LyondellBasell Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/05/2019
 • Koers opmaak studie: 85.21 USD
 • Huidige koers: 74.88 USD
 • Marktkapitalisatie: 39,7 miljard
 • Secteur: La Chimie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: NL0009434992

Conseil de l'analyste

 • 73,00 $US
 • 102,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

LyondellBasell is het derde grootste chemiebedrijf ter wereld (na BASF en Dow Chemical). Het bedrijf produceert hoofdzakelijk olefine en polyolefinen (basis voor kunststoffen zoals PE en PP, gebruikt onder andere als verpakkingsmateriaal,constructiemateriaal enz...). Daarnaast produceert LyondellBasell ook oxyfuel (voor bv. de glasindustrie) en beschikt het over een raffinage-afdeling. 

LyondellBasell : Omzetverdeling

Bron: LyondellBasell

Conclusie

LyondellBassell is een goed geleid bedrijf en boekt degelijke resultaten in een uitdagende omgeving. De stevige capaciteitsuitbreidingen in de sector vormen echter een aanzienlijk potentieel risico voor de toekomstige winstgevendheid. We handhaven daarom onze "houden"-opinie. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet32.73529.18334.48437.956
Operationele winst6.1225.0605.460
Nettowinst4.4763.8364.8794.503
Boekwaarde14,8814,9722,66
Winst per aandeel9,629,1312,2311,49
Koers/winst9,09,49,09,9
Dividend per aandeel3,043,333,554,00
Dividendrendement3,50%3,88%3,22%3,53%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • LyondellBasell zag de omzet in het tweede kwartaal van 2018 met 21,5% toenemen tot $ 10,2 miljard. 
 • De nettowinst steeg 46,2% tot $ 1,65 miljard, weliswaar geholpen door een boekhoudkundige belastingsopbrengst (cfr. belastinghervormingen Trump). 

Positieve punten 

 • LyondellBasell boekte alweer degelijke resultaten in het tweede kwartaal, die boven de verwachtingen uitkwamen. 
 • Het management van LyondellBasell staat open voor overnames. 
 • De vraag naar de producten van LYB blijven tot nader order hoog, er zijn geen (belangrijke) onderhoudswerkzaamheden gepland en capaciteitsuitbreidingen bij sommige concurrenten hebben vertragingen opgelopen. 
 • In tegenstelling tot sommige andere bedrijven, koopt Lyondell méér aandelen in naarmate de koers lager gaat (en omgekeerd - bij te hoge koersen wordt het programma zelfs gepauzeerd). Het bedrijf is bovendien niet bereid meer schulden aan te gaan om de inkopen te verhogen. Voorgaande jaren kocht het bedrijf gemiddeld 7% van de aandelen in per jaar. 
 • LyondellBasell breidde in 2016 haar activiteiten in Texas uit om nog meer te kunnen profiteren van het goedkope schaliegas. 
 • Stevige cash flow generatie en gul qua dividenden en terugkoop aandelen. 

Negatieve punten 

 • Nieuw bijgebouwde capaciteit in de sector zal vanaf dit jaar wellicht op de prijzen en marges beginnen wegen. Mogelijk is de piek van de cyclus bereikt.
 • Ook stijgende grondstoffenprijzen (inputprijzen) vormen een risico.
 • LyondellBasell gaat zich wat meer concentreren op investeringen en overnames, waardoor het mogelijk wat minder eigen aandelen zal inkopen.

SWOT

Sterktes :

 • De prestaties van LyondellBasell (LYB) zijn sinds de doorstart uitstekend.
 • Het bedrijf werkte de afgelopen jaren hard aan efficiëntieverbeteringen, met succes.
 • Goede balansstructuur
 • Competitief voordeel op grondstoffen : Grote spread tussen aardgas enerzijds en olie anderzijds bezorgt de ethaan-gebaseerde ethyleen-producenten zoals LYB een aanzienlijk concurrentieel voordeel over de nafta-gebaseerde producenten (voor het kraken).
 • LYB's installaties kunnen de overvloedige NGL's (natural gas liquids) prima verwerken (wat geen evidentie is voor installaties van concurrenten).

Zwaktes :

 • LYB is een cyclisch bedrijf. In tijden van economische zwakte kunnen zowel de winst als de cash flow scherp terugvallen.
 • Hogere risico van de bulkchemie.
 • Produceert weinig gespecialiseerde chemische elementen 

Opportuniteiten :

 • LYB profiteert optimaal van elke economische heropleving.
 • Sommige analisten gaan ervan uit dat, voor de producten die LYB produceert, de vraag het aanbod zal overtreffen tot ruwweg 2018.

Bedreigingen :

 • Mogelijk zijn de limieten van de margeverhogingen/efficiëntieverbeteringen bereikt voor LYB.
 • Verhoging van de gasprijzen op langere termijn.
 • Lagere olieprijzen zouden het competitief voordeel van LYB doen wegsmelten.
 • Capaciteitsuitbreiding bij concurrenten waardoor marges kunnen eroderen
 • Een economische terugval kan flink wegen op de resultaten.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 86.34 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.