Eurofins Scientific Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/09/2019
 • Koers opmaak studie: 416.4 EUR
 • Huidige koers: 423.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5.428,6
 • Secteur: Farmacie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: FR0000038259

Conseil de l'analyste

 • 410,00 €
 • 533,00 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Eurofins Scientific werd in 1987 opgericht in Frankrijk en heeft zich de voorbije jaren via een lange reeks overnames opgewerkt tot één van de grootste spelers in bio-analytische testen in food, environment, pharmaceutical, agrosciences en clinical.
In een netwerk van 650 labo's wereldwijd voert Eurofins jaarlijks meer dan 400 miljoen testen uit op voeding, lucht, water, grond, menselijke stoffen. (bloed, urine, dna, ...)
De activiteiten zijn ingedeeld in vier divisies:
- Food & Feed Testing: uiteenlopende testen op voeding en dierenvoeding (op kwaliteit, samenstelling, aanwezigheid giftige stoffen,...)
- Testing for Pharma/Biotech/Agrosciences: testen op (bio)farmaceutische producten (quality testing, genomic sequencing, genotyping, clinical research  tests)
- Environment Testing: analyse van water, lucht en bodem om kwaliteit te testen of vervuiling te meten
- Clinical Diagnostics: analyse van bloed, urine, dna voor medische diagnoses

Conclusie

Eurofins is een interessant bedrijf met een sterke marktpositie in een groeiende markt. Als het bedrijf de komende jaren haar overnameparcours verder foutloos aflegt, kan het de omzet en winst nog sterk verder doen toenemen. Aan de huidige waardering lijkt het aandeel niet te duur gewaardeerd gezien de groeivooruitzichten: de koopzone loopt tot € 410 per aandeel.

Nieuws

-

Resultaten

In Miljoen Eur20142015201620172018E2019E
Omzet1.4101.9502.5362.9713.7944.532
Operationele winst174235317349490604
Nettowinst0.1150.1140.1940.2570.2830.367
Boekwaarde23.4523.2260.781.79121.47137.66
Winst per aandeel7.171.0311.4414.3114.7719.9
Koers/Winst40.5456.3737.2240.0320.9215.53
Dividend per aandeel1.201.321.4522.42.7
Dividendrendement0.57%0.41%0.36%0.39%0.74%0.88%
Bron : Bloomberg

SWOT

Sterktes :

 • Goede track record opgebouwd voorbije decennia met een reeks gerichte overnames
 • Wereldleider in verschillende van haar activiteiten, wat leidt tot schaalvoordelen en een wereldwijd netwerk
 • Door haar breed aanbod kan Eurofins optreden als enige contactpunt voor klanten die verschillende testen nodig hebben (b.v. grote voedingspelers en farmabedrijven) en zo marktaandeel winnen van kleinere spelers
 • Klantenrelaties zijn relatief stabiel, klanten switchen niet gemakkelijk naar andere spelers

Zwaktes :

 • Overnames meestal met schulden gefinancierd, schuldgraad vandaag aan de hoge kant historisch gezien 
 • Overnames hebben voorbije jaren niet tot hogere marges geleid, wat lijkt aan te geven dat de overnames niet goedkoop betaald werden

Opportuniteiten :

 • Testingmarkt is een groeiende markt, we verwachten een organische groei van ongeveer 5% per jaar de komende jaren
 • Nog altijd versnipperde sector, Eurofins heeft nog veel potentiële overnameprooien voor de komende jaren

Bedreigingen :

 • Focus op omzetgroei kan in de toekomst leiden tot te dure of minder gepaste overnames
 • Als de integratie van de vele recente overnames niet vlot zou verlopen en de verwachte synergieën niet gerealiseerd worden, kan de schuldgraad oncomfortabel hoog worden
 • Wijzigingen in regulering die leiden tot een vermindering van het aantal wettelijk verplichte testen (werkt wel in beide richtingen)
 • Risico op technologische disruptie indien meer kleinere, handige toestellen van spelers zoals b.v. Biocartis op de markt komen, waardoor klanten hun testen in de toekomst zelf kunnen uitvoeren
 • Reputatieschade indien ooit zou blijken dat Eurofins geknoeid heeft met haar testresultaten

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/02/2019 306 EUR Kopen
02/09/2019 416 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.