Kinepolis Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/05/2020
 • Koers opmaak studie: 33.5 EUR
 • Huidige koers: 40.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: € 823 miljoen
 • Secteur: Media
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974274061

Conseil de l'analyste

 • 27,00 €
 • 46,00 €

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Het Belgische Kinepolis ontstond in 1997 door de fusie van twee familiale bioscopen en noteert sinds 1998 op Euronext Brussel. De groep heeft ondertussen meer dan 110 cinemacomplexen, goed voor meer dan 1000 schermen, verspreid over 9 landen. Met de overname van het Canadese Landmark en het Amerikaanse MJR Cinemas zette Kinepolis haar eerste stappen buiten Europa.

Kinepolis: geografische omzetverdeling in % (2019)

  Source: Kinepolis

  Conclusie

  Kinepolis kon voor het afgelopen boekjaar uitstekende cijfers voorleggen vanwege een verdere geografische expansie via verschillende overnames en een reeks langverwachte kaskrakers die het bezoekersaantal de hoogte indreven. De nettowinst steeg met bijna 15%, de brutobedrijfswinst per bezoeker steeg met 9%, en de vrije kasstroom steeg met 40%. Vanwege deze positieve resultaten werd het dividend opgetrokken met bijna 9% tot 1 euro per aandeel. Het vooruitzicht voor de komende periode ziet er minder rooskleurig uit. Zo signaleert het uitstel van de nieuwe James Bond film een verwachte daling van de wereldwijde bezoekersaantallen. Verder lijkt de line-up voor 2020 ook heel wat minder interessant dan die van het voorbije jaar. Op lange termijn blijft Kinepolis wel een interessante speler vanwege zijn solide trackrecord, al zou de schuldpositie wel wat afgebouwd mogen worden. Het advies blijft op 'houden'.

  Nieuws

  TRADING UPDATE Q1 2020: Kinepolis wist 2020 positief te starten, maar zag zich genoodzaakt haar deuren te sluiten op 12 maart naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Hierdoor daalde het aantal bezoekers in het eerste kwartaal met 9,1%, wat een daling van de winsten en vrije kasstroom tot gevolg had. Concrete cijfers geeft Kinepolis echter pas na het afsluiten van de eerste jaarhelft. Het management acht het vooralsnog niet mogelijk om de impact op de resultaten over 2020 te kwantificeren, maar stelt dat deze ernstig aangetast zullen zijn. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren sterk de focus gelegd op kostenefficiëntie en wist de kostenstructuur de afgelopen weken nog verder te variabiliseren waardoor 80% van de operationele kosten nu variabel zijn. Daarnaast tracht het bedrijf haar uitgaande kasstromen te reduceren door allerhande maatregelen zoals o.a. vrijwillige loonverminderingen van het management, het uitstellen van bonussen met betrekking tot 2019, geen dividend uit te keren over 2019 en niet-dringende investeringen uit te stellen. Kinepolis beschikte aan het begin van de coronacrisis over ongeveer € 70 miljoen liquide middelen en een kredietfaciliteit van € 120 miljoen. De besparingsmaatregelen gepaard met deze liquiditeitspositie zou Kinepolis in staat moeten stellen de lockdown-periode te doorstaan. Het management denkt ondertussen ook na over de praktische kant van een heropening, iets waar het op hoopt voor het begin van de zomer. In Nederland, Zuid-Spanje en Canada mag Kinepolis begin juni geleidelijk aan terug mensen ontvangen. Voor België is het nog wachten op een beslissing van de Veiligheidsraad. Op basis van voorgaande informatie blijft het huidige advies op Kinepolis gehandhaaft op HOUDEN.

  Overname MJR Digital Cinemas 02/09/2019:

  Kinepolis kondigde vandaag voorbeurs de acquisitie aan van het Amerikaanse 'Movies Just Right Digital Cinemas' met hoofdkwartier in het Amerikaanse Michigan. MJR telt 10 bioscoopcomplexen waarvan 7 in eigen beheer en heeft een totaal van 164 schermen, goed voor 20.000 zitplaatsen. In 2018 realiseerde de groep een omzet van $ 81.2 miljoen met een brutobedrijfswinst van $ 18 miljoen. Het totaal bezoekersaantal bedroeg 6.2 miljoen. Kinepolis betaalt voor de overname omgerekend € 137.2 miljoen of zo'n 8.5 keer de brutobedrijfswinst. Er werd geen informatie gegeven met betrekking tot de financiering van de deal.

  Resultaten

  '000 0002014201520162017201820192020E
  Omzet262.6301.6324.9355476551.5620
  Operationele winst50.765.556.77379101112.3
  Nettowinst35.232.347.6494754.472.7
  Boekwaarde3.834.505.486.456.486.458
  Winst per aandeel1.341.201.751.801.762.022.44
  Koers/Winst20.5127.4533.3535.3330.0630.2016.22
  Dividend per aandeel0.690.790.870.900.911.001.00
  Dividendrendement2.07%1.91%2.05%1.51%1.89%1.79%2.46%
  Bron: Bloomberg  Resultaten boekjaar 2019

  • De omzet steeg met 15,9% tot € 551,5 miljoen.
  • De brutobedrijfswinst (EBITDA) steeg met 23,8% tot € 145 miljoen (ex. IFRS 16). De EBITDA-marge steeg eveneens met 160 basispunten tot 26,6% vanwege een aangescherpte operationele efficiëntie.
  • De nettowinst steeg met 14,7% tot € 54,4 miljoen. De winst per aandeel bedroeg zo 2,02 euro.

  Positieve punten

  • Kinepolis kreeg het voorbije jaar 13,3% meer bezoekers over de vloer wat het totaal brengt op 40,3 miljoen. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan de verdere geografische expansie en een reeks kaskrakers zoals Star Wars: 'The Rise of Skywalker', 'Avengers: Endgame', 'Frozen II', 'Joker' en 'The Lion King'.
  • De omzet uit ticketverkoop steeg met 17% en maakte zo 55,2% van de totale omzet uit. Volgens het management is deze stijging toewijsbaar aan het succes van de verschillende premium opties waar het bedrijf voortdurend in investeert zoals de Cosy Seats, Laser ULTRA, en 4DX.
  • De verkoop van dranken en snacks steeg met 19,4% en maakte zo 28,3% van de omzet uit. De consumptie per bezoeker zou in de Amerikaanse bioscopen hoger liggen dan in Europa.
  • De brutobedrijfswinst (EBITDA) per bezoeker steeg met 9% naar 3,64 euro. 
  • Brightfish (i.e. de reclameregie) zag haar opbrengsten stijgen met 20,5%.
  • De vrije kasstroom steeg met ongeveer 40% van € 25,4 miljoen tot € 90,2 miljoen.
  • Het dividend zal worden opgetrokken naar 1 euro per aandeel. Dit is een stijging van 8,7%.
  • Kinepolis blijft de focus behouden op enerzijds het verhogen van de operationele efficiëntie en anderzijds een voortdurende innovatie van haar premium aanbod. Zo introduceerde het bedrijf onlangs nog nieuwe IMAX-, ScreenX- en MX4D-zalen. 

  Negatieve punten

  • Voornamelijk vanwege de overnames van El Punt, MJR en Arcaplex (en de hiervoor benodigde obligatie-uitgifte van 225 miljoen euro) steeg de netto financiële schuld (NFS) exclusief impact van IFRS 16 met 50,6% tot € 416,95 miljoen. Dit resulteert in een nog aanvaardbare ratio NFS ten opzichte van aangepaste EBITDA van 2,84. Houden we wel rekening met IFRS 16, dan zien we een stijging van de netto financiële schuld naar € 833 miljoen en een ratio NFS over aangepaste EBITDA van 4,78, wat toch wel aanzienlijk is. De "conservatieve" financieringsgraad waarvan het management spreekt wordt hierbij toch wel wat in vraag gesteld.
  • Ondanks een stijging van het eigen vermogen daalde de solvabiliteitsgraad aanzienlijk van 26,1% naar 16,4% vanwege de nieuwe rapportering die IFRS 16 oplegt.​​​​​​​
  • Waar er in 2019 nog een hele reeks langverwachte films op het programma stonden, ziet de line-up voor 2020 er een stuk minder interessant uit. Af te wachten dus of het bezoekersaantal op hetzelfde pijl gehouden kan worden in 2020.
  • De release van de nieuwste James Bond film werd wereldwijd uitgesteld tot november van dit jaar, wat erop wijst dat men een algemene daling van de bezoekersaantallen verwacht vanwege het coronavirus. Daarbovenop zal de film zo slechts maximaal twee maanden van het huidige boekjaar in de zalen te zien zijn, wat verder zal drukken op de jaarresultaten van 2020. Uiteraard zal dit dan weer een positief effect hebben op het volgende boekjaar.

  SWOT

  Sterktes:

  • Sterk management met één van de beste track records in de sector.
  • Duidelijk winstgevend concept uitgedacht het voorbije decennium dat voor hoge marges zorgt en dat kopieerbaar is naar overgenomen complexen om zo daar de winstgevendheid op te krikken.

  Zwaktes:

  • Een aantal externe factoren (filmaanbod, weer) beïnvoeden het cinemabezoek en dit kan voor volatiliteit in de resultaten zorgen.
  • Het cinemabezoek zit in de meeste Europese landen in een dalende trend wat maakt dat Kinepolis constant op zoek moet gaan naar extra besparingen of nieuwe inkomsten om de winstgevendheid van haar complexen op peil te houden.De voorbije jaren heeft Kinepolis op dit vlak al veel zaken gerealiseerd, de komende jaren wordt het waarschijnlijk moeilijker om steeds met nieuwe ideeën te blijven komen.
  • Kinepolis wil technologisch één van de voorlopers van de sector zijn, wat ervoor zorgt dat ze regelmatig grote investeringen moeten doen in nieuwe technologieën (digitaliseren, lasertechnologie, nieuwe concepten,...)

  Opportuniteiten:

  • De sector is nog sterk versnipperd en Kinepolis kan hierdoor de komende jaren haar overnamebeleid verder zetten en haar marktaandeel vergroten.

  Bedreigingen:

  • Een verdere doorbraak van initiatieven als Netflix of Amazon Prime Video kunnen zorgen voor een verdere achteruitgang van het cinemabezoek.
  • Overnames kunnen mislukken en voor integratieproblemen zorgen. Kinepolis heeft wel lessen geleerd uit de mislukte overname van het Duitse Cinemaxx in 1999 en doet sindsdien een veel grondigere analyse van overnamedoelwitten, wat de kans op een miskoop wel verkleint.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  2018/01/18 58.8 EUR Houden
  2019/06/18 46.4 EUR Kopen
  2019/08/22 51.5 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie vanDierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.