Dierickx Leys Fund I Balance klasse C Beheersvennootschap: CADELAM NV. Een compartiment van de Belgische bevek Dierickx Leys Fund I (ICB)

Compartimentsbeschrijving

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Dierickx Leys Fund I Balance klasse C is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de waardering van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsentiment.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/08/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 3,00%
1 jaar 4,22%
2 jaar 6,79%
3 jaar 4,69%
5 jaar 5,44%
Rendement sinds oprichting 4,21%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 5.97 per 31/07/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0.69 per 31/07/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). 

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren.

Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 1,50%
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving 1 deelbewijs
Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be
Roerende voorheffing Taks op de beursverrichtingen
Distributiedeelbewijzen 30% op de uitgekeerde dividenden geen
Kapitalisatiedeelbewijzen 30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop en de Belgische TIS bij aankoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa 1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Investeringspolitiek

 • Dierickx Leys Fund I Balance klasse C belegt in internationale aandelen en obligaties, uitgegeven door alle types emittenten, op basis van een lange termijnvisie. Alle industriële sectoren komen in aanmerking. 
 • Dierickx Leys Fund I Balance klasse C heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Het fonds hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de waardering van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsentiment. 
 • Bijkomend kan er belegd worden in andere instrumenten: opties, futures, ICB’s, converteerbare obligaties, cash of schuldinstrumenten. Er wordt niet belegd in OTC-derivaten. 
 • Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiële derivaten. Enerzijds houdt deze beperking in dat financiële derivaten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken (bijvoorbeeld om binnen het kader van de beleggingsstrategie de blootstelling aan één of meerdere marktsegmenten te verhogen of te verlagen). Anderzijds kunnen financiële derivaten gebruikt worden om de gevoeligheid van de portefeuille voor een bepaald marktgegeven op te heffen (zoals de bescherming tegen dalende markten). De beheerder zal regelmatig overgaan tot het aankopen en verkopen op termijn van deviezen ter dekking van het wisselkoersrisico. De obligaties en de schuldinstrumenten moeten een minimum rating B hebben, indien hij gekend is. 
 • Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging. 
 • U kan op elke Belgische bankwerkdag intekenen op deelbewijzen van het fonds of op eenvoudig verzoek de terugbetaling van zijn deelbewijzen verkrijgen. 
 • Kapitalisatiedeelbewijzen keren geen dividend uit. Het jaarlijkse resultaat wordt gekapitaliseerd (of herbelegd). 
 • Distributiedeelbewijzen keren jaarlijks een dividend uit, voorzover de resultaten van het fonds dit toelaten. 

Andere specifieke kenmerken: 

 • Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. 
 • Er is een inschrijvingsdag voorzien voor de distributiedeelbewijzen op 11/03/2016 tot 16u00. Het inschrijvingsbedrag heeft dezelfde waarde als de prijs van de kapitalisatiedeelbewijzen van 11/03/2016.

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 34,6% 51 930 602
Obl variabele rente 0,7% 1 075 668
Oblig eeuwigdurend 0,8% 1 229 847
Aandelen 55,2% 82 843 044
Rek courant 8,7% 13 031 531
Totaal in EUR 100,0% 150 110 692

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 12 293 112 0 80 763 012 93 056 125 62,0%
NOK 0,1033 0 0 10 119 637 1 045 359 0,7%
USD 0,8757 256 975 0 42 422 146 37 374 093 24,9%
DKK 0,1341 0 0 11 772 000 1 578 625 1,1%
GBP 1,1180 459 220 0 9 399 130 11 021 147 7,3%
CHF 0,8800 0 0 2 045 000 1 799 498 1,2%
SEK 0,0953 0 0 44 459 150 4 235 845 2,8%
Totaal in EUR 13 009 308 0 200 980 075 150 110 692

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,8% 3 954 441
Transport/Vervoer 8,8% 7 308 271
Distributie 2,9% 2 419 558
Media 7,6% 6 290 392
Agricultuur 1,9% 1 532 952
Voeding 5,3% 4 405 310
Consumptie/Luxe 7,1% 5 894 798
Farmacie/Medical 10,2% 8 489 178
Diensten 2,3% 1 929 600
Holdings 15,5% 12 842 360
Financieel 11,4% 9 461 791
Vastgoed 8,3% 6 861 391
Technologie 11,0% 9 137 168
Staal/Non-ferro 2,8% 2 315 834
Totaal in EUR 82 843 044

Huidige netto inventariswaarde op 17/08/2018

Kapitalisatie 2019.26 EUR
Distributie 1991.65 EUR

Dierickx Leys Fund I Balance klasse C kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Diensten
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,3% 500000 1,03 EUR 523 973 523 973 17/08/2018
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,8% 1100000 1,05 EUR 1 164 397 1 164 397 20/08/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,7% 1000000 1,08 EUR 1 101 238 1 101 238 17/08/2018
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,7% 1000000 1,03 EUR 1 029 452 1 029 452 20/08/2018
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,3% 500000 1,02 EUR 513 355 513 355 17/08/2018
RANDSTAD 1,3% 36000 53,60 EUR 1 929 600 1 929 600 20/08/2018
Holdings
EUR BOLLORE 25.01.17-22 2% 1,0% 1500000 1,01 EUR 1 530 664 1 530 664 17/08/2018
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,7% 1000000 1,05 EUR 1 066 395 1 066 395 17/08/2018
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 0,4% 600000 1,01 EUR 609 291 609 291 17/08/2018
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 010 353 1 010 353 17/08/2018
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 11000 208,14 USD 2 289 540 2 004 949 17/08/2018
EXOR NV 1,8% 50000 55,16 EUR 2 758 000 2 758 000 20/08/2018
INVESTOR B 1,5% 57000 404,35 SEK 23 048 150 2 195 912 20/08/2018
JARDINE STRATEGIC 1,1% 50000 36,75 USD 1 837 500 1 609 098 17/08/2018
SOFINA 2,8% 26000 164,40 EUR 4 274 400 4 274 400 20/08/2018
Voeding
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,4% 500000 1,05 EUR 543 182 543 182 20/08/2018
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,6% 800000 1,09 EUR 880 506 880 506 17/08/2018
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 0,7% 939000 1,04 EUR 990 804 990 804 17/08/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 012 896 1 012 896 17/08/2018
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,8% 1100000 1,09 EUR 1 220 982 1 220 982 17/08/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 1000000 1,03 EUR 1 047 594 1 047 594 20/08/2018
AMSTERDAM COMMODITIES 0,3% 20900 19,82 EUR 414 238 414 238 20/08/2018
DIAGEO PLC 1,5% 70000 28,01 GBP 1 960 350 2 191 574 20/08/2018
NESTLE SA 1,2% 25000 81,80 CHF 2 045 000 1 799 498 20/08/2018
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,7% 1100000 1,02 EUR 1 125 214 1 125 214 20/08/2018
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,5% 700000 1,04 EUR 734 635 734 635 17/08/2018
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900000 0,99 EUR 895 072 895 072 17/08/2018
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300000 1,02 EUR 307 112 307 112 17/08/2018
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,3% 470000 1,04 EUR 506 463 506 463 20/08/2018
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 65000 43,98 USD 2 858 700 2 503 363 17/08/2018
IMMOFINANZ 1,4% 100000 21,74 EUR 2 174 000 2 174 000 20/08/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,5% 800000 2,44 GBP 1 953 600 2 184 028 20/08/2018
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 032 976 1 032 976 17/08/2018
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1000000 1,00 EUR 999 542 999 542 17/08/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,7% 1000000 1,00 EUR 1 008 442 1 008 442 20/08/2018
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,4% 500000 1,05 EUR 530 981 530 981 17/08/2018
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,7% 1100000 0,98 EUR 1 089 134 1 089 134 17/08/2018
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,7% 1000000 1,04 EUR 1 050 038 1 050 038 20/08/2018
Transport/Vervoer
EUR DAIMLER 28.02.17-25 0.85% 1,0% 1500000 0,99 EUR 1 491 193 1 491 193 20/08/2018
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 1000000 1,02 EUR 1 034 914 1 034 914 17/08/2018
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 020 332 1 020 332 17/08/2018
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,7% 10000000 1,00 NOK 10 119 637 1 045 359 20/08/2018
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,7% 1192575 1,03 USD 1 228 352 1 075 668 20/08/2018
BMW VORZUGSAKTIEN 1,4% 30000 71,20 EUR 2 136 000 2 136 000 20/08/2018
DSV 1,1% 20000 588,60 DKK 11 772 000 1 578 625 20/08/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,3% 142500 13,67 EUR 1 947 263 1 947 263 20/08/2018
WIZZ AIR HOLDINGS 1,1% 44000 33,47 GBP 1 472 680 1 646 383 20/08/2018
Bouw
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,1% 200000 1,05 EUR 214 240 214 240 20/08/2018
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,5% 750000 1,03 EUR 781 258 781 258 20/08/2018
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,9% 1200000 1,07 EUR 1 316 890 1 316 890 17/08/2018
EUR WIENERBERGER 02.05.18-24 2% 1,0% 1500000 1,02 EUR 1 544 441 1 544 441 17/08/2018
Nutssector
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300000 1,03 EUR 311 191 311 191 20/08/2018
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,0% 1400000 1,03 EUR 1 458 572 1 458 572 17/08/2018
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,7% 1000000 1,03 EUR 1 030 439 1 030 439 17/08/2018
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,7% 800000 1,18 EUR 981 770 981 770 20/08/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,4% 500000 1,08 EUR 555 284 555 284 20/08/2018
HCA HEALTHCARE 2,1% 27500 131,57 USD 3 618 175 3 168 435 17/08/2018
JOHNSON & JOHNSON 1,4% 18000 134,47 USD 2 420 460 2 119 596 18/08/2018
MERCK KGAA 0,8% 14000 90,82 EUR 1 271 480 1 271 480 20/08/2018
UNITEDHEALTH GROUP 1,3% 8400 262,33 USD 2 203 572 1 929 667 17/08/2018
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,6% 850000 1,05 EUR 899 349 899 349 20/08/2018
EUR INGENICO 13.09.17-24 1.625% 0,8% 1200000 0,99 EUR 1 205 498 1 205 498 17/08/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 0,9% 1300000 1,02 EUR 1 332 724 1 332 724 17/08/2018
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,4% 500000 1,05 EUR 533 748 533 748 17/08/2018
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 017 912 1 017 912 17/08/2018
EUR TELEPERFORMANCE 2.7.18-25 1.875 0,3% 500000 1,02 EUR 510 759 510 759 17/08/2018
ALPHABET INC class C 1,7% 2400 1 200,96 USD 2 882 304 2 524 033 17/08/2018
CISCO SYSTEMS 1,6% 60000 45,87 USD 2 752 200 2 410 101 17/08/2018
FACEBOOK INC-A 1,2% 12200 173,80 USD 2 120 360 1 856 799 17/08/2018
OPEN TEXT 0,4% 19000 38,83 USD 737 770 646 065 17/08/2018
OPEN TEXT 1,1% 50000 38,83 USD 1 941 500 1 700 171 17/08/2018
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 027 704 1 027 704 17/08/2018
EUR WPP FIN. 22.09.14-26 2.25% 1,1% 1500000 1,04 EUR 1 597 749 1 597 749 17/08/2018
PUBLICIS GROUPE 1,1% 29628 55,96 EUR 1 657 983 1 657 983 20/08/2018
WALT DISNEY CORP. 1,6% 25000 112,48 USD 2 812 000 2 462 468 17/08/2018
WPP PLC 1,4% 150000 12,94 GBP 1 941 000 2 169 942 20/08/2018
Consumptie/Luxe
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,9% 1250000 1,04 EUR 1 315 425 1 315 425 17/08/2018
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,0% 1300000 1,10 EUR 1 430 190 1 430 190 17/08/2018
BOOKING HOLDINGS 1,3% 1225 1 840,68 USD 2 254 833 1 974 557 18/08/2018
HENKEL AG & CO KGAA 1,2% 16000 109,55 EUR 1 752 800 1 752 800 20/08/2018
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 960 549,60 EUR 527 616 527 616 20/08/2018
LVMH 1,1% 5500 298,15 EUR 1 639 825 1 639 825 20/08/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,7% 1000000 1,05 EUR 1 051 559 1 051 559 17/08/2018
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,8% 1500000 0,82 EUR 1 229 847 1 229 847 20/08/2018
AGEAS 1,5% 52000 44,62 EUR 2 320 240 2 320 240 20/08/2018
BANK OF AMERICA CORP. 1,4% 80000 30,74 USD 2 459 200 2 153 521 17/08/2018
INTRUM AB 1,4% 90000 237,90 SEK 21 411 000 2 039 933 17/08/2018
JP MORGAN CHASE & CO 1,6% 24000 114,77 USD 2 754 480 2 412 097 17/08/2018
NATIONALE BANK 0,4% 200 2 680,00 EUR 536 000 536 000 20/08/2018
Chemie
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,7% 1000000 1,01 EUR 1 015 366 1 015 366 20/08/2018
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,1% 1550000 1,06 EUR 1 639 955 1 639 955 20/08/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,7% 1000000 1,04 EUR 1 042 096 1 042 096 17/08/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,5% 22000 113,10 USD 2 488 200 2 178 916 17/08/2018
SOLVAY 1,2% 15500 114,55 EUR 1 775 525 1 775 525 20/08/2018
Distributie
CVS HEALTH CORP 1,6% 37500 73,68 USD 2 763 000 2 419 558 17/08/2018
Agricultuur
SIPEF 1,0% 27180 56,40 EUR 1 532 952 1 532 952 20/08/2018
Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,5% 125000 16,57 GBP 2 071 500 2 315 834 20/08/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen afgehouden worden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 1,5%
 Uitstapvergoeding Niet van toepassing
 Wijziging van compartiment  Indien hogere vergoedingen bij het nieuwe fonds: het verschil 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68% 


Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

  Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Juli 2018

Onder impuls van sterke bedrijfsresultaten gingen de aandelenmarkten aan weerszijden van de Atlantische Oceaan in juli vlot verschillende procenten hoger. De aanhoudende handelsspanningen tussen de VS en de rest van de wereld verschoven even naar de achtergrond. Het individuele bedrijfsnieuws was de dominante factor. Ontgoochelend bedrijfsnieuws werd genadeloos afgestraft, zoals o.a. Facebook mocht ondervinden.

Het macro-economische nieuws in de V.S. blijft onverminderd goed. De lage werkloosheidsgraad, de sterk groeiende huizenmarkt en de beperkte inflatie ondersteunen het consumentenvertrouwen. Ondanks de dreigende handelsoorlog met China en Europa blijft het ondernemersvertrouwen op een hoog niveau. Volgens een eerste schatting groeide de economie in de VS in het tweede kwartaal met meer van 4% op jaarbasis. Tegelijk vertraagde de groei in de eurozone tot beneden 2%.

De koersbewegingen van de afgelopen maand hadden een sterke band met het nieuws over het individuele bedrijf of zijn sector. De resultaten van Amsterdam Commodities (-15%) en Facebook ( – 12%) kwamen beneden de verwachtingen uit. Bij Ryanair Holdings (-11%) zit het conflict met het personeel muurvast, met stakingen tot gevolg. De hogere brandstofprijzen vreten de marges ook aan, net als bij Wizz Air Holding (– 4%). Kabelproducent Nexans gaf een winstwaarschuwing in juni die ook de koers van de obligatie tot 2024 (-3%) een flinke knauw gaf. IWG (-5%), Cisco Systems (– 3%), Exor (– 2%), LyondellBasell (– 1%) en Booking Holding (– 0,35%) maken de top-10 van de verliezers rond.

HCA Healthcare (+ 21%), Intrum ( + 14%), Alphabet (+ 8%), JP Morgan (+ 8%), Johnson & Johnson (+ 8%), Walt Disney ( + 8%), Solvay (+ 8%) en Randstad (+ 7%) legden uitstekende resultaten voor. Immofinanz vond een oplossing voor een minderheidsbelang in een Oostenrijkse concurrent, waardoor het € 750 miljoen vrijmaakt, die het gedeeltelijk voor een inkoop van eigen aandelen gebruikt. Jardine Strategic (+ 9%) is ook in de top-10 terug te vinden.

Het compartiment haalde een return van 1,80% over de maand juli.

KIID - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Prospectus N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Jaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Jaarverslag december 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Halfjaarverslag - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Halfjaarverslag juni 2017 N.V. Dierickx Leys Fund I

Download


Maandrapport - Dierickx Leys Fund I Balance klasse C

Maandrapport op basis van de gegevens van 31 juli 2018

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer