Fiscus laat zich kaas niet van brood eten: schenking via Nederland opnieuw onder vuur - Update 16 juli 2020

Eerder informeerden wij u al over de plannen van CD&V en Groen om de zogenaamde ‘kaasroute’ af te sluiten.

Aangepast wetsvoorstel

In tegenstelling tot het oorspronkelijke wetsvoorstel (waarin was bepaald dat de wetswijziging in werking zou treden 10 dagen na publicatie het Belgisch Staatsblad), voorziet het aangepaste wetsvoorstel dat de wetswijziging op 1 december 2020 in werking treedt. Dat betekent dat het nog tot 30 november mogelijk zal zijn om roerend vermogen d.m.v. een Nederlandse notariële akte te schenken zonder schenkbelasting te betalen. Die datum is echter nog niet definitief: de tekst moet nog worden goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Die goedkeuring wordt verwacht na het zomerreces. 

Eerste wetsvoorstel

Lees hier het originele wetsvoorstel van juni 2018.

Update 17 juni 2020

Lees hier de Flash! van juni 2020.

Uiteraard volgen wij dit verder op en houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

  • Indien u vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met uw contactpersoon of beheerder, of met onze juridische dienst.

Webcasts

Binnenkort mag u de eerste webcast 🎥 van onze experts verwachten. We geven u al een voorsmaakje met een kijk achter de schermen.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.