Ter Beke Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/09/2018
 • Koers opmaak studie: 156.5 EUR
 • Huidige koers: 130 EUR
 • Marktkapitalisatie: 271 miljoen
 • Secteur: Alimentation
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003573814

Conseil de l'analyste

 • 135,00 €
 • 192,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ter Beke is een producent van fijne vleeswaren (private label en eigen merknamen: "L'Ardennaise", "Pluma" en "Daniël Coopman") en gekoelde bereide gerechten (merknamen "Come a casa" en "Vamos"). In de zeven vestigingen in België en Nederland werken ongeveer 1.650 medewerkers. België en Nederland zijn elk telkens goed voor zowat 40% van de omzet. 

Ter Beke : Omzetverdeling

Bron: Ter Beke

Conclusie

Ter Beke speelt consolidator in zijn sector, wat ons een juiste (en noodzakelijke) strategie lijkt. Nadeel is wel dat dit op korte termijn kosten met zich meebrengt maar wellicht kan het bedrijf op langere termijn hier de vruchten van plukken. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet396419509709
Operationele winst161822
Nettowinst10131712
Boekwaarde62,866,471,4
Winst per aandeel5,947,259,876,89
Koers/winst16,819,317,522,7
Dividend per aandeel3,53,54,04,0
Dividendrendement3,5%2,5%2,3%2,56%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2018 

 • Ter Beke zag de omzet in de eerste helft van 2018 met 51,7% aantrekken tot € 329,6 miljoen, met dank aan overnames. 
 • De nettowinst daalde 75,7% tot € 2,47 miljoen. 

Positieve punten 

 • De overnames in de divisie vleeswaren (Offerman uit Nederland) en de divisie Bereide Gerechten (Stefano Toselli in Frankrijk, Pasta Food Company in Polen en KK Fine Foods in het V.K.) werden volgens plan geintegreerd.
 • Een deel van de grondstoffenprijzen steeg verder, maar deze keer werd dat gelukkig gecompenseerd met een daling van andere grondstoffenprijzen.
 • Ter Beke probeert prijsverhogingen door te voeren om grondstofprijsstijgingen (deels) te recupereren bij klanten. 
 • Ter Beke is volop bezig haar portefeuille te optimaliseren : minder rendabele producten en klanten worden afgestoten. 
 • Het management verwacht in 2018, behoudens onvoorziene omstandigheden, verdere groei en een hogere winst op recurrente basis (dus indien abstractie wordt gemaakt van uitzonderlijke kosten ivm integratie en reorganisatie). 

Negatieve punten 

 • De verschillende overnames bemoeilijkten de leesbaarheid en vooral de vergelijkbaarheid van de cijfers, en brachten kosten met zich mee (reorganisatie, oa van de productie) die wogen op het nettoresultaat.
 • De markt van de vleeswaren wordt gekenmerkt door lage marges en overcapaciteit, een probleem dat wellicht niet snel zal verdwijnen.
 • Vorig jaar kon Ter Beke de winst nog opkrikken door het boeken van een meerwaarde op de overnames van Stefano Toselli en de Pasta Food Company, maar dit jaar valt dat effect weg. 
 • Ter Beke heeft het moeilijk om forse grondstofprijsstijgingen door te rekenen aan klanten. 
 • De schulden zijn toegenomen door de overnames.

SWOT

Sterktes :

 • Goede merknamen en naambekendheid.
 • Degelijke trackrecord inzake overnames.
 • Sterke (vrije) cash-flow generatie.

Zwaktes :

 • Competitieve omgeving.
 • Klanten (supermarkten) hebben een zeer sterke onderhandelingsmacht
 • Weinig pricing power in private labels.
 • Conjunctuurgevoelig : mensen grijpen naar goedkopere alternatieven als het economisch minder gaat.
 • Onderhevig aan schommelingen voedingsprijzen, niet altijd even eenvoudig om kostenverhogingen door te rekenen.

Opportuniteiten :

 • Het bedrijf zet in toenemende mate succesvol in op verdere ontwikkeling van merknamen en naambekendheid.
 • Evolutie van productiebedrijf naar productie- en verpakkingsbedrijf zet de deur open voor productie van eigen merken en hogere rendabiliteit.
 • Focus op rendabiliteit in productportefeuille (reorganisatie) en doorgedreven kostenbeheersing. Specialisatie van productievestigingen kunnen bij dat laatste helpen. Mikt op toenemende schaalvoordelen.
 • Innovatie : nieuwe productconcepten kunnen leiden tot hogere groei.
 • Publiciteit verhogen : verdere groei in richting merkproducten, met hogere marges
 • Kan mogelijk profiteren van de trend naar gezonder/vers eten.
 • Kleinere buy-and build acquisities (bereide gerechten)
 • Internationale groei

Bedreigingen :

 • Dalende verbruikerstrend binnen de meeste charcuteriecategorieën, nationaal en internationaal.
 • Eventuele stijging grondstoffenkosten
 • Risico's voedselveiligheid zijn aanzienlijk
 • Ziektes gevogelte / vee kunnen lang op verkopen wegen.
 • (onrechtstreekse) concurrentie grotere spelers (diepvriesgerechten) (die een schaalvoordeel hebben).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 184.95 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.