Fresenius Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/08/2022
 • Koers opmaak studie: 24.67 EUR
 • Huidige koers: 21.71 EUR
 • Marktkapitalisatie: 14 miljard EUR
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Duitsland
 • ISIN: DE0005785604

Conseil de l'analyste

 • 22,00 €
 • 33,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Fresenius is een Duitse onderneming actief in de gezondheidszorg, via vier divisies.

 • Fresenius Medical Care (FMC) : via haar (ca 31%) participatie in Fresenius Medical Care is Fresenius actief in alles wat te maken heeft met (nier-)dialyse. FMC is wereldwijd de grootste aanbieder in deze markt.
 • Fresenius Helios : uitbater van ziekenhuizen in Duitsland (en Spanje) (100% participatie).
 • Fresenius Kabi : producent van (generische) geneesmiddelen en medische toestellen (100% participatie). Deze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van chronisch en kritiek gewonde patiënten en omvat onder andere intraveneus toegediende generische verdovingsmiddelen en geneesmiddelen tegen infecties, voor de behandeling van kanker en tegen auto immuunziektes. De divisie omvat ook klinische voeding en infusie- en voedingspompen.
 • Fresenius Vamed : projectmanagement en dienstverlener aan ziekenhuizen (77% participatie).
Fresenius : omzetverdeling

Source: DL omzet gecorrigeerd voor participatiegraad

Conclusie

Fresenius boekte alweer vrij zwakke resultaten. Vooral de participatie in Fresenius Medical Care presteert vrij zwak als gevolg van een oversterfte bij dialysepatiënten (te wijten aan de pandemie). Ruimer gezien wegen de kosteninflatie en problemen in de toeleveringsketen op de resultaten. Zowel de prognose op korte termijn als de prognose op lange termijn dienden neerwaarts te worden bijgesteld. Aan de huidige koersen is Fresenius te behouden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio                                                  2019       2020      2021    2022 E
Omzet35.40936.27737.52040.320
Operationele winst4.6314.3854.1584.129
Nettowinst1.8831.7071.8181.821
Boekwaarde30,130,434,0
Winst per aandeel3,383,063,263,35
Koers/winst14,812,410,97,4
Dividend per aandeel0,840,880,920,91
Dividendrendement1,67%2,33%2,60%3,70%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2022

 • Fresenius zag de omzet met 8,3% toenemen tot € 10,0 miljard.
 • De operationele winst daalde 17,2% tot € 845 miljoen.
 • De nettowinst daalde 18,7% tot € 383 miljoen.

Postitieve punten

 • De organische groei klokte af op 2%. Enkele kleinere acquisities voegden 1% extra toe, en wisselkoerseffecten hadden een positieve impact van 5% op de omzetgroei.
 • Fresenius Helios boekte een omzetgroei van 7% (6% in constante wisselkoersen). De bedrijfswinst steeg 2% tot € 303 miljoen (1% tegen constante wisselkoersen). De afdeling houdt relatief goed stand door het verdere herstel van niet-dringende medische ingrepen na de lockdowns.
 • Het dividend over het boekjaar 2021 werd voor de 29ste keer op rij verhoogd (met 4,5% tot € 0,92 per aandeel).
 • Door de toenemende concurrentie moest Fresenius enkele jaren terug de mooie groeiprognoses neerwaarts bijstellen, met een afkalvende koers als resultaat. De laatste jaren leken de winst- en groeiprognoses terug wat te stabiliseren, maar de coronacrisis en de kosteninflatie gooien nu roet in het eten. 

Negatieve punten

 • Fresenius boekte zwakke resultaten. Het bedrijf had last van kosteninflatie, problemen met de toeleveringsketen en moeilijkheden om gespecialiseerd personeel aan te werven. 
 • Corona en de oorlog in Oekraïne zetten de resultaten en marges bij Fresenius onder druk. Niet-dringende medische ingrepen worden uitgesteld en lagere productievolumes leiden tot onderbezettingskosten. Als tegenmaatregel werden efficiëntie- en kostenbesparingsprogramma's in gang gezet. 
 • Fresenius Medical Care zag de omzet met 10% stijgen (+1% tegen constante wisselkoersen). De bedrijfswinst steeg 3% tot € 445 miljoen (-6% tegen constante wisselkoersen). De divisie presteert al een tijdje minder goed in de nasleep van covid-19 (ongebruikelijk hoog aantal sterftes bij dialysepatiënten - al lijkt dit effect wel stilaan wat af te nemen) en hogere kosten allerhande. 
 • Fresenius Kabi boekte een omzetstijging van 8% (2% groei tegen constante wisselkoersen). De operationele winst daalde 9% tot € 271 miljoen (-15% tegen constante wisselkoersen). Het management gaf aan dat de concurrentie toenam.
 • De prognoses voor 2022 werden neerwaarts bijgesteld. De omzetgroei zou nu aan de onderkant van de eerder vooropgestelde vork uitkomen (van "low to mid single digit"). De winst zou nu een hoge tweecijferige krimp oplopen ipv "een lage eencijferige groei".
 • De groeidoelstellingen op langere termijn werden tot nader order opgeschort door de onzekere situatie op de arbeidsmarkt en de aanhoudende kosteninflatie.

SWOT

Sterktes :

 • Fresenius is aanwezig in een groeiend marktsegment ("mid-single-digit" over alle segmenten heen).
 • De activeiten zijn gespreid over verschillende afdelingen.
 • Fresenius Medical Care is de grootste speler wereldwijd in zijn niche, wat een competitief voordeel oplevert (schaalgrootte, goedkoper produceren,...). FMC behandelt zowat 10% van de dialysepatiënten wereldwijd. In de VS heeft FMC zelfs een marktaandeel van 38% (van het aantal dialysepatiënten daar). Van alle dialyseproducten wereldwijd komt zo'n 36% van FMC.

Zwaktes :

 • De concurrenten zijn niet de minste : o.a. Baxter, HCA Holdings en DaVita Healthcare (op het vlak van dialyse) op het domein van FMC en andere grote spelers in de gezondheidszorg, afhankelijk van de divisie (oa Johnson & Johnson en farmaspelers).
 • Fresenius is relatief groot geworden, waardoor de groei onvermijdelijk moet afnemen.
 • Fouten in producten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben en tot kostelijke claims leiden en/of dalend vertrouwen in de producten.
 • Resultaten kunnen onderhevig zijn aan wisselkoersschommelingen.
 • Buiten de VS is de dialysemarkt versnipperd en in handen van ziekenhuizen of ziekenhuisketens.

Opportuniteiten :

 • Nieuwe (of vernieuwende) producten in de pijplijn kunnen de groei terug aanzwengelen.
 • Fresenius verwacht een groei van een vijftal procent voor alle afdelingen met uitzondering van FMC, waar de groei iets hoger zou moeten uitkomen. Groei van de dialysemarkt wordt de komende jaren geschat op 4,5% tot 7%.
 • Een consolidatie buiten de VS zou de marges ten goede komen bij FMC.
 • Verdere regionale expansie (vb. Azië, Latijns-Amerika).
 • Een uitbreiding van de aangeboden diensten.
 • Uitbreiding van het aantal aangeboden producten over de divisies heen.
 • Selectieve buy- and build-acquisities over de divisies heen.

Bedreigingen :

 • De groei is de laatste jaren afgenomen tot een relatief bescheiden tempo door hevige concurrentie.
 • Goed renderende markten krijgen steeds aandacht van concurrenten.
 • Druk op de algemene (en te hoge) kosten voor gezondheidszorg sijpelt ook door naar spelers zoals Fresenius.
 • Op korte termijn zou de winst volgens de managementprognoses met slechts hetzelfde percentage moeten aangroeien als de omzet.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
03/12/2020 37.5 EUR Kopen
11/08/2021 45 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.