53 USD 29 022 25 416 16/11/2018
MELEXIS 0,8% 657 53,55 EUR 35 182 35 182 16/11/2018
OPEN TEXT 0,9% 1300 33,20 USD 43 160 37 797 16/11/2018
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,8% 6384 5,15 EUR 32 878 32 878 16/11/2018
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-25 3.375% 1,9% 75000 1,05 EUR 79 571 79 571 16/11/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 362 95,43 USD 34 546 30 253 16/11/2018
Vastgoed
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 1,8% 75000 1,02 EUR 77 318 77 318 17/11/2018
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 3,7% 145000 1,05 EUR 154 193 154 193 17/11/2018
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 1050 43,87 USD 46 064 40 340 16/11/2018
IMMOFINANZ 0,7% 1381 21,00 EUR 29 001 29 001 16/11/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% 14510 2,36 GBP 34 302 38 553 16/11/2018
Distributie
CVS HEALTH CORP 0,7% 447 79,33 USD 35 461 31 055 16/11/2018
DIETEREN 0,9% 1103 36,02 EUR 39 730 39 730 16/11/2018
Media
WALT DISNEY CORP. 0,9% 373 116,19 USD 43 339 37 954 16/11/2018
Financieel
ALLIANZ SE-REG 0,7% 155 189,30 EUR 29 342 29 342 16/11/2018
INTRUM AB 0,9% 1744 227,00 SEK 395 888 38 504 16/11/2018
JP MORGAN CHASE & CO 0,7% 297 109,99 USD 32 667 28 608 16/11/2018
KBC ANCORA 0,9% 931 40,90 EUR 38 078 38 078 16/11/2018
MOODY'S CORP 0,7% 222 147,25 USD 32 690 28 628 16/11/2018
Vastgoedfonds
VASTNED RETAIL NV 0,7% 816 33,55 EUR 27 377 27 377 16/11/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,50%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,21% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen:

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • Aangezien het fonds nog geen volledig boekjaar bestaat, is het % van de lopende kosten een schatting gebaseerd op het kostenoverzicht zoals weergegeven in het prospectus. Dit cijfer kan per jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransactiekosten.

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.


Aangezien het fonds pas gestart werd op 31 oktober 2018 is er geen 'commentaar van de beheerder' beschikbaar.

Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Defensive

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Defensive klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Defensive

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer