Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders een blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer. Dierickx Leys Fund I belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/01/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 2,46%
1 jaar -3,74%
2 jaar 1,72%
3 jaar 5,41%
5 jaar 3,76%
Rendement sinds oprichting 3,45%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5,01 per 30/11/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,65 per 30/11/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie.
 • Het compartiment zal minimaal 40% en maximaal 55% van de netto-activa beleggen in aandelen (direct of indirect).
 • Dierickx Leys Fund I Balance heeft tot doel de aandeelhouders blootstelling te bieden aan de wereldwijde financiële markten door middel van een actief portefeuillebeheer.
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voor zover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 45,9% 77 528 333
Obl variabele rente 0,6% 1 062 182
Oblig eeuwigdurend 0,6% 1 054 385
Aandelen 51,2% 86 494 070
Rek courant 1,6% 2 639 848
Totaal in EUR 100,0% 168 778 818

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 2 589 285 2 542 157 106 312 187 111 443 630 66,0%
NOK 0,1029 137 556 0 10 010 397 1 044 224 0,6%
USD 0,8775 118 712 -3 000 000 45 894 454 37 744 057 22,4%
DKK 0,1340 0 0 20 440 000 2 738 960 1,6%
GBP 1,1345 296 0 8 079 980 9 166 674 5,4%
CHF 0,8824 0 0 2 109 750 1 861 748 1,1%
SEK 0,0976 228 000 0 48 760 100 4 779 524 2,8%
Totaal in EUR 168 778 818

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,7% 3 171 738
Transport/Vervoer 8,8% 7 615 043
Distributie 2,5% 2 156 018
Media 6,9% 5 984 925
Agricultuur 1,6% 1 380 744
Voeding 5,7% 4 944 175
Consumptie/Luxe 7,4% 6 442 255
Farmacie/Medical 8,6% 7 407 654
Diensten 1,7% 1 495 080
Holdings 12,9% 11 190 597
Financieel 12,9% 11 162 378
Vastgoed 7,7% 6 700 712
Industrie 2,7% 2 343 330
Technologie 14,5% 12 559 478
Staal/Non-ferro 2,2% 1 939 944
Totaal in EUR 86 494 070

Huidige netto inventariswaarde op 17/01/2019

Kapitalisatie 1925.59 EUR
Distributie 1899.26 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C - kapitalisatie

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ACCOR 25.01.17-24 1.25% 1,0% 1600000 1,00 EUR 1 617 111 1 617 111 17/01/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,2% 260000 1,02 EUR 265 225 265 225 17/01/2019
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,1% 240000 1,02 EUR 244 823 244 823 17/01/2019
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,7% 1100000 1,03 EUR 1 145 489 1 145 489 18/01/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 1,0% 1600000 1,00 EUR 1 616 186 1 616 186 17/01/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 1000000 1,06 EUR 1 065 278 1 065 278 17/01/2019
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,6% 1000000 1,02 EUR 1 029 881 1 029 881 18/01/2019
EUR SIXT 21.02.18-24 1.50% 0,5% 800000 0,99 EUR 799 955 799 955 17/01/2019
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,3% 500000 1,01 EUR 513 941 513 941 17/01/2019
RANDSTAD 0,9% 36000 41,53 EUR 1 495 080 1 495 080 18/01/2019
Transport/Vervoer
EUR AEROPORT PARIS 13.12.17-27 1% 0,9% 1600000 0,98 EUR 1 571 222 1 571 222 17/01/2019
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 0,9% 1500000 0,97 EUR 1 468 753 1 468 753 18/01/2019
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,8% 1300000 1,00 EUR 1 310 792 1 310 792 17/01/2019
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,6% 1000000 0,98 EUR 987 566 987 566 17/01/2019
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,9% 1500000 0,99 EUR 1 497 313 1 497 313 17/01/2019
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,6% 10000000 1,00 NOK 10 010 397 1 030 070 18/01/2019
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,6% 1192575 1,02 USD 1 210 464 1 062 182 18/01/2019
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 30000 64,08 EUR 1 922 250 1 922 250 18/01/2019
DSV 1,6% 40000 511,00 DKK 20 440 000 2 738 960 18/01/2019
RYANAIR HOLDINGS 0,9% 142500 10,15 EUR 1 446 375 1 446 375 18/01/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,9% 44000 30,20 GBP 1 328 800 1 507 458 18/01/2019
Chemie
EUR ARGENTUM 17.09.18-25 1.125% 1,0% 1600000 1,01 EUR 1 617 315 1 617 315 17/01/2019
EUR KEMIRA 30.05.17-24 1.75% 1,0% 1600000 1,00 EUR 1 623 711 1 623 711 17/01/2019
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 014 753 1 014 753 17/01/2019
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 1550000 1,05 EUR 1 643 323 1 643 323 18/01/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,6% 1000000 1,01 EUR 1 029 086 1 029 086 17/01/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,0% 22000 87,86 USD 1 932 920 1 696 138 18/01/2019
SOLVAY 0,9% 15500 95,20 EUR 1 475 600 1 475 600 18/01/2019
Technologie
EUR ATOS 06.10.16-23 1.444% 0,3% 500000 1,01 EUR 505 827 505 827 17/01/2019
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,5% 850000 1,04 EUR 895 038 895 038 18/01/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,8% 1300000 1,00 EUR 1 322 469 1 322 469 17/01/2019
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,3% 500000 1,04 EUR 520 618 520 618 17/01/2019
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,6% 1000000 0,99 EUR 1 003 159 1 003 159 17/01/2019
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,3% 500000 0,99 EUR 500 563 500 563 17/01/2019
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,8% 1500000 0,98 USD 1 474 075 1 293 501 17/01/2019
ALPHABET INC class C 1,4% 2400 1 098,26 USD 2 635 824 2 312 936 18/01/2019
APPLE COMPUTER 1,1% 13750 156,82 USD 2 156 275 1 892 132 18/01/2019
CISCO SYSTEMS 1,4% 60000 45,03 USD 2 701 800 2 370 830 18/01/2019
FACEBOOK INC-A 1,0% 12200 150,04 USD 1 830 488 1 606 253 18/01/2019
MELEXIS 1,3% 40000 56,00 EUR 2 240 000 2 240 000 18/01/2019
OPEN TEXT 0,3% 19000 35,30 USD 670 700 588 539 18/01/2019
OPEN TEXT 0,9% 50000 35,30 USD 1 765 000 1 548 788 18/01/2019
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 1,1% 1790000 1,03 EUR 1 873 264 1 873 264 17/01/2019
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,3% 500000 1,03 EUR 519 901 519 901 18/01/2019
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,5% 800000 1,07 EUR 869 618 869 618 17/01/2019
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,6% 939000 1,04 EUR 1 001 427 1 001 427 17/01/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 1000000 0,95 EUR 962 642 962 642 17/01/2019
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,7% 1100000 1,07 EUR 1 185 386 1 185 386 17/01/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,6% 1000000 1,03 EUR 1 030 293 1 030 293 18/01/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 20900 18,30 EUR 382 470 382 470 18/01/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,3% 8000 64,17 EUR 513 360 513 360 18/01/2019
DIAGEO PLC 1,3% 70000 27,54 GBP 1 927 450 2 186 597 18/01/2019
NESTLE SA 1,1% 25000 84,39 CHF 2 109 750 1 861 748 18/01/2019
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 0,9% 1500000 0,99 EUR 1 508 807 1 508 807 17/01/2019
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,6% 1000000 1,04 EUR 1 043 495 1 043 495 17/01/2019
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 600000 1,00 EUR 604 256 604 256 17/01/2019
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,6% 1000000 0,99 EUR 999 579 999 579 17/01/2019
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,2% 11000 204,48 USD 2 249 280 1 973 743 18/01/2019
EXOR NV 1,6% 50000 55,06 EUR 2 753 000 2 753 000 18/01/2019
INVESTOR B 1,3% 57000 397,30 SEK 22 646 100 2 209 467 18/01/2019
JARDINE STRATEGIC 1,0% 50000 36,59 USD 1 829 500 1 605 386 17/01/2019
SOFINA 1,6% 15000 176,60 EUR 2 649 000 2 649 000 18/01/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 0,9% 1500000 1,00 EUR 1 530 579 1 530 579 17/01/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 200000 1,03 EUR 206 863 206 863 18/01/2019
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,9% 1500000 0,98 EUR 1 488 658 1 488 658 17/01/2019
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,5% 750000 1,01 EUR 780 882 780 882 18/01/2019
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,8% 1200000 1,09 EUR 1 317 511 1 317 511 17/01/2019
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 0,9% 1500000 1,01 EUR 1 529 934 1 529 934 17/01/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,7% 1100000 1,01 EUR 1 131 190 1 131 190 18/01/2019
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,4% 700000 1,05 EUR 748 595 748 595 17/01/2019
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,5% 900000 1,00 EUR 914 806 914 806 17/01/2019
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,01 EUR 309 162 309 162 18/01/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,6% 1000000 1,02 EUR 1 031 699 1 031 699 18/01/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 470000 1,01 EUR 481 337 481 337 18/01/2019
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 106000 1,07 EUR 115 470 115 470 18/01/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 65000 42,16 USD 2 740 400 2 404 701 18/01/2019
IMMOFINANZ 1,3% 100000 22,54 EUR 2 254 000 2 254 000 18/01/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,2% 800000 2,25 GBP 1 800 000 2 042 011 18/01/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,6% 1000000 0,93 EUR 939 378 939 378 17/01/2019
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,6% 1000000 0,96 EUR 969 768 969 768 17/01/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,6% 1000000 0,99 EUR 1 003 448 1 003 448 18/01/2019
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,3% 500000 1,04 EUR 530 258 530 258 17/01/2019
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,6% 1100000 0,94 EUR 1 062 571 1 062 571 17/01/2019
EUR PARKER-H 11.12.17-1.3.25 1.125% 0,9% 1500000 1,00 EUR 1 515 129 1 515 129 17/01/2019
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,6% 1000000 1,03 EUR 1 044 010 1 044 010 18/01/2019
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 0,6% 900000 1,05 EUR 944 261 944 261 17/01/2019
EUR SEB 31.05.17-24 1.50% 0,5% 800000 0,99 EUR 799 500 799 500 17/01/2019
EUR SKF 17.09.18-25 1.25% 0,6% 1000000 0,98 EUR 987 747 987 747 17/01/2019
EUR SMITHS GROUP 28.04.15-23 1.25% 0,8% 1400000 1,00 EUR 1 407 993 1 407 993 17/01/2019
KION GROUP 1,4% 49500 47,34 EUR 2 343 330 2 343 330 18/01/2019
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300000 1,02 EUR 308 468 308 468 18/01/2019
EUR FLUVIUS SYSTEM 23.06.17-25 2% 0,2% 258500 1,04 EUR 272 176 272 176 18/01/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 1400000 1,00 EUR 1 430 110 1 430 110 17/01/2019
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 1500000 1,01 EUR 1 535 021 1 535 021 17/01/2019
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,6% 800000 1,17 EUR 948 244 948 244 18/01/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,3% 500000 1,07 EUR 535 848 535 848 18/01/2019
HCA HEALTHCARE 1,9% 27500 134,54 USD 3 699 850 3 246 619 18/01/2019
JOHNSON & JOHNSON 1,2% 18000 130,69 USD 2 352 420 2 064 249 18/01/2019
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 9000 265,50 USD 2 389 500 2 096 787 18/01/2019
Telecomoperatoren
EUR EUTELSAT 02.10.18-25 2% 0,9% 1500000 0,96 EUR 1 466 242 1 466 242 17/01/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,6% 1000000 0,99 EUR 995 581 995 581 17/01/2019
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 0,9% 1500000 1,00 EUR 1 514 003 1 514 003 17/01/2019
PUBLICIS GROUPE 0,9% 29628 53,04 EUR 1 571 469 1 571 469 18/01/2019
WALT DISNEY CORP. 1,7% 30000 111,04 USD 3 331 200 2 923 128 18/01/2019
WPP PLC 0,9% 150000 8,76 GBP 1 313 700 1 490 328 18/01/2019
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,8% 1250000 1,03 EUR 1 296 090 1 296 090 17/01/2019
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 0,8% 1300000 1,06 EUR 1 379 821 1 379 821 17/01/2019
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,8% 1500000 0,97 USD 1 458 113 1 279 494 18/01/2019
BOOKING HOLDINGS 1,1% 1225 1 759,58 USD 2 155 486 1 891 439 18/01/2019
HENKEL AG & CO KGAA 1,2% 21000 97,16 EUR 2 040 360 2 040 360 18/01/2019
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 498,60 EUR 478 656 478 656 18/01/2019
LVMH 1,2% 8000 253,98 EUR 2 031 800 2 031 800 18/01/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,6% 1000000 1,03 EUR 1 044 847 1 044 847 17/01/2019
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,6% 1500000 0,70 EUR 1 054 385 1 054 385 18/01/2019
AGEAS 1,3% 52000 41,16 EUR 2 140 320 2 140 320 18/01/2019
ALLIANZ SE-REG 1,3% 12000 184,56 EUR 2 214 720 2 214 720 18/01/2019
BANK OF AMERICA CORP. 1,2% 80000 29,30 USD 2 344 000 2 056 860 18/01/2019
INTRUM AB 1,5% 110000 237,40 SEK 26 114 000 2 547 812 18/01/2019
JP MORGAN CHASE & CO 1,3% 24000 104,59 USD 2 510 160 2 202 666 18/01/2019
Distributie
CVS HEALTH CORP 1,3% 37500 65,52 USD 2 457 000 2 156 018 18/01/2019
Agricultuur
SIPEF 0,8% 27180 50,80 EUR 1 380 744 1 380 744 18/01/2019
Staal/Non-ferro
BHP GROUP 1,1% 105000 16,29 GBP 1 710 030 1 939 944 18/01/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

November 2018

De vrees voor een harde Brexit, ondanks het akkoord tussen premier May en de Europese ministerraad, de voortdurende escalatie van het handelsconflict tussen de V.S. en China en de onverzettelijke houding van de Italiaanse regering bleven de financiële markten overheersen de afgelopen maanden. Daarbij kwamen meer en meer signalen dat zowel de economie van de V.S. als die in Europa aan het afkoelen is. Dat woog zeer sterk op de olieprijs, die meer dan 20% terugviel in november. Twijfels over de toekomstige winstgevendheid duwde de koers van bedrijven uit de olie- en aanverwante sectoren lager. Aandelen uit de automotive- en technologiesector zetten de volatiele trend van in oktober voort. Toch bleven de dieptepunten van de laatste week van oktober op de tabellen staan en kwamen aandelen in november vrij goed weg.

De twijfel over de economische groei had een negatief effect op de bedrijfsobligaties. Het renteverschil tussen bedrijfspapier van de beste kwaliteit en de gemiddelde investeringskwaliteit nam met ongeveer 0,2% toe in november. Beleggers eisen een hogere rentevergoeding om te beleggen in bedrijfsobligaties.

De vrees dat de IPhone over zijn hoogtepunt heen is deed de koers van Apple (-19%) kelderen. Met Facebook (-7%) en Melexis (-5%) is de technologiesector goed vertegenwoordigd in de top-10 van de verliezers. Andere opvallende vaststelling is dat er ook vier obligaties bij de grootste dalers horen. Bij Colfax 2025 (-7%) is dat te wijten aan een dure overname. De andere obligaties zijn die van AXA (-8%), SKF en Bollore (beide -5%).

De aandelen Amsterdam Commodities (-6%), Ageas en DVS (beiden -3%) maken de top-10 rond.

Ondanks de nervositeit waren er ook een aantal sterke stijgers: Wizz Air Holdings (+21%) voert de lijst aan, voor Jardine Strategic (+16%). Met CVS Health (+10%), HCA Healthcare en UnitedHealth (beiden +7%) is de gezondheidssector uit de V.S. sterk vertegenwoordigd. Brookfield Asset Management, Exor, Henkel, Sofina (allen +7%), Intrum (+6%) vervolledigen de lijst van de grootste stijgers.

De klasse C aandelen van het compartiment stegen over de maand november met 0,54% in waarde. 

Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 december 2018

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag 30 juni 2018 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer