Biden of Trump: wie wint en wie verliest? Flash! november 2020

Dinsdag 3 november vonden de langverwachte presidentverkiezingen in de VS plaats. De Amerikanen kiezen tussen twee kandidaten die op veel vlakken elkaars tegenpool zijn en ook een sterk uiteenlopende visie hebben over de toekomst van de Verenigde Staten. De effecten op de beurzen kunnen dan ook verschillen afhankelijk van wie verkozen wordt.

Overzicht

We geven kort een overzicht van de belangrijkste sectoren waarvan de toekomst er anders kan uitzien naargelang Trump of Biden de verkiezingen wint:

  • FANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google): de grote technologiebedrijven liggen vandaag al onder vuur omwille van hun dominante marktpositie, en hoewel ook Trump regelmatig kritiek levert op deze bedrijven, is de kans op strengere regulering voor deze bedrijven veel hoger indien Biden wint;
  • Energie: Biden trekt volop de kaart van de hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa) en voorziet massale investeringen en subsidies voor deze sector in de komende jaren, en zal activiteiten in de klassieke energiesectoren (olie, aardgas, steenkool) eerder afbouwen; Trump daarentegen is een sterke verdediger van de klassieke sectoren en een koele minnaar van hernieuwbare energie;
  • Bouw/Infrastructuur: Biden voorziet een groot stimulusprogramma van meer dan $ 1,3 biljoen om de verouderde infrastructuur (bruggen, wegen, openbaar vervoer, breedband) te vernieuwen en uit te breiden, het orderboekje van bedrijven actief in deze sectoren zou daardoor de komende jaren goed gevuld moeten zijn; ook Trump belooft sterk in infrastructuur te investeren, al zijn zijn plannen wel minder concreet;
  • Defensie: president Trump is een grote voorstander van een sterk leger, en zal bij een herverkiezing de Amerikaanse defensiebedrijven ondersteunen en ook bevriende landen aansporen om materiaal te kopen bij deze Amerikaanse bedrijven; als Biden president wordt riskeert defensie eerder één van de sectoren te worden waarop zal bespaard worden om de begrotingstekorten terug te dringen;
  • Banken: onder president Biden kunnen de winsten van de grootbanken onder druk komen te staan: zo wil hij een belasting op financiële transacties invoeren en de deregulering van de financiële sector van de voorbije jaren gedeeltelijk terugdraaien; van Trump worden geen grote maatregelen verwacht die een negatieve impact op de sector zouden hebben ;
  • Farma: president Trump heeft de voorbije jaren vaak uitgehaald naar de prijsverhogingen van geneesmiddelen door de grote farmabedrijven en hij heeft dit jaar via presidentiële besluiten het parlement aangespoord om wetten te maken die prijsverlagingen kunnen afdwingen, indien herverkozen zal hij hier vermoedelijk verder werk van willen maken; Joe Biden is ook een voorstander van lagere prijzen voor geneesmiddelen, maar blijft op dit vlak wat vager en het punt lijkt minder hoog op zijn prioriteitenlijst te staan.

Begrotingstekort

In het algemeen lijkt Joe Biden ook meer bezorgd om het fors oplopende begrotingstekort in de VS dan Trump, waardoor de kans op besparingen en belastingverhogingen bij een overwinning van Biden groter zijn. Zo heeft hij al aangekondigd de grote verlaging van de vennootschapsbelasting die Trump drie jaar geleden doorvoerde, gedeeltelijk terug te willen draaien, wat een negatief effect zou hebben op de winsten van de meeste bedrijven.

Steun

We moeten er ons ook bewust van zijn dat een president, om zijn plannen te kunnen doorvoeren, de steun nodig heeft van de twee kamers van het Congres: het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Vandaag hebben de Democraten een meerderheid in het Huis en de Republikeinen in de Senaat. Samen met de president wordt ook een deel van het Congres herverkozen. Volgens de meeste peilingen zouden de Democraten daarbij hun meerderheid in het Huis behouden, en mogelijk ook de meerderheid in de Senaat heroveren. Indien Biden de verkiezingen zou winnen, maar geen meerderheid in de Senaat zou halen, zullen over vele zaken compromissen moeten gesloten worden met de Republikeinen en is de kans groot dat daardoor verschillende plannen verwaterd of afgevoerd worden. Indien president Trump ondanks de slechte peilingen toch herverkozen zou worden, maar de Democraten de meerderheid in het huis zouden houden, zullen ook een deel van zijn plannen uiteindelijk sneuvelen. Enkel wanneer een partij zowel de presidentsverkiezingen wint, als de meerderheid haalt in beide kamers, heeft ze de kans om ingrijpende plannen uit te voeren.

Atypisch verloop

Tenslotte willen we er nog op wijzen dat de kans bestaat dat we dit jaar een atypisch verloop van de verkiezingen kunnen krijgen. In het recente verleden was op het einde van de verkiezingsdag de winnaar bijna altijd bekend, met als uitzondering de verkiezingen van 2000, toen een hertelling van de stemmen in Florida de uiteindelijke uitslag met enkele weken vertraagde. Door het COVID-19-virus hebben dit jaar veel meer Amerikanen dan gebruikelijk gekozen om op voorhand te stemmen via post. In een aantal staten mag men wettelijk gezien pas op de verkiezingsdag zelf beginnen met het tellen van deze poststemmen. Hierdoor zal de definitieve uitslag in die staten een aantal dagen op zich laten wachten. Indien de verschillen klein zijn en deze staten mee kunnen bepalen wie de uiteindelijke winnaar wordt, zal de verkiezingsuitslag enkele dagen of mogelijk weken op zich laten wachten. President Trump heeft reeds aangekondigd hier niet mee akkoord te gaan, en alle wettelijke middelen in te zetten om te voorkomen dat staten nog lang na de verkiezingsdag mogen blijven poststemmen tellen.  De kans bestaat dus dat we na de verkiezingen een periode van onzekerheid en juridische procedures krijgen, waarin niet duidelijk is wie de nieuwe president zal worden. Beurzen en beleggers haten onzekerheid, wat maakt dat zo’n scenario (tijdelijk) negatief zou zijn voor alle aandelen.

PDF

Download hier de Flash! van november 2020

Vragen omtrent dit artikel?

  • Aarzel niet uw relatiebeheerder te contacteren.