if (typeof marketingCookie !== 'undefined') { }

Orpea Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/05/2020
 • Koers opmaak studie: 99.1 EUR
 • Huidige koers: 100.25 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,4 miljard
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: FR0000184798

Conseil de l'analyste

 • 81,00 €
 • 121,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Orpea beheert een belangrijke Europees netwerk van :

 • Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen
 • Revalidatiecentra
 • Psychiatrische ziekenhuizen

Orpea groeide de afgelopen jaren zeer sterk, zowel door overnames als door eigen ontwikkelingen (via verkregen vergunningen).
Vandaag de dag is Orpea goed voor meer dan 80.000 bedden in 22 landen, en heeft het meer dan 40.000 werknemers. 

Orpea : Aantal bedden

  Source: Orpea

  Conclusie

  Orpea heeft een sterke groei achter de rug en treedt op als consolidator in de sector. Wellicht liggen nog heel wat jaren groei voor de boeg, zeker omdat het bedrijf verder internationaal uitbreidt. Het bedrijf lijkt beperkte hinder te ondervinden van de coronacrisis, maar schrapte veiligheidshalve toch haar jaardoelstelling. We handhaven ons houden-advies. 

  Nieuws

  Trading update Q1 2020

  • Orpea zag de omzet in het eerste kwartaal met 7,8% toenemen. De organische groei bedroeg 3,9%. De groei valt dus lichtjes terug. 
  • Het bedrijf neemt alle nodige maatregelen om de risico's ivm de coronacrisis te minimaliseren. 2/3de van de faciliteiten had nog geen enkel coronageval te melden dankzij een zeer vroegtijdige implementatie van strenge regels.
  • Door de coronacrisis werd het management toch wat voorzichtiger. De omzetdoelstelling voor 2020 (omzetstijging van 8% tot € 4,04 miljard) werd "tijdelijk geschorst".
  • Orpea zal een uitzonderlijke bonus aan het personeel uitkeren, afhankelijk van het land van tewerkstelling en in functie van de risicograad ivm covid-19.

  Resultaten

  in mio201720182019*2020 E
  Omzet3.1383.4203.7403.983
  Operationele winst413446489
  Nettowinst90220246225
  Boekwaarde42,153,154,5
  Winst per aandeel1,463,413,623,56
  Koers/winst67,326,131,627,8
  Dividend per aandeel1,101,2001,30
  Dividendrendement1,12%1,34%0%1,31%
  Bron : Bloomberg

  * pre-IFRS16 resultaten

  Resultaten 2019

  • Orpea zag de omzet in 2019 met 9,4% toenemen tot € 3,74 miljard. 
  • De nettowinst steeg 11,6% tot € 245,9 miljoen.
  • Merk op dat de resultaten in 2017 getroffen werden door uitzonderlijke items (vervroegde terugbetaling obligaties en uitzonderlijke belastingeffecten).

  Positieve punten 

  • Orpea boekte alweer degelijke resultaten en zet haar overname-/groeistrategie onverminderd voort. De waarde van de vastgoedportefeuille verhoogde met 5,4% tot € 6 miljard. De organische groei bedroeg 4,7%. 
  • Het bedrijf is eigenaar van 49% van de gebouwen, zodat de 50%-target zeer dichtbij komt.
  • De (beperkte) aanwezigheid in China en de ervaring die men daar heeft opgedaan heeft geholpen om tijdig wereldwijd doeltreffende maatregelen te nemen tegen het coronavirus in alle faciliteiten, met relatief beperkte impact tot gevolg.
  • Orpea breidt uit in Latijns-Amerika (Chili, Brazilië en Uruguay) .
  • Orpea heeft de schuldenlast vrij goed onder controle en zit een eind verwijderd van de convenanten. Het heeft zich bovendien ingedekt tegen eventuele stijgende intrestlasten. 

  Negatieve punten 

  • Orpea heeft beslist om over 2019 geen dividend uit te betalen. Dat is een kleine tegenvaller maar op zich is het wel logisch dat bedrijven zoveel mogelijk cash aanhouden als buffer voor de coronacrisis.
  • De groei is aan het afvlakken, wat niet verwonderlijk is gezien de toegenomen grootte. 
  • Het bedrijf torst een hoge schuldenlast, dat weliswaar grotendeels vastgoedgerelateerd is.

  SWOT

  Sterktes :

  • Grote speler, consolidator in de sector
  • Aanzienlijke toetredingsbarrières
  • Sterke nadruk op kwaliteit en klantentevredenheid, o.a. door strakke organisatie en uitgebreide opleidingsprogramma's. 
  • Enorm gegroeid sinds 2002 : aantal bedden x 7,5, omzet x 15,1. Gemiddelde omzetgroei op jaarbasis : +23%. Gemiddelde winstgroei op jaarbasis (per aandeel) : +18%.

  Zwaktes :

  • Hoge schuldenlast
  • Wetgeving verschilt van land tot land; zware administratieve verplichtingen
  • Ondanks hoge toetredingsbarrières toch al redelijk wat concurrenten.

  Opportuniteiten :

  • Verdere groei door acquisities; profiteren van de consolidatie in de sector.
  • Verdere groei door uitbreidingen.
  • Profiteert enorm van de toenemende vergrijzing (bevolkingspiramide) : de komende jaren kan de vraag alleen maar fors hoger. Het aantal 80-plussers zal nog verdubbelen in de komende decennia, het aantal 90-plussers zal mogelijk zelfs verdriedubbelen (steeds hogere gemiddelde leeftijd). Er is dus nog lang geen sprake van overcapaciteit in deze sector.
  • Maar ook neemt de gemiddelde leeftijd verder toe, alsook de gemiddelde verblijftijd in rusthuizen.
  • In veel landen is ruim de helft van de rusthuizen in handen van de overheid. Wellicht zal het financieel moeilijk zijn voor deze reeds met zware schulden beladen overheden om verder uit te breiden als de vraag stijgt, en dus om hun “marktaandeel” te handhaven.

  Bedreigingen :

  • Overnames waarbij integratie niet succesvol is.
  • Schuldenlast laat weinig ruimte voor fouten; toenemende intrestvoeten
  • Een van de belangrijkste bedreigingen op middellange termijn is de verdere toename van concurrentie (veel spelers in de ruimere vastgoedsector verschuiven in deze richting)
  • Steeds hogere kostprijs voor de klanten (financiële draagbaarheid voor de senioren).
  • Wijzigingen in wetgeving en/of administratieve verplichtingen

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/04/2017 89.71 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.