De Amerikaanse presidentsverkiezingen en de impact op uw portefeuille KSJ oktober 2020 - Jonathan Mertens

De eerste ambtstermijn van president Trump was hoofdzakelijk een zegen voor de Amerikaanse aandelenmarkten. Hoe schatten we zijn kansen op herverkiezing in en welke beleidsthema’s zullen meer aandacht krijgen de komende jaren?

Het presidentiële parcours van de afgelopen vier jaar

President Trump werd in november 2016 verkozen dankzij een zeer nationalistische campagne. De nadruk moest volgens Trump komen te liggen op ‘de vergeten Amerikaan’ die de afgelopen decennia, onder druk van de globalisering, zijn levensstandaard zag achteruitgaan. De manier waarop Trump dat wou aanpakken, werd ook tijdens zijn campagne snel duidelijk. Hij zou sterk inzetten op een streng immigratiebeleid op nationaal vlak en investeringen in infrastructuur. En, hij zou inzetten op de nationale industrie door onder andere de energiereserves in de VS aan te boren en importtarieven op goedkopere importproducten op te leggen. Op het internationale toneel zou hij de VS terugtrekken uit multilaterale akkoorden die volgens hem Amerika zwaar hebben geschaad. In het wereldbeeld van Trump is (internationale) politiek niets meer dan een zero-sum game waarbij je enkel akkoorden sluit om er nationaal voordeel uit te halen, ongeacht de impact op de internationale gemeenschap in zijn geheel. Het resultaat daarvan was dat, op internationaal vlak, ‘America First’ in veel gevallen op ‘America Alone’ begon te lijken. Zo trok Trump de VS onder andere terug uit het klimaatakkoord van Parijs, de Irandeal en verschillende internationale wapenverdragen. Toch blijft voornamelijk het afgelopen jaar van de eerste ambtstermijn hangen, waarbij raciale spanningen tot een absoluut hoogtepunt werden gebracht en de COVID-19-crisis op een betreurenswaardige manier werd aangepakt door de president.

Dat gezegd zijnde kende president Trump zeker ook enkele successen in zijn eerste ambtsperiode. Er waren onder andere de daling van de bedrijfsbelastingen en een werkloosheid die geruime tijd tegen recordlaagtes noteerden. Beide elementen leidden tot een heuse boom op de aandelenmarkten, waarbij verschillende graadmeters zoals de Dow Jones Index, de S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq record na record verbraken. Op internationaal vlak werd er een opening gemaakt naar Noord-Korea, werd er kortstondig een handelsakkoord gesloten met China en werd het NAFTA-vrijhandelsakkoord heronderhandeld.

De herverkiezingskansen van Trump

Volgens de laatste opiniepolls zullen de Amerikaanse presidentsverkiezingen uitdraaien op een ruime winst voor Joe Biden op 3 november. Zijn voorsprong fluctueert nu al enkele weken rond de 6 à 7 procent, een marge die ons inziens moeilijk te overbruggen valt in de resterende weken. We verwachten dan ook zeer vuile presidentiële debatten, waar we eerder een opbod aan moddergooien verwachten dan een echte ideologische of inhoudelijke discussie.

Als Biden de verkiezingen wint, zal hij dat niet zozeer te danken hebben aan een zeer sterke campagne van zijn Democratische Partij, maar eerder een cascade van blunders vanwege de president en het onvermogen om een geloofwaardig antwoord te bieden op de huidige gezondheidscrisis. Als centrist zou Joe Biden relatief makkelijk de gematigde Amerikaanse kiezer moeten kunnen overtuigen, die na 4 jaar Trump nood heeft aan een terugkeer van rationaliteit en rede in het Witte Huis.

Een element waar we meer bezorgd over zijn, is het huidige niveau van polarisatie in de Amerikaanse samenleving en het alluderen op massale verkiezingsfraude, nog voor de verkiezingen effectief hebben plaatsgevonden. Een vredevolle overgang van de politieke macht is volgens ons essentieel ongeacht de uitkomst van de komende verkiezingen zowel om de sluimerende sociale onrust te bestendigen als de financiële stabiliteit van de aandelenmarkten te waarborgen.

De prominente beleidsthema’s en de potentiële impact op uw portefeuille

Laat ons beginnen met het goede nieuws. De algemene mythe dat een Republikeinse president beter is voor de beurzen dan een Democraat wordt alleszins niet ondersteund door historisch onderzoek. Sterker nog, als we kijken naar de onderliggende data zijn de gemiddelde jaarlijkse returns sinds 1952 onder Democratische presidenten (+10.6%) hoger dan tijdens Republikeins presidentschap (+ 4.8%).

Bij een eventuele verkiezing van Joe Biden verwachten we dan ook niet meteen een sterke negatieve aandelenreactie. Dat gezegd zijnde gaan we wel uit van een verschuiving op vlak van significante beleidsthema’s voor de komende jaren. We denken dat er meer investeringen zullen komen op vlak van energietransitie, sociale zekerheid, infrastructuur, onderwijs en hervormingen op vlak van arbeidsmarktbeleid en justitie. Daarnaast verwachten we wetgevende initiatieven op domeinen zoals medicijnenprijzen, beperkingen van wapenbezit en arbeidsrechten. Bovendien zou het goed mogelijk zijn dat de belastingvermindering voor bedrijven, die onder impuls van president Trump werd doorgevoerd, volledig wordt teruggedraaid, al denken we dat de Republikeinen in de Senaat zich daar zullen tegen verzetten. Op sectoraal niveau blijven we dan ook voorzichtig met bedrijven uit de farma- en olie-industrie, net als de bancaire sector of ziekteverzekeraars. Post-COVID zal men ook de binnenlandse consumptie willen aanzwengelen, wat dan positief zou moeten zijn voor bedrijven actief in de consumptiegoederen, luxespelers en de bouwsector.

Op internationaal vlak zou Biden toch eerder kiezen voor internationale samenwerking en het eerbiedigen van internationale verdragen. Een normalisatie van de gespannen relatie met China behoort volgens ons tot de mogelijkheden, al heeft Biden zich in het verleden toch ook zeer kritisch uitgelaten over het regime in Peking en voornamelijk wat betreft de diefstal van intellectuele eigendom. Met Rusland zal de relatie volgens onze inschatting nog geruime tijd koeltjes blijven.

Conclusie

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in het vooruitzicht komt er een grote onzekerheid af op de internationale markten. Het risico zit volgens ons eerder in betwistingen over het resultaat die door rechtbanken moeten worden beslecht, dan in een sterke shift op vlak van beleidskeuzes. Het laatste dat de wereld als kiespijn kan missen, is institutionele onzekerheid in de belangrijkste economie ter wereld. Ook in die omstandigheden is een focus op kwaliteitsvolle activa die tegen een redelijke prijs noteren, een must.

PDF

Download hier de volledige KSJ in PDF

Heeft u vragen omtrent dit artikel?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.

Samenlevingsvormen en erfrecht

Er zijn in België drie categorieën van samenlevingsvormen: u kan feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of huwen. Hoewel er vaak vanuit wordt gegaan dat samenwonenden en gehuwden worden gelijkgesteld, bestaan er belangrijke juridische verschillen tussen de verschillende samenlevingsvormen. Hieronder belichten we de verschillende behandeling die de diverse samenlevingsvormen ondergaan op het vlak van erfrecht en (Vlaamse) erfbelasting.

Werken Kasteelpleinstraat en omgeving

Een volgende fase van de werken start op 4/1/2021: De straat wordt afgesloten tussen de Kasteelpleinstraat vanaf het kruispunt met de Vrijheidstraat/Terninckstraat tot aan de Leien. Beide kruispunten blijven open. De zijstraten van de Kasteelpleinstraat worden een stukje mee opgenomen in de werfzone; de Verbondstraat tot nr. 12, de Welvaartstraat tot nr. 41 en de Begijnenvest tot nr. 15. Voetpaden blijven vrij.