IWG Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/08/2019
 • Koers opmaak studie: 3.95 GBP
 • Huidige koers: 4.15 GBP
 • Marktkapitalisatie: 2,2 miljard
 • Secteur: Immobilier
 • Markt: Londen
 • ISIN: JE00BYVQYS01

Conseil de l'analyste

 • 2,70 £GB
 • 3,50 £GB

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

International Workplace Group (IWG), het vroegere Regus, werd in 1989 opgericht door Mark Dixon als een verhuurder van flexible kantoorruimte. Door de jaren heen bouwde hij het bedrijf uit tot de wereldleider, met 2926 locaties (ondertussen ook locaties in treinstations, luchthavens, universiteiten,...) in 104 landen met een uiteenlopende reeks formules voor klanten (met of zonder diensten zoals secretariaat, administratie, vergaderruimte,...). 

IWG: omzet geografisch

Bron: Regus

Conclusie

Het afspringen van de overnamegesprekken is slecht nieuws op korte termijn en kan nog even op de koers van het aandeel wegen. De halfjaarresultaten lijken wel aan te geven dat IWG nog altijd een groeiverhaal is op lange termijn. Het zal er nu op aankomen deze trend de komende kwartalen te bevestigen, dan heeft ook het aandeel nog veel groeipotentieel.

Nieuws

- ​​​​​​​Moederbedrijf Regus blijft vrijgezel - De Telegraaf 6 augustus 2018.

- IWG zet overnamegesprekken stop

 • In een persbericht liet IWG weten dat ze de overnamegesprekken met de drie geïnteresseerde partijen stopzet.  
 • IWG geeft aan dat ze niet gelooft dat één van de partijen een voorstel aan een aanvaardbare prijs kan doen.

Resultaten

'000.0002012201320142015201620172018E
Omzet1.2441.5341.6761.9272.2332.3522.495
Operationele winst9192103148185170159
Nettowinst717070112139114131
Boekwaarde0.550.540.570.610.780.800.88
Winst per aandeel0.080.070.070.110.150.130.13
Koers/Winst14302929201618
Dividend per aandeel0.030.040.040.0450.0510.050.06
Dividendrendement2.8%1.9%1.9%1.4%1.7%2.3%2.5%
BronBloomberg


Resultaten eerste helft 2018

 • De omzet steeg met 2.9% tot £ 1.2 miljard.
 • De nettowinst daalde met 31% tot £ 43.4 miljoen.

Positieve punten

 • De mature centers zagen hun inkomsten op vergelijkbare basis met 2.4% stijgen. De recent geopende centers presteren ook volgens de verwachtingen.
 • De vraag van klanten blijft goed en resulteert in een stijgende bezettingsgraad en hogere prijzen, IWG verwacht dat die trend zich in de tweede jaarhelft zal doorzetten.
 • Het management ziet nog veel groeimogelijkheden en plant ook dit jaar een grote expansie: dit jaar verwachten ze 275 nieuwe locaties te openen, waardoor de groei nog versnelt tegenover vorig jaar.
 • Het interimdividend wordt opgetrokken met 11% tot 1.95 pence, en IWG zal een inkoopprogramma eigen aandelen opstarten.

Negatieve punten

 • Het afblazen van de overnamegesprekken met geïnteresseerde partijen deed de koers van het aandeel terugvallen, en we verwachte dat de teleurstelling omtrent de afgesprongen overname nog een tijdje op het aandeel kan wegen.
 • Door de hogere kosten voor de snellere groei en door een zwakkere situatie in het VK verlaagde IWG haar winstverwachtingen voor het hele jaar.

SWOT

Sterktes 

 • Wereldmarktleider met grote voorsprong op concurrenten: geeft schaalvoordelen en vaak als eerste speler aanwezig op nieuwe markten
 • De voorbije jaren hard gewerkt aan het standaardiseren van procedures en het centraliseren van back office activiteiten, wat de winstmarge de komende jaren moet verhogen.
 • De huidige groeifase verloopt vaak via joint ventures met plaatselijke spelers en verhuurders betalen ook vaak een deel van de kosten, waardoor de eigen kapitaaluitgaven voor uitbreidingen relatief beperkt blijven.
 • Gedreven CEO/eigenaar  

Zwaktes 

 • Huidige sterke expansie weegt op winstgevendheid op korte termijn.
 • Communicatie met aandeelhouders kan beter, al geeft men de laatste kwartalen wel meer gedetailleerde informatie

Opportuniteiten 

 • Nog sterke groeimogelijkheden voor de komende jaren, trend naar meer flexibilisering van werken zal zich de komende jaren verder zetten, groei van de markt wordt de komende jaren op 13% per jaar geschat
 • Recente besprekingen met Brookfield tonen dat eigenaar open staat voor een eventuele verkoop, maar enkel voor een hoge prijs

Bedreigingen 

 • De activiteiten van IWG zijn niet immuun voor de economische cyclus, een recessie zou hun winstgevendheid tijdelijk verminderen
 • Sterke focus op groei (inclusief bij verloning management) kan er op termijn voor zorgen dat de aandacht voor rendabele groei verzwakt
 • Concurrentie in de sector kan toenemen naarmate het belang van flexibele werkplaatsen in de vastgoedmarkt toeneemt (vandaag 2% van de kantoormarkt)
 • Wisselkoersrisico: een appreciatie van het Britse pond tegenover andere munten zou wegen op de resultaten

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 3.18 GBP Kopen
2017/04/25 3.26 GBP Houden
2017/09/08 2.98 GBP Kopen
2018/05/14 3.03 GBP Houden
2018/08/06 2.36 GBP Kopen
2019/03/06 3.3 EUR Houden
2019/08/07 3.95 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.