Dreigende handelsoorlog: grondstoffen en groeilanden eerste slachtoffers - KSJ oktober 2018

In zijn verkiezingscampagne twee jaar geleden noemde de Amerikaanse president Donald Trump het terugdringen van het grote handelstekort van de VS een van zijn belangrijkste prioriteiten. Hij gaf toen ook aan dat dat grote handelstekort het gevolg was van allerlei oneerlijke handelspraktijken die verschillende landen toepasten, en waarvan volgens hem de VS het grootste slachtoffer was. In zijn eerste week in het Witte Huis zette Trump meteen de toon door de ratificatie van een handelsverdrag met landen in Zuid-Azië (het Trans-Pacific Partnership) stop te zetten. Ook het handelsakkoord NAFTA met Mexico en Canada werd ondertussen opgezegd en heronderhandeld. Er zijn ook gesprekken lopend met de EU en China om te komen tot akkoorden die 'meer fair' zijn in de ogen van de president.

Het blijft echter niet bij praten alleen. Omdat resultaten uitblijven, is Trump dit jaar ook begonnen met het 'straffen' van landen om zo meer druk op hen te kunnen uitoefenen. Sinds 1 juni heft de VS invoertarieven op ingevoerd staal en aluminium.

Als tegenreactie kwamen ook o.a. de EU, China en Canada met heffingen op typische Amerikaanse exportproducten zoals Jack Daniels, Harley Davidson en sojabonen.

trump675x450

China in het vizier

De voorbije maanden zijn de spanningen met de EU wat afgenomen en hebben beide partijen afgesproken om geen nieuwe heffingen in te voeren zolang de gesprekken over een nieuw handelsakkoord lopend zijn. De situatie met China daarentegen lijkt momenteel echter negatief te evolueren. De onderhandelingen met China verlopen niet vlot en daarom voerde de VS in de eerste helft van dit jaar in twee fasen invoerheffingen in op Chinese goederen ter waarde van $ 50 miljard. Als tegenreactie deed China hetzelfde op Amerikaanse exportgoederen. In september volgde er een nieuwe ronde en gaf Trump het order om extra heffingen in te voeren op Chinese goederen te waarde van $ 200 miljard.

Opnieuw reageerde China prompt met tegenmaatregelen. De situatie dreigt daardoor te escaleren naar een handelsoorlog tussen de twee grootste economieën in de wereld.

Eerste slachtoffer: groeilanden

De dreigende handelsoorlog zorgt voor onzekerheid en in tijden van onzekerheid hebben beleggers de neiging om ‘veilige havens’ zoals de Amerikaanse dollar op te zoeken en hun geld weg te trekken uit investeringen die als meer risicovol worden beschouwd. De voorbije maanden steeg de dollar dan ook tegenover de munten van de meeste groeilanden. Overheden en bedrijven in de groeilanden hebben de voorbije jaren veel in dollar geleend, en wanneer hun munt daalt tegenover de dollar, worden die leningen zwaarder en moeilijker om af te betalen. Groeilanden die naast grote dollarschulden ook nog eens met politieke onzekerheid kampen – zoals Turkije, Zuid-Afrika of Argentinië – zagen hun munt de voorbije maanden dan ook spectaculair dalen. De zwakkere munten zorgen voor een fors stijgende inflatie, wat de centrale banken in die landen dwingt om de rente sterk te verhogen. Een maatregel die tegelijkertijd ook de economie afremt.

De vrees dat de problemen in de zwakkere landen later kunnen uitbreiden naar de rest van de groeilanden is een bijkomende factor die beleggers vandaag nerveus maken over de groeilanden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de beurzen in die landen de voorbije maanden niet goed presteerden: de MSCI Emerging Markets-index noteert vandaag 20% onder zijn hoogtepunt van januari en zit daarmee officieel in een berenmarkt.

Tweede slachtoffer: grondstoffen

De escalerende handelsoorlog tussen China en de VS dreigt de komende maanden ook geleidelijk aan zijn impact te zullen hebben op de economische groei in de twee landen: de invoerheffingen die op steeds meer producten zullen worden toegepast, zullen door een groot deel van de bedrijven doorgerekend worden in prijsverhogingen. De onzekerheid en de hogere prijzen kunnen dan wegen op het consumentenvertrouwen en ervoor zorgen dat bedrijven investeringen beginnen uit te stellen en zo voor een (forse?) groeivertraging zorgen.

De toenemende vrees voor een wereldwijde groeivertraging, veroorzaakt door de VS en China, heeft de voorbije maanden ook slachtoffers gemaakt in de grondstoffenmarkt: China is veruit de grootste grondstoffenverbruiker in de wereld, en een groeivertraging daar heeft onvermijdelijk een effect op de vraag naar basisgrondstoffen zoals koper, zink of aluminium.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de prijzen van die grondstoffen de voorbije maanden sterk gedaald zijn.

Onzekere Trumpfactor blijft

Het gedrag van president Trump het voorbije jaar was geen toonbeeld van standvastigheid. Meningen over China of andere landen konden binnen een korte tijdspanne 180 graden draaien, waarbij hij dreigende en verzoenende taal afwisselt. Zo werd Mexico lange tijd fel bekritiseerd, maar vorige maand sloot de VS wel een nieuw handelsakkoord af met het land. Het is vandaag dan ook moeilijk in te schatten of hij het conflict met China verder zal laten escaleren, of dat hij de komende maanden pogingen zal ondernemen om het conflict te ontmijnen. De onzekerheid over de uitkomst van het conflict blijft groot en de impact die dat nog kan hebben op de groeilanden en de grondstoffenmarkten in een verder negatief scenario, is aanzienlijk.

We zijn daarom vandaag – ondanks de prijsdalingen – op korte termijn geneigd om die markten links te laten liggen.

Welke invloed heeft de dreigende handelsoorlog op uw beleggingen?

Maak nu een afspraak met onze beleggingsexperts en zij overlopen graag met u uw beleggingsportefeuille.

Marc met krant spiegel

Apple: buy the dip?

De FANG-aandelen waren de voorbije jaren de motor achter de klim van de Amerikaanse beurzen. De jarenlange stijging zorgde er zelfs voor dat Apple in het voorjaar het eerste bedrijf werd met een marktkapitalisatie van meer dan $ 1,000 miljard.

Adviserend beheer

Bij adviserend beheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kunt u rekenen op het gepersonaliseerde advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen.

Vermogensbeheer

Het goed beheren van een beleggingsportefeuille vergt veel tijd. Zowel de aandelen als de obligaties moeten continu opgevolgd worden. Door het beheer toe te vertrouwen aan de ervaren beheerders van Dierickx Leys Private Bank kunt u uw kostbare tijd anders besteden.