Facebook Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/07/2019
 • Koers opmaak studie: 195.94 USD
 • Huidige koers: 186.17 USD
 • Marktkapitalisatie: 508 miljard USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US30303M1027

Conseil de l'analyste

 • 172,00 $US
 • 240,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Facebook is de meest populaire sociale netwerksite ter wereld, met om en bij de 2 miljard regelmatige gebruikers (maandelijks actief) en is beschikbaar in 70 talen. Daarnaast zet het in toenemende mate in op populaire apps voor smartphones, zoals WhatsApp (systeem om berichten en beelden door te sturen), Messenger (tekstberichten, audioboodschappen, bellen via internet) en Instagram (photosharing). De meeste van deze apps hebben meer dan één miljard gebruikers.​​​​​​​

Facebook : Omzetverdeling

Bron: Facebook

Conclusie

Facebook publiceerde degelijke resultaten, maar kon de zeer hooggespannen verwachtingen niet meer inlossen. Het ziet zijn gebruikersbasis in de mature markten niet verder aangroeien terwijl het management liet verstaan dat ook de winstgroei de komende kwartalen zal afzwakken. Dat bracht een paniekreactie teweeg bij beleggers. Het is afwachten tot het aandeel een nieuw evenwicht heeft gevonden. Wellicht is het nog wat voorbarig om echt negatief te worden over facebook. De resultaten mogen dan al onder de verwachtingen liggen, ze waren verre van zwak te noemen. Aan de huidige waardering is Facebook te behouden.​​

Nieuws

-

Resultaten

(in miljoen)2015201620172018 E
Omzet17.92827.63840.65355.782
Operationele winst6.22512.42720.203
Nettowinst3.66910.18815.93424.591
Boekwaarde15,5420,4925,58
Winst per aandeel1,313,565,498,38
Koers/Winst79,932,332,121,0
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018

 • Facebook zag de omzet in het tweede kwartaal van 2018 met een stevige 41,9% aantrekken tot $ 13,2 miljard.
 • De nettowinst steeg 31,3% tot $ 5,1 miljard.

Positieve punten

 • Facebook publiceerde andermaal zeer degelijke resultaten, zelfs al kwamen ze onder de verwachtingen uit.
 • Facebook heeft zijn site kwalitatiever gemaakt, met meer aandacht voor berichten van vrienden. Gebruikers spenderen weliswaar iets minder tijd op de website, maar de ervaring zou nu beter zijn. Op die manier hoopt Facebook belangrijk te blijven.
 • Zuckerberg is terughoudend om zonder meer alle applicaties vol publiciteit te steken. Hij wil dit op een meer doordachte (en dus duurzamere en op termijn rendabelere) manier doen. Maar zo'n model ontwikkelen kost tijd.

Negatieve punten

 • De resultaten kwamen onder de zeer hooggespannen verwachtingen van de analisten uit.
 • Het management liet verstaan dat het groeitempo verder zal afzwakken in de komende kwartalen.
 • Het aantal gebruikers stabiliseerde in de VS & Canada; in Europa was er zelfs een lichte achteruitgang (-1%).
 • Beleggers waren evenmin blij met de (management-)verwachting van lagere marges in de komende jaren ten gevolge van hogere investeringen.
 • Er is heel wat heisa ontstaan rond het misbruik van Facebook-gegevens door derde partijen. Mogelijk zullen de overheden wereldwijd strengere regels opleggen, wat de groei van Facebook zal belemmeren.
 • Facebook gaat flink investeren om haar netwerken veiliger te maken, zelfs in die mate dat het op de winstgevendheid kan beginnen wegen. 
 • Er wordt stevig geïnvesteerd in nieuwe technologieën, wat op de marges kan wegen. Ook heeft het management meermaals gewaarschuwd dat het huidige groeitempo niet houdbaar is. De groei zou sterk kunnen afnemen eens de frequentie van advertenties niet verder toeneemt. Anderzijds kan de kwaliteit van de reclame verder verbeterd (gepersonaliseerd) worden.​​​​​​​​​​​​​​

SWOT

Sterktes :

 • Facebook heeft zich opgewerkt als hét sociale netwerk bij uitstek en is wereldwijd razend populair.
 • Laagdrempelig : Facebook is vrij beschikbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • Enorm aantal trouwe gebruikers
 • Vrij grote gebruikerstevredenheid
 • Zeer hoge groei van de omzet

Zwaktes :

 • Winstgroei veel minder rechtlijnig dan de omzetgroei
 • Lage CTR-rate (percentage bezoekers dat op advertentie klikt)
 • Voorlopig slechts één belangrijke manier voor monetisatie : advertenties. Daarnaast wordt er bv. ook info, die Facebook op allerhande manieren verzamelt, doorverkocht.
 • Inhoudelijke controle van de website is niet eenvoudig (haatpagina's en -campagnes)
 • De grenzen inzake privacy worden regelmatig afgetast (o.a. surfgedrag wordt gecontroleerd)
 • Lage bescherming van de gebruikersinfo.
 • Aandeelhoudersstructuur waarbij stemrechten disproportioneel verdeeld zijn ten gunste van de oprichters.

Opportuniteiten :

 • Verdere uitbreiding ledenaantal (vnl in groeilanden).
 • Sterke positie Facebook geeft het bedrijf een voorsprong bij de “verovering” van nieuwe landen.
 • Overname & integratie/wisselwerking met andere populaire websites kunnen een boost geven aan Facebook of zorgen minstens voor steun (WhatsApp (systeem om berichten en beelden enz. door te sturen), Instagram (photosharing),...).
 • Volledige analyse van het gedrag van gebruikers leidt tot nieuwe inzichten die op hun beurt kunnen leiden tot nieuwe inkomsten (like, dislike, surfgedrag,...).
 • Analyse van het gebruikersgedrag leidt ook tot betere en dus meer succesvolle advertenties (betere CTR-rate).
 • Verdere monetisatie op andere manieren dan rechtstreekse reclame op de website.
 • Uitbreiding naar groeilanden

​​​​​​​Bedreigingen :

 • Daling populariteit Facebook, daling leden-aantal door concurrenten (Google voorlopig nog niet zo succesvol)
 • Allerhande technische problemen of zwaktes (identiteitsdiefstal enz...)
 • Daling groeitempo online advertenties.
 • Toenemende populariteit van “ad-blocks” : programma's die advertenties blokkeren – dit gaat uiteraard volledig in tegen het businessmodel van Facebook.​​​​​​​​​​​​​​

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 139.58 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.