JP Morgan Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/03/2019
 • Koers opmaak studie: 104.52 USD
 • Huidige koers: 113.46 USD
 • Marktkapitalisatie: 391 miljard
 • Secteur: Financier
 • Markt: New York
 • ISIN: US46625H1005

Conseil de l'analyste

 • 80,00 $US
 • 100,00 $US

Advies: Vendre

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

JP Morgan is één van de grootste banken wereldwijd. Vandaag zijn ze de nr. 1 retailbank in de VS, de nr. 1 in investment banking en de nr. 3 private bank wereldwijd. JP Morgan is actief in meer dan 100 landen en haalde in 2017 een omzet van $ 99 miljard. 

JP Morgan Chase & Co: omzet

Bron: JP Morgan Chase & Co

Conclusie

Goede resultaten van JP Morgan, dat dit jaar verder zou moeten profiteren van de positieve effecten van de belastingverlaging in de VS en de geplande renteverhogingen. 

Nieuws

-

Resultaten

'000.000201320142015201620172018E
Bruto-opbrengsten98.68894.64492.34295.66899.624110.393
Bruto bedrijfswinst37.40133.13132.47034.01935.90043.239
Nettowinst23.99121.65820.65522.24722.56630.596
Boekwaarde53,2556,9860,4664,0667,0470.03
Winst per aandeel6,295,715,536,106,359.04
Koers/Winst91112141612
Dividend per aandeel1.441.58.,721.882.122.62
Dividendrendement2.46%2.50%2.58%2.18%1.88%2.46%
Bron: Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 6% tot $ 28.4 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 18% tot $ 8.3 miljard. 

Positieve punten 

 • Goede resultaten in alle divisies, geholpen door de goede economie in de VS.
 • De activa onder beheer stegen met 8% door de stijgende beurzen en netto-instroom van nieuwe middelen. 
 • De nettorente-inkomsten stegen met 9% tot $ 13,6 miljard door de stijgende rente en de groei van het aantal leningen. 
 • Het aantal uitgegeven kredietkaarten steeg met 11%.
 • De volatiele aandelenmarkten in het tweede kwartaal zorgden ervoor dat de inkomsten uit aandelentrading stegen met 24% tot $ 2.0 miljard. 

Negatieve punten 

 • De kosten stegen met 8% tot $ 16 miljard, door voornamelijk hogere personeelsvergoedingen en hogere uitgaven voor IT.
 • JP Morgan wordt wat voorzichtiger met het afsluiten van leningen voor commercieel vastgoed in de VS, aangezien ze het gevoel hebben dat de markt stilaan wat oververhit raakt.
 • CEO Dimon is ongerust over de dreigende handelsoorlog met China, die voor onzekerheid zorgt.

SWOT

Sterktes 

 • Als grootbank beter door de financiële crisis gekomen dan de meeste concurrenten, geen kapitaalverhoging moeten doorvoeren.
 • Een van de grootste banken ter wereld, wat leidt tot schaalvoordelen. JP Morgan is ook een universele bank die in alle bankactiviteiten actief is, wat voordelen geeft, o.a. voor cross-selling.
 • Winstgroei voorbije tien jaar (10% gemiddeld per jaar) met voorsprong het beste van alle grootbanken. Haalt op Wells Fargo na ook de hoogste returns.
 • In de meeste van haar activiteiten heeft JP Morgan de voorbije jaren marktaandeel gewonnen ten koste van de concurrentie.
 • CEO Jamie Dimon wordt beschouwd als één van de beste CEO's in de banksector, hij leidde het bedrijf ook zonder kleerscheuren door de financiële crisis.

Zwaktes 

 • Niet alle overnames waren de voorbije jaren even succesvol, bij de overname van Bear Stearns bleken achteraf nog wat lijken uit de kast te vallen.
 • De concurrentie tussen de banken blijft stevig, zeker in de VS, wat de marges onder druk zet en voor een permanente druk zorgt om de kosten te verlagen waar mogelijk.

Opportuniteiten 

 • Een aantal elementen uit het beleid van president Trump (hogere rente, fiscale stimulus, lager belastingtarief, minder regulering) kunnen zorgen voor een stevige winstverhoging bij de banken en daardoor mogelijk ook een herwaardering van  de bankaandelen.
 • Nieuwe technologieën zoals blockchain zouden de komende jaren tot grote kostenbesparingen kunnen leiden indien succesvol.
 • De afbouw van activiteiten van een aantal Europese rivalen kan de komende jaren voor een stijgend marktaandeel van de Amerikaanse grootbanken zorgen.

Bedreigingen 

 • JP Morgan heeft een derivatenpositie van meer dan $ 53.000 miljard. Het is onduidelijk hoe risicovol dit is, en wat hiermee zou kunnen gebeuren in een volgende financiële crisis. In 2012 verloor JP Morgan $ 6,2 miljard op een derivatengok van één van haar traders, de zogenaamde “London Whale”.
 • Nieuwe boetes in de komende jaren voor wangedrag in het verleden zijn niet uit te sluiten, al lijken we nu wel het ergste achter de rug te hebben. 
 • Een verzwakking van het beursklimaat zou wegen op de winstgevendheid.
 • Nieuwe betaaltechnologieën en fenomenen zoals internetbanken vormen mogelijk een bedreiging voor de bestaande grootbanken.
 • Schandalen zoals recent bij Wells Fargo omtrent agressieve commerciële technieken kunnen de reputatie schaden.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 85.4 USD Houden
2018/01/16 112.27 USD Kopen
2019/03/21 104.52 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.