Een blik vooruit (met een oog op de achteruitkijkspiegel) Werner Wuyts - KSJ januari 2021

De pandemie startte in januari 2020 in China, maar trof de hele wereld op amper drie maanden tijd. Ze leidde tot een ongeziene economische terugval in vredestijd. De rol en de invloed van de overheid nam enorm toe. De ingrepen op ons dagelijks leven via beperkte contacten, afgelaste evenementen, sluiting van niet-essentiële winkels, scholen en horeca zijn dingen waarvan we ons begin vorig jaar gewoonweg niet konden inbeelden dat ze mogelijk waren.

De overheden

De overheden in Europa en de VS probeerden het effect van de verloren gegane jobs op te vangen via uitkeringen en financiële ondersteuningsmaatregelen allerhande om te voorkomen dat tijdelijke werkloosheid zou overvloeien in definitieve werkloosheid.

De Centrale Bank

Om te voorkomen dat het bancaire systeem zou dichtslibben, heeft de financiële overheid, met name de centrale bank, gezorgd voor een ongeziene en de facto grenzeloze liquiditeit, wat ervoor zorgde dat banken hun normale kredietrol bleven uitoefenen. Via bankgaranties ondersteunde de overheid de kleine bedrijven die in crisistijd geen krediet meer zouden krijgen. De massale aankoop van staatsobligaties drukte de rente naar ongeziene dieptepunten. Voor de Europese landen betekent dat negatieve rentes. België ontvangt (!) 0,4% rente per jaar op de obligaties op 10 jaar die ze uitgeeft (22/12/2020). Portugal, dat midden 2012 de rente op zijn 10-jarige staatsobligaties zag oplopen tot 13%, betaalt nog amper 0,02% rente op diezelfde obligaties. In de VS daalde ze in augustus naar 0,50%. Naarmate de kansen van Joe Biden op de verkiezingsoverwinning stegen, liep de rente opnieuw op. Op het einde van het jaar lag ze op een nog altijd comfortabele 0,95%.

De pandemie in China, de VS en Europa

De economische terugval mag dan al wel synchroon verlopen zijn, het herstel van de economie verloopt veel gefragmenteerder. China, een land met een andere kijk op persoonlijke vrijheden, liet, dankzij een zeer strikte lockdown in de getroffen regio’s, de pandemie snel achter zich. In de VS, waar persoonlijke vrijheid het allerhoogste goed is, ging de pandemie in december nog altijd crescendo, waarbij het niet meer duidelijk was of het nog om een tweede dan wel een nog grotere derde golf ging en nog altijd gaat. Europa zit wat tussen die twee uitersten in, wat, als gevolg van zijn ouder wordende bevolking, leidde tot een bijna even penibele situatie.

Vliegbewegingen

Het oneven herstel van de economie komt goed tot uiting via de evolutie van het aantal vliegbewegingen. In China zit het aantal vluchten al sinds eind augustus rond het peil van een jaar eerder en ligt daarmee voor het eerst in de geschiedenis hoger dan in de VS. Voor de hele wereld en de VS lopen de cijfers ongeveer gelijk. Eind vorig jaar lag het aantal vluchten nog altijd een indrukwekkende 40% lager dan een jaar eerder. In Europa is de situatie dramatischer. Op jaarbasis ligt het aantal vluchten in het VK 68% lager, in Duitsland zelfs 72%. Het zijn indicaties van het moeizame Europese herstel van de economie.

Langetermijnleningen

Via de gratis langetermijnleningen die de overheden in Europa kunnen uitgeven, kan de terugbetaling van de schulden, die gemiddeld boven 100% van het BBP liggen, over lange termijn door de inflatie uitgehold worden.

Inflatie

Het bijgecreëerde geld leidde niet tot een hogere inflatie in de reële economie, die in België in november op amper 0,83% op jaarbasis lag. Het heeft een groot effect op de prijs van financiële activa, gaande van obligaties (dankzij de lage rente) tot aandelen, vastgoed, edele metalen, oldtimers, kunst …

Aandelenmarkten

Op de aandelenmarkten is de situatie zeer divers. Nasdaq Composite Index legt een winst van 42% in lokale munt voor, waarvan 30% overblijft na de daling van de dollar (22/12/2020). Alles wat met technologie te maken had, kende een voorspoedig jaar. De bredere S&P-500 legt een winst van 14% voor waarvan voor de Europeaan 5% overblijft na correctie voor de dollardaling. Na de daling van de dollar daalde de Dow Jones Index 3%, waarmee de laatste twee indexen het nauwelijks beter deden dan de Duitse DAX-index, die 1% wint, ondanks het beursschandaal met Wirecard dat op de prestatie woog. De brexit speelde de FTSE-100 duidelijk parten. Die ging, daling van het pond inbegrepen, 20% lager tot op het moment van redactie.

Toekomst?

Meer dan in het verleden vraagt u zich af wat de toekomst brengt. Wel, dat antwoord ligt in lijn met dat van de vorige jaren: onzekerheid. De onzekerheid ligt deze keer in het verdere verloop van het economisch herstel. Dat het vierde kwartaal van 2020 voor Europa andermaal een economische krimp opleverde, staat boven kijf. Voor het eerste kwartaal blijven evenementen en toerisme, maar zelfs een lekkere hap in een lokaal restaurant, eerder een droom dan een realiteit. De snelheid van de uitrol en de effectiviteit van de beschikbare vaccins zullen mee bepalen hoe snel het laatste stuk economie weer open kan.

Economisch herstel

De technologieaandelen zullen goed blijven presteren, maar het economisch herstel dat zich in de loop van het jaar kan doorzetten, laat ook toe dat andere bedrijven en sectoren opnieuw in de belangstelling zullen komen, een evolutie die sinds begin november is ingezet.

Kwaliteit

Het voornaamste wapen van een belegger is de keuze voor kwaliteit. Een duurzaam competitief voordeel beschermt de marktpositie en bijgevolg de winstgevendheid van een bedrijf. De kunst is niet te veel te betalen voor dat soort bedrijven. Ook in 2021 staan we u daarover graag met raad en daad bij.

PDF - KSJ januari 2021

Download hier de KSJ van januari 2021.

Heeft u vragen omtrent dit artikel?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Expertise

De financiële wereld is een ingewikkeld kluwen dat steeds moeilijker te ontwarren is. Maar de waaier aan mogelijkheden lijkt bijna onbegrensd. Om de meest aangewezen oplossing te vinden voor u en uw gezin, kiest u best voor iemand die klaarheid schept binnen die complexe wereld. Iemand die denkt als een investeerder, met de vereiste kennis, op lange termijn. Iemand die met u meedenkt en samen met u de juiste weg uitzet, vandaag en morgen.