Roche Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/02/2024
 • Koers opmaak studie: 238 CHF
 • Huidige koers: 225.4 CHF
 • Marktkapitalisatie: 194 miljard CHF
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0012032048

Conseil de l'analyste

 • 200,00 CHF
 • 280,00 CHF

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Roche is één van de grootste farmabedrijven wereldwijd. Het hoofdkantoor is in Zwitserland maar het bedrijf is wereldwijd actief. Roche werd opgericht in 1896, en evolueerde van een producent van vitamine C-preparaten naar een farmaceutisch bedrijf gericht op zowel geneesmiddelen als diagnostica (oa coronatests). Roche is een van de grootste aanbieders van kankerbehandelingen. Het bedrijf is eigenaar van het Amerikaanse biotechbedrijf Genentech (Genetic Engineering Technology). De families Hoffmann en Oeri hebben ongeveer de helft van de aandelen in handen, terwijl Novartis ca een derde van de aandelen bezit.

Roche : omzetverdeling

Source: Roche

Conclusie

Roche publiceerde andermaal relatief zwakke cijfers. Maar het waren vooral de prognoses voor 2024 die teleurstelden. Roche heeft een stevige pijplijn met potentiële nieuwe geneesmiddelen en lanceert dan ook met de regelmaat van de klok nieuwe medicijnen. Helaas zaten daar de afgelopen jaren geen grote blockbusters bij zodat beleggers op hun honger blijven zitten. We verlagen ons advies een trapje naar "houden". Het is afwachten tot Roche een voltreffer kan lanceren om een eventueel koersherstel in gang te zetten, maar hoe lang dit zal duren is niet in te schatten.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten

in mio         2020        2021       2022     2023  2024 E
Omzet58.32362.80163.28158.71661.163
Operationele winst18.54318.15517.47615.39520.754
Nettowinst14.29513.93012.42111.49815.205
Boekwaarde42,630,635,0

Winst per aandeel16,7316,3815,5214,4019,15
Koers/winst18,523,118,717,012,4
Dividend per aandeel9,109,309,509,609,88
Dividendrendement2,94%2,45%3,27%3,93%4,15%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2023

 • Roche zag de omzet afnemen met 7,2% tot CHF 58,7 miljard.
 • De nettowinst daalde 7,4% tot CHF 11,5 miljard.

Positieve punten

 • Exclusief covid-19 en wisselkoerseffecten, zou de omzet met 1% gestegen zijn.
 • ​​​​​​​In de farmadivisie (76% omzet) was er een omzetstijging (exclusief wisselkoerseffecten) van 6% tot CHF 44,6 miljard . De groei van de nieuwere medicijnen (lancering 2012 of later, goed voor 50% van de omzet van de divisie) compenseren het patentverval bij de andere medicijnen. 
 • De Diagnostics divisie zag de omzet (exclusief wisselkoerseffecten) met 13% dalen tot CHF 14,1 miljard. De divisie was goed voor 24% van de omzet. Exclusief covid-19 effecten zou de omzet met 7% gestegen zijn.
 • Er werden verschillende geneesmiddelen goedgekeurd in 2022 en 2023, die de omzet mee ondersteunden.
 • Het management initieerde de prognose voor 2024. Het verwacht een stijging van de omzet van ca. 5%, terwijl de kernwinst per aandeel in dezelfde mate zou moeten toenemen (alles tegen constante wisselkoersen). 
 • De pijplijn met potentiële geneesmiddelen is met een vijftigtal middelen in fase 3 goed gevuld.
 • Het dividend over 2023 werd 1,1% verhoogd tot CHF 9,60 per aandeel. Dat is de 37ste opeenvolgende verhoging. 
 • Roche "profiteerde" eerder van de coronapandemie door het verschaffen van tests (PCR tests voor labo's en de snellere antigen tests - ca één vierde van de omzet in diagnostics) en wou ook in behandeling haar marktpositie claimen. 
 • Novartis verkocht de aandelen van Roche die ze in portefeuille had, aan Roche zelf voor CHF 19 miljard in 2021. Deze aandelen werden vervolgens vernietigd begin 2022.
 • In maart 2023 trad CEO Severin Schwan af om voorzitter te worden van de raad van bestuur. Hij werd opgevolgd als CEO door Thomas Schinecker, de voormalige topman van de Diagnose-divisie.

Negatieve punten

 • De resultaten van Roche kwamen alweer onder de verwachtingen uit.
 • Wisselkoerseffecten hadden een negatieve impact op de resultaten.
 • De zwakke omzetcijfers zijn, naast wisselkoerseffecten, hoofdzakelijk het gevolg van het sterk tanende corona-effect in beide afdelingen (Roche produceert zowel covidtests als geneesmiddelen die worden gebruikt in het ziekenhuis om het sterfterisico voor zware gevallen te verminderen), al zorgt toenemende generische concurrentie voor bijkomende druk. 
 • Een aantal medicijnen in de pijplijn, waaronder enkele belangrijke, haalden de eindmeet niet.
 • Vooral de prognose voor 2024 lag een eind onder de verwachtingen.
 • Het bedrijf heeft een drietal topmedicijnen (Avastin, Herceptin en MabThera/Rituxan) die voor kort elk meer dan 10% van de omzet uitmaakten en dus erg succesvol waren. Echter, het bedrijf heeft af te rekenen met patentverval (reeds vervallen in de VS en binnenkort ook in Europa) en verhoogde concurrentie en voorlopig is het niet evident om de daling van de meest succesvolle geneesmiddelen op te vullen met de groei van nieuwe geneesmiddelen.


SWOT

Sterktes

 • Roche heeft een degelijke trackrecord.
 • Het bedrijf beschikt over een goede, brede portefeuille geneesmiddelen.
 • Roche beschikt over een mooi gevulde pijplijn met (potentiële) nieuwe geneesmiddelen.

Zwaktes

 • De pijpleiding met geneesmiddelen moet steeds goed gevuld blijven om de toekomstige groei te garanderen.
 • Het wordt steeds moeilijker om geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen door steeds strengere regels.
 • Een dure Zwitserse frank kan op de resultaten wegen.

Opportuniteiten

 • De ontdekking of goedkeuring van eventuele nieuwe geneesmiddelen kan de groei voor enkele jaren veilig stellen.
 • De succesvolle diagnostica afdeling zorgt voor wat meer stabiliteit in de resultaten.
 • Roche kan op meerdere manieren profiteren van de coronacrisis, oa door tests, behandeling en eventueel een vaccin.

Bedreigingen

 • Het grootste gevaar is dat er niet tijdig, of te weinig nieuwe geneesmiddelen worden ontwikkeld zodat de groei op langere termijn in het gedrang komt, al dan niet tijdelijk.
 • Afkeuring van geneesmiddelen in één van de ontwikkelingsfases.
 • Optreden van ongewenste neveneffecten bij al dan niet goedgekeurde geneesmiddelen.
 • Zowel vanuit de politiek als vanuit bedrijven komt er druk om de totale kostprijs van de ziekenzorg te drukken.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
03/12/2020 299 CHF Kopen
6/02/2024 238 CHF Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.