Centrale banken en Trump bepalen het beursjaar 2019 The Markets! januari 2020

Het beursjaar 2019 werd sterk beïnvloed door twee zaken: het beleid van de centrale banken en de handelsoorlog tussen de VS en China. 

2018

In de tweede helft van 2018 was de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), gestart met het verhogen van de kortetermijnrente, en ze leek vastberaden om dat beleid in 2019 verder te zetten. Het beleid van de Fed zorgde in de tweede jaarhelft van 2018 voor een vertraging van de Amerikaanse economie, wat leidde tot pessimisme en een sterk dalende beurs in de laatste maanden van 2018. De vertragende economie zette president Trump er in toenemende mate toe aan om het beleid van de Fed te bekritiseren. Hij spoorde hen aan om hun beleid te wijzigen en de rente opnieuw te verlagen om zo de economie aan te zwengelen. 

2019

De Federal Reserve gaf toe aan de kritiek en kondigde in januari van 2019 aan voorlopig geen verdere renteverhogingen meer te zullen doorvoeren. Dat positieve signaal zorgde ervoor dat de beurzen in de VS en Europa in de eerste maanden van 2019 fors herstelden. In juli verlaagde de Fed zelfs opnieuw de rente, en in september en november volgden nog twee extra renteverlagingen. Europa volgde het Amerikaanse voorbeeld in september: de Europese Centrale Bank (ECB) verlaagde de rente en herstartte zelfs haar programma van kwantitatieve versoepeling, waarbij opnieuw voor € 20 miljard per maand aan obligaties worden opgekocht.

De duidelijke koerswijziging van de centrale banken hadden een groot effect op de obligatiemarkten en duwden de rentevoeten naar nieuwe dieptepunten. In België werd het rendement op 10-jarige staatsobligaties daardoor voor het eerst in de geschiedenis negatief. De extreem lage rente duwde meer beleggers richting de aandelenmarkten en werkte zo als ondersteunende factor voor de beurzen.

Onderbreking

De klim van de beurzen werd in 2019 enkel onderbroken bij oplopende spanningen in de handelsoorlog tussen de VS en China in april en augustus. Onderhandelingen over een handelsakkoord sprongen toen tweemaal af en zorgden voor onzekerheid en het invoeren van heffingen op zowel Chinese als Amerikaanse goederen, wat op de groei en het sentiment woog. 

Najaar

In het najaar leek de kans op een akkoord echter opnieuw toe te nemen, wat leidde tot meer optimisme op de beurs. In december werd uiteindelijk een (beperkt) akkoord gesloten, wat de eindejaarsrally nog een extra impuls gaf en ervoor zorgde dat de Amerikaanse beurzen nieuwe recordhoogten bereikten en ook de Europese beurzen het jaar met mooie winsten konden afsluiten.

Daarmee vormen ze het spiegelbeeld van de evolutie einde 2018, toen de beurskoersen tegen kerstavond het jaar dieptepunt neerzetten. Beleggers die toen uitstapten, zagen de heropleving in 2019 niet aankomen.

2020

Wat 2020 zal brengen weten we u op het einde van volgend jaar te vertellen. Onze analisten en beheerders blijven in het nieuwe jaar het beproefde recept volgen: KWaliteit aan een Redelijke Prijs, kortweg KWaRP. Ze blijven zoeken naar bedrijven met een blijvend competitief voordeel waaruit een stroom winst vloeit die de aandeelhouders ten goede komt. Ze bewaken ook voortdurend daar niet te veel voor te betalen. Ze zoeken dus voortdurend naar de mooiste kersen in de mand. Meestal gaat het om bedrijven met sterke merknamen en een vrij stabiele winstontwikkeling. Het gaat ook vaak over bedrijven met een stevige reputatie op het vlak van gerichte overnames, die toelaten het klantengebied en het productassortiment gestaag uit te breiden. We vinden ze vooral in de technologiesector en de sector van de consumentengoederen.

Brengt de crisis ook opportuniteiten?

Het coronavirus heeft een grote impact op de financiële markten … maar de daling zorgt alvast voor enkele nieuwe koopadviezen.

Wat deze adviezen zijn, leest u in onze maandelijkse nieuwsbrief van april 2020.

Vragen over dit artikel?

  • Aarzel niet uw contactpersoon te contacteren.

60 jaar kantoor Mortsel

Dierickx Leys Private Bank Mortsel wordt gevierd! Het begon 60 jaar geleden in een bescheiden kantoor op de Statielei. Sinds einde 2008 bieden we onze diensten aan in het aangename, ruime en moderne kantoor in de Sint-Benedictusstraat 140. Proficiat aan dit enthousiaste team!