Externe Beschermingsregels Dierickx Leys Private Bank is onderworpen aan de controle van haar interne auditor, de bankrevisor, de FSMA en de Nationale Bank.

Bovendien is de bank aangesloten bij het Belgische beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten.
De aanvullende staatsgarantie van de Belgische overheid tot 100.000 euro is eveneens van toepassing op de tegoeden van onze cliënten. Onze 'fondsen' zijn aparte entiteiten die onderhevig zijn aan de regelgeving voor ICBE's en die geen schade lijden bij een eventuele faling van de emitterende bank.