Sioen Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/09/2019
 • Koers opmaak studie: 21.85 EUR
 • Huidige koers: 22.75 EUR
 • Marktkapitalisatie: 527 miljoen
 • Secteur: Industrie
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0003743573

Conseil de l'analyste

 • 18,70 €
 • 28,10 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Sioen is een Belgisch familiaal textielbedrijf. Het bedrijf is voornamelijk actief in de niches van het coaten van technisch textiel (koorden, kabels, dekzeilen...) en het produceren van technische (werk)kledij (voor brandweer, politie, leger...). Sioen telt vandaag 3.578 werknemers en 49 bedrijven in 23 landen. 

Sioen: omzetverdeling

Bron: Sioen

Conclusie

De kostenbesparingsmaatregelen van vorig jaar beginnen hun effect te hebben op de winst van Sioen dit jaar, maar grondstofprijzen en geopolitieke onzekerheid vormen tegenwinden. Desondanks verwachten we nog altijd een winststijging voor heel 2018.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet323327326363473511
Operationele winst23.828.23644.749
Nettowinst14.316.523.026.02730
Boekwaarde7.717.948.19.5615.4612.84
Winst per aandeel0.671.011.101.311.371.54
Koers/Winst12.711.215.821.522.217.3
Dividend per aandeel0.330.370.480.530.560.62
Dividendrendement3.89%3.28%2.76%1.87%1.84%2.32%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste helft 2018 

 • De omzet steeg met 9% tot € 258.7 miljoen. 
 • De nettowinst steeg met 39% tot € 16.7 miljoen. 

Positieve punten 

 • De kleinere Chemicals divisie kon een omzetgroei realiseren van 4.2%. 
 • Apparel kende nog een lichte omzetgroei van 0.8%. Zonder het volatiele deel van de tenderactiviteiten zou de omzet met 13% gestegen zijn.
 • De recurrente EBITDA, zonder de eenmalige kosten, steeg met 11.8% tot € 36.94 miljoen.  

Negatieve punten 

 • De omzetgroei was voornamelijk te danken aan de overname van James Dewhurst, de organische omzetgroei kwam uit op slechts 0.4%.
 • Zonder overnames was de omzet in Coatings gedaald met 0.3%. Sioen wijst op terughoudendheid bij klanten in de VS en Rusland, waar de klanten door de dreigende handelsoorlog voorzichtiger worden.
 • Hogere grondstofprijzen wogen op de winstmarge. 
 • Sioen geeft aan dat stijgende grondstofprijzen en geopolitieke onzekerheid de visibiliteit voor de groep beperken.

SWOT

Sterktes 

 • Familiale aandeelhouders met langetermijnvisie en duidelijke strategie .
 • Gediversifieerde activiteiten, wat de schommelingen in de resultaten verlaagt.
 • Sterke balans en hoge free cashflows
 • Sterke marktpositie in een aantal niches.

Zwaktes 

 • Cycliciteit in verschillende activiteiten.
 • Volatiliteit in kwartaalresultaten omwille van de impact van het al dan niet aanwezig zijn van grote orders
 • Weinig groei de voorbije jaren
 • Kleine marktkapitalisatie, aandeel wordt amper opgevolgd.

Opportuniteiten 

 • Free cashflow kan aangewend worden voor nieuwe overnames of inkoop eigen aandelen
 • Verhoogde R&D-inspanning zou moeten leiden tot nieuwe producten die de omzet een extra impuls kunnen geven
 • Lage olieprijs maakt de grondstoffen van Sioen (pvc, polyester) goedkoper

Bedreigingen 

 • Een vertraging van de groei in Europa zou sterk wegen op de resultaten.  
 • Op termijn meer concurrentie uit Azië verwacht

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 29.01 EUR Verkopen
2017/09/18 27.25 EUR Houden
2018/10/15 22.45 EUR Kopen
2019/03/05 25.05 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.