Immofinanz Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/12/2019
 • Koers opmaak studie: 23.65 EUR
 • Huidige koers: 24.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2.2 miljard
 • Secteur: Immobilier
 • Markt: Wenen
 • ISIN: AT0000A21KS2

Conseil de l'analyste

 • 24,22 €
 • 29,59 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Immofinanz is een Oostenrijkse vastgoedgroep actief in het verhuren van kantoren en winkels in Oost- en West-Europa. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf zelf ook vastgoedprojecten met als doel ze te verkopen zodra ze afgewerkt zijn. Het bedrijf heeft vandaag een portefeuille van meer dan 400 gebouwen met een waarde van ongeveer € 4.3 miljard. De zeven kernmarkten van Immofinanz zijn Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Roemenië en Polen. 

Immofinanz: verhuurportefeuille

Bron: Immofinanz

Conclusie

Na de koersdaling van de voorbije weken komt het aandeel opnieuw in de koopzone terecht.

Nieuws

 • Immofinanz heeft haar belang van 26% in CA Immo verkocht aan het Amerikaanse Starwood voor een prijs van € 757.9 miljoen of € 29.5 per aandeel. Een deel van de opbrengst zal worden gebruikt voor een inkoopprogramma eigen aandelen van maximum 9.7 miljoen aandelen of 8.66% van de uitstaande aandelen.

Resultaten

'000.00004/201304/201404/201504/201604/20172017
Omzet





Operationele winst338.4469.721697.550.9107.6
Nettowinst110.8176.9-361.4-390.4-182.0-537
Boekwaarde5.234.143.732.992.972.53
Winst per aandeel0,110,18-0,29-0,40-0,18-0.51
Koers/Winst2115NRNRNRNR
Dividend per aandeel00000,060.06
Dividendrendement00003,12%2.75%
Bron: Bloomberg


Resultaten  eerste helft 2018 

 • De huurinkomsten stegen met 3.5% tot € 119 miljoen. 
 • De nettowinst daalde met 18% tot € 86 miljoen. 

Positieve punten 

 • Op vergelijkbare basis stegen de huurinkomsten met 2.2%. 
 • De bezettingsgraad steeg licht naar 94.7%. 
 • De verschillende kostenbesparingsmaatregelen beginnen hun vruchten af te werpen: de personeelskosten daalden met 8%, door verdere herfinancieringen en terugbetalingen daalden de rentelasten met 35%.
 • De operationele inkomsten verdrievoudigden tot € 114.8 miljoen.
 • Immofinanz verwacht de verkoop van haar CA Immo-aandelen af te ronden in het derde kwartaal.

Negatieve punten 

 • De intrinsieke waarde per aandeel daalde door de uitbetaling van het dividend licht tot € 28.23 per aandeel.
 • De discount op de intrinsieke waarde van de aandelen is stilaan aan het afnemen, maar blijft groot: 18%.

SWOT

Sterktes 

 • Gefocust nieuw management dat Immofinanz wil stroomlijnen en waarde creëren
 • Interessante portefeuille vastgoed met focus op winkels en kantoren
 • Een van de goedkoopste vastgoedgroepen op de Europese beurzen
 • Geen zware terugbetalingen van schuld in komende twee jaren.

Zwaktes 

 • Russische shoppingcentra wogen de voorbije jaren op de resultaten van de groep.
 • Het aandeel noteert al enkele jaren met een grote décote op de beurs.

Opportuniteiten 

 • Verkopen van niet-kernactiviteiten aan prijzen boven geschatte waarde kunnen intrinsieke waarde Immofinanz nog verhogen
 • Bod op heel Immofinanz ook mogelijk gezien de sterke onderwaardering. 
 • Verdere inkoop van eigen aandelen met opbrengst van verkoop niet-kernactiviteiten kan intrinsieke waarde verhogen. 

Bedreigingen 

 • Mogelijke oververhitting van sommige Oost-Europese kantoormarkten kan zorgen voor een overaanbod en daling van de prijzen
 • Sterk stijgende rentevoeten zouden een negatief effect hebben op de intrinsieke waarde.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 1.79 EUR Kopen
2017/08/04 2.15 EUR Houden
2017/12/15 2.04 EUR Kopen
2018/06/04 2.07 EUR Kopen
2018/07/16 22.6 EUR Houden
2018/10/12 20.22 EUR Kopen
2019/04/30 22.88 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.