Ryanair Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/10/2018
 • Koers opmaak studie: 11.87 EUR
 • Huidige koers: 11.88 EUR
 • Marktkapitalisatie: 12.6 miljard
 • Secteur: Transport
 • Markt: Dublin
 • ISIN: IE00BYTBXV33

Conseil de l'analyste

 • 15,30 €
 • 19,90 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ryanair is de grootste 'low cost' luchtvaartmaatschappij in Europa, met een focus op vluchten over korte afstanden binnen Europa. Het bedrijf organiseert vluchten op 1600 routes in 30 landen, vanuit 190 luchthavens. In 2017 vervoerde het bedrijf meer dan 120 miljoen klanten.

Ryanair: kostenstructuur

Bron: Ryanair

Conclusie

De stakingen zijn nog niet opgelost, en beginnen te wegen op de resultaten van het huidige boekjaar. We gaan ervan uit dat het management en de vakbonden uiteindelijk wel een akkoord zullen bereiken, maar de timing hiervan is onzeker. We passen wel de koopzone aan de lagere winstverwachtingen aan.

Nieuws

Ryanair verlaagt winstverwachtingen

 • Ryanair kondigde aan dat het bedrijf haar winstverwachtingen voor het boekjaar 2018/2019 verlaagt met 12% tot € 1.25 miljard - € 1.35 miljard.
 • Ryanair vernoemt de recente stakingen als voornaamste reden voor de winstwaarschuwing. De stakingen zorgden voor extra kosten en wegen op het consumentenvertrouwen, wat zich vertaalt in lagere ticketprijzen.
 • Daarnaast zorgen de hogere olieprijzen ook voor extra kosten.

Resultaten

'000 0003/20133/20143/20153/20163/20173/20183/2019E
Omzet4.8845.0375.6546.5366.6487.1517.750
Operationele winst7186581.0431.4601.5341.6671.359
Nettowinst5695238671.5591.3161.4501.176
Boekwaarde2.262.382.932.793.633.824.41
Winst per aandeel0.390.370.631.161.051.211.02
Koers/Winst15201712171411
Dividend per aandeel 0000000.07
Dividendrendement

0.63%
Bron: BloombergResultaten eerste kwartaal boekjaar 2018/2019 

 • De omzet steeg met 9% tot € 2.08 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 20% tot € 319 miljoen. 

Positieve punten 

 • Ryanair blijft groeien en haar marktaandeel vergroten: het aantal passagiers groeide met 7% en de bezettingsgraad steeg tot 96%, het hoogste cijfer in de sector. 
 • De inkomsten uit bijkomende diensten blijven mooi groeien: +11% per passagier en +25% in totaal. 
 • Ryanair behoudt haar winstverwachting voor heel 2018 ondanks de mindere start van het boekjaar en de stakingsproblemen.

Negatieve punten 

 • De gemiddelde ticketprijs lag 4% lager dan vorig jaar op € 38.68, wat te wijten was aan sterkere prijsconcurrentie door de wereldbeker voetbal en de hittegolf in West-Europa die de vraag naar vliegtuigreizen negatief beïnvloedde.
 • Er is nog niet in alle landen een akkoord met de vakbonden over de loonsverhogingen voor de komende jaren. In enkele landen waren er de voorbije weken stakingen van het personeel. Ryanair houdt het been stijf en zegt extra stakingen te zullen trotseren als de vakbonden blijven met in hun ogen onredelijke eisen komen. Een verdere escalatie van het conflict met de vakbonden zou wegen op de winstgevendheid van dit jaar en kan de reputatie van Ryanair aantasten.
 • De brandstofprijzen blijven hoog en zullen dit boekjaar voor € 430 miljoen extra kosten zorgen.

SWOT

Sterktes 

 • Ryanair heeft een sterke track record van rendabele groei de voorbije jaren. 
 • Ryanair is een laagstekostmaatschappij, en kan haar prijzen op zo'n niveau zetten dat zij nog winstgevend zijn, maar concurrenten niet. Met deze tactiek heeft ze de voorbije jaren relatief vlot marktaandeel gewonnen en concurrenten op bepaalde lijnen verdrongen.
 • Het bedrijf heeft een goede track record in het inkopen van eigen aandelen en het uitkeren van speciale dividenden in periodes waarin ze veel cashflow genereerden. 
 • Ryanair heeft de voorbije jaren aan haar imago gewerkt en haar klantenservice verbeterd, waardoor haar potentiële doelgroep toegenomen is.

Zwaktes 

 • Concurrentie gebeurt voornamelijk op prijs, waardoor er een constante druk is om kosten zo laag mogelijk te houden.
 • Kapitaalintensieve sector

Opportuniteiten 

 • Ryanair heeft nog groeimogelijkheden op hun huidige markt door marktaandeel af te nemen van de traditionele luchtvaartmaatschappijen.
 • De recente beslissing om vakbonden te erkennen opent ook nieuwe markten waar Ryanair voorheen niet aanwezig was zoals Frankrijk of Scandinavië


Bedreigingen 

 • Een prijzenoorlog onderling of met andere luchtvaartmaatschappijen  kan de winsten gedurende een lange periode onder druk zetten. 
 • De aandelen zijn dollargevoelig, aangezien brandstofprijzen in dollar instaan voor 25-30% van de operationele kosten. Een sterke stijging van de dollar zou dus op hun winstmarge wegen.
 • Een stijging van de olieprijzen zou op de winstmarges wegen, al kunnen de maatschappij dit wel gedeeltelijk opvangen door een extra brandstoftoeslag aan te rekenen bij hoge olieprijzen.
 • Een economische achteruitgang kan tijdelijk zorgen voor een rem op de groei van de luchtvaart. Ryanair is met haar ultralage prijzen (en meer blootstelling aan minder kapitaalkrachtige passagiers)  hier gevoeliger voor dan haar concurrenten.
 • Externe omstandigheden (aanslagen, vulkaanuitbarstingen, strenge winters,...) kunnen tijdelijk sterk op de winstgevendheid van de luchtvaartsector wegen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 15.29 EUR Kopen
2017/04/18 15.29 EUR Houden
2017/08/17 18.91 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.