KBC Group Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/02/2022
 • Koers opmaak studie: 76.84 EUR
 • Huidige koers: 56.54 EUR
 • Marktkapitalisatie: 32,45 miljard
 • Secteur: Financier
 • Markt: Euronext Brussel
 • ISIN: BE0003565737

Conseil de l'analyste

 • 63,20 €
 • 89,40 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

KBC is een Belgische bankverzekeraar voor hoofdzakelijk retail-, kmo- en privatebankingcliënten. Naast België, is de groep actief in Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland. KBC Groep telt meer dan 12 miljoen klanten en ongeveer 41.000 personeelsleden in 1.300 kantoren. In de Belgische thuismarkt heeft de bank een marktaandeel van ongeveer 20% wat betreft traditionele bankproducten.

KBC: bijdrage aan het groepsresultaat (Q2 2021)

Source: KBC

Conclusie

De resultaten van KBC over het vierde kwartaal van 2021 lagen opnieuw boven de verwachtingen. Zo stegen de totale opbrengsten in Q4 met ongeveer 4,7% terwijl de nettowinst met 23,2% de hoogte in ging tot € 663 miljoen. Over het ganse boekjaar stegen de opbrengsten met 5% en nam de nettowinst toe met 81,5%. KBC boekte immers een aanzienlijke terugname van de provisies die het in 2020 aanlegde om rekening te houden met eventuele kredietverliezen resulterende uit de pandemie. Die vrees werd evenwel geen realiteit te danken aan de ongeziene fiscale en monetaire versoepelingen die door de overheden in het leven werden geroepen. Van de €783 miljoen aan anticipatieve waardeverminderingen die geboekt werden naar aanleiding van COVID-19 blijven er nu dus nog € 289 miljoen aan provisies over.

Los daarvan wist KBC ook redelijk solide resultaten neer te zetten inzake haar kernactiviteiten. Zo steeg het deposito- en kredietenvolume met respectievelijk 6% en 5%, stegen de nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) met 10,3% gedreven door de rentestijgingen in Tsjechië en Hongarije, en stegen de netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) met 18,9% te danken aan hogere fee’s binnen Asset Management. Het technisch resultaat van de schadeverzekeringen daalde evenwel met 3% vanwege een lastige vergelijkingsbasis (weinig schadegevallen tijdens lockdowns in 2020). De gecombineerde ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, steeg zo met 4 procentpunt tot (een nog steeds gezonde) 89%.

Voor 2022 rekent het management op € 8,2 miljard aan totale opbrengsten (+8,4%), ongeveer € 4 miljard aan (gecorrigeerde) exploitatiekosten en een kredietkostenratio van ongeveer 0,10%. Met het schijnbaar wegebben van de ergste corona-gerelateerde effecten voelde het management zich ook zelfzeker genoeg om een nieuwe outlook op de middellange termijn te formuleren. Zo streeft het voor de komende drie jaar naar een gemiddelde groeivoet van 4,5% wat betreft totale opbrengsten, terwijl de exploitatiekosten slechts met 1,5% per jaar de hoogte in mogen. Voor de schadeverzekeringen mikt het op een gecombineerde ratio van maximaal 92%.

Als tegenprestatie voor de dividend-arme coronaperiode wordt bovenop het gewone dividend van € 4 per aandeel ook nog een buitengewoon dividend van € 4,6 per aandeel toegevoegd. KBC blijft interessante speler binnen zijn sector vanwege o.a. een hoog rendement op het eigen vermogen, een groeiende verzekeringstak, een solide kapitalisatie en een sterke focus op digitale transformatie. Aan de huidige koers staat het aandeel aan 1,4x de boekwaarde, wat voor een bank aan de hoge kant is. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

ECB stresstest (30/07/2021) - In de meest recente stresstest die de ECB oplegde aan de Europese banken presteerde KBC bij de beste leerlingen van de klas. De ECB onderzocht in welke mate de verschillende banken opgewassen zijn tegen een langdurig pessimistisch corona-scenario waarin o.a. de intrestvoeten laag blijven, de economie krimpt, de inflatie hoog is, het vastgoed in waarde daalt, etc. Onder dergelijke zware druk zou KBC na 3 jaar nog steeds over een solide kapitalisatie beschikken: een daling van de CET-1 ratio met 3,6 procentpunt tot 14% t.o.v. een wettelijk minimum van 10,5%, terwijl de gemiddelde Europese bank een daling zag van 4,8 procentpunt tot 10,2%.

Overname Bulgaarse verzekeringsactiviteiten (11/02/2021) - KBC laat in een persbericht weten dat het de Bulgaarse pensioenverzekeringstak alsook de levensverzekeringsactiviteiten in Sofia van de Nederlandse verzekeraar NN zal overnemen voor een bedrag van €77,7 miljoen. De bank vergroot hiermee zijn marktpositie met meer dan 400.000 bijkomende klanten en een bijkomende €1 miljard aan activa onder beheer.

Exit Ierland (16/04/2021) - KBC zit aan de onderhandelingstafel met Bank of Ireland voor een mogelijke verkoop van de gezonde kredieten en passiva van KBC Bank Ireland. Bovendien bekijkt de bank haar strategische opties voor de Ierse niet-performante hypothecaire leningen. Indien beide desinvesteringen rondgeraken betekent dit een totale exit uit de Ierse markt. 

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 10,2510,828,258,377,957,52
Netto winstmarge 23,7%23,8%31,2%29,7%18,1%32,7%
Boekwaarde per aandeel 38,1441,5841,4144,9748,0750,56
Winst per aandeel 5,686,035,985,853,345,87
Koers/Winst 10129111712
Dividend 2,803,003,501,000,440,44
Dividendrendement 4,76%4,22%6,18%1,49%0,77%0,62%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten vierde kwartaal 2021

 • De totale opbrengsten stegen in het vierde kwartaal j-o-j met ongeveer 4,7% tot € 1,9 miljard. In het afgelopen boekjaar stegen de totale opbrengsten j-o-j met ongeveer 5% tot € 7,6 miljard.
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 23,2% tot € 663 miljoen, ofwel tot € 1,56 per (verwaterd) aandeel (+ 23,8%). In het afgelopen boekjaar steeg de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 81,5% tot € 2,6 miljard, ofwel tot € 6,15 per (verwaterd) aandeel (+ 84,1%). KBC boekte immers een aanzienlijke terugname van de stevige provisies die het in 2020 (aan het begin van de pandemie) opzijzette voor eventuele kredietverliezen.
 • Dividend: KBC zal een slotdividend voorstellen van € 7,6 per aandeel (bruto) wat het totale brutodividend voor 2022 brengt op € 8,6 per aandeel, bestaande uit een gewoon dividend van € 4 per aandeel en een buitengewoon dividend van € 4,6 per aandeel. KBC liet eerder ook reeds weten dat bovenop de payout-ratio van minstens 50% vanaf nu ook al het kapitaal boven de 15% CET1-ratio in aanmerking komt voor uitkering.

Positieve punten 

 • De nettorente-inkomsten (i.e. de inkomsten uit het omzetten van deposito's in kredieten) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met 10,3% tot ongeveer € 1,2 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door de renteverhogingen in Tsjechië en Hongarije, een groei van de kredietenportefeuille, de TLTRO-steun van de ECB (i.e. cash dat de Europese Centrale Bank ter beschikking stelt om de kredietverlening in stand te houden), de consolidatie van OTP Banka Slovensko en de negatieve rentetarieven op bepaalde zakelijke zichtrekeningen. Deze positieve effecten werden deels tegengehouden door o.a. lagere herbeleggingsrentes en lagere marges op de kredietenportefeuille. De nettorentemarge steeg met 10 basispunten tot 1,85%.
 • Deposito- & kredietenvolume: Het totale aantal verstrekte kredieten steeg in het afgelopen kwartaal jaar-over-jaar met 5%, terwijl de klantendeposito's stegen met 6%.
 • De netto provisie-inkomsten (i.e. vergoedingen en commissies) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met 18,9% tot ongeveer € 479 miljoen. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door hogere beheersvergoedingen en instapkosten binnen Asset Management en in mindere mate door hogere inkomsten uit bankdiensten. Het totaal aan activa onder beheer steeg j-o-j met 12% tot €236 miljard.
 • Levensverzekeringen: Het technisch resultaat van de levensverzekeringen (i.e. verdiende premies - technische lasten + resultaat uit herverzekering) lag in het vierde kwartaal ongeveer 150% hoger dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar op ongeveer € 10 miljoen. T.o.v. Q4 van 2020 daalde de verkoop van levensverzekeringen evenwel met 7% vanwege een lagere verkoop van unit-linked producten (lees: tak-23 levensverzekeringen). De producten met gegarandeerde rentevoet (tak 21) waren goed voor 61% van de verkopen, terwijl tak-23 instond voor de overige 39%. In het afgelopen boekjaar steeg het technisch resultaat j-o-j met ongeveer 350% tot € 45 miljoen.
 • Het trading- en reëlewaarderesultaat bedroeg in het afgelopen kwartaal € -39 miljoen, komende van een positief resultaat van € 80 miljoen in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis vanwege het V-vormig herstel van de aandelenmarkten in 2020. In het afgelopen boekjaar bedroeg het trading- en reëlewaarderesultaat € 145 miljoen, een stijging van ongeveer 339,4% t.o.v. dezelfde periode in boekjaar 2020.
 • Waardeverminderingen: In het vierde kwartaal werd er netto voor € 62 miljoen aan waardeverminderingen teruggenomen op de kredietenportefeuille, t.o.v. € 57 miljoen aan geboekte waardeverminderingen in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Er werden voor € 79 miljoen aan terugnames geboekt m.b.t. de collectieve waardeverminderingen die tot stand kwamen n.a.v. de coronacrisis. Sinds het jaarbegin werd er netto voor € 334 miljoen aan waardeverminderingen teruggenomen op de kredietenportefeuille, t.o.v. € 1,1 miljard aan geboekte waardeverminderingen in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Er blijven nog voor € 289 miljoen euro aan COVID-19-gerelateerde waardeverminderingen in de boeken.
 • De kredietkostenratio , ofwel de verhouding tussen de nettowijziging van de waardeverminderingen en de gemiddelde waarde van de kredietenportefeuille, kwam zo in het afgelopen boekjaar uit op -0,18%, een daling van 0,8 procentpunt t.o.v. het einde van het vorige boekjaar. Weet dat banken extra gevoelig zijn aan af te schrijven kredieten in een lagerenteklimaat.
 • Het aantal lopende kredieten waarvan het onzeker is dat ze volledig gerecupereerd kunnen worden als percentage van het totaal aantal uitstaande kredieten (i.e. impaired kredietenratio ) daalde in het afgelopen boekjaar met 40 basispunten tot 2,9%.
 • In het afgelopen boekjaar realiseerde KBC een vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) van 13%, een stijging van 5 procentpunt t.o.v. de ROE in boekjaar 2020.
 • De bank blijft beschikken over een solide balans. Zo beschikt KBC over een CET1-ratio (solvabiliteitsratio in het kader van Basel III) van 15,5% (-2,1 pp YTD | t.o.v. een wettelijk minimum van 7,95%) en een LCR-ratio (i.e. liquiditeitsgraadmeter) van 167% (+ 20 pp YTD) t.o.v. het wettelijk minimum van 100%. De verzekeringstak beschikt over een gezonde Solvency-II ratio van 201% (-21 pp YTD).
 • Outlook: Voor 2022 rekent het management op € 8,2 miljard aan totale opbrengsten (+8,4%), ongeveer € 4 miljard aan (gecorrigeerde) exploitatiekosten en een kredietkostenratio van ongeveer 0,10%. Het management streeft voor de komende drie jaar naar een gemiddelde groeivoet van 4,5% wat betreft totale opbrengsten, terwijl de exploitatiekosten slechts met 1,5% per jaar de hoogte in mogen. Voor de schadeverzekeringen mikt het op een gecombineerde ratio van maximaal 92%.
 • Steunregelingen COVID-19: KBC verleende tijdens de pandemie betalingsuitstel voor een totaal aan kredieten van €12,7 miljard (ongeveer 5% van de totale kredietenportefeuille). Voor zo goed als alle kredieten waarvoor het betalingsuitstel ondertussen terug afliep (95%) werden de terugbetalingen hervat (97%).
 • Overname Raiffeisenbank: KBC blijft zijn marktpositie in Bulgarije verder versterken en kondigde de overname aan van de Bulgaarse activiteiten van Raiffeisen Bank International. Vorig jaar nam het ook reeds enkele Bulgaarse verzekeringsactiviteiten over van de Nederlandse verzekeraar NN.

Negatieve punten 

 • Schadeverzekeringen: Het technisch resultaat van de schadeverzekeringsproducten (i.e. premie-inkomsten - technische lasten + resultaat uit herverzekering) daalde in het vierde kwartaal j-o-j met 3% tot ongeveer € 196 miljoen. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan een moeilijke vergelijkingsbasis (weinig schadegevallen tijdens lockdowns in 2020). In het afgelopen boekjaar daalde het technisch resultaat j-o-j met ongeveer 4,5% tot € 807 miljoen. Deze daling werd mede gedreven door significant hogere technische lasten vanwege de stormschade. De netto-impact van de overstromingen in België zou uitkomen op € 87 miljoen. De combined ratio , die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bevond zich aan het einde van het afgelopen boekjaar op 89%, een stijging van 4 procentpunt t.o.v. het einde van het vorige boekjaar. Ondanks de stormschade blijft deze ratio dus nog zeer solide.
 • Exploitatiekosten: De operationele kosten (excl. bankheffingen) stegen in het voorbije kwartaal j-o-j met ongeveer 9,1% tot € 1,1 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door bankenheffingen, wisselkoerseffecten, de consolidatie met OTP Banka Slovensko en de lopende verkooptransacties in Ierland. Hiervoor gecorrigeerd stegen de kosten met ongeveer 6%, voornamelijk vanwege hogere personeelskosten, alsook hogere uitgaven richting IT en marketing. De kosten-inkomstenratio, die de verhouding weergeeft tussen de exploitatiekosten en de totale opbrengsten, bleef in het afgelopen boekjaar nagenoeg stabiel op 58,2%. De aangepaste ratio daalde met 2 procentpunt tot 55% t.o.v. 2020.

SWOT

Sterktes 

 • Sinds de financiële crisis heeft KBC haar risicovolle activiteiten afgebouwd, waardoor het vandaag een relatief conservatief geleide bank is.
 • Sterke marktpositie in haar kernmarkten België en Tsjechië.
 • Interessant dividendaandeel: de komende jaren wil KBC minimum 50% van haar winst uitkeren.

Zwaktes 

 • Groeimogelijkheden in België zijn beperkt.
 • Het lagerentebeleid van de centrale banken zet de resultaten onder druk.

Opportuniteiten 

 • De komende jaren wil de bank €1,4 miljard extra investeren in de digitalisering van haar aanbod. 
 • Verder groeien in Oost-Europa door nieuwe overnames.
 • Een stijgende rente zou positief zijn voor de nettorentemarge van de bank.

Bedreigingen 

 • De afwikkeling van overheidsmaatregelen in het kader van COVID-19 zou het aantal niet-performante leningen gevoelig kunnen doen toenemen.
 • Digitalisering en toenemende regulering zorgen voor bijkomende kosten komende jaren, wat de winstmarge onder druk kan zetten.
 • Een zwakker beursklimaat zou wegen op de inkomsten van KBC.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 61.34 EUR Houden
2018/08/23 62.24 EUR Kopen
2019/08/13 51.5 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.