CVS Health Corp Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/05/2019
 • Koers opmaak studie: 56.6 USD
 • Huidige koers: 61.39 USD
 • Marktkapitalisatie: 66,5 miljard
 • Secteur: Distribution
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US1266501006

Conseil de l'analyste

 • 51,00 $US
 • 71,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

CVS Health is een Amerikaanse retailketen van meer dan 7.600 apotheken. Het bedrijf heeft samen met concurrent Walgreens naar schatting tot zowat 40% van de markt in handen, de rest zit bij kleinere spelers. CVS Health heeft eveneens een 800-tal "Minute Clinics", een soort "eenvoudige" kliniek voor weinig gecompliceerde gevallen. Onder andere keel- oor-, oog-, sinus- en longinfecties en kleinere wonden worden behandeld. 
CVS Health verkoopt geneesmiddelen op twee manieren: 
1. Retail: "gewone" verkopen 
2. PBM (Pharmacy Benefit Management): verkopen met tussenkomst van een derde-betaler (werkgever, overheid, verzekeraar, ...) 

CVS Health : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

CVS boekte degelijke resultaten en op korte termijn zijn de vooruitzichten gunstig.

De concurrentiestrijd in de sector dreigt echter verder op te lopen, zodat we stranden op een houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet153.290177.526184.765188.797
Operationele winst9.45410.3389.517
Nettowinst5.2375.3176.6227.189
Boekwaarde33,7834,7137,17
Winst per aandeel4,664,936,477,0
Koers/winst20,9816,0111,219,35
Dividend per aandeel1,41,72,02,0
Dividendrendement1,43%2,15%2,76%3,06%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018

 • CVS Health zag de omzet in het tweede kwartaal van 2018 met 2,2% toenemen tot $ 46,7 miljard. 
 • Netto werd een verlies geboekt van $ 2,6 miljard. 

Positieve punten 

 • CVS boekte beter dan verwachte resultaten. 
 • Het bedrijf trok de verwachtingsvork voor de genormaliseerde winst per aandeel op van $6,87-$7,08 naar $6,98-$7,08.
 • CVS wil uitbreiden door ziekteverzekeraar Aetna over te nemen voor $ 69 miljard. De deal zou pas rond zijn eind 2018 als alles goed gaat. 
 • CVS wil een netwerk opzetten om geneesmiddelen zeer snel te leveren, en zo concurrenten te counteren. 

Negatieve punten 

 • Er werd een stevige (uitzonderlijke) minderwaarde geboekt op eerdere overnames ($ 3,9 miljard) omdat deze niet de verhoopte resultaten opleverden (oa door toegenomen concurrentie).
 • De toetreding van Amazon tot de markt is slecht nieuws. 
 • CVS betaalt een stevige prijs voor de overname van Aetna. 
 • De druk op de (te hogen prijzen in de) farmasector sijpelen ook door naar spelers zoals CVS. Sommige grote klanten spannen rechtszaken in om een financiële compensatie te krijgen voor te duur betaalde medicijnen. De totale impact kan onmogelijk worden ingeschat. 
 • Het plan van CVS om voor $ 15 miljard eigen aandelen in te kopen (gespreid over meerdere jaren), verdwijnt in de koelkast. Dat is niet onlogisch omdat CVS de middelen wil vrijmaken voor de overname van Aetna.

SWOT

Sterktes :

 • CVS heeft een degelijke financiële trackrecord
 • Het bedrijf beschikt over een stevige balans
 • De markt is niet versnipperd, wat goed is voor de prijszetting
 • De sector lijkt minder riskant dan de farmasector 

Zwaktes :

 • Het concept van een retailketen voor apotheken is typisch Amerikaans (gezien de structuur van de gezondheidszorg daar) kan niet zomaar in alle landen worden gekopieerd.
 • PBM is conjunctuurgevoelig
 • PBM is aan sterke concurrentie onderhevig
 • Onderhevig aan de “grillen” van de politieke beslissingen (“healthcare reforms”).
 • Weersomstandigheden kunnen wegen op de verkopen (vooral OTC), evenals een “zwak” griepseizoen.

Opportuniteiten :

 • Het bedrijf profiteert normaliter van een economische heropleving
 • Elke uitbreiding van overheidsprogramma's is gunstig voor CVS.
 • Speelt in op het toenemend belang van ziekteverzekeringen in de VS
 • Speelt in op het vergrijzingsthema

Bedreigingen :

 • Hernieuwing contracten PBM is niet altijd even vanzelfsprekend en vormt dus een risico
 • Elke eventuele beperking van overheidsprogramma's is onmiddellijk nadelig voor CVS; overheidsbudgetten in het algemeen onder druk.
 • Economische zwakte vertaalt zich vrij snel in een daling van de PBM's (dikwijls betaald door werkgevers die het plan stopzetten na ontslag)

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 77.96 USD Kopen
17/10/2017 72.63 USD Houden
14/06/2018 68.41 USD Kopen
28/06/2018 65 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.