Intrum Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/05/2022
 • Koers opmaak studie: 227 SEK
 • Huidige koers: 218.6 SEK
 • Marktkapitalisatie: 27,6 miljard
 • Secteur: Financier
 • Markt: Stockholm
 • ISIN: SE0000936478

Conseil de l'analyste

 • 272,00 SEK
 • 377,00 SEK

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Intrum is Europees marktleider in het leveren van diensten met betrekking tot het opvolgen en innen van uitstaande schulden. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen portefeuille aan opgekochte schulden waarvoor het de uitwinning doet. Het bedrijf is actief in 24 Europese landen en telt meer dan 8.000 werknemers.

Intrum: omzetverdeling

Source: Intrum

Conclusie

De kwartaalresultaten over het eerste kwartaal lagen min of meer in lijn met de verwachtingen. Omdat de activiteiten terugkeerden naar het normale seizoenspatroon werd terug een iets softer eerste kwartaal opgetekend. De omzet steeg in Q1 met 10% tot SEK 5,8 miljard terwijl de aangepaste operationele winst steeg met 3% tot SEK 1,4 miljard en de aangepaste nettowinst per aandeel daalde met 12% tot SEK 5,34.

De Portfolio Investments divisie, waarbij Intrum zelf non-performante leningen (NPL) opkoopt om deze dan via de eigen inningsdiensten te innen, deed het opnieuw goed met een omzetstijging van 16% en een relatief stabiele EBIT-marge van 28,4% (-0,6 pp). De bedrijfseigen inningsdoelstelling werd voor 110% behaald. Ook kocht de divisie voor 1,8 miljard SEK nieuwe achterstallige schulden op. Het management ziet de aanbodzijde alleen maar verruimen in het huidige macro-economische klimaat. Ondanks het tot hiertoe niet zichtbaar is bij de grootbanken, verwacht Intrum dat het aantal non-performante leningen zal beginnen toenemen gegeven de torenhoge inflatie en stijgende rentevoeten.

Wat betreft servicing kregen we een ietwat gemengd beeld. Zo bleef het Strategic Markets segment (i.e. inningsdiensten in Spanje, Italië en Griekenland) goed presteren, met een omzetstijging van 5% en een stijging van de EBIT-marge van 13%, maar bleef de CMS-divisie (Credit Management Services) net als in de voorgaande kwartalen verder achterop, met een omzetstijging van 2% en een daling van de operationele winst van 21%, voornamelijk gedreven door negatieve wisselkoers- en mix-effecten, alsook door een hoge vergelijkingsbasis in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Volgens het management verliepen de activiteiten onderliggend wel uitstekend, wat zich de komende kwartalen zou moeten vertalen in de cijfers. Zo sprak het over een van de sterkste kwartalen ooit in termen van het verwerven van nieuwe servicingcontracten.

De afgelopen weken verliepen in mineur op de aandelenmarkten, waardoor ook Intrum neerwaartse druk ondervond. Dit terwijl de vooruitzichten van het bedrijf nagenoeg onaangeroerd bleven. Het aandeel noteert zo aan een verwachte koers-winstverhouding 7,6x, een verwachte EV/EBITDA van 9,4x, en geeft een verwacht bruto-dividendrendement van ongeveer 6,40%. Het advies blijft KOPEN.

Nieuws

18/10/2020: Intrum laat in een persbericht weten dat Anders Engdal, die de laatste jaren reeds verschillende leidinggevende functies uitvoerde binnen zowel Lindorff en Intrum, met onmiddellijke ingang de fakkel overneemt van CEO Mikael Ericson. De wissel van de macht komt er in het kader van een zogenaamd "next-phase transformation program".

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 9,4313,4415,9916,8517,7918,52
Operationele winstmarge 28,8%29,0%5,8%32,2%34,8%37,5%
Netto winstmarge 15,9%14,4%-2,3%11,2%17,6%19,4%
Boekwaarde per aandeel 170,56180,26168,12154,51179,62201,40
Winst per aandeel 14,6214,73-2,7615,1825,8829,82
Koers/Winst 2114-1498
Dividend 9,509,5011,0012,0013,5013,50
Dividendrendement 3,13%4,62%3,94%5,54%5,78%6,00%
Bron: Bloombergin SEK

Resultaten eerste kwartaal 2022

 • De cash-omzet (externe omzet exclusief portfolio-amortisaties en inclusief JV-cashflows i.p.v. JV-winsten) steeg in het eerste kwartaal j-o-j met ongeveer 10% tot SEK 5,8 miljard.
 • De aangepaste cash-EBIT, die abstractie maakt van niet-recurrente kosten en/of opbrengsten (o.a. herwaarderingen van de portfolio, transactiekosten aangaande acquisities, en resultaten uit joint ventures), steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 3% tot SEK 1,4 miljard. Deze groeivertraging is voornamelijk te wijten aan hogere vervangingsinvesteringen (lees: portfolio-investeringen) en negatieve wisselkoers- en mixeffecten.
 • De aangepaste nettowinst per aandeel daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 12% tot SEK 5,34.

Positieve punten 

 • Algemeen: Intrum zag opnieuw een normaal seizoenspatroon ontstaan nadat de resultaten in 2020 en 2021 werden vertekend vanwege de pandemie. Q1 en Q3 zijn doorgaans tragere kwartalen, terwijl Q2 en Q4 doorgaans sterkere prestaties neerzetten. Het management verwacht dus ook dat het tweede kwartaal een stuk sterker zal zijn. 
 • De Portfolio Investments divisie (i.e. de eigen schuldenportefeuille) zag de omzet in Q1 stijgen met 16% tot ongeveer SEK 3,3 miljard en zag de aangepaste operationele winst jaar-over-jaar groeien met 14% tot SEK 942 miljoen. De (aangepaste) EBIT-marge bleef zo redelijk stabiel op 28,4% (-0,6 pp). De divisie realiseerde ongeveer SEK 3,1 miljard aan bruto-inningen en behaalde hiermee 110% van de actieve inningsdoelstelling. Verder werd tijdens het afgelopen kwartaal voor SEK 1,8 miljard aan nieuwe schulden aangekocht, een stijging van ongeveer 3%. De cash-ROIC kwam uit op 9,6% (stabiel). Ter herinnering: In 2021 stegen de nieuwe investeringen met 58% tot SEK 8,1 miljard. De versnelling in de aankoop van nieuwe schulden wijst er volgens het management op dat klanten terug meer proactief hun achterstallige vorderingen beginnen op te volgen na in 2020 heel laks te zijn geweest in het kader van de pandemie. De druk op banken om hun NPL-niveaus (i.e. non-performante leningen) laag te houden zorgt ervoor dat Intrum heel wat opportuniteiten verwacht aan aantrekkelijke rendementen.
 • Het Strategic Markets segment (i.e. dezelfde diensten als CMS maar dan enkel voor Spanje, Italië en Griekenland) zag de omzet in Q1 stijgen met 5% tot ongeveer SEK 1,4 miljard en zag de aangepaste operationele winst jaar-over-jaar groeien met 13% tot SEK 728 miljoen. De (aangepaste) EBIT-marge steeg zo met 3,4 procentpunt tot 51,3%. Spanje en Griekenland bleven sterk presteren terwijl ook in Italië de volumes stegen en de performantie erop vooruitging dankzij een verdere normalisering van de lokale rechtbanken in Italië. De cash-ROIC kwam uit op 19,8% (+3,4 pp).
 • Observaties servicingmarkt: Het management wijst op het gedaalde consumentenvertrouwen sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, de gestegen inflatie, de hogere rente en de neerwaarts herziene outlook voor de Europese economie. Tegelijk ziet het een hogere vraag naar consumentenkrediet en een vertragend spaartempo. Hierdoor verwacht het bedrijf een stijgende vraag naar inningsdiensten. Zo ziet het nu reeds hogere inflows van energieleveranciers en verwacht het in de tweede jaarhelft hogere volumes van achterstallig consumentenkrediet. Het management sprak tevens over een van de sterkste kwartalen ooit in termen van het verwerven van nieuwe servicingcontracten, gezien banken steeds meer trachten hun inningsactiviteiten te outsourcen. 
 • One Intrum: Intrum heeft haar uitbreidingssinvesteringen en M&A-activiteiten tijdelijk gepauzeerd om prioriteit te geven aan projecten rond kostenefficiëntie. Het bedrijf beoogt meer gestandaardiseerde en gecentraliseerde bedrijfsprocessen om zo ten volle te profiteren van de schaalvoordelen als grootste speler in Europa. Het management kadert dit in een strategisch plan genaamd "One Intrum". Het bedrijf spitste zich de afgelopen kwartalen toe op een versnelde migratie van dossiers naar het gecentraliseerde platform waardoor nu ongeveer een vijfde van alle dossiers werden getransfereerd. Het project rond operationele excellentie zou de FTE inningskosten moeten verlagen met 20% en zou zo tegen einde 2023 jaarlijks minstens SEK 1 miljard moeten besparen. 
 • Targets: Op de middellange termijn tracht het bedrijf een ROIC te behalen van minstens 10% (momenteel 8,9%), een gemiddelde groei van de winst per aandeel van 10% (CAGR laatste 2 jaar: 19%), en een nettoschuld die tussen de 2,5 en 3,5 keer de cash-EBITDA bedraagt (momenteel 3,8x). Als dusdanig blijft Intrum op schema om deze doelstellingen te behalen.
 • Vrije kasstroom: Intrum genereerde in het voorbije kwartaal ongeveer SEK 1 miljard aan vrije kasstroom, een stijging van ongeveer 50% jaar-over-jaar. De geplande CAPEX voor 2022 bedraagt $ 3,3 miljard, waarvan ongeveer 80% vervangingsinvesteringen.
 • Dividend: Er wordt een dividend voorgesteld van SEK 13,50 per aandeel (+12,5%).

Negatieve punten 

 • De CMS-divisie (Credit Management Services) zag de omzet in Q1 stijgen met 2% tot ongeveer SEK 1,05 miljard (organisch -3%) en de aangepaste operationele winst jaar-over-jaar dalen met 21% tot SEK 314 miljoen. De EBIT-marge daalde zo met 8,36 procentpunt tot 29,8%. Deze zwakkere cijfers zijn enerzijds te wijten aan een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis in Q1 van 2021, als aan hogere operationele kosten vanwege negatieve wisselkoers- en mixeffecten. De activiteiten overheen de verschillende markten blijven evenwel gradueel normaliseren, te danken aan de stopzetting van de formele moratoria en een striktere opvolging van betalingen nadat in pandemiejaar 2020 een groot deel van het cliënteel van Intrum tijdelijk betalingsuitstel verleende aan hun klanten. Daarnaast ziet het bedrijf een hogere vraag van energieleveranciers vanwege de fors gestegen energieprijzen. De cash-ROIC kwam uit op 6,6% (-1,8 pp).
 • Balans: Intrum beschikt over een balans met een solvabiliteit van 28,7% (+0,7 pp), een EBITDA die de interestlasten 7 keer dekt en een ratio nettoschuld over (cash-)EBITDA van 3,8x. De schuldgraad daalde in de afgelopen twee jaar van 4,5x tot 3,8x maar blijft nog wat aan de hoge kant. Het bedrijf erkent al enige tijd dat haar schuldgraad te hoog ligt maar zou deze naar eigen zeggen dit boekjaar terugbrengen tot de doelstelling van 2,5 à 3,5. Daarnaast beschikt het bedrijf over voldoende liquide middelen, waaronder SEK 4,9 miljard cash op balans en ongeveer SEK 15 miljard aan opneembare kredietfaciliteiten. Bovendien zijn er de komende twee jaar slechts beperkte schuldaflossingen, waardoor Intrum niet afhankelijk zal zijn van de kapitaalmarkten in die periode. Ongeveer 75% van de schulden hebben een vaste rentevoet. Intrum krijgt evenwel non-investment grade ratings van zowel Moody's (Ba2) als S&P (BB) en Fitch (BB), mede-gedreven door een lage verwachte terugbetalingscapaciteit in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement. Ongeveer 37% van de activa bestaat uit goodwill.
 • Sareb: Begin dit jaar verloor Intrum, samen met twee andere inningsbureau's, een groot servicingcontract bij Sareb, een Spaanse bad bank die werd opgericht naar aanleiding van de bankencrisis. Qua omzet gaat het om zo'n 300 miljoen SEK op jaarbasis, terwijl het management erop wijst dat de marges bij dit contract erg laag waren en de netto-impact slechts gering zal zijn.

SWOT

Sterktes 

 • Als marktleider opereert Intrum op relatief grote schaal wat het bedrijf een competitief kostenvoordeel geeft.
 • Door de aanwezigheid in de hele waardeketen kan men klanten gemakkelijker aan zich binden en zorgt dit ook voor synergieën. Meer en meer klanten gaan ook op zoek naar partners die een totaaloplossing kunnen leveren.
 • Heel gediversifieerde klantenbasis, goed gespreid geografisch en naar sectoren.
 • Ongeveer 85% van de inningen gebeurt via geautomatiseerde online betalingen en behoeven dus geen gerechtelijke procedures. Hierdoor blijven de kasstromen redelijk stabiel. Ook in een blijvende macro-economische downturn zou de impact van deze inningen enigszins moeten meevallen kijkende naar vorige crisisjaren. Belangrijk om te onthouden is dat de schulden die Intrum aankoopt reeds van noodlijdende aard zijn.
 • Intrum verkreeg een best-in-class rating van Sustainalytics en zetelt hiermee op de eerste plaats binnen de Consumer Finance subsector. Van alle bedrijven die de ESG-ratingprovider analyseert valt Intrum hiermee binnen het 4e percentiel. 

Zwaktes 

 • Niet in alle landen even succesvol geweest de voorbije jaren, wat geleid heeft tot enkele herstructureringen. 
 • Financiële doelstellingen werden in het verleden niet altijd gehaald: doel van 10% organische omzetgroei gemist in 2009-2012.
 • Hogere winsten voorbije jaren deels te danken aan het aangaan van meer schulden om meer purchased debt aan te kopen
 • Op de balans staat veel goodwill van overnames uit het verleden, de tastbare boekwaarde is relatief laag. 
 • Meeste diensten worden op basis van concurrerende biedingen toegewezen. Succesratio in het verleden is daarbij een belangrijke factor, maar prijs ook, wat maakt dat de pricing power beperkt is. 

Opportuniteiten 

 • Mede vanwege strengere regulatie neemt de druk om de inning van facturen uit te besteden. Deze trend zou de groei van de markt de komende jaren moeten ondersteunen.
 • Nog veel ruimte voor Intrum om verder te groeien in haar bestaande markten, en ook nog groeimogelijkheden in nieuwe landen.
 • Door het aandeel purchased debt te verhogen de komende jaren kan Intrum de winstmarges nog verder doen stijgen.

Bedreigingen 

 • Een daling van de vastgoedprijzen zou de uitwinning van schulden met onderpand minder rendabel maken.
 • Concurrentie voor purchased debt kan toenemen in de toekomst gezien de huidige mooie marges hierop. Aangezien Intrum ook sterk wil groeien in purchased debt, bestaat ook het risico dat het bedrijf agressiever gaat bieden aan lagere prijzen om portefeuilles binnen te halen, wat zou wegen op de toekomstige rendementen.
 • Wijzigingen in wetgeving die consument meer bescherming geven en het voor Intrum moeilijker maken om achterstallige bedragen te innen.
 • Een achteruitgang van de economische toestand in Europa, die de financiële positie van consumenten verslechtert, waardoor de inkomsten en marges van Intrum's activiteiten onder druk komen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/06/29 294.2 SEK Kopen
2019/02/25 277.8 SEK Houden
2021/10/26 252.8 SEK Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.