Johnson & Johnson Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/10/2018
 • Koers opmaak studie: 139.46 USD
 • Huidige koers: 147.34 USD
 • Marktkapitalisatie: 346 miljard
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US4781601046

Conseil de l'analyste

 • 115,00 $US
 • 158,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Johnson & Johnson is een Amerikaanse multinational actief in de sector van de gezondheidszorg. De drie grote afdelingen zijn : 

 • Consumer : De consumentenproducten zijn onder andere Johnson's (shampoo, baby), Band-aid (pleisters), Listerine (mondverzorging), Perdolan, Immodium, Motilium, enz. 
 • Pharmaceutical : Medicijnen zijn onder andere Remicade (psoriasis, Crohn's), Zytiga (prostaatkanker), Stelara (psoriasis), enz. 
 • Medical Devices & Diagnostics (MD&D) : De medische apparatuur omvat o.a. hartimplantaten, diabetes/insuline apparatuur, medische en bloeddiagnostica, operatie-toestellen en gereedschap, enz. 
Johnson & Johnson : Omzetverdeling

Bron: JNJ

Conclusie

Johnson & Johnson kende alweer een degelijk kwartaal. Een goedgevulde pijplijn zou soelaas moeten brengen in de toekomst. De discussie omtrent mogelijk vervuild talkpoeder vormt een extra risico waarvan de uitkomst momenteel erg onzeker is maar het risico voor JNJ lijkt wel draagbaar. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet70.07471.89076.45081.186
Operationele winst18.06521.13618.714
Nettowinst15.40916.5401.30022.154
Boekwaarde25,826,022,4
Winst per aandeel5,566,040,488,14
Koers/winst18,519,1291,115,9
Dividend per aandeel2,953,153,323,60
Dividendrendement2,87%2,73%2,38%2,78%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten tweede kwartaal 2018

 • Johnson&Johnson zag de omzet met 10,6% toenemen tot $ 20,8 miljard, deels te danken aan de overname van Actelion dat mee werd geconsolideerd. De nettowinst steeg 3,3 % tot $ 3,95 miljard. 

Positieve punten 

 • De resultaten van J&J waren beter dan verwacht.
 • De farmadivisie scoorde degelijk, met een groei van 19,9%, in belangrijke mate te danken aan Actelion. 
 • De afdeling MD&D presteerde eveneens goed, met een groei van 3,7%.
 • Dankzij de lagere belastingen (Trump-plan), zal meer worden geïnvesteerd in research.
 • J&J breidde haar farmadivisie uit door de overname van het grootste Europese biotechbedrijf Actelion (voor $ 30 miljard). Dit bedrijf is gespecialiseerd in zeldzame ziektes. 

Negatieve punten 

 • De consumentendivisie presteerde terug zwakker dan het voorgaande kwartaal met een groei van 0,7%.
 • De omzetprognose voor 2018 werd lichtjes verlaagd (van $ 81,8 naar $ 80,5-81,3 miljard), weliswaar door wisselkoerseffecten. De verlaging was volgens de verwachtingen van de analisten. De winstprognose bedraagt $ 8,07-8,17 per aandeel.
 • Aan de overname van Actelion hangt een stevig prijskaartje vast. De overnamekosten wegen trouwens eveneens op de nettoresultaten. 
 • J&J verloor alweer een rechtszaak ivm talkpoeder, al kon het tot nu toe steeds de veroordelingen ongedaan maken in beroepsprocedures. Ook nu zal het bedrijf in beroep gaan  (zie SWOT). Analisten schatten de totale impact op $ 10 tot $ 20 miljard indien de rechtszaken negatief zouden beginnen uitvallen. Maar tot nu toe lijkt het niet eenvoudig te bewijzen dat het talkpoeder vervuild was, noch dat het management van JNJ daarvan op de hoogte was.
 • Het patent op het belangrijke geneesmiddel Remicade (9% totale omzet en aan het einde van de levensduur) werd door een rechtbank nietig verklaard, wat de deur sneller dan verwacht openzet voor generische concurrentie. De FDA keurde bovendien reeds een concurrerend geneesmiddel van Pfizer goed, dat eind 2016 werd gecommercialiseerd. Inflectra (van Pfizer) is niet zoveel goedkoper,wat de druk iets verlicht. De omzetdaling van Remicade bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 14,1%. 

SWOT

Sterktes

 • Johnson & Johnson is een zeer innovatief bedrijf met een zeer lange en degelijke trackrecord.
 • Groot bedrijf met sterke marktpositie.

Zwaktes

 • Onderhevig aan concurrentie.
 • Onderhevig aan prijsdruk van alle partijen.
 • Risico op falen geneesmiddel in ontwikkeling of geneeskundige apparaten.

Opportuniteiten

 • Goedgevulde pijplijn met mogelijke nieuwe geneesmiddelen en nieuwe apparaten kunnen de omzet een boost geven.
 • Interessante overnames kunnen de groei voor meerdere jaren stuwen.

Bedreigingen

 • De farmasector staat in zijn geheel onder druk. Zowel verzekeraars, overheden, bedrijven als klanten willen lagere prijzen.
 • Bij overnames ontstaat steeds een integratierisico en/of bestaat de kans dat te veel betaald is.
 • In de jaren zeventig zou er asbest en/of zware metalen in het talkpoeder gezeten hebben, waardoor vrouwen mogelijk eierstokkanker hebben gekregen. JNJ ontkent dat het op de hoogte was van enige gevaren en heeft studies laten uitvoeren die aantonen dat het talkpoeder ongevaarlijk is. De gerechtsprocedures rond talkpoeder kunnen het bedrijf mogelijk veel geld kosten, indien rechtszaken worden verloren.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 125.4 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.