Kone Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/07/2021
 • Koers opmaak studie: 70.2 EUR
 • Huidige koers: 62.52 EUR
 • Marktkapitalisatie: 38,1 miljard
 • Secteur: Industrie
 • Markt: Helsinki
 • ISIN: FI0009013403

Conseil de l'analyste

 • 57,18 €
 • 83,90 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Opgericht in 1908 als Tarmo, een hersteller van machines en motoren. Geïncorporeerd in Finland in 1910 onder de naam Kone (= machine) waarna het tevens de import en installatie van liften verzorgd van producenten uit Zweden. Vanaf 1918 produceert Kone haar eerste eigen liften. Het bedrijf is op dat moment echter nog een dochterbedrijf van Stromberg, dat in 1924 op de rand van het faillissement schommelt. Kone wordt bijgevolg verkocht aan Harald Herlin, waarna Kone in 1924 een volledig zelfstandige entiteit word. Hoewel het bedrijf de eerste jaren daaropvolgend sterk groeit, stort de vraag in gedurende de depressie van begin jaren ’30 en tijdens en na WOII. Het bedrijf diversifieert in deze periode dan ook richting de productie van industriële kranen, een sector die in deze periode boomt. Eind jaren ’60 volgt een grote stap voor het bedrijf wanneer het de Zweedse ASEA’s liftenbusiness koopt. Hierdoor vergroot Kone haar schaal significant en is het plots actief in 9 extra geografische markten. Extra acquisities in de jaren ’70 en ’80 zorgen ervoor dat het bedrijf zich omvormt tot een groot Europees conglomeraat, met activiteiten in trap- en liftbouw, kranen, elektrische technologie, houtverwerking voor de papierindustrie en hydraulische pompsystemen. Het bedrijf werd echter onmogelijk om efficiënt te beheren en een nieuw management team nam in de jaren ’90 de strategische beslissing om al de bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van de trap-en liftenbusiness, opnieuw te verkopen. In de daaropvolgende jaren richt het bedrijf zich op R&D en geografische expansie om de productachterstand op vlak van innovatie weg te werken.
​​​​​​​Het bedrijf investeerde vroeg in India, China en Japan om daar te profiteren van de groei van de bouwsector. Het bedrijf is beursgenoteerd sinds 1976 op de beurs van Helsinki.
Verschillende leden van de Herlin familie hebben nog significante belangen in het bedrijf. Antti Herlin is de referentieaandeelhouder met ongeveer 22.3% van het aandelenkapitaal in handen. Hiermee controleert hij 62% van de stemrechten bij het bedrijf. 

De liftenbouwers kennen grosso modo twee grote inkomstenbronnen. 
1. New equipment (nieuwe orders) : Dit segment ontwerpt, produceert, verkoopt en installeert een breed gamma aan passagiers- of goederenliften en (elektrische) trapsystemen.
2. Services (onderhoud en mondernisatie) : Deze operationele divisie omvat inspectie-, onderhoud- en herstellingswerken aan zowel de eigen geïnstalleerde basis als apparatuur van derde partijen. Moderniseringsoperaties kunnen gaan van relatief eenvoudige upgrades (bv. vervangen motor) tot meer complexe vernieuwingsoperaties zoals de installatie van de nieuwste modellen. 

Kone: omzetverdeling per regio

  Source: Jaarverslag Kone 2020

  Conclusie

  Hoewel het Finse Kone de kleinste speler is (globaal nummer 3) in de door ons geanalyseerde bedrijven in de liftensector, heeft het bedrijf wel het sterkste groeiprofiel.
  Kone heeft in het verleden de operationele focus van het bedrijf zeer snel verlegd naar opkomende markten als India en China en plukt hier nu de vruchten van. In China is het bedrijf marktleider op vlak van nieuw geïnstalleerde apparatuur en het wordt zaak voor Kone om dit voordeel om te zetten in langlopende servicecontracten in de komende jaren. Omwille van het familiale aandeelhouderschap wordt het bedrijf goed gemanaged met een sterke balansstructuur en consistente focus op kostenbesparingen. Kone wil de komende jaren sneller groeien dan de sector in het algemeen en bovendien naar een operationele winstmarge evolueren van minimaal 16%.

  De toekomstige verwachte groei zit wel reeds sterk in de huidige beurskoers vervat, waardoor we zouden wachten op een terugval. 
  Hierdoor beginnen we de opvolging van het bedrijf met een 'houden' advies, al denken we dat elke significante terugval van de beurskoers een mooie opportuniteit vormt. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 8 7848 7979 0719 9829 93910 368
  Operationele winst 1 2931 1921 0421 1931 2131 351
  Nettowinst 1 0249568419319391 053
  Boekwaarde per aandeel 5,425,855,946,136,126,03
  Winst per aandeel 2,001,861,631,801,812,03
  Koers/Winst 212425323636
  Dividend 1,551,651,651,701,751,75
  Dividendrendement 3,67%3,71%3,99%2,94%2,65%2,43%
  Bron: Bloombergin EUR


  Resultaten FY 2020

  • De omzet daalde met 0,4% tot € 9,9 miljard.
  • De operationele winst ging 1,1% hoger tot € 1,2 miljard.
  • De nettowinst steeg met 1% tot € 940 miljoen. 

  Positieve punten 

  • Als we de resultaten tussen de verschillende spelers vergelijken kunnen we besluiten dat Kone de gezondheidscrisis vlotter doorkwam dan de andere spelers in de sector, voornamelijk te danken aan het feit dat ongeveer 30% van de omzet bij Kone gegenereerd wordt in China.
  • De operationele cashflow steeg het afgelopen boekjaar naar een record van € 1,55 miljard. (+ 22%). Hierdoor genereerde het bedrijf in 2020 ongeveer € 1,46 miljard aan vrije kasstroom. 
  • Kone scoort op verschillende efficiëntieparameters zoals rendement op activa (ROA) en rendement op eigen vermogen (ROE) het beste in vergelijking met zijn sectorgenoten.
  • Met een solvabiliteit van 36,4% en een nettokaspositie van rond de € 1,5 miljard heeft het bedrijf een solide balanspositie. 
  • Kone keert dit jaar een dividend uit van in totaal € 2,25 per aandeel, bestaande uit een regulier dividend van € 1,7 en een bonusdividend van € 0,55. Ook voor de komende jaren verwachten we een stabiel tot stijgend dividend.
  • Outlook: Kone verwacht de komende jaren sterker te groeien dan de liftensector in het algemeen. In relatieve termen gaan we dus uit van een jaarlijkse gemiddelde omzetstijging van minimaal 5%. Daarnaast verwacht het bedrijf op termijn haar operationele winstmarge te kunnen verhogen richting 16% ten opzichte van 12,6% vandaag. Dit zal afhangen in hoeverre het bedrijf de recent geïnstalleerde basis in China succesvol kan converteren richting langlopende onderhoudscontracten. 

  Negatieve punten 

  • Door de lockdownmaatregelen het afgelopen boekjaar lagen verschillende bouwwerven in meerdere operationele regio's van de groep gedurende enige tijd stil. Dit had een zekere impact op de omzet en winstgevendheid van het bedrijf in boekjaar 2020
  • Omwille van de macro-economische onzekerheid het afgelopen boekjaar stelden beheerders van residentiële gebouwen, bedrijven en commerciële panden de uitgaven voor vervangingsinvesteringen uit. Dit had een negatieve impact op de inkomsten van het segment 'modernisering'
  • Omwille van bovenstaande factoren daalde het aantal nieuwe orders in 2020 met 2,6%.

  SWOT

  Sterktes 

  • De recurrente inkomsten van de serviceportefeuille zorgen voor een sterk en stabiel cashflowprofiel, ook gedurende een economische recessie.
  • Kone lost een kritiek probleem op, dat bovendien niet door innovatie kan opgelost worden. Er zal steeds nood zijn aan trap- en liftsystemen. 
  • Kone bezit een sterk merk dat klanten vertrouwen geeft over de kwaliteit en de operationele prestaties van het product. Hierdoor is de prijsconcurrentie lager in sommige operationele markten.
  • Kone kent nog steeds een sterke familiale verankering.
  • Kone heeft één van de sterkste balansen in de sector met een stevige nettokaspositie. Hierdoor zijn verdere acquisities of aandeelhoudersuitkeringen in de toekomst zeker mogelijk.
  • De retentie ratio bij het 'services' segment is bij Kone redelijk hoog (RR >90%) waardoor er sprake is van een zekere overstapkost voor klanten.

  Zwaktes 

  • De afgelopen jaren was de groei voornamelijk te vinden in sterk opkomende ontwikkelingslanden zoals India en China, onderliggend gestuwd door investeringen in woningbouw en infrastructuur. Een algemene economische recessie zou deze investeringsbereidheid kunnen verlagen.
  • Wisselkoerseffecten kunnen een significante impact hebben op de resultaten.
  • Kostinflatie bij de grondstoffen (bv. staal) kunnen een impact hebben op de operationele marges

  Opportuniteiten 

  • Om voldoende getraind personeel aan te trekken (en te behouden) organiseren de liftbouwers hun eigen globale leiderschapsprogramma’s. Werknemers kunnen via een gepersonaliseerd studieprogramma onder andere bijkomende certificering vergaren en andere skills leren om up-to-date te blijven bij veranderingen in de sector of mbt het productgamma.
  • Vooral in de Europese markt zit er, gegeven de leeftijd van de geïnstalleerde basis, een grote hernieuwingscyclus aan te komen.
  • De sector zal ook in de komende decennia profiteren van een gunstige demografische evolutie gekoppeld aan een toenemende urbanisatie.

  Bedreigingen 

  • In het verleden (bv. 2007: EU) zijn de liftenbouwers veroordeeld geweest tot het betalen van boetes na beschuldigingen van prijsafspraken en kartelpraktijken.
  • Het gros van de werknemers valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten dewelke in verschillende landen zijn afgesloten met vakbonden. Verslechtering van deze relaties kunnen leiden tot werkonderbrekingen of hogere looneisen. 
  • Mogelijke arbeidsongevallen kunnen omwille van de productspecificaties een fataal gevolg hebben. Dit kan leiden tot significante reputatieschade. 

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  23/04/2021 72.14 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.