WPP Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/10/2018
 • Koers opmaak studie: 8.76 GBP
 • Huidige koers: 8.674 GBP
 • Marktkapitalisatie: 14,5 miljard
 • Secteur: Médias
 • Markt: Londen
 • ISIN: JE00B8KF9B49

Conseil de l'analyste

 • 13,50 £GB
 • 17,60 £GB

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Het Britse WPP is het grootste reclamebureau ter wereld. Het bedrijf is actief in een hele waaier aan activiteiten: reclame, media buying, marktonderzoek, PR en specifieke acties rond evenementen. WPP heeft kantoren in 112 landen en meer dan 200.000 werknemers. In 2017 behaalde het een omzet van £ 15,3 miljard.

WPP: omzetverdeling

Bron: WPP

Conclusie

De aanstelling van de nieuwe ceo is een goede zaak en WPP vertoont nu opnieuw lichte groei, wat positief is. We vermoeden echter dat beleggers bevestiging willen zien in de komende kwartalen en ondertussen een afwachtende houding aannemen. De nieuwe strategie in december kan mogelijk een koerstrigger voor het aandeel worden.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet11.01911.52912.23514.38915.26514.693
Operationele winst1.4021.4901.5012.2041.7892.194
Nettowinst9281.0361.0871.5821.8171.401
Boekwaarde5.635.665.757.007.125.40
Winst per aandeel0.720.820.901.101.421.16
Koers/Winst19161717810
Dividend per aandeel0.340.380.450.570.600.60
Dividendrendement2.46%2.83%2.88%3.14%5.24%5.23%
Bron: Bloombergin £

Resultaten eerste helft 2018 

 • De omzet daalde met 2.1% tot £ 7.49 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 11% tot £ 705 miljoen. 

Positieve punten 

 • Op vergelijkbare basis haalde WPP in het tweede kwartaal voor het eerst in vijf kwartalen opnieuw omzetgroei: 2.4%
 • Mark Read, die al co-ceo ad interim was, wordt nu ook definitief de nieuwe ceo van WPP. Dit neemt de onzekerheid weg, wat positief is voor WPP.  De nieuwe ceo wil tegen het einde van het jaar een plan met een vernieuwde strategie voorstellen dat wijzigingingen aan de structuur van de organisatie zal bevatten en een plan om minder presterende onderdelen te verbeteren.
 • De onzekerheid de voorbije maanden heeft voorlopig geen effect gehad op de klanten van WPP: de voorbije maanden heeft WPP een aantal belangrijke nieuwe contracten gewonnen met o.a. Adidas, Hilton, Mars, Mondelez en Shell.

Negatieve punten 

 • De versterking van het pond in de eerste jaarhelft zorgde voor negatieve wisselkoerseffecten.
 • In de VS, de belangrijkste markt, presteert WPP minder goed en daalde de vergelijkbare omzet met 2.9%. Het verbeteren van de prestaties in de VS wordt een belangrijk aandachtspunt in de nieuwe strategie.
 • De winstmarge daalde tegenover vorig jaar door o.a. extra investeringen om de groei aan te zwengelen.
 • WPP blijft voorzichtig voor 2018 en verwacht een groei in de tweede jaarhelft in lijn met de eerste jaarhelft.  WPP verwacht niet dat de winstmarge in de tweedejaarhelft ook onder het niveau van vorig jaar zal uitkomen.

SWOT

Sterktes 

 • Goed management met sterke track record op lange termijn 
 • Grootste schaalvoordelen als marktleider, recent de hoogste winstmarges behaald van de grote spelers
 • Keert de helft van haar winst uit als dividend, waardoor het een interessant dividendrendement biedt.
 • Voor grote multinationals is het interessanter om één partner te hebben die wereldwijd actief is, wat in het  voordeel werkt van de grotere spelers zoals WPP

Zwaktes 

 • Organische groei relatief beperkt, winstgroei moet vooral komen van overnames en margeverbeteringen
 • Succes van het bedrijf staat of valt met het succes van de creatieve campagnes, waardoor het belangrijk is om talent goed te verlonen om ze aan het bedrijf te binden: dit zorgt voor hoge personeelskosten (75% van de totale kosten) 
 • Minder sterk aanwezig in het groeisegment van digitale media, maar achterstand op Publicis wel aan het inhalen

Opportuniteiten 

 • Huidige relatief lage aandelenkoers maakt een verhoging van de inkoop van eigen aandelen interessant, WPP heeft al aangegeven dit te bekijken
 • De gedaalde koers van het pond geeft de winst van WPP een boost door de wisselkoerswinsten die ze momenteel boeken

Bedreigingen 

 • Een onderzoek in de VS rond media buying & planning beweerde dat sommige agentschappen ontvangen kortingen niet doorstorten aan hun klanten. Dit kan mogelijk leiden  tot meer audits en vragen voor lagere prijzen van klanten, hoewel de impact hiervan waarschijnlijk wel zal meevallen
 • Opkomst van Facebook en Google in digitale reclame leidt tot vrees dat dit duo gaat proberen de rol van de agentschappen in media buying over te nemen
 • Consultingbedrijven als Accenture en IBM hebben zich de voorbije jaren meer en meer gefocust op strategisch advies rond digitale marketing, en dreigen daarmee in het vaarwater van WPP te komen
 • Onder druk van het model van 3G en/of activistische aandeelhouders beginnen meer en meer bedrijven in de Fast Moving Consumer Goods (30% omzet WPP) te focussen op kostenbesparingen, waarbij marketinguitgaven verlaagd worden, dit kan leiden tot omzetverlies of prijsdruk voor WPP


Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/06/30 16.14 GBP Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.