Marine Harvest Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/11/2019
 • Koers opmaak studie: 218.4 NOK
 • Huidige koers: 170.85 NOK
 • Marktkapitalisatie: 86 miljard
 • Secteur: Agriculture
 • Markt: Oslo
 • ISIN: NO0003054108

Conseil de l'analyste

 • 173,80 NOK
 • 195,50 NOK

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Marine Harvest is de Noorse marktleider in het kweken en verkopen van zalm en zalmproducten. Het bedrijf heeft kweekplaatsen in Noorwegen, Schotland, Canada, Chili en de Faroer-eilanden. Marine Harvest verkoopt zijn producten in 70 verschillende landen en telde eind vorig jaar meer dan 10.000 werknemers. 

Marine Harvest: verdeling omzet

Source: Marine Harvest

Conclusie

Een degelijk kwartaal voor Marine Harvest, al kon het niet de recordwinsten van vorig jaar herhalen door de lagere zalmprijzen.

Nieuws

-

Resultaten

'000 000201320142015201620172018E
Omzet2.4633.0243.1093.5103.6543833
Operationele winst6794964451190569818
Nettowinst384142240540462586
Boekwaarde4.763.954.204.584.725.12
Winst per aandeel1.020.330.531.201.041.18
Koers/Winst10.814.736.715.415.315.4
Dividend per aandeelNOK 3.45NOK 7.51NOK 5.20NOK 11.70NOK 12.34NOK 10.64
Dividendrendement4.76%7.67%4.41%8.41%7.24%6.04%
Bron: Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • De omzet bleef stabiel (+0.5%) op € 888.4 miljoen. 
 • De operationele bedrijfswinst daalde met 11% tot € 175.2 miljoen. 

Positieve punten  

 • De zalmprijs blijft op een relatief hoog niveau.
 • De kosten bleven stabiel tegenover vorig jaar.
 • De vraag naar zalm blijft sterk en steeg met 8% in vergelijking met vorig jaar.
 • Marine Harvest besliste om een kwartaaldividend van NOK 2.60 per aandeel uit te keren.

Negatieve punten 

 • Het geoogste volume zalm was licht lager (-0.3%) tegenover vorig jaar. Marine Harvest verlaagt ook licht haar volumeverwachtingen voor heel 2018. 
 • De visvoeractiviteiten waren amper winstgevend door lagere verkoopprijzen, al waren de prijzen wel gestegen tegenover het eerste kwartaal.
 • De divisie Consumer Products zag haar bedrijfswinst met 32% dalen door sterkere prijsconcurrentie.
 • Door stormweer werd een site in Chili beschadigd, waardoor er een miljoen zalmen ontsnapten. Een deel hiervan werd gerecupereerd, maar het verlies van een deel van de zalmpopulatie zal een geschat negatief effect op de winst hebben van $ 3.5 miljoen in de tweede jaarhelft.

SWOT

Sterktes 

 • Grootste speler met schaalvoordelen en door eigen visvoederinstallaties moet men in de toekomst ook hogere marges kunnen halen.
 • Hoog dividend verwacht de komende jaren, maar wel dubbele belasting.

Zwaktes 

 • Winstmarges in de Chileense activiteiten de laatste jaren duidelijk lager, hebben moeite om ziektes onder controle te houden. 
 • Zalmprijs heel volatiel door de jaren heen, resultaten kunnen hierdoor sterk schommelen. De zalmindustrie is duidelijk cyclisch.
 • Zalm is een basisproduct, verschillende producenten kunnen zich moeilijk van elkaar onderscheiden. 

Opportuniteiten 

 • Verschuiving in het eetpatroon naar meer vis zal de vraag naar zalm de komende jaren verder doen toenemen.

Bedreigingen 

 • Ziektes zijn een permanente bedreiging voor de zalmpopulatie en kunnen in sommige jaren een grote negatieve impact hebben op de  volumes.
 • Andere onberekenbare factoren zoals het weer en schade aan de installaties die ervoor zorgen dat vissen ontsnappen, kunnen ook de volumes negatief beïnvloeden. 
 • In een aantal landen geven de overheden meerjarige licenties voor het opstarten van kweekvijvers . De toename van het aanbod in Europa is dus onzeker. Een sterke toename van capaciteit in andere landen de komende jaren (Chili, Canada, nieuwe landen,...) kan in de toekomst op de zalmprijs wegen.
 • Gebruik van antibiotica en andere geneesmiddelen staat maatschappelijk onder druk. Een eventueel verbod hierop in de toekomst zou leiden tot grotere verliezen aan ziektes en dus lagere productievolumes. 

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 124.93 NOK Kopen
2018/03/09 156.5 NOK Houden
2019/02/27 199.5 NOK Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.