Tencent Holdings Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/05/2021
 • Koers opmaak studie: 618 HKD
 • Huidige koers: 600 HKD
 • Marktkapitalisatie: 5.929 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Hong Kong
 • ISIN: KYG875721634

Conseil de l'analyste

 • 487,00 HKD
 • 730,00 HKD

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Tencent Holdings is de Chinese investeringsmaatschappij, genoteerd in Hong Kong, boven een hele reeks dochterbedrijven die media-, entertainment (games), internet- en mobiele diensten aanbieden. De activiteiten zijn hoofdzakelijk gelokaliseerd in China zelf. Tencent omvat o.a. : 
WeChat: internationale mobiele text- en voice messaging service en alomvattende app, een soort "Chinese Facebook" maar met meer uitgebreide functies om te betalen, daten, reizen, enz. (en binnen China zelf : Weixin).
QQ: Chatten, basisplatform voor games. 
Riot Games: Amerikaanse producent van League of Legends 
Supercell: Finse producent van mobile games (Clash of Clans) 
En een hele reeks participaties, zoals onder andere in Meituan Dianping (food delivery platform en digitale marktplaats voor diensten), JD.com (e-commerce en logistiek), Pinduoduo (discount e-commerce), Vipshop Holdings, Tesla, Snap, Spotify enz...  

Tencent Holdings : verdeling brutowinst

Source: Tencent Holdings

Conclusie

Tencent publiceerde beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal van 2021. Tencent is een interessant succesverhaal maar de potentiële investeerder wordt geconfronteerd met een behoorlijk China-risico (minder doorzichtige financiële rapportering, overheidsinmenging, muntrisico, geen waterdichte aandeelhoudersstructuur enz...). De plannen van de overheid om de techsector onder de loep te nemen en fintech met verhoogde regulering aan banden te leggen is geen goed nieuws maar gezien de doorgaans meer conservatieve aanpak van Tencent zou de impact beheersbaar moeten blijven. Aan de huidige waardering mag Tencent behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

 in mio2018201920202021 E
 Omzet312.694377.289482.064590.444
 Operationele winst92.393111.366175.515
 Nettowinst78.71993.310159.847147.031
 Winst per aandeel


18,3 HKD
 Koers/winst


33,7
 Dividend per aandeel


1,92 HKD
 Dividendrendement


0,31%
 Bron : BBG (in yuan of HKD)


Resultaten eerste kwartaal 2021

 • Tencent zag de omzet met 25,2% stijgen tot 135,3 miljard yuan. 
 • De operationele winst steeg 50,2% tot 52,9 miljard yuan.
 • De nettowinst steeg 65,3% tot 47,8 miljard yuan. 

Positieve punten 

 • Tencent publiceerde resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen.
 • De inkomsten van sociale netwerken stegen met 16% tot 72,4 miljard yuan, gedreven door games (binnen het sociale netwerk), muziek- en videostreaming en de consolidatie van Huya.
 • Het aantal betalende abonnementen bij sociale netwerken steeg 14,3% tot 225,7 miljoen.
 • De inkomsten van Fintech en overige diensten (oa cloud) groeiden met 47,4% tot 39 miljard yuan, met onder andere dank aan de commerciele online betalingen (en stay-at-home impact).
 • Online Advertising groeide met 23,2% tot 21,8 miljard yuan.
 • De Chinese overheid wil de grote Chinese techbedrijven onder de loepe nemen (net zoals in Europa en de VS gebeurt met grote techbedrijven), om eerlijke concurrentie te garanderen en oneerlijke praktijken de kop in te drukken. Het management van Tencent gaf eerder een veel uitgebreider commentaar dan andere bedrijven in de sector, en verzekerde dat het bedrijf altijd zeer conservatief en voorzichtig is geweest, en steeds goed heeft samengewerkt met de overheid zodat het relatief weinig problemen verwacht. 
 • De games in portefeuille van Tencent zijn en blijven razend populair, uiteraard vooral in China maar ook in het buitenland.
 • Tencent gaat zich samen met Huawei storten op cloudgaming.
 • Tencent is (content-) rechten aan het verzamelen om via verschillende kanalen te verspreiden (boeken, tv, film, shows,... - cfr Netflix). 
 • Tencent wil zijn afhankelijkheid van gaming verkleinen door te investeren in veel andere gebieden (zie verder).
 • Het bedrijf volgt dezelfde trend die ook de andere grote technologiebedrijven volgen. Het investeert in allerhande nieuwe technologieën om zo de voorsprong te behouden. Onder andere werft het ingenieurs aan voor de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI), en nam het een belang in Tesla. In de periode 2020-2024 zal het bedrijf 500 miljard yuan ($ 70 miljard) investeren in cloud computing, AI en cybersecurity. Ook in blockchain, servers, big data centers, supercomputers, IoT (internet of things), 5G-netwerken en quantum computing zal geinvesteerd worden. Tencent heeft trouwens zowat 18% marktaandeel in de Chinese cloud, tegenover 46,4% voor Alibaba.

Negatieve punten 

 • De Chinese overheid wil de fintech meer reguleren, getuige de geblokkeerde beursgang van Ant Group van Alibaba. Dat zal de rendabiliteit van de sector wellicht onder druk zetten. Ook Tencent beschikt over belangrijke fintech.  In tegenstelling tot bij Alibaba is de fintech van Tencent niet gegroepeerd in één enkele entiteit, maar bestaat het uit verschillende bedrijven, systemen en apps, zoals onder andere Weixin Pay/WeChat Pay, QQ Wallet enz. Volgens het management gaat Tencent voorzichtiger te werk dan Ant Group en zou het dus anderzijds ook minder last moeten hebben van eventuele regulering. Dat is niet onbelangrijk, want de fintech divisie van Tencent is wellicht goed voor zowat 15% van de intrinsieke waarde. We schatten dat een doorgedreven regulering een negatieve impact op de intrinsieke waarde van Tencent zou kunnen hebben van ca 5% tot 8%. Intussen eist de overheid dat alle fintech in een aparte holding wordt ondergebracht die zich onderwerpt aan striktere regulering.
 • Wat betreft het eventueel blokkeren van apps in de VS (vb. WeChat) , schatte het management eerder dat de impact beperkt zal blijven. De VS maken in totaal amper 2% van de omzet uit.
 • Onder druk van de overheid heeft Tencent de gaming tijd (voor jongeren) beperkt, en promoot het minder gewelddadige games.
 • De omzetgroei van Tencent is flink afgenomen in de voorbije kwartalen : van een groei van iets meer dan 60% in het derde kwartaal in 2017 tot een groei van 16,2% in het eerste kwartaal van 2019. Dat was het laagste groeicijfer sinds de IPO in 2004. De laatste kwartalen is er terug beterschap. De omzetgroei komt steeds meer van nieuwe technologieën, die weliswaar flink groeien, maar (nog) niet zeer rendabel zijn.
 • De apps van Tencent boeten wat in aan populariteit. Sommige concurrerende apps winnen aan populariteit.
 • Tencent ziet de kosten flink toenemen : marketingkosten, ontwikkeling van nieuwe content (oa voor Netflix-achtige content), ontwikkelingen in cloud-technologie, onderzoek naar technologie en artificiële intelligentie slorpen steeds grotere budgetten op.  
 • De Chinese overheid wil duidelijk dat er minder gespeeld wordt en keurt nieuwe games slechts mondjesmaat goed.
 • Tencent investeert in meer dan 700 bedrijven met aanzienlijk toekomstpotentieel, maar de herwaardering van deze bedrijven kan leiden tot aanzienlijke herwaarderingen of afwaarderingen, wat de volatiliteit van de resultaten verhoogt.

SWOT

Sterktes :

 • Tencent kopieert niet alleen bestaande concepten maar verbetert ze ook sterk.
 • China is een voor buitenlanders moeilijke markt om in door te breken, wat de kans op concurrentie verkleint.
 • Zeer belangrijke speler inzake (mobiele) games.
 • Laagdrempelig voor klanten : apps en games vrij beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • Enorm aantal trouwe gebruikers.
 • Flinke omzetgroei in de afgelopen jaren.

Zwaktes :

 • Als belegger heb je geen directe voeling met de websites en met het succesverhaal
 • Zeer sterk (éénzijdig) gefocust op China
 • Chinese bedrijven staan niet bepaald bekend omwille van hun transparantie en uitgebreide rapportering.
 • CEO laat niet in zijn kaarten kijken, wellicht ook omwille van het strategische belang.
 • Niet echt een duidelijke strategie. Wat niet wil zeggen dat er geen is. Mogelijk communiceert het management daar niet over om andere spelers zo weinig mogelijk kansen te geven.
 • Beperkte manieren voor monetisatie : hoofdzakelijk advertenties & games.
 • Balans is wat meer gestretched in vergelijking met concurrenten.
 • De aandeelhouders zijn via een complexe financieel-juridische structuur, opgezet om Chinese eigendomsregels te omzeilen, eigenlijk géén eigenaar van Tencent, maar hebben wel rechten op de inkomsten die uit de onderneming voortkomen. Deze structuur is echter niet waterdicht wat het risico voor aandeelhouders vergroot. 

Opportuniteiten :

 • Met dit aandeel kan volop worden ingespeeld op de nieuwe technologieën en de beloftevolle Chinese markt. Verdere groei lijkt dan ook zeer waarschijnlijk.
 • Tencent lonkt ook naar de Amerikaanse en Europese markt. Onder andere probeert het games te lanceren. (cfr overname Riot Games)
 • China is de snelstgroeiende markt voor videogames.
 • Tencent levert heel wat inspanningen om de nieuwe games (en IP's) te lanceren. Het bedrijf probeert steeds meer inkomsten te halen per gebruiker.
 • Gaming is momenteel de cashcow maar er wordt gewerkt aan een verdere monetisatie van anderde websites/concepten.
 • Reclame-inkomsten worden stelselmatig belangrijker en zorgen voor een stabielere inkomstenstroom.
 • Eventuele verdere uitbreiding ledenaantal
 • Overname & integratie/wisselwerking met andere populaire websites kunnen een boost geven (maar zeker niet altijd).
 • Volledige analyse van het gedrag van gebruikers leidt tot nieuwe inzichten die op hun beurt kunnen leiden tot nieuwe inkomstenbronnen.
 • Uitbreiding naar andere landen (zuid-oost Aziatische landen, India)

Bedreigingen :

 • Allerhande restricties opgelegd door de overheid kunnen de groei fors inperken.
 • Veel concepten trekken heel sterk op buitenlandse, reeds bestaande concepten (zijn gekopieëerd). Hierdoor bestaat een risico op rechtszaken. Bovendien bemoeilijkt het internationale expansie (risico op claims).
 • Eventuele concurrentie op de eigen Chinese markt (vooral van Amerikaanse bedrijven – al zijn die er tot nu toe nog niet in geslaagd om China echt te verorveren).
 • Er zijn grenzen aan wat gebruikers willen betalen voor games en voor andere toepassingen.
 • “Hit-and-miss” karakter van games : dalende populariteit van (eigen) games (in het algemeen of t.o.v. de concurrentie) kan wegen op de resultaten.
 • Sterke penetratiegraad in China laat minder ruimte voor explosieve groei, tenminste in aantal gebruikers.
 • Eventuele daling populariteit
 • Allerhande technische problemen of zwaktes
 • Chinese bedrijven nemen het soms niet te nauw met de boekhoudkundige regels.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 231 HKD Houden
04/09/2018 338.8 HKD Verkopen
21/12/2018 315.2 HKD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.