Eurofins Scientific Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/03/2024
 • Koers opmaak studie: 55.98 EUR
 • Huidige koers: 59.74 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9,8 miljard
 • Secteur: Farmacie
 • Markt: Parijs
 • ISIN: FR0014000MR3

Conseil de l'analyste

 • 61,00 €
 • 91,50 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Eurofins Scientific, opgericht in 1987, is één van de grootste spelers in bio-analytische testen voornamelijk gespecialiseerd in milieuanalyse (bodem-, water- en luchtonderzoek), voedingsanalyse en analyses voor de farmaceutische en medische sector (b.v. bloed- en DNA-analyse). De groep heeft via een lange reeks overnames een netwerk kunnen opbouwen van meer dan 940 laboratoria verspreid over Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en Azië. Eurofins stelt meer dan 61.000 mensen tewerk en beschikt over een portfolio van meer dan 200.000 analytische methodes.

Eurofins Scientific: geografische omzetverdeling in %

  Source: Eurofins Scientific (2023)

  Conclusie

  Eurofins Scientific voelt in haar resultaten nog altijd het effect van de afname in het aantal COVID-testen die de jaren voordien (2020-2022) de omzet en winst een boost hadden gegeven. Daarnaast konden ze de kosteninflatie maar met vertraging compenseren door prijsverhogingen, wat op hun marge woog. Het COVID-effect zou vanaf nu wel stilaan uitgewerkt moeten zijn, en daardoor kunnen de resultaten vanaf de tweede jaarhelft terug verbeteren. Bovendien blijft het groeiverhaal op langere termijn intact. De huidige problemen zorgen er wel voor dat het aandeel opnieuw interessanter gewaardeerd is, waardoor zich een instapmoment aanbiedt voor de langere termijn. Het aandeel bevindt zich nu dan ook in de koopzone.

  Nieuws

   Trading update eerste kwartaal 2023

   • De omzet daalde met 10% tot € 1,57 miljard. Dit was voornamelijk te wijten aan de inkomsten uit COVID-testen, die terugvielen van € 300 miljoen naar € 10 miljoen.
   • De organische omzetgroei, exclusief COVID-testen, kwam uit op 7,1%, boven de doelstelling voor 2023 van 6,5%. De groei was het sterkst in Noord-Amerika (9,1%), tegenover lagere groei in Europa (6%) en de Rest van de Wereld (6%). De lagere groei in Europa was vooral te wijten aan een quasi nulgroei in voedingtesten, die sinds de start van de oorlog in Oekraïne wat onder druk staan.
   • Prijsverhogingen doorgevoerd in het begin van het jaar zullen geleidelijk in de resultaten zichtbaar worden de komende kwartalen.
   • Testen voor PFAS chemicaliën zijn een nieuwe groeimotor voor de komende jaren, nu de problematiek meer aandacht krijgt en wetgeving hierover wordt ingevoerd in verschillende landen. Dit zal leiden tot veel testen van zowel bloed, voeding en bodem op aanwezigheid van deze chemicaliën.
   • De verwachtingen voor heel 2023 worden herbevestigd: een omzet tussen € 6,6 miljard en € 6,7 miljard, met een aangepaste EBITDA van € 1,35 miljard tot  € 1,4 miljard.

   Resultaten

   Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E
   Omzet 3,784,565,446,726,716,55
   Operationele winstmarge 9,1%8,0%14,7%18,7%13,7%12,6%
   Netto winstmarge 5,9%4,3%9,9%11,6%9,03%7,6%
   Boekwaarde per aandeel 9,4010,2714,1018,9725,1425,70
   Winst per aandeel 1,271,102,904,093,172,52
   Koers/Winst 264524271922
   Dividend 0,290,000,680,681,000,92
   Dividendrendement 0,88%0,00%0,99%0,63%1,62%1,66%
   Bron: Bloombergin EUR

   Resultaten eerste helft 2023

   • De omzet daalde met 5.9% tot € 3,2 miljard. De lagere COVID-gerelateerde inkomsten (€ 20 miljoen tegenover € 440 miljoen een jaar voordien) werden daarbij maar gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten uit kernactiviteiten.
   • De aangepaste brutobedrijfswinst (adj. EBITDA) daalde met 23% tot € 640 miljoen. Dit geeft een aangepaste EBITDA-marge van 19.9%, een daling van 4,4 procentpunt. Die daling werd voornamelijk gedreven door de sterk verminderde COVID-19-gerelateerde activiteiten.
   • De nettowinst daalde met 51% tot € 152 miljoen, ofwel € 0,65 per aandeel (-57%). 

   Positieve punten 

   • Degelijke groei kernactiviteiten: de kernactiviteiten kenden een organische omzetgroei van 7,0%, hoger dan de jaardoelstelling van 6,5%. De groei was het sterkst in Noord-Amerika (+9.6%), daarna de Rest van de Wereld (+5.8%) en Europa (5.4%), waar vooral bij de voedingstesten de volumes onder druk blijven.
   • M&A: In de eerste helft van 2023 werden 18 overnames afgerond voor een totaal bedrag van € 83 miljoen, aan een gemiddelde waardering van ongeveer 1,3x de jaaromzet van 2022. Het management zegt zeer selectief te zijn vanwege erg hoge waarderingen en streeft steeds op een rendement op het ingezette kapitaal van minstens 12%. Het management mikt voor de komende jaren op telkens ongeveer € 250 miljoen aan extra omzet uit acquisities. Voor dit jaar schat men dat het eerder € 200 miljoen zal zijn,  omdat de prijsverwachtingen van verkopers nog altijd hoog zijn, en ze denken dat die verwachtingen in de toekomst opnieuw wat realistischer zullen worden. 
   • Outlook 2027: Eurofins blijft positief voor de middellange termijn en verwacht dat tegen 2027 de omzet kan toenemen tot € 10 miljard.  De EBITDA-marge zou tegen dan opnieuw moeten toenemen tot 24% en de free cashflow zou dan € 1,5 miljard bedragen.

   Negatieve punten

   • Weggevallen COVID-inkomsten: De COVID-gerelateerde inkomsten zijn zeer fors teruggevallen tegenover vorig jaar. Deze testen haalden ook hoger dan gemiddelde marges, waardoor het wegvallen ervan nu op de winstmarge weegt. Een positieve zaak is wel dat in de tweede jaarhelft de vergelijkingsbasis veel gemakkelijker wordt, omdat in 2022 de COVID-gerelateerde inkomsten ook al sterk waren gedaald, vanaf 2024 zullen ze in  principe geen negatieve impact op de cijfers meer hebben. 
   • Kosteninflatie: de winstmarge wordt geïmpacteerd door hogere kosten (lonen, energie, materialen). Prijsverhogingen om deze inflatie te compenseren werden meer naar het einde van vorig jaar doorgevoerd, en zullen in sommige gevallen (meerjarencontracten) pas later kunnen doorgevoerd worden. Eurofins verwacht ook in de tweede jaarhelft nog extra prijsverhogingen te kunnen doorvoeren.
   • Guidance 2023 licht verlaagd: omwille van negatieve wisselkoerseffecten verlaagt Eurofins haar verwachtingen voor heel 2023 licht: het management verwacht nu een omzet van € 6.45 - 6.55 miljard (was € 6,6 - 6,7 miljard) en een EBITDA van € 1.32 - 1.37 miljard (was € 1,35- 1,40 miljard). 

   SWOT

   Sterktes :

   • Eurofins kan zich positioneren als one-stop-shop voor bioanalytische testen vanwege haar uitgebreid labo-netwerk en portfolio van meer dan 200.000 verschillende testen. Hierdoor heeft het bedrijf ook aanzienlijke cross-sell mogelijkheden.
   • Goede track record opgebouwd voorbije decennia met een reeks strategische overnames
   • Wereldleider in verschillende van haar activiteiten.
   • De meeste eindmarkten zijn non-cyclisch van aard.
   • De groep geniet van aanzienlijke schaalvoordelen wat de toetredingsbarrière tot de markt verhoogt.
   • Klanten stappen niet snel over naar een concurrent vanwege hoge overstapkosten.

   Zwaktes :

   • Overnames worden meestal met bijkomende schulden gefinancierd.
   • De overnames van de voorbije jaren hebben niet tot hogere marges geleid, wat lijkt aan te geven dat ze niet goedkoop betaald werden.
   • Aangezien het bedrijf de afgelopen jaren zeer actief is geweest op vlak van acquisities kent het bedrijf een zeer groot aantal dochterondernemingen.

   Opportuniteiten :

   • Betreft een sterk gefragmenteerde markt met nog veel overnamepotentieel.
   • Een stijgende mate van regulatie ondersteunt de vraag naar de diensten van Eurofins.
   • Testing-activiteiten worden meer en meer geoutsourced.

   Bedreigingen :

   • Focus op omzetgroei kan in de toekomst leiden tot te dure of minder gepaste overnames
   • Als de integratie van de vele recente overnames niet vlot zou verlopen en de verwachte synergieën niet gerealiseerd worden kan de schuldgraad oncomfortabel hoog worden.
   • Risico op technologische disruptie indien meer kleinere, handige toestellen van spelers zoals b.v. Biocartis op de markt komen, waardoor klanten hun testen in de toekomst zelf kunnen uitvoeren.
   • Reputatieschade indien ooit zou blijken dat Eurofins geknoeid heeft met haar testresultaten.

   Overzicht historische adviezen

   Date Koers Advies
   12/02/2019 30.6 EUR Kopen
   02/09/2019 41.6 EUR Houden
   18/10/2022 61.46 EUR Kopen

   Lexicon

   Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

   Disclaimer

   • Cette étude sur les fonds propres est une publication de Dierickx Leys Private Bank. Il a été préparé sur la base de sources soigneusement sélectionnées et de ses propres recherches et selon des hypothèses solides, sans garantir son exactitude et son exhaustivité. Il contient des opinions qui sont valables à la date de publication mais qui peuvent changer à l'avenir. La banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de ces avis.

   • Les sources matérielles d'information sont les publications (y compris les communiqués de presse) et les états financiers des sociétés analysées, les analyses et études des grandes banques et les articles de la presse financière spécialisée.

   • L'étude se fonde sur sa propre analyse fondamentale de l'entreprise en question, en tenant compte des flux de trésorerie, de l'évolution des bénéfices, de la croissance, de la stabilité et de la qualité de la gestion. L'analyse fondamentale vise à estimer la valeur intrinsèque actuelle d'une entreprise et son évolution la plus probable, au sein du secteur d'activité et de la zone géographique dans lesquels elle opère. Dans ce processus, les facteurs macroéconomiques pertinents sont également pris en compte. Les recommandations qui en résultent sont fondées sur une perspective à long terme. L'étude est mise à jour après la publication des résultats (trimestriels ou semestriels) ou dans l'intervalle si des événements significatifs surviennent.

   • Cette publication ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Les véhicules d'investissement mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les objectifs de l'investisseur, sa solidité financière, ses connaissances, son expérience et ses caractéristiques de risque doivent être pris en compte. Veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement.

   • Cette étude a été préparée conformément aux directives internes et statutaires relatives à la recherche indépendante, aux périodes d'interdiction et à la séparation des tâches. La banque n'a aucun intérêt ni aucune relation d'affaires avec les sociétés cotées, mais la banque ou ses employés peuvent détenir des positions sur des titres cotés ou des produits dérivés.

   • Cette étude sur les fonds propres n'a pas été soumise à l'émetteur.

   • Les données en devises étrangères sont soumises aux fluctuations des taux de change. Ceux-ci peuvent affecter les retours.

   • Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

   • L'autorité compétente est la FSMA.

   • La reproduction de cette publication est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

   • Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)