Samsung Electronics Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/01/2019
 • Koers opmaak studie: 849.5 USD
 • Huidige koers: 1007 USD
 • Marktkapitalisatie: 254 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Londen
 • ISIN: US7960508882

Conseil de l'analyste

 • 760,00 $US
 • 988,00 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Samsung Electronics werd opgericht in 1969, en verzamelt de electronicagerelateerde activiteiten van het Koreaanse Samsung conglomeraat van de familie Lee. Het bedrijf bestaat zelf nog uit verschillende divisies: Memory/Semiconductor (DRAM en NAND geheugenchips), Integrated Total Solutions (image sensors, fingerprint sensors, smartcards,...), Display (LCD- en OLED-schermen), Mobile (smartphones) en Consumer Electronics (koelkasten, ovens, wasmachines, ...). 

Conclusie

Samsung haalt vandaag hoge winsten dankzij een goed draaiende chipsafdeling. Het blijft wel moeilijk in te schatten hoe lang de hoge prijzen op de chipsmarkt nog zullen aanhouden, gezien de extra productiecapaciteit die op de markt gaat komen het komende jaar. Tegenover de huidige winsten is het aandeel goedkoop, maar de zichtbaarheid op de winst van volgend jaar blijft relatief klein.

Nieuws

-

Resultaten

'000.00020142015201620172018E
Omzet195.918177.404174.077211.987222.982
Operationele winst23.77723.35325.21547.46857.557
Nettowinst19.04514.42716.94236.58442.833
Boekwaarde1.1391.1531.2571.6211.593
Winst per aandeel72.2861.0164.58130.27158
Koers/Winst8.48.811.696.3
Dividend per aandeel9.59.2912.2915.3831.25
Dividendrendement1.57%1.75%1.65%1.30%3.12%
Bron: Bloomberg, in $


Resultaten tweede kwartaal 2018

 • De omzet daalde met 4.2% tot 58.48 miljard Won.
 • De nettowinst bleef stabiel op 11.04 miljard Won.


Positieve punten

 • De chipsafdeling blijft de winstmotor van de groep: de winst steeg met 44% tot 11.61 miljard Won, dankzij een blijvend sterke vraag naar vooral DRAM-geheugenchips.
 • De consumentenelectronica kende een goed kwartaal (winst +46%), voornamelijk te danken aan goede verkoopcijfers voor de nieuwe QLED TV's.
 • Het management verwacht verdere groei in de chipsafdeling in het derde kwartaal.

Negatieve punten

 • Lager dan verwachte smartphoneverkopen en hogere marketinguitgaven zorgden ervoor dat de winst in de smartphonedivisie daalde met 33% tegenover vorig jaar. Een snellere lancering van de nieuwe Galaxy Note 9 zou de winstcijfers in het volgende kwartaal een impuls moeten geven.
 • De vrees bestaat in de markt dat bijkomende capaciteit die de komende kwartalen op de markt gaat komen, neerwaartse druk zal uitoefenen op de prijzen van geheugenchips, en zo de belangrijkste winstmotor van Samsung kan aantasten.

SWOT

Sterktes 

 • Sterke marktposities, nr. 1 of 2 in de meeste van haar activiteiten, wat schaalvoordelen biedt en ervoor zorgt dat Samsung hogere marges kan halen dan haar sectorgenoten
 • Grote investeringen in R&D zorgen ervoor dat Samsung technologisch aan de top staat en vaak vernieuwende producten kan introduceren waarvoor hogere prijzen kunnen gevraagd worden
 • Stevige balans met  netto geen schulden


Zwaktes 

 • Aanwezig in een aantal cyclische industrieën, waardoor de resultaten volatiel kunnen zijn
 • In verschillende afdelingen (Mobile, Consumer Electronics, Display) wordt sterk op prijs geconcurreerd, waardoor er permanente druk op de winstmarges is.
 • Door haar gemengd profiel weet de markt Samsung moeilijk te waarderen, waardoor de waardering in het algemeen redelijk laag is, de kans op een structurele rerating lijkt op korte termijn dan ook klein zolang het bedrijf niet meer gefocust is.
 • Geen voorbeeld qua governance, de voorbije jaren
 • Omdat Samsung veel verschillende activiteiten heeft, elk met hun eigen dynamiek en risico's, is het moeilijker om toekomstige winsten in te schatten, aangezien ze van vele factoren afhangen, winstverwachtingen van analisten één of twee jaar in de toekomst moeten dan ook met een serieuze foutenmarge geïnterpreteerd worden.

Opportuniteiten 

 • De laatste jaren besteedt Samsung ook meer aandacht aan kapitaalallocatie: het startte een terugkoopprogramma eigen aandelen en gaf af en toe een speciaal dividend. Bij de volgende kwartaalresultaten (rond 26 oktober) zal men aankondigen wat men in 2018-2020 plant inzake terugkoop eigen aandelen of speciaal dividend, en dit nieuws kan dan mogelijk een koerskatalysator zijn.
 • Mogelijke start supercyclus in OLED-schermen waarvan Samsung dan zou moeten kunnen profiteren.
 • Echt vernieuwende producten ontwikkelen die een 'game changer' kunnen zijn en de winst een boost geven

Bedreigingen 

 • De cyclus van de memory chips, die voor het grootste deel van de winst zorgt, zit vandaag mogelijk dicht tegen de top, waardoor de winst van deze afdeling dit of volgend jaar mogelijk piekt en daarna terug kan dalen. Extra capaciteit die in 2018 op de markt komt, zou de verkoopprijzen onder druk kunnen zetten.
 • Toenemende (prijs)concurrentie 
 • Ondanks de R&D-inspanningen belangrijke technologische doorbraken missen 
 • Reputatieschade: de Note 7 smartphone die vorig jaar ontplofte en moest worden uit de handel gehaald worden, was slecht voor de reputatie van Samsung. Het lijkt voorlopig echter geen permanente schade aan het merk te hebben aangericht, maar indien dit zich zou herhalen met een nieuwe generatie toestellen, kunnen consumenten afhaken.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/10/30 1217.18 USD Kopen
2019/01/07 849.5 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.