Open Text Corporation Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/02/2022
 • Koers opmaak studie: 44.44 USD
 • Huidige koers: 39.48 USD
 • Marktkapitalisatie: 13,5 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: CA6837151068

Conseil de l'analyste

 • 45,84 $US
 • 66,22 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Open Text Corporation werd in 1991 opgericht als een spin-off bedrijf van de Universiteit van Waterloo in Canada. Oprichters Frank Tompa, Timothy Brax & Gaston Gonnet ontwikkelden technologie om bepaalde gerichte opzoekingstaken (ordenen, structureren, indexeren) uit te voeren in tekstdata.

Opentext omschrijft zichzelf als een 'informatie management bedrijf' dat software en diensten aanbiedt om een strategische meerwaarde op vlak van data en content te bieden voor haar klanten. De producten van het bedrijf worden op dit moment voornamelijk aangeboden in een abonnementsformule met jaarlijkse recurrente inkomsten voor het bedrijf. (Software as a Service of kortweg SAAS)

Open Text biedt in essentie een (cloud)werkplatform aan voor het managen van documenten en data waar verschillende integratiemogelijkheden zitten met derde partijen (zoals bijvoorbeeld met SAP, microsoft, AWS,..). We spreken dan over 'Enterprise Content Management' (ECM). De voordelen van dit soort documentsbeheersystemen is in essentie dat werknemers sneller kunnen werken omdat data bijvoorbeeld automatisch worden ingelezen in de verschillende bestanden en men gestandaardiseerde files maakt die minder vatbaar zijn voor fouten.
Het bedrijf is een echt 'buy-en-build verhaal' waarbij het veelal jonge softwarebedrijven overneemt en hun technologie integreert in een groter geheel met extra functionaliteiten. Hierdoor is Open text gegroeid tot een soort van one-stop-shop voor de digitalisering van werkprocessen van bedrijven en overheden.

Het bedrijf is het afgelopen decennium uitgegroeid tot een grote speler op de software markt, met een jaarlijkse omzet van rond de $ 3 miljard, 14.000 werknemers en een totale marktkapitalisatie van meer dan $ 11 miljard. Het is sinds 1996 genoteerd op de Amerikaanse Nasdaq en sinds 1998 op de Toronto Stock Exchange (TSX).

Conclusie

Goede resultaten voor Open Text Corporation in het eerste kwartaal van hun gebroken boekjaar. Het bedrijf profiteert van de versnelling op vlak van digitalisering bij bedrijven en overheden waardoor de operationele marges van het bedrijf redelijk consistent toeneemt. We zouden wel adviseren om de evolutie op jaarbasis te bekijken, daar de kwartaalcijfers soms een vertekend beeld geven. Het bedrijf keert bovendien een dividend uit op kwartaalbasis dat dit jaar met 15% zal toenemen, wat duidelijk getuigt van vertrouwen.
Op vlak van waardering is het bedrijf volgens ons goedkoop tot fair gewaardeerd aan 13.5 keer de verwachte winst of 12.5 keer op basis van verwachte EV/Ebitda voor boekjaar 2021. Voorlopig blijft het advies op 'houden'

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 1,822,292,822,873,113,28
Operationele winst 0,370,350,510,570,501,21
Nettowinst 0,281,030,240,290,230,88
Boekwaarde per aandeel 8,1513,3813,8814,3914,7315,44
Winst per aandeel 1,174,040,911,060,863,25
Koers/Winst 331051516719
Dividend 0,420,480,550,630,700,70
Dividendrendement 1,09%1,17%1,18%1,17%1,21%1,16%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q1 2021

 • De omzet steeg  met 15.4% tot $ 804 miljoen.
 • De operationele winst steeg met 37,6% tot $ 182 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 38,9 % tot $ 103 miljoen.

Positieve punten

 • Liquiditeit: Opentext had eind september ongeveer $ 1,85 miljard aan cash en cashequivalenten op de balans staan tegenover een totale schuldpositie van $ 4.2 miljard. Dit brengt de ratio nettoschuld/ebitda op net boven de 2. Solvabiliteit komt uit op 40%.
 • Het bedrijf kocht het afgelopen kwartaal voor ongeveer 42 miljoen aan eigen aandelen in. Daarnaast gaf het bedrijf ongeveer $ 47 miljoen uit aan dividendbetalingen voor aandeelhouders. Bovendien wil het bedrijf het dividend verhogen met 15% dit boekjaar en heeft het een terugkoopplan eigen aandelen goedgekeurd met een totale waarde van $ 350 miljoen.
 • De operationele cashflow steeg met 70% tot $ 234 miljoen. De free cash flow steeg bijgevolg met 85% tov dezelfde periode vorig jaar. Volgens het bedrijf is dit te danken aan de inhaalbeweging op vlak van digitalisering bij bedrijven en marge-expansie bij de verkoop van de producten en diensten van Opentext. 
 • Het recurrente gedeelte van de omzet steeg met 22% tot $ 670 miljoen en was in Q1 goed voor 83% van de totale omzet.

Negatieve punten

 • Het bedrijf moet constant blijven investeren in R&D om de meest performante cloudoplossingen te kunnen blijven aanbieden aan haar klanten. R&D uitgaven als % van de omzet komt op ongeveer 11,9%.
 • De resultaten over het afgelopen kwartaal werden opwaarts gestut door wisselkoerseffecten. Bovendien hebben de timing van verschillende projecten ook invloed op de cashflow. Hierdoor is het beter om de evolutie op jaarbasis te zien ipv op kwartaalbasis.
 • Er is een relatief grote mismatch tussen de Gaap en de non-Gaap cijfers bij het bedrijf. De non-Gaap cijfers omvatten bijvoorbeeld correcties voor de amortizatie van de intangible assets van het bedrijf en ‘stock based compensation’ wat in essentie niet-cash uitgaven zijn. We baseren ons voor onze analyse echter op de conservatievere GAAP-cijfers. 
 • Het hoge bedrag aan goodwill op de balans blijft ons wat zorgen baren. Hoewel dit niet totaal waardeloos is, (denk bijvoorbeeld aan een portefeuille van klantencontacten die wordt overgenomen bij de overname van een bedrijf) blijft het toch iets om in het oog te houden.

SWOT

Sterktes

 • Opentext Corporation is een relatief grote speler die de financiële middelen en knowhow heeft om voorop te blijven in de snel wijzigende technologische sector.
 • Degelijke trackrecord met heel sterke operationele marges en een recurrent inkomstenmodel. 
 • Mogelijk kan het bedrijf profiteren van de huidige versnelde digitaliseringstrend, onder meer in cyberveiligheid (virussen edm), cloud en Internet of Things.

Zwaktes

 • De laatste overnames die het bedrijf deed met de acquisities van 'Carbonite' en 'Xmedius' suggereren dat het productaanbod ook richting cybersecurity-oplossingen aan het verschuiven is. Hoewel dit een duidelijk groeiende eindmarkt is, moeten we toch voorzichtig blijven. Niet enkel is de concurrentie in dit marktsegment groot, een gebrek aan focus maakt het mogelijk om marktaandeel te verliezen in andere verschillende nichemarkten. 
 • Door de overnames staat er een groot bedrag aan goodwill op de balans. Ongeveer 46% van de totale activa bestaat uit de noemer 'goodwill'.

Opportuniteiten

 • Uitbrengen van nieuwe of aanvullende producten en de focus op nieuwe technologieën kunnen de organische groei terug aanzwengelen.
 • Het bedrijf heeft langlopende partnerships lopen met de grote hard- en softwarespelers uit de sector (SAP, AWS, Oracle,...). De integratie met de toepassingen van Opentext maakt dat de 'switching costs' dan ook redelijk hoog liggen, zowel bij de eindklanten als de andere softwarespelers. 
 • Het recurrente gedeelte van de omzet stijgt jaar na jaar en neemt een steeds groter gedeelte van de totale omzet in beslag. Het afgelopen boekjaar was het recurrente gedeelte al goed voor 78% van de totale omzet. Bovendien bedraagt de 'renewal rate' meer dan 90%. Een gunstig signaal.

Bedreigingen

 • Concurrenten die eventueel diensten of producten uitvinden die technologisch beter zijn.
 • Opentext doet regelmatig overnames, die telkens een integratierisico vormen. 
 • Het bedrijf werkt met een relatief hoge 'leverage ratio' waarbij de nettoschuld/ebitda op 2 uitkomt. Bij softwarebedrijven zien we dit bij voorkeur iets lager om maximale flexibiliteit te handhaven om te kunnen inspelen bij eventuele marktopportuniteiten.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
18/11/2020 42.49 USD Houden
16/02/2022 44.44 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.