Dierickx Leys Fund I Balance klasse c Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/12/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 -1,94%
1 jaar -1,94%
2 jaar 1,96%
3 jaar 3,89%
5 jaar 4,36%
Rendement sinds oprichting 5,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5,02 per 31/10/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,68 per 31/10/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 46,9% 75 220 747
Obl variabele rente 0,7% 1 070 655
Oblig eeuwigdurend 0,7% 1 047 648
Aandelen 48,1% 77 149 587
Rek courant 3,7% 5 856 419
Totaal in EUR 100,0% 160 345 055

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 5 915 543 2 542 157 97 577 053 106 034 753 66,1%
NOK 0,1027 137 500 0 9 997 589 1 040 874 0,6%
USD 0,8845 17 909 -3 000 000 44 245 484 36 497 479 22,8%
DKK 0,1340 0 0 14 757 000 1 976 700 1,2%
GBP 1,1128 0 0 7 871 470 8 758 983 5,5%
CHF 0,8862 0 0 2 096 000 1 857 476 1,2%
SEK 0,0976 228 000 0 42 578 700 4 178 790 2,6%
Totaal in EUR 160 345 055

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,9% 2 984 234
Transport/Vervoer 8,9% 6 899 030
Distributie 3,1% 2 384 170
Media 7,0% 5 412 968
Agricultuur 1,8% 1 357 641
Voeding 5,7% 4 413 240
Consumptie/Luxe 7,3% 5 655 062
Farmacie/Medical 9,3% 7 169 089
Diensten 1,9% 1 438 200
Holdings 14,0% 10 775 672
Financieel 11,0% 8 461 414
Vastgoed 8,2% 6 314 762
Technologie 15,5% 11 995 287
Staal/Non-ferro 2,4% 1 888 816
Totaal in EUR 77 149 587

Huidige netto inventariswaarde op 13/12/2018

Kapitalisatie 1922.32 EUR
Distributie 1896.03 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse c kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 1,0% 1600000 1,00 EUR 1 610 448 1 610 448 13/12/2018
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 260000 1,02 EUR 265 443 265 443 13/12/2018
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 240000 1,02 EUR 245 025 245 025 13/12/2018
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,7% 1100000 1,03 EUR 1 145 457 1 145 457 14/12/2018
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,0% 1600000 1,00 EUR 1 616 778 1 616 778 14/12/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 1000000 1,06 EUR 1 062 966 1 062 966 13/12/2018
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 1000000 1,02 EUR 1 027 918 1 027 918 14/12/2018
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,5% 800000 0,99 EUR 799 077 799 077 13/12/2018
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 513 852 513 852 13/12/2018
RANDSTAD 0,9% 36000 39,95 EUR 1 438 200 1 438 200 14/12/2018
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 1,0% 1600000 0,97 EUR 1 558 372 1 558 372 13/12/2018
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,9% 1500000 0,98 EUR 1 474 015 1 474 015 14/12/2018
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 009 571 1 009 571 13/12/2018
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,6% 1000000 0,98 EUR 986 318 986 318 13/12/2018
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1500000 0,99 EUR 1 493 641 1 493 641 13/12/2018
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,6% 10000000 1,00 NOK 9 997 589 1 026 752 14/12/2018
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,7% 1192575 1,02 USD 1 210 464 1 070 655 15/12/2018
BMW VORZUGSAKTIEN 1,2% 30000 65,45 EUR 1 963 500 1 963 500 14/12/2018
DSV 1,2% 30000 491,90 DKK 14 757 000 1 976 700 14/12/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,0% 142500 10,87 EUR 1 548 263 1 548 263 14/12/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 44000 28,81 GBP 1 267 640 1 410 567 14/12/2018
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,0% 1600000 1,00 EUR 1 608 278 1 608 278 13/12/2018
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 1,0% 1600000 1,00 EUR 1 621 262 1 621 262 13/12/2018
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 015 923 1 015 923 14/12/2018
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 1550000 1,05 EUR 1 639 482 1 639 482 14/12/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 027 374 1 027 374 13/12/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,0% 22000 82,34 USD 1 811 480 1 602 254 14/12/2018
SOLVAY 0,9% 15500 89,16 EUR 1 381 980 1 381 980 14/12/2018
Technologie
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 500000 1,01 EUR 505 004 505 004 13/12/2018
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,6% 850000 1,04 EUR 895 665 895 665 14/12/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 1300000 1,00 EUR 1 318 401 1 318 401 13/12/2018
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,3% 500000 1,04 EUR 520 862 520 862 13/12/2018
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,6% 1000000 0,99 EUR 1 001 662 1 001 662 13/12/2018
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,3% 500000 0,99 EUR 500 139 500 139 13/12/2018
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,8% 1500000 0,97 USD 1 460 250 1 291 591 13/12/2018
ALPHABET INC class C 1,4% 2400 1 042,10 USD 2 501 040 2 212 170 14/12/2018
APPLE COMPUTER 1,2% 13000 165,48 USD 2 151 240 1 902 772 14/12/2018
CISCO SYSTEMS 1,5% 60000 45,82 USD 2 749 200 2 431 668 14/12/2018
FACEBOOK INC-A 1,0% 12200 144,06 USD 1 757 532 1 554 537 14/12/2018
MELEXIS 1,2% 40000 47,40 EUR 1 896 000 1 896 000 14/12/2018
OPEN TEXT 0,3% 19000 32,74 USD 622 060 550 212 14/12/2018
OPEN TEXT 0,9% 50000 32,74 USD 1 637 000 1 447 927 14/12/2018
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,2% 1790000 1,02 EUR 1 849 077 1 849 077 13/12/2018
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,3% 500000 1,03 EUR 520 455 520 455 15/12/2018
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,5% 800000 1,07 EUR 867 528 867 528 13/12/2018
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,6% 939000 1,04 EUR 999 351 999 351 13/12/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 1000000 0,95 EUR 957 245 957 245 13/12/2018
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,7% 1100000 1,07 EUR 1 180 313 1 180 313 13/12/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,6% 1000000 1,02 EUR 1 025 514 1 025 514 14/12/2018
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 20900 17,00 EUR 355 300 355 300 14/12/2018
DIAGEO PLC 1,4% 70000 28,25 GBP 1 977 500 2 200 464 14/12/2018
NESTLE SA 1,2% 25000 83,84 CHF 2 096 000 1 857 476 14/12/2018
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,9% 1500000 0,98 EUR 1 493 712 1 493 712 13/12/2018
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,7% 1000000 1,04 EUR 1 042 315 1 042 315 13/12/2018
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 600000 1,00 EUR 605 428 605 428 13/12/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 008 998 1 008 998 13/12/2018
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 11000 200,00 USD 2 200 000 1 945 900 14/12/2018
EXOR NV 1,5% 50000 49,45 EUR 2 472 500 2 472 500 14/12/2018
INVESTOR B 1,3% 57000 388,10 SEK 22 121 700 2 159 520 14/12/2018
JARDINE STRATEGIC 1,0% 50000 36,58 USD 1 829 000 1 617 751 14/12/2018
SOFINA 1,6% 15000 172,00 EUR 2 580 000 2 580 000 14/12/2018
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,9% 1500000 1,00 EUR 1 516 360 1 516 360 13/12/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 200000 1,08 EUR 215 964 215 964 14/12/2018
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,9% 1500000 0,98 EUR 1 477 810 1 477 810 13/12/2018
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,5% 750000 1,02 EUR 781 137 781 137 15/12/2018
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,8% 1200000 1,07 EUR 1 286 990 1 286 990 13/12/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 1500000 1,00 EUR 1 522 190 1 522 190 13/12/2018
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,7% 1100000 1,01 EUR 1 129 764 1 129 764 15/12/2018
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,5% 700000 1,04 EUR 741 815 741 815 13/12/2018
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,99 EUR 905 315 905 315 13/12/2018
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,01 EUR 307 354 307 354 14/12/2018
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,6% 1000000 1,00 EUR 1 009 738 1 009 738 14/12/2018
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 470000 1,01 EUR 478 831 478 831 15/12/2018
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 106000 1,05 EUR 112 922 112 922 15/12/2018
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 65000 41,41 USD 2 691 650 2 380 765 14/12/2018
IMMOFINANZ 1,3% 100000 21,26 EUR 2 126 000 2 126 000 14/12/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,1% 800000 2,03 GBP 1 624 800 1 807 997 14/12/2018
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,6% 1000000 0,93 EUR 929 099 929 099 13/12/2018
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,6% 1000000 0,96 EUR 965 787 965 787 13/12/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,6% 1000000 0,99 EUR 1 003 784 1 003 784 14/12/2018
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,3% 500000 1,04 EUR 530 386 530 386 13/12/2018
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,7% 1100000 0,95 EUR 1 061 844 1 061 844 13/12/2018
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 1000000 1,03 EUR 1 042 332 1 042 332 15/12/2018
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,6% 900000 1,05 EUR 944 250 944 250 13/12/2018
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,5% 800000 0,99 EUR 799 102 799 102 13/12/2018
EUR SKF AB 17.09.18-25 1.25% 0,6% 1000000 0,99 EUR 989 082 989 082 13/12/2018
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,9% 1400000 1,00 EUR 1 408 603 1 408 603 13/12/2018
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300000 1,02 EUR 309 734 309 734 14/12/2018
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 1400000 1,01 EUR 1 438 515 1 438 515 13/12/2018
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,0% 1500000 1,02 EUR 1 539 451 1 539 451 13/12/2018
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,6% 800000 1,17 EUR 947 145 947 145 15/12/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,3% 500000 1,07 EUR 556 351 556 351 15/12/2018
HCA HEALTHCARE 1,9% 27500 126,73 USD 3 485 075 3 082 550 14/12/2018
JOHNSON & JOHNSON 1,3% 18000 133,00 USD 2 394 000 2 117 493 15/12/2018
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 8400 265,02 USD 2 226 168 1 969 046 14/12/2018
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 1500000 0,95 EUR 1 455 047 1 455 047 13/12/2018
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,6% 1000000 0,99 EUR 988 079 988 079 13/12/2018
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 1500000 1,00 EUR 1 509 210 1 509 210 13/12/2018
PUBLICIS GROUPE 0,9% 29628 49,98 EUR 1 480 807 1 480 807 14/12/2018
WALT DISNEY CORP. 1,5% 25000 112,20 USD 2 805 000 2 481 023 14/12/2018
WPP PLC 0,9% 150000 8,69 GBP 1 304 100 1 451 138 14/12/2018
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,8% 1250000 1,02 EUR 1 277 939 1 277 939 13/12/2018
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,9% 1300000 1,05 EUR 1 387 451 1 387 451 13/12/2018
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,8% 1500000 0,96 USD 1 439 719 1 273 432 14/12/2018
BOOKING HOLDINGS 1,2% 1225 1 807,14 USD 2 213 747 1 958 059 15/12/2018
HENKEL AG & CO KGAA 1,0% 16000 99,56 EUR 1 592 960 1 592 960 14/12/2018
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 485,80 EUR 466 368 466 368 14/12/2018
LVMH 1,0% 6500 251,95 EUR 1 637 675 1 637 675 14/12/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1000000 1,04 EUR 1 046 716 1 046 716 13/12/2018
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,7% 1500000 0,70 EUR 1 047 648 1 047 648 14/12/2018
AGEAS 1,3% 52000 39,86 EUR 2 072 720 2 072 720 14/12/2018
ALLIANZ SE-REG 0,3% 3000 176,84 EUR 530 520 530 520 14/12/2018
BANK OF AMERICA CORP. 1,1% 80000 24,48 USD 1 958 400 1 732 205 14/12/2018
INTRUM AB 1,2% 90000 227,30 SEK 20 457 000 1 997 012 14/12/2018
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 24000 100,29 USD 2 406 960 2 128 957 14/12/2018
Distributie
CVS HEALTH CORP 1,5% 37500 71,88 USD 2 695 500 2 384 170 14/12/2018
Agricultuur
SIPEF 0,8% 27180 49,95 EUR 1 357 641 1 357 641 14/12/2018
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 1,2% 105000 16,17 GBP 1 697 430 1 888 816 14/12/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Oktober 2018

Op de aandelenmarkten deed de maand oktober haar reputatie als crashmaand alle eer aan. De indexen gingen in Europa ongeveer 6% lager. In de VS ging de Dow Jonex 5%, maar de technologiegedreven Nasdaq-index verloor bijna 9%.

De vrees voor hogere rentes in de V.S., waar de Federal Reserve op ramkoers ligt met de president, die geen verdere renteverhogingen wenst, gecombineerd met de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China, de mislukkende Brexitonderhandelingen en een Italiaanse regering die haar middelvinger opsteekt naar de Europese Commissie door een begroting in te dienen die een veel groter tekort vertoont dan afgesproken, zorgde, samen met een reeks winstwaarschuwingen voor één van de slechtste maanden van de afgelopen jaren op de aandelenmarkten.

Bedrijven uit de automotive- en halfgeleidersector kregen het gezelschap van bedrijven uit de IT-sector en de industrie. Uiteindelijk zijn de winstaanpassingen over alle aandelen heen zeer beperkt gebleven en is de neerwaartse reactie van de aandelenmarkt in verhouding veel groter, waardoor aandelen relatief goedkoper werden. Of het terugschroeven van de liquiditeit door de centrale banken hiervoor verantwoordelijk is, is moeilijk te meten. Alleszins gedroegen de obligatiemarkten zich opvallend rustig in oktober.

Grootste daler van de afgelopen maand is het Engelse WPP, dat onder zijn nieuwe topman meteen met een winstwaarschuwing kwam. Aandelen gerelateerd aan de autosector hadden het ook moeilijk. Exor, Melexis en Solvay (alledrie -13%) zijn daarvan de grootste getuigen. LyuondellBasell (tevens –13%) en Wizz Air Holdings (–11%) worstelen met de hogere olieprijs. LVMH en Hermès (beiden –12%) zijn slachtoffer van zwakkere cijfers uit China. Open Text (-11%) en Alphabet (–10%) zitten in de technologiesector, die het afgelopen maand ook moeilijk had.

Bij de winnaars zijn de defensieve aandelen in trek: Nestlé (+3%) en Johnson & Johnson (+2%) zijn de enige aandelen in de top-10. De rust op de obligatiemarkten wordt gereflecteerd in de liefst 8 obligaties bij de 10 grootste stijgers. De obligaties van Téléperformance 2024 & 2025, VGP 2024, Argentum 2025, GBL 2024 & 2025, Kerry Group 2025 en Coca Cola 2025 gingen allen een kleine procent hoger en vervolledigen de top-10.

De C-klasse van het compartiment haalde over de maand oktober een rendement van -2,71%.

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 oktober 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer