Effectentaks vernietigd! Een korte update

Op 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet met betrekking tot de taks op de effectenrekeningen. Het Hof is van oordeel dat de taks op verschillende punten ongrondwettig is.


Dit wil echter helaas niet zeggen dat u voor 2019 geen effectentaks meer verschuldigd bent. Om de budgettaire en administratieve impact te beperken, worden de gevolgen van de wet namelijk behouden voor de taks die verschuldigd is voor de referentieperiodes die uiterlijk eindigen op 30 september 2019. 


Met andere woorden: de effectentaks wordt vernietigd, maar enkel voor de toekomst. Voor het verleden blijft de taks verschuldigd. 

U kan het arrest terugvinden op de website van het Grondwettelijk Hof


U ontvangt van ons binnenkort meer uitgebreide informatie hierover. Uiteraard kan u in tussentijd met verdere vragen ook steeds terecht bij onze medewerkers op het nummer 03 241 09 99.