Prosus Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/07/2021
 • Koers opmaak studie: 66.53 EUR
 • Huidige koers: 69.16 EUR
 • Marktkapitalisatie: 107 miljard
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0013654783

Conseil de l'analyste

 • 50,00 €
 • 75,00 €

Advies: Vendre

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Het Zuid-Afrikaanse mediabedrijf Naspers ("Nasionale Pers") is groot geworden dankzij haar historisch belang in het Chinese Tencent. Naspers heeft haar technologiebelangen, en dan voornamelijk Tencent, ondergebracht in het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf Prosus. Naspers controleert dus Prosus, dat op haar beurt een zeer groot belang heeft in Tencent (28,9%), naast verschillende andere technologiebedrijven. Bij de overige participaties van Prosus ziten onder andere het Duitse Delivery Hero, het Braziliaanse iFood en het Indische Swiggy, alsook OLX (zoekertjes met vnl tweedehandsauto's), PayU (online betalingen) en andere.

Prosus : Verdeling intrinsieke waarde

Source: JP Morgan

Conclusie

De Chinese overheid neemt steeds zwaarder maatregelen tegen de Chinese techbedrijven. De maatregelen die tegen taxiapp Didi werden uitgevoerd en het mogelijk verbod voor onderwijsbedrijven zoals TAL Education om nog winst te maken waren voor ons een brug te ver. De onzekerheid is dermate groot geworden dat we geen risico's meer willen nemen. We verlagen het advies naar "verkopen".

Nieuws

-

Resultaten

Jaarresultaten (jaar eindigend 31/03/2021)

De decote (of korting op de intrinsieke waarde) bedraagt ongeveer 35% (13/07/2021).

Positieve punten 

 • Tencent zelf publiceerde andermaal uitstekende resultaten, die boven de verwachtingen uitkwamen, met dank aan gaming en sociale netwerken. Het bedrijf ondervindt geen hinder van de coronacrisis. 
 • Ook de andere investeringen in de portefeuille van Prosus legden degelijke prestaties voor, met een gemiddelde omzetgroei van 54%, met dank aan de fintech/betalings-, maaltijdlevering en andere particpaties. Prosus investeert in sectoren die doorgaans eerder profiteren van de coronacrisis.
 • Prosus kocht voor 1,37 miljard dollar eigen aandelen in. Daarenboven kocht het 3,63 miljard dollar aandelen van moederbedrijf Naspers in. De bedoeling was om de korting op de intrinsieke waarde te verkleinen, wat niet echt gelukt is.
 • Naspers wil haar huidige belang in Prosus stabiel houden.
 • De balans van Prosus blijft zeer gezond met voldoende liquiditeiten.
 • Prosus blijft uitkijken naar overname- en investeringsopportuniteiten nadat het eerder naast een overname van Just East Plc greep (overgenomen door Takeaway.com) en de "classifieds business" van Ebay (gekocht door Adevinta ASA).

Negatieve punten 

 • De toenemende aandacht van de Chinese overheid voor de techsector zorgt voor aanzienlijke onzekerheden. De overheid greep al meermaals in bij verschillende techbedrijven, soms met aanzienlijke gevolgen. Tot nu toe lijkt de impact voor Tencent echter mee te vallen, al zijn er natuurlijk geen garanties dat dit zo blijft.
 • De geconsolideerde participaties zijn operationeel nog verlieslatend, al verkleint het verlies wel.

SWOT

Sterktes

 • Het management heeft duidelijk aandacht voor groeiopportuniteiten en groeilanden.
 • De balans is stevig genoeg om verder te investeren.
 • Via Tencent zeer sterk gericht op China wat een voordeel is bij economische versnelling.

Zwaktes

 • Sterk eenzijdige portefeuille (zeer groot belang Tencent).
 • Via Tencent zeer sterk gericht op China wat een nadeel is bij economische verzwakking.
 • Gedeelte niet-beursgenoteerde deelnemingen is moeilijker te beoordelen.
 • Het management moet nog een degelijke trackrecord opbouwen.
 • Onderhevig aan wisselkoersschommelingen.

Opportuniteiten

 • Degelijke investeringspolitiek, met aandacht voor groei, zou in de toekomst zijn vruchten moeten afwerpen.
 • Het verdere groeipotentieel van Tencent is aanzienlijk.
 • In de portefeuille zitten naast Tencent nog enkele andere interessante bedrijven die mogelijk doorgroeien tot een belangrijke participatie.

Bedreigingen

 • Te dure overnames/uitbreidingen van de portefeuille die het toekomstige rendement uithollen.
 • Een eventuele neergang van Tencent zou een zware impact hebben op de portefeuille.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
02/07/2020 82 EUR Houden
27/07/2021 66.53 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.