Immofinanz Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/09/2021
 • Koers opmaak studie: 21.48 EUR
 • Huidige koers: 20.62 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,67 miljard
 • Secteur: Vastgoed
 • Markt: Wenen
 • ISIN: AT0000A21KS2

Conseil de l'analyste

 • 18,40 €
 • 23,50 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Immofinanz is een Oostenrijkse vastgoedgroep actief in het verhuren van kantoren en winkels (retailparken en shoppingcentra) in Oost- en West-Europa. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf zelf ook vastgoedprojecten met als doel ze te verkopen zodra ze afgewerkt zijn. Het bedrijf heeft vandaag een portefeuille van gebouwen met een waarde van ongeveer € 5,2 miljard. De zeven kernmarkten van Immofinanz zijn Oostenrijk, Duitsland, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Roemenië en Polen. 

Immofinanz: portefeuilleverdeling in % (2019)

Source: Immofinanz

Conclusie

Immofinanz kon voor de eerste jaarhelft van 2021 relatief goede resultaten voorleggen. Zo bleven de huurinkomsten nagenoeg stabiel (organisch +0,2%) op €145 miljoen, steeg het resultaat uit vastgoedbeheer met 3,9% tot €106,8 miljoen, werden er voor €52,5 miljoen aan opwaartse herwaarderingen geboekt, en steeg het financieel resultaat tot €91,6 miljoen dankzij het koersherstel van S-IMMO waarvan Immofinanz een kwart van de aandelen bezit. Dit alles leidde tot een stijging van de nettowinst tot €228,6 miljoen, komende van een verlies van €120,4 miljoen in het vorige boekjaar (vanwege neerwaartse herwaarderingen n.a.v. COVID-19). Verder stegen de duurzame operationele inkomsten (FFO) met 7,7% tot €64,4 miljoen en steeg de netto-actiefwaarde per aandeel (EPRA NTA) met 7,8% tot €30. De bezettingsgraad daalde evenwel met 1,9 procentpunt tot 94,1%, voornamelijk vanwege een Duitse kantorenhuurder die sterk getroffen werd door de pandemie, maar blijft op een aanvaardbaar niveau gegeven de omstandigheden. Ook had Immofinanz te lijden onder verplichte sluitingen vanwege de pandemie. In het voorbije kwartaal moest zo ongeveer 30% van het retailvastgoed de deuren sluiten, wat ertoe leidde dat slechts 89% van de contractuele huurgelden geïnd konden worden. Eventuele tegemoetkomingen worden volgens het management echter niet voor niets gegeven. De meeste contracten worden in ruil verlengd met enkele jaren aan gelijke tarieven plus indexatie. Na afsluiting van de rapporteringsperiode konden alle winkels opnieuw de deuren openen. Het ergste lijkt zo achter de rug, al hebben we ondertussen geleerd om niet te vroeg te juichen tijdens deze gezondheidscrisis. Immofinanz beschikt evenwel over een ruime liquiditeitspositie van ongeveer €1,1 miljard en heeft een solvabiliteitsgraad van 47,4%. De solide balans ziet het management als vertrekpunt om verder in te zetten op expansie. Zo zou Immofinanz tussen nu en 2024 voor ongeveer €1 miljard acquisities en projectontwikkelingen willen uitvoeren en wil het daarnaast ook de markt van het retailvastgoed (zie 'Nieuws' hierboven) aanboren. Het aandeel noteert nog steeds aan een korting van 28,4% op de netto-actiefwaarde, al blijft het aangewezen enige voorzichtigheid te handhaven rond het winkel- en kantorenvastgoed, zeker gezien het niet duidelijk is hoe het coronaverhaal de komende maanden verder zal ontwikkelen. Het advies blijft daarom op HOUDEN, al werden de grenzen opnieuw opwaarts bijgesteld.

Nieuws

31/08/2021 - Residentieel vastgoed: Immofinanz kondigde in een apart persbericht aan dat het naast kantoren- en retailvastgoed nu ook gaat inzetten op betaalbaar en duurzaam residentieel vastgoed. Meer specifiek is het de bedoeling om op de STOP SHOP retailparken apartementsgebouwen te bouwen. Het concept kreeg dan ook de naam "Top on STOP". Het management zegt hiermee een antwoord te bieden op de sterk gestegen vastgoedprijzen. Verder is het de bedoeling dat de apartementen uiterst milieuvriendelijk worden, met zonnepanelen, een houten constructie, geothermische energie, etc. Op termijn wil Immofinanz ongeveer 50% van alle STOP SHOP retailparken voorzien van residentieel vastgoed, goed voor meer dan 12.000 units. Een eerste pilootproject is reeds opgestart in Oostenrijk.

Resultaten

'000.00020132014201520162017201820192020E
Omzet787,7640,6566269,7514,8575,5-265,8
Operationele winst276,9364,8223,5141,974,6119,9137,4140,5
Nettowinst-34-11,3-355,2105,3171,3188,7215,8180
Boekwaarde52,3241,4335,3227,5425,2826,29-27,48
Winst per aandeel1,081,70-3,68-1,90-5,101,803,032,41
Koers/Boekwaarde0,460,500,590,600,730,840,900,58
Dividend per aandeel0000,600,700,85-0,90
Dividendrendement0002,46%2,75%3,71%-5,67%
Bron: Bloomberg

Resultaten eerste jaarhelft 2021 

 • De huurinkomsten bleven in de eerste jaarhelft nagenoeg stabiel op 145 miljoen euro (organisch +0,2%).
 • Het operationele resultaat (exclusief herwaarderingen) steeg tot €103, miljoen, komende van een operationeel verlies van €59,7 miljoen in het vorige boekjaar.
 • De nettowinst steeg tot €228,6 miljoen, komende van een verlies van €120,4 miljoen in het vorige boekjaar. Dat verlies was toen toe te schrijven aan neerwaartse herwaarderingen van het vastgoed ten gevolge van COVID-19.

Positieve punten

 • Vastgoedbeheer: Het resultaat uit asset management activiteiten (i.e. huurinkomsten + operationele inkomsten - operationele kosten) steeg met 3,9% tot 106,8 miljoen euro, voornamelijk gedreven door lagere kosten. In het vorige boekjaar werden er immers voor €18,2 miljoen aan huurgelden kwijtgescholden n.a.v. de pandemie, terwijl er dit jaar 'slechts' €9,4 miljoen aan huurgelden werden afgeschreven.
 • Projectontwikkeling: Het resultaat uit projectontwikkelingen steeg tot €22 miljoen, komende van €-16,7 miljoen in het vorige boekjaar, gedreven door een positief herwaarderingseffect van een kantorenproject in Düsseldorf.
 • Vastgoedportefeuille: De waarde van de vastgoedportefeuille steeg met 2,3% tot €5,1 miljard. Ongeveer 65% betreft kantoren, terwijl het retail-vastgoed goed is voor ongeveer 35%. De netto-actiefwaarde per aandeel (EPRA NTA) steeg year-to-date met 7,8% tot €30.
 • Herwaarderingen: Er werden in de eerste jaarhelft voor 52,5 miljoen euro aan opwaartse herwaarderingen van het vastgoed doorgevoerd. Ter herinnering: in het vorige boekjaar werden er voor 143,4 miljoen euro aan neerwaartse herwaarderingen geboekt naar aanleiding van COVID-19. Deze daling vertegenwoordigde toen ongeveer 3% van de vastgoedportefeuille.
 • Aandeel S-IMMO: Immofinanz boekte een positief financieel resultaat van €91,6 miljoen, komende van een negatief financieel resultaat van €-42,4 miljoen een jaar eerder. Deze stijging werd nagenoeg volledig gedreven door het aandeel in S-IMMO waarvan de koers dit jaar ongeveer met 22% herstelde.
 • De duurzame operationele inkomsten (FFO) stegen met 7,7% tot €64,4 miljoen en liggen hiermee hoger dan voor de pandemie.
 • Bezoekersaantallen retailvastgoed: Ondanks de bezoekersaantallen bij de retailparken STOP SHOP zich nog steeds 30% onder het niveau van 2019 bevonden, lagen de verkopen slechts 5% lager. Er winkelen m.a.w. minder mensen, maar de mensen die winkelen kopen meer. Het management wijst op de unieke eigenschappen van retailparken waarbij klanten rechtstreeks vanaf de parking directe toegang hebben tot verschillende winkels en zo met minder mensen in contact hoeven te komen. Bij de VIVO! winkelcentra zien we eenzelfde fenomeen, maar minder uitgesproken. Tegenover 2019 waren er 23% minder bezoekers, al daalden de verkopen met slechts 18%.
 • Dividend: Het dividend over 2020 zal worden opgetrokken van €0,55 per aandeel tot €0,75 per aandeel. Ter herinnering: Om de liquiditeitspositie sterk te houden werd in 2020 beslist geen dividend uit te keren over 2019. Het management benadrukte toen wel dat deze beslissing geen vertrek betekent van het gewoonlijke dividendbeleid.
 • Balans: Immofinanz beschikt over een solide balans met een solvabiliteitsgraad van 47,4% (+2,3 procentpunt) en ongeveer €967 aan cash & equivalenten. Daarnaast beschikt het bedrijf nog over een ongebruikte kredietlijn van €100 miljoen. De netto loan-to-value (LTV) bevindt zich met 38,1% (+30 basispunten) nog comfortabel onder de target van 45%.
 • De financieringskosten daalden met 8 basispunten tot 1,91%.
 • Pipeline: Immofinanz wil het groeitraject verderzetten en gaat daarom voor meer dan €1 miljard aan acquisities en projectontwikkelingen uitvoeren tussen nu en 2024. Het aantal STOP SHOP retailparken zou uitgebreid worden van 100 naar 140, met voornamelijk een focus op Italië en Kroatië. Daarnaast wil het bedrijf ook verder inzetten op myhive (flexibele kantoren).
 • Outlook: Het management kwantificeerde geen outlook wegens de aanhoudende onzekerheden rond COVID-19 maar stelde dat het vanwege de genomen maatregelen (kostenbesparingen, versterking liquiditeitspositie,...) crisisproof is. ​​​​​​​

Negatieve punten 

 • COVID-19: Ongeveer 30% van het retailvastgoed was in het tweede kwartaal gesloten vanwege de pandemie. Immofinanz wist in het laatste kwartaal 89% van de totale contractuele huurgelden te innen (retailvastgoed 82% & kantorenvastgoed 95%). Eventuele tegemoetkomingen worden echter niet gratis verleend stelt het management. De meeste contracten worden in ruil verlengd met enkele jaren aan gelijke tarieven plus indexatie.
 • Vastgoedverkopen: Het resultaat uit vastgoedverkopen daalde tot €-3,7 miljoen, komende van €-0,7 miljoen in het vorige boekjaar. Er werden voornamelijk oudere kantoorgebouwen verkocht in Warschau en Budapest voor een totaalbedrag van €148,6 miljoen.
 • De bezettingsgraad daalde sinds het jaarbegin met 1,9 procentpunt tot 94,1%, voornamelijk te wijten aan een belangrijke Duitse huurder die sterk getroffen werd door de pandemie en daardoor moest terugschalen wat betreft oppervlakte. Het kantorenvastgoed heeft een bezettingsgraad van 90,3%, het retailvastgoed 97,5%.
 • Het brutohuurrendement daalde de voorbije jaarhelft met 40 basispunten tot 6,2%.
 • Ter herinnering: De pandemie zorgde eveneens voor een vertraging van het aantal nieuwe huurcontracten van kantoorruimte. Het management wijst er echter wel op dat het in vergevorderde gesprekken zit met enkele grote huurders en dat slechts 8% van de huidige huurders sterk geaffecteerd zijn door COVID-19 (horeca, toerisme, fitness & entertainment). Daarnaast ziet het management de pandemie als katalysator voor een doorgedreven digitalisatie waarbij de vraag naar flexibele kantoorruimte (myhive) zal stijgen.

SWOT

Sterktes 

 • Gefocust nieuw management dat Immofinanz wil stroomlijnen en waarde creëren
 • Interessante portefeuille vastgoed met focus op winkels en kantoren
 • Een van de goedkoopste vastgoedgroepen op de Europese beurzen
 • Geen zware terugbetalingen van schuld in komende twee jaren.

Zwaktes 

 • Russische shoppingcentra wogen de voorbije jaren op de resultaten van de groep.
 • Het aandeel noteert al enkele jaren met een grote décote op de beurs.
 • De nettowinsten kunnen flink variëren van kwartaal tot kwartaal afhankelijk van wanneer verkopen of andere eenmalige elementen gerealiseerd worden.
 • De kernmarkten voor het bedrijf situeren zich voornamelijk in Oost-Europa (Polen, Oostenrijk, Hongarije & Roemenië). Hierdoor is het geografische risico relatief hoger.

Opportuniteiten 

 • Verkopen van niet-kernactiviteiten aan prijzen boven geschatte waarde kunnen intrinsieke waarde Immofinanz nog verhogen
 • Bod op heel Immofinanz ook mogelijk gezien de sterke onderwaardering. 
 • Verdere inkoop van eigen aandelen met opbrengst van verkoop niet-kernactiviteiten kan intrinsieke waarde verhogen. 

Bedreigingen 

 • Mogelijke oververhitting van sommige Oost-Europese kantoormarkten kan zorgen voor een overaanbod en daling van de prijzen
 • Sterk stijgende rentevoeten zouden een negatief effect hebben op de intrinsieke waarde.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 1.79 EUR Kopen
2017/08/04 2.15 EUR Houden
2017/12/15 2.04 EUR Kopen
2018/06/04 2.07 EUR Kopen
2018/07/16 22.6 EUR Houden
2018/10/12 20.22 EUR Kopen
2019/04/30 22.88 EUR Houden
2019/12/10 23.65 EUR Kopen
2020/09/14 14.18 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.