Kion Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/07/2019
 • Koers opmaak studie: 51.72 EUR
 • Huidige koers: 42.47 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5.5 miljard
 • Secteur: Industrie
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE000KGX8881

Conseil de l'analyste

 • 43,60 €
 • 61,00 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Kion is de wereldwijde nummer 2 in de productie en verkoop van heftrucks voor zowel indoor als outdoor gebruik. In Europa is het de nummer 1 vóór haar eveneens Duitse collega Jungheinrich. Sinds de overname in 2016 van marktleider Dematic is het bedrijf ook actief in de verkoop van software en materiaal voor de automatisatie van magazijnen ('supply chain solutions').

Kion: omzetverdeling

Bron: Kion

Conclusie

Kion is een speler met een sterke marktpositie in een groeiende sector. Na de koersdaling van de voorbije maanden vinden we het aandeel interessant gewaardeerd, het bevindt zich nu in de koopzone.

Nieuws

-

Resultaten


2015201620172018E
Omzet5.0985.5877.6547.954
Operationele winst486535758761
Nettowinst277329577445
Boekwaarde18.6422.9226.6628.63
Winst per aandeel2.803.185.043.84
Koers/winst16171412
Dividend per aandeel0.770.800.991.12
Dividendrendement1.67%1.51%1.38%2.40%
Bron: Bloomberg
Resultaten derde kwartaal 2018

 • De omzet steeg met 3.5% tot € 1.89 miljard.
 • De nettowinst steeg met 22% door eenmalige effecten, zonder deze effecten was de winst quasi stabiel.

Positieve punten

 • Het aantal nieuwe orders steeg met 11.5% Voor de divisie supply chain solutions stegen de orders zelfs met 22.9%.
 • Kion bevestigt haar prognoses voor heel 2018: een omzetgroei van 4% en een EBITDA-groei van 5%.

Negatieve punten

 • Gestegen loonkosten en grondstoffenprijzen wogen op de winstmarge.
 • De verzwakking van de dollar zorgde voor negatieve wisselkoerseffecten.
 • Vertragingen bij de toekenning van enkele projecten zorgden voor lagere inikomsten in de divisie supply chain solutions.

SWOT

Sterktes

 • Sterke marktpositie in een groeiende sector (gedreven door toenemende automatisatie en de groei van e-commerce)
 • Speler met een breed en complementair productaanbod na de overname van Dematic
 • Switching costs door financiering, dienstverlening en ontwerpen op maat, die klanten aan Kion binden 
 • Mooi klantenbestand in supply chain solutions (Amazon, Wal-Mart, Zara,...) die als referentie kunnen dienen om potentiële klanten te overtuigen

Zwaktes

 • Resultaten kunnen kwartaal op kwartaal wel wat schommelen, waardoor het moeilijker is om een trendwijziging in de resultaten snel te detecteren
 • Toenemende blootstelling aan wisselkoerseffecten door geografische uitbreiding van voorbije jaren

Opportuniteiten

 • Meer cross-selling mogelijk in de toekomst door de overname van Dematic
 • Nog margeverbetering mogelijk door kostenbesparingen, programma's worden de komende jaren verder uitgevoerd
 • Mogelijk overnamebod van hoofdaandeelhouder Weichai Power in de toekomst

Bedreigingen

 • Wereldwijde economische groeivertraging zou de vraag naar heftrucks doen dalen
 • Risico op problemen bij de integratie van Dematic
 • Mogelijkheid dat concurrenten in de toekomst een superieur supply chain solutions product ontwikkelen

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2018/10/25 46.62 EUR Kopen
2019/04/26 59.84 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.