Intrum Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/07/2019
 • Koers opmaak studie: 264.8 SEK
 • Huidige koers: 255.5 SEK
 • Marktkapitalisatie: 31 miljard
 • Secteur: Financier
 • Markt: Stockholm
 • ISIN: SE0000936478

Conseil de l'analyste

 • 236,00 SEK
 • 314,00 SEK

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Intrum  is de Europese marktleider in het leveren van een reeks diensten aan bedrijven met betrekking tot de opvolging en inning van betalingen. Het bedrijf is actief in 22 landen in Europa en telt meer dan 8.000 werknemers. 

Intrum: omzetverdeling

Bron: Intrum

Conclusie

Intrum plukt dit jaar de vruchten van de fusie met Lindorff, en ziet haar winst ook stijgen door de groei in vooral Financial Services. Aan de huidige koersen vinden we dat die goede vooruitzichten nog niet in de koers verwerkt zitten.

Nieuws

-

Resultaten

'000.00020142015201620172018E
Bruto-opbrengsten5.1845.6286.0889.43413.416
Bruto bedrijfswinst
Nettowinst1.1151.1411.3781.5212.457
Boekwaarde39,9242.6655.88170.56180.40
Winst per aandeel13.4815.9220.1514.6218.76
Koers/Winst1718151812
Dividend per aandeel7.008.259.009.509.59
Dividendrendement3.02%2.86%2.93%3.69%4.14%
Bron: Bloombergin SEK


Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 13% tot SEK 3.6 miljard. 
 • De operationele winst steeg met 43% tot SEK 1.24 miljard.  Zonder eenmalige effecten zou de winststijging 20% zijn geweest.

Positieve punten 

 • De resultaten van Credit Management verbeterden tegenover het mindere eerste kwartaal: de winstmarge steeg van 25% naar 28%.
 • De divisie Financial Services presteerde sterk met een winststijging van 17%, voornamelijk door hogere inkomsten uit "purchased debt". 
 • De returns op de portefeuilles purchased debt blijven met 15% op een goed niveau. 
 • De integratie na de fusie met Lindorff loopt goed en de realisatie van de geplande synergieën ligt op schema.

Negatieve punten 

 • Door  stevige investeringen in nieuwe portefeuilles voor Financial Services blijft de schuld redelijk hoog: de nettoschuld op 30 juni komt uit op 3.9 maal de EBITDA.
 • Noord-Europa was de zwakste regio, hier was er amper groei.

SWOT

Sterktes 

 • Als marktleider voldoende schaalgrootte in de meeste markten waarin Intrum actief is, voordeel tegenover kleinere spelers.
 • Door de aanwezigheid in de hele waardeketen kan men klanten gemakkelijker aan zich binden en zorgt dit ook voor  synergieën. Meer en meer klanten gaan ook op zoek naar partners die de hele waaier aan diensten kunnen leveren.
 • Heel gediversifieerde klantenbasis, goed gespreid geografisch en naar sectoren
 • Goede winstmarges en sterke cashflows

Zwaktes 

 • Niet in alle landen even succesvol geweest de voorbije jaren, heeft geleid tot enkele herstructureringen. 
 • Financiële doelstellingen werden in het verleden niet altijd gehaald: doel van 10% organische omzetgroei gemist in 2009-2012.
 • Hogere winsten voorbije jaren deels te danken aan het aangaan van meer schulden om meer purchased debt aankopen te verrichten
 • Op de balans staat veel goodwill van overnames uit het verleden, de tastbare boekwaarde is relatief laag. 
 • Meeste diensten worden op basis van concurrerende biedingen toegewezen. Succesratio in het verleden is daarbij een belangrijke factor, maar prijs ook, wat maakt dat de pricing power beperkt is. 

Opportuniteiten 

 • Trend om inning van facturen uit te besteden neemt toe bij bedrijven, markt zal komende jaren blijven groeien. 
 • Nog veel ruimte voor Intrum om verder te groeien in haar bestaande markten, en ook nog groeimogelijkheden in nieuwe landen.
 • Door het aandeel purchased debt te verhogen de komende jaren kan Intrum de winstmarges nog verder doen stijgen.

Bedreigingen 

 • Eventueel gebruik van agressieve technieken om klanten over te halen tot betaling kan leiden tot reputatieschade.
 • Concurrentie voor purchased debt kan toenemen in de toekomst gezien de huidige mooie marges hierop. Aangezien Intrum ook sterk wil groeien in purchased debt, bestaat ook het risico dat ze agressiever gaat (moeten) bieden aan lagere prijzen om portefeuilles binnen te halen, wat zou wegen op de toekomstige rendementen.
 • Wijzigingen in wetgeving die consument meer bescherming geven en het voor Intrum moeilijker maken om achterstallige bedragen te innen.
 • Een achteruitgang van de economische toestand in Europa, die de financiële positie van consumenten verslechtert, waardoor de inkomsten en marges  van Intrum's activiteiten onder druk komen.
 • Indien de rentevoeten de komende jaren sterk zouden stijgen, kan dit ervoor zorgen dat   het voor Intrum minder rendabel wordt om via extra schulden haar aandeel purchased debt te verhogen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/06/29 294.2 SEK Kopen
2019/02/25 277.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist eno/of nauw met hem gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.