Netflix Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/07/2019
 • Koers opmaak studie: 360 USD
 • Huidige koers: 309.38 USD
 • Marktkapitalisatie: 165 miljard
 • Secteur: Médias
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US64110L1061

Conseil de l'analyste

 • 240,00 $US
 • 370,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Netflix is een Amerikaans bedrijf dat via een maandabonnement streaming video on demand via het internet aanbiedt. Het bedrijf biedt films, tv-series en documentaires aan. Netflix distribueert niet enkel, maar is ook een productiebedrijf. Zo maakt Netflix eigen series en films. Netflix is wereldwijd actief.

Netflix : Omzetverdeling

Bron: Netflix

Conclusie

Netflix is een zeer populair distributiekanaal dat de klassieke kanalen in verdrukking heeft geduwd. Met een zeer hoog klantenaantal kan het verder productiekosten van nieuwe content over steeds meer klanten spreiden, wat het een competitief voordeel geeft. Netflix heeft duidelijk potentieel, maar er zijn ook behoorlijke risico's verbonden aan dit verhaal, met name het feit dat er nog te weinig eigen content is, de concurrentie aangroeit, en het feit dat de waardering aanzienlijk is. Voorlopig focussen beleggers vooral op de aangroei van nieuwe abonnees, en dat cijfer durft wel eens te schommelen zoals in het tweede kwartaal bleek. Enkel geschikt voor doorwinterde beleggers. Houden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet6.7808.83111.69315.896
Operationele winst306380839
Nettowinst1231875591.396
Boekwaarde5,206,238,26
Winst per aandeel0,290,441,293,21
Koers/winst394281149118,4
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • Netflix zag de omzet in het tweede kwartaal van 2018 met 40,3% toenemen tot $ 3,91 miljard. 
 • De nettowinst verzesvoudigde tot $ 384,3 miljoen. 

Positieve punten 

 • Netflix publiceerde zeer degelijke resultaten.
 • Netflix heeft nu al 130 miljoen betalende abonnees.
 • In het derde kwartaal rekent het bedrijf op een verdere aangroei van 5 miljoen abonnees.

Negatieve punten 

 • In het tweede kwartaal won Netflix 0,67 miljoen nieuwe gebruikers in de VS, terwijl analisten rekenden op een aangroei van 1,2 miljoen.
 • Ook de internationale groei van abonnees viel tegen : +4,47 miljoen ipv de verwachte 5 miljoen.
 • De aangroei van abonnees vertraagde hierdoor van +7,4 miljoen in het eerste kwartaal naar +5,14 miljoen in het tweede kwartaal.
 • Het marketingbudget van Netflix in 2018 is hoger dan verwacht, wat op de marges zal wegen. 
 • Netflix gaat agressief geld uitgeven om nieuwe content (series, films) te maken, waaroor het bedrijf de eerstkomende jaren wellicht geen vrije kasstromen zal genereren. Integendeel, de nieuwe content zal heel wat middelen opslorpen en de balansverhoudingen onder druk zetten. 

SWOT

Sterktes

 • Netflix heeft een uiterst populair distributiekanaal uitgebouwd, met een ruim aanbod aan films en series. 
 • Hoe groter het klantenaantal, hoe kleiner de relatieve kostprijs van de productie (spreiding kosten over een groot klantenaantal). 

Zwaktes

 • Netflix investeert heel wat middelen in marketing, wat op de marges kan wegen.
 • Netflix gaat agressief geld uitgeven om nieuwe content (series, films) te maken, waaroor het bedrijf de eerstkomende jaren wellicht geen vrije kasstromen zal genereren. Integendeel, de nieuwe content zal heel wat middelen opslorpen en de balansverhoudingen onder druk zetten. 

Opportuniteiten

 • Er is nog potentieel inzake verdere geografische uitbreiding, en op termijn kunnen de prijzen verhoogd worden. 
 • Naarmate Netflix zich meer gaat toespitsen op eigen content (series, films), vergroot het potentieel voor verdere klantenaangroei. 

Bedreigingen

 • Er is een toenemende concurrentie in de sector, en nieuwe spelers zoals Amazon willen zich eveneens op deze markt lanceren. 
 • Eigen series en producties zijn zeer duur. Een verdere verhoging van de schuldgraad zal het gevolg zijn. 
 • Netflix zal Disney verliezen als belangrijke leverancier van content. Zowat 30% van wat bekeken wordt op Netflix zou Disney content zijn. Disney zal zich steeds meer als concurrent van Netflix opwerpen. 

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
08/03/2018 317 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.