National grid Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/12/2021
 • Koers opmaak studie: 10.84 GBP
 • Huidige koers: 12.105 GBP
 • Marktkapitalisatie: 31 miljard
 • Secteur: Services publics
 • Markt: LSE
 • ISIN: GB00BDR05C01

Conseil de l'analyste

 • 8,00 £GB
 • 10,50 £GB

Advies: Vendre

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

National Grid is een Brits openbaar nutsbedrijf. Het bedrijf baat elektriciteits- en gasnetwerken uit in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast heeft het bedrijf nog verschillende joint ventures lopen met andere elektriciteitsspelers om interconnectoren aan te leggen tussen de verschillende elektriciteitsnetwerken onderling en onder andere wind- en zonneparken. 

National Grid: omzetverdeling

  Source: Halfjaarverslag National Grid 2020/2021

  Conclusie

  Mindere resultaten bij National Grid, dat een omzetstijging teniet zag worden gedaan door hogere kosten omwille van covid-19 maatregelen. Bovendien moest het bedrijf een hoger dan verwachte provisie aanleggen voor handelsschulden bij haar VS gereguleerde activiteiten. We verwachten niet echt spectaculaire resultaten van National Grid in de nabije toekomst op vlak van groei en beschouwen het bedrijf dan ook puur als dividendwaarde. Met een brutodividendrendement van meer dan 5% is het bedrijf relatief aantrekkelijk, al is de pay-out ratio wel reeds zeer hoog (+/- 95%). Hierdoor zijn verdere dividendstijgingen (bovenop de inflatie) redelijk onwaarschijnlijk. Hierdoor hanteren we voorlopig een 'houden' advies.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000 £2015201620172018201920202021E
  Omzet15.20113.21215.03515.25014.93314.54015.009
  Operationele winst3.8633.2143.7733.4573.4423.3073.270
  Nettowinst2.1891.8102.1422.0502.0211.9231.803
  Boekwaarde3,073,455,175,185,255,185,90
  Winst per aandeel0,580,480,570,590,590,550,53
  Koers/Winst16,119,621,17,719,225,716,1
  Dividend per aandeel0,430,430,440,450,470,480,49
  Dividendrendement4,87%4,36%4,27%5,55%5,47%5,27%5,76%
  Bron: Bloomberg
  * Gebroken boekjaar
  eindigend op 31/03


  Resultaten HY 2020/2021

  • De omzet steeg na zes maanden  met 6% tot £ 6.5 miljard.
  • De onderliggende operationele winst  daalde met 11% tot £ 1.1 miljard.
  • De onderliggende winst per aandeel daalde met 14% tot 17.2 pence.

  Positieve punten

  • Totale kapitaalsinvesteringen zouden voor het huidige boekjaar op een totaal van ongeveer £ 5 miljard moeten uitkomen. (HY: £ 2.6 miljard). Hierdoor zou de totale activabasis aangroeien met ongeveer 7%. Deze kapitaalinvesteringen omvatten onder andere investeringen in het elektriciteitstransmissienetwerk in het VK, extra investeringen in connectoren en verdere investeringen in de VS activabasis.
  • Het halfjaardividend steeg met 2.6% tot 17 pence. (2019: 16.57p) 
  • National Grid bevestigde haar outlook voor 2021. Een verwachte groei van de activabasis met 5-7% in de korte termijn met een verwachte rpi (retail price index) van 3% en kapitaalinvesteringen van £ 5 miljard. Het bedrijf wil het dividend laten stijgen in lijn met de inflatie.

  Negatieve punten 

  • Covid-19 had een impact van £ 117 miljoen op National Grid in het eerste halfjaar. Voor het gehele boekjaar gaat het bedrijf uit van ongeveer £ 400 miljoen aan extra kosten omwille van de impact van de pandemie.
  • Het bedrijf geeft aan dat het in onderhandeling is met de regelgevende autoriteiten van New York met betrekking tot de nieuwe tarieven voor de komende jaren. Ook de tarieven in Massachusetts en het Verenigd Koninkrijk worden in de loop van dit boekjaar aangekondigd. 
  • National Grid heeft, net zoals vergelijkbare sectorgenoten, een hoge mate van schuld opgebouwd de afgelopen jaren ( +/- £ 30 miljard). Desondanks kon het bedrijf vlot £ 3.5 miljard ophalen bij institutionele beleggers het afgelopen halfjaar. De vrees voor minder gunstige tariefregelingen in de toekomst heeft echter geleid tot een downgrade bij ratingbureau moody's van 'stable' naar 'negative'. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de financieringskosten van het bedrijf toenemen in de toekomst wat dan weer impact zou kunnen hebben op het dividend. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Gereguleerde activiteiten waardoor de bedrijfsrisico's lager dan gemiddeld zijn. 
  • Interessant dividend dat jaarlijks licht verhoogd wordt in lijn met de inflatie

  Zwaktes 

  • Het bedrijf draagt een hoge mate van nettoschuld (+/- £ 30 miljard). Een stijging van de intrestvoeten of een daling van de kredietwaardigheid door de ratingbureau's kan dan ook de financieringskost voor National Grid doen toenemen.
  • National Grid betaalt reeds het gros van haar nettowinst uit in de vorm van een dividend aan haar aandeelhouders (pay-out ratio van +/- 95%). Dividendverhogingen bovenop de inflatie lijken ons dan ook onwaarschijnlijk.

  Opportuniteiten 

  • Nieuwe connectoren die momenteel in aanbouw zijn zullen vanaf 2021/2022 beginnen bijdragen aan het groepsresultaat.
  • National Grid kan extra vergoedingen verdienen wanneer bepaalde bijkomende doelstellingen (op vlak van efficientie) behaald worden.

  Bedreigingen 

  • De Britse overheid kan in de toekomst beslissen om het rendement dat National Grid mag verdienen op haar gereguleerde activiteiten te verlagen. De Britse regulator prefereert om te werken met een maximaal tarief in combinatie met bijkomende prestatievergoedingen als bepaalde investeringsbehoeften en efficientiestandaarden gehaald worden.
  • Er circuleren al jarenlang geruchten dat de 'labour' partij het liefste National Grid zou willen nationaliseren. Gegeven de staatsschuld (en het huidige politieke landschap) denken we dat dit echter weinig realistisch is in de nabije toekomst.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  29/12/2020 882 GBP Houden
  23/12/2021 1084 GBP verkopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.