Fiscus laat zich kaas niet van brood eten: schenking via Nederland opnieuw onder vuur Flash! juni 2020 - KSJ juli 2020

Op 17 juni 2020 dienden CD&V en Groen een wetsvoorstel in om de zogenaamde “kaasroute” af te sluiten. Waarover gaat dit juist?

Schenkbelasting of risicoperiode

Wanneer u roerende goederen (zoals bijvoorbeeld een effectenportefeuille, aandelen van een vennootschap of deelbewijzen van een maatschap) schenkt via Belgische notaris, wordt de schenkingsakte geregistreerd. Hierdoor is er schenkbelasting verschuldigd. Schenkt u aan uw afstammelingen, uw echtgenote of uw samenwonende partner, bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 3%. Schenkt u aan iemand anders, bijvoorbeeld een verre neef of een goede vriend, bedraagt de schenkbelasting in Vlaanderen 7%. 

Wanneer u roerende goederen schenkt via een buitenlandse notaris (bijvoorbeeld een Nederlandse of een Zwitserse notaris), is registratie in België niet verplicht. Er is hierdoor geen schenkbelasting verschuldigd in België, maar u bent wel onderworpen aan de zogenaamde “verdachte periode” van drie jaar. Deze risicoperiode houdt in dat, indien de schenker binnen de 3 jaar na de schenkingsakte overlijdt, er toch erfbelasting verschuldigd zal zijn, die in het gros van de gevallen (veel) hoger is dan de schenkbelasting. In het Vlaamse Regeerakkoord van 2019 werd reeds aangekondigd dat deze risicotermijn in het Vlaamse Gewest vanaf 1 januari 2021 wordt opgetrokken van 3 naar 4 jaar. Bij de schenking van een familiale vennootschap of onderneming bedraagt de risicoperiode in Vlaanderen 7 jaar. Door te werken via een buitenlandse notaris heeft u het voordeel van een notariële akte, maar is er geen schenk- of erfbelasting verschuldigd indien de schenker de risicoperiode overleeft. Dit is een perfect legaal systeem waar reeds vele jaren gebruik van wordt gemaakt.

Het is deze schenking van roerende goederen via buitenlandse notaris die nu geviseerd wordt.

Eerdere poging tot sluiting “kaasroute”

In 2016 werd door de Vlaamse Belastingdienst al geprobeerd om de schenking van roerende goederen via buitenlandse notaris aan Belgische schenkbelasting te onderwerpen, tenminste voor zover het een schenking betrof met voorbehoud van vruchtgebruik. In 2018 floot de Raad van State de Vlaamse Belastingdienst echter terug, waardoor de kaasroute opnieuw open was. Toen reeds werd er geopperd dat de wetgever mogelijk zou ingrijpen om deze rechtspraak buitenspel te zetten.

Wetsvoorstel

Het ingediende wetsvoorstel heeft tot doel om te verplichten dat alle buitenlandse notariële akten worden geregistreerd in België, ongeacht of er sprake is van een schenking in volle eigendom of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.

Het wetsvoorstel bepaalt dat de inwerkingtreding voorzien is 10 dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. Er wordt geen overgangsperiode voorzien.

Belangrijk om te vermelden, is dat het wetsvoorstel enkel gaat over schenkingen die via notariële akte plaatsvinden. De handgift en bankgift blijven buiten schot. Voor handgiften en bankgiften blijft men dus de keuze hebben om ze ofwel vrijwillig te laten registreren aan 3% of 7% in Vlaanderen, ofwel niet te laten registreren, maar dan met het risico dat de erfbelasting verschuldigd zal zijn indien de schenker binnen 3 (binnenkort 4 jaar) na de schenking overlijdt.

Conclusie

Indien er een politieke meerderheid bereikt wordt voor het wetsvoorstel, zal schenken van roerende goederen via buitenlandse notaris binnenkort verleden tijd zijn. Alle buitenlandse notariële akten waarbij roerende goederen worden geschonken, zullen dan verplicht worden geregistreerd in België en aldus worden onderworpen aan de schenkbelasting.

Eerste wetsvoorstel

Lees hier het originele wetsvoorstel van juni 2018.

Update 16 juli 2020

Lees hier de update dd 16 juli 2020

PDF

Download hier de Flash! van juni 2020 in PDF.

Uiteraard volgen wij dit verder op en houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

  • Indien u vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met uw contactpersoon of beheerder, of met onze juridische dienst.

Nancy Eeckhout

Kennen jullie onze medewerkers in kantoor Kortrijk al? Graag stellen wij u hen één voor één voor: deze week Nancy Eeckhout. Zij heeft eerst 5 jaar bij Beursvennootschap Dupont gewerkt, daarna 26 jaar bij de beursvennootschap Lawaisse. Algemene administratie, boekhouding, interne controle en NBB rapporteringen waren haar werkveld. Naast haar professioneel carrière, is zij mama van 2 jongvolwassenen. Zij probeert zich in conditie te houden door wekelijkse joggings en ze heeft heel wat sociale contacten via vrijwilligerswerk. Van harte welkom Nancy!

De Dow Jones is door de psychologische barrière van 30.000 punten gegaan

"De Amerikaanse sterindex krabbelde na het dieptepunt van de coronacrisis in sneltempo recht en heeft de coronadip volledig verwerkt. Nooit eerder herstelde de Dow Jones zo snel na een crash. De voorbije weken werd de index geholpen door het positieve nieuws over performante vaccins. Beleggers hopen daarmee dat de economie sneller herstelt dan eerder gedacht.”

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Onzekerheid en uitblijven extra stimulus wegen op de beurzen in september

Na de sterke stijging in de voorgaande maanden, namen de meeste beurzen een stap(je) terug in september. De technologiebeurs Nasdaq daalde met 6,1%. Hierdoor werd de prestatiekloof tussen de Amerikaanse en de Europese beurzen dit jaar opnieuw wat kleiner.