Netflix Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/01/2021
 • Koers opmaak studie: 502 USD
 • Huidige koers: 554.44 USD
 • Marktkapitalisatie: 221 miljard
 • Secteur: Médias
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US64110L1061

Conseil de l'analyste

 • 453,00 $US
 • 680,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Netflix is een Amerikaans bedrijf dat via een maandabonnement streaming video on demand via het internet aanbiedt. Het bedrijf biedt films, tv-series en documentaires aan. Netflix distribueert niet enkel, maar is ook een productiebedrijf. Zo maakt Netflix eigen series en films. Netflix is wereldwijd actief.

Netflix is een zeer populair distributiekanaal dat de klassieke kanalen in verdrukking heeft geduwd. Met een zeer hoog klantenaantal kan het verder productiekosten van nieuwe content over steeds meer klanten spreiden, wat het een competitief voordeel geeft. Netflix heeft duidelijk potentieel, maar er zijn ook aanzienlijke risico's verbonden aan dit verhaal, met name de groeiende concurrentie en de stevige schuldenlast.

Netflix : Omzetverdeling

Source: Netflix

Conclusie

Na een minder derde kwartaal, bracht het jaarrapport van Netflix op verschillende vlakken zeer goed nieuws. Het Netflix-verhaal zit wellicht nog niet op zijn einde, ondanks de toenemende concurrentie. Netflix is en blijft immers een dominante speler in de markt en wellicht is er nog ruimte om de tarieven op te trekken. Tegen de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet15.79420.15624.99629.738
Operationele winst1.6052.6044.585
Nettowinst1.2111.8672.7614.771
Boekwaarde12,017,324,3
Winst per aandeel2,784,266,2610.58
Koers/winst96768647,4
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2020

 • Netflix zag de omzet in 2020 met 24% toenemen tot $ 25 miljard. 
 • De nettowinst steeg 47,9% tot $ 2,76 miljard. 

Positieve punten 

 • Netflix won in het vierde kwartaal 8,5 miljoen nieuwe klanten, ruim meer dan de door het management vooropgestelde 6 miljoen.
 • Ondanks de matige groei in het derde kwartaal (+2,2 miljoen klanten), werd 2020 een recordjaar met 37 miljoen nieuwe abonnees voor het jaar en een eindtotaal van ca. 204 miljoen klanten.
 • De vertraging van de productie van content door corona resulteerde in een (uitzonderlijke) positieve free cash flow van 1,9 miljard dollar. Op zich zien we de vertraging van de productie van content niet als een sterke bedreiging omdat alle concurrenten met hetzelfde probleem kampen. Bovendien wordt er volgens het management nog steeds aan een behoorlijk tempo content geproduceerd of verwerkt.
 • Netflix verwacht in het eerste kwartaal van 2021 6 miljoen nieuwe klanten te winnen.
 • Het management verwacht vanaf 2021 (en volgende jaren) een (licht) positieve free cash flow, wat erg goed nieuws is. De enorme uitgaven voor nieuwe reeksen zullen dus voortaan gecompenseerd worden door de abonnementsinkomsten, en niet langer moeten gefinancierd worden met bijkomende schulden.
 • Netflix overweegt terug aandelen in te kopen (wat in het verleden gebeurde in de periode 2007-2011).
 • Het bedrijf verhoogde de tarieven in het verleden, waardoor er meer cash gegenereerd wordt. Dat leidde niet tot een groot verlies aan klanten, en is er zelfs nog ruimte om de prijzen nog verder op te trekken.
 • Netflix wil inzetten op eigen lokale films en series om een maximum aan klanten te winnen in elke regio.

​​​​​​​Negatieve punten 

 • Onder andere Disney+, HBO Max (bekend van oa de reeks "Friends") en NBCUniversal ("The Office") lanceerden hun eigen streamingkanaal en zijn te duchten concurrenten, wat de groei van Netflix en de mogelijkheden om de prijzen verder op te trekken enigszins belemmert. Het marktaandeel, uitgedrukt in streamingtijd, daalde voor Netflix van 31% in 2019 naar 28% in 2020.
 • Netflix gaf de afgelopen jaren in toenemende mate agressief geld uit om nieuwe content (series, films) te maken, wat uiteraard weegt op de vrije kasstromen.
 • Door de reeds sterke aanwezigheid in de VS, is het groeipotentieel daar (steeds) kleiner.
 • Eigen lokale films en series maken het kostenplaatje voor Netflix nog groter. Het bedrijf spendeerde in 2019 circa 15 miljard dollar en in 2020 circa 17 miljard dollar. 

SWOT

Sterktes

 • Netflix heeft een uiterst populair distributiekanaal uitgebouwd, met een ruim aanbod aan films en series. 
 • Hoe groter het klantenaantal, hoe kleiner de relatieve kostprijs van de productie (spreiding kosten over een groot klantenaantal). 

Zwaktes

 • Netflix investeert heel wat middelen in marketing, wat op de marges kan wegen.
 • Netflix geeft agressief geld uit om nieuwe content (series, films) te maken, wat weegt op de vrije kasstromen. 

Opportuniteiten

 • Er is nog potentieel inzake verdere geografische uitbreiding, en op termijn kunnen de prijzen verhoogd worden. 
 • Naarmate Netflix zich meer gaat toespitsen op eigen content (series, films), vergroot het potentieel voor verdere klantenaangroei. 

Bedreigingen

 • Er is een toenemende concurrentie in de sector, en nieuwe spelers zoals Amazon willen zich eveneens op deze markt lanceren. 
 • Eigen series en producties zijn zeer duur. 
 • Naarmate meer spelers hun eigen streamingdienst opzetten, verliest Netflix een deel van haar content.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
08/03/2018 317 USD Houden
21/10/2020 525 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.