Prosus Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/07/2020
 • Koers opmaak studie: 82 EUR
 • Huidige koers: 93.3 EUR
 • Marktkapitalisatie: 134 miljard
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0013654783

Conseil de l'analyste

 • 75,00 €
 • 113,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers ("Nasionale Pers") is groot geworden dankzij haar historisch belang in het Chinese Tencent. Naspers heeft haar technologiebelangen, en dan voornamelijk Tencent, ondergebracht in het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf Prosus. Naspers controleert dus Prosus, dat op haar beurt een zeer groot belang heeft in Tencent (ca één derde), naast verschillende andere technologiebedrijven. Bij de overige participaties van Prosus ziten onder andere het Duitse Delivery Hero, het Braziliaanse iFood en het Indische Swiggy, alsook OLX (zoekertjes met vnl tweedehandsauto's), PayU (online betalingen) en andere.

Prosus : Verdeling intrinsieke waarde

Source: JP Morgan

Conclusie

Prosus is een interessante manier om (onrechtstreeks) in Tencent te beleggen via de Nederlandse beurs. Gezien de korting op de intrinsieke waarde om en bij de 27% bedraagt, krijgt de belegger de investeringen in overige bedrijven er gratis bij. Aan de huidige koersen, en rekening houdende met de waardering van Tencent, hanteren we een houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

Jaarresultaten (jaar eindigend 31/03/2020)

De decote (of korting op de intrinsieke waarde) bedraagt ongeveer 27% begin juli 2020.

Positieve punten 

 • Tencent zelf publiceerde uitstekende resultaten, met dank aan gaming en sociale netwerken.
 • Ook de andere investeringen in de portefeuille van Prosus hielden behoorlijk goed stand in de coronacrisis (bij het merendeel werd groei opgetekend en een aantal participaties werden winstgevend). Prosus investeert in sectoren die doorgaans eerder profiteren van de coronacrisis.
 • Naspers wil haar huidige belang in Prosus stabiel houden.
 • De balans van Prosus blijft zeer gezond met voldoende liquiditeiten.
 • Het bedrijf beschikt zelfs over een (ongebruikte) kredietlijn van 2,5 miljard dollar.

Negatieve punten 

 • Het management van Tencent verwacht dat het bedrijf niet helemaal immuun zal blijven voor de economische vertraging, en dat de groei in online gaming en social networking terug wat lager zal liggen eens de economische activiteiten hervatten.
 • De geconsolideerde participaties zijn operationeel nog verlieslatend.
 • Negatieve wisselkoersschommelingen in groeilanden hebben een impact op de resultaten.
 • Er was een cash outflow van 338 miljoen dollar, te wijten aan verdere investeringen (bijkopen participaties, investeringen in werkkapitaal,...)

SWOT

Sterktes

 • Het management heeft duidelijk aandacht voor groeiopportuniteiten en groeilanden.
 • De balans is stevig genoeg om verder te investeren.
 • Via Tencent zeer sterk gericht op China wat een voordeel is bij economische versnelling.

Zwaktes

 • Sterk eenzijdige portefeuille (zeer groot belang Tencent).
 • Via Tencent zeer sterk gericht op China wat een nadeel is bij economische verzwakking.
 • Gedeelte niet-beursgenoteerde deelnemingen is moeilijker te beoordelen.
 • Het management moet nog een degelijke trackrecord opbouwen.
 • Onderhevig aan wisselkoersschommelingen.

Opportuniteiten

 • Degelijke investeringspolitiek, met aandacht voor groei, zou in de toekomst zijn vruchten moeten afwerpen.
 • Het verdere groeipotentieel van Tencent is aanzienlijk.
 • In de portefeuille zitten naast Tencent nog enkele andere interessante bedrijven die mogelijk doorgroeien tot een belangrijke participatie.

Bedreigingen

 • Te dure overnames/uitbreidingen van de portefeuille die het toekomstige rendement uithollen.
 • Een eventuele neergang van Tencent zou een zware impact hebben op de portefeuille.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
02/07/2020 82 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.