Colruyt Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/06/2021
 • Koers opmaak studie: 46.36 EUR
 • Huidige koers: 47.91 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,3 miljard
 • Secteur: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974256852

Conseil de l'analyste

 • 38,00 €
 • 54,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Colruyt is een Belgische supermarktketen actief in de verkoop van consumentengoederen. Het bedrijf kenmerkt zich door haar sterke focus op de 'laagste prijzen garantie' gekoppeld aan een klantvriendelijke service. Colruyt heeft op dit moment 572 winkels in eigen beheer en telt een totaal werknemersbestand van ongeveer 30.420 werknemers.
Colruyt: omzetverdeling

Source: Colruyt Group (31/03/2021)

Conclusie

De cijfers over boekjaar 2020-2021 lagen in het verlengde van de halfjaarcijfers en konden dus wederom niet geheel overtuigen. Ondanks een gestegen omzet (+3,7%), te danken aan hogere volumes n.a.v. COVID-19 en de integrale consolidatie van The Fashion Society, en een stabiele gecorrigeerde operationele winstmarge van 4,95% (+9 basispunten) daalde het marktaandeel in België van Colruyt, Spar, en OKay met 80 basispunten tot 31,3%. Tijdens de pandemie gaven consumenten namelijk de voorkeur aan nabijgelegen buurtwinkels zoals Proxy Delhaize en Carrefour Express, waarvan Colruyt er gemiddeld minder heeft. Het management stelde daarnaast dat Colruyt Group het geconsolideerd nettoresultaat van het afgelopen boekjaar moeilijk zal kunnen evenaren (zelfs indien abstractie wordt gemaakt van de uitzonderlijke meerwaarde op de inbreng van Eoly Energy). Dit o.a. vanwege de uitzonderlijk hogere vraag tijdens de pandemie, alsook door het feit dat er in het begin van het afgelopen boekjaar even een verbod kwam op kortingen om hamstergedrag te beperken waardoor de brutowinstmarges hoger lagen. Desalniettemin zal het dividend (bruto) met ongeveer 9% worden opgetrokken tot €1,47 per aandeel en blijft het bedrijf ook eigen aandelen inkopen. Bij een heropening van de economie zullen naar verwachting de meer getroffen deelsegmenten zoals DATS 24 (brandstof) en Solucious (foodservice voor o.a. de horeca) ook de eventuele volumedalingen van de supermarkten gedeeltelijk kunnen compenseren. De markt reageerde zeer bedroefd op het jaarverslag en stuurde de koers van het aandeel ongeveer een tiende lager. Hierdoor noteert Colruyt terug iets aantrekkelijker aan een koers-winstverhouding van 15 en een dividendrendement van 3,17%, al blijft het redelijk duur ten opzichte van gelijkaardige spelers in de sector. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

07/09/2020: Colruyt laat in een persbericht weten dat het na 37 jaar de stekker trekt uit ColliShop. Reeds op 9 november van dit jaar zal de webwinkel offline gehaald worden. Het bedrijf wil de non-food focus volledig verleggen op de gespecialiseerde activiteiten van Dreamland, Dreambaby, Fiets! en MyUnderwear24, waarvoor de ColliShop afhaalpunten beschikbaar blijven. Het management verwacht slechts een beperkte impact van deze beslissing op het nettoresultaat van het lopende boekjaar. De online omzet bedraagt slechts een dikke 5% van de groepsomzet (exclusief brandstoffen) en wordt voornamelijk gedreven door Collect&Go. Voor alle duidelijkheid, het bedrijf zal zowel blijven investeren in non-food, als in digitalisering. 

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 9 4949 0319 4349 5819 93110 079
Operationele winst 493488485511524513
Nettowinst 382373383431415395
Boekwaarde per aandeel 14,6714,7015,9917,3718,7220,52
Winst per aandeel 2,602,602,783,143,062,91
Koers/Winst 181724161716
Dividend 1,181,221,311,351,351,47
Dividendrendement 2,56%2,72%1,99%2,74%2,65%3,15%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten boekjaar 2020/2021

 • De omzet steeg jaar-over-jaar met 3,7% tot ongeveer €9,9 miljard. De hogere volumes vanwege COVID-19 en de integrale consolidatie van The Fashion Society (Fraluc Group) en Joos Hybrid konden te omzetdruk naar aanleiding van de stopzetting van Collishop compenseren. Exclusief de brandstofactiviteiten van DATS 24 steeg de omzet met 6,4%.
 • De operationele winst (EBIT) steeg met 2,4% tot €523 miljoen. De operationele winstmarge bleef zo stabiel op 5,3%. Exclusief de niet-recurrente effecten n.a.v. de inbreng van de energie-activiteiten in de nieuwe vennootschap Virya Energy steeg de EBIT-marge met 9 basispunten tot 4,95%. 
 • De nettowinst daalde met 3,6% tot €416 miljoen. De nettowinstmarge daalde zo met 30 basispunten tot 4,2%. Exclusief uitzonderlijke effecten (inbreng van Eoly Energy) daalde de winstmarge met 10 basispunten tot 3,9%.
 • Het brutodividend zal worden opgetrokken met ongeveer 9% tot tot €1,47 per aandeel.

Positieve punten

 • Detailhandel: De omzet van de retailactiviteiten steeg jaar-over-jaar met 5,2% en maakte zo 83,7% uit van de totale groepsomzet. Deze stijging werd gestuwd door de COVID-19 crisis (hamstergedrag) en de consolidatie van The Fashion Society (1,4 pp) en gedeeltelijk tegengehouden door de stopzetting van Collishop.
 • OKay, Bio-Planet en Cru: De omzet van OKay, Bio-Planet en Cru steeg jaar-over-jaar met 12,5%, gedreven door expansie (5 nieuwe winkels) en volume-effecten naar aanleiding van COVID-19.
 • Frankrijk: Colruyt rapporteerde een omzetstijging (exclusief brandstoffen) van 7,2% bij Colruyt in Frankrijk, gedreven door expansie en volume-effecten naar aanleiding van COVID-19. Inclusief brandstofactiviteiten steeg de omzet echter met slechts 1,6%.
 • Groothandel & foodservice: Het segment groothandel & foodservice zag de omzet jaar-over-jaar groeien met 11,7% tot €1,08 miljard waardoor het nu ongeveer 10,8% (-20 bp) van de groepsomzet uitmaakt. Deze stijging werd gedreven door een beter prestatie van groothandel (+15,5%) en deels tegengehouden door een daling van de omzet van de foodservice-tak Solucious (-13,4%) vanwege de verplichte sluiting van de horeca.
 • Virya Energy: Eind 2019 werden de participaties in hernieuwbare energie van Colruyt Group en familiaal meerderheidsaandeelhouder Korys samengebracht in een nieuwe vennootschap die de naam Virya Energy kreeg. Hierin zitten de participaties in Parkwind (offshore windenergie) en Eurowatt (onshore windenergie). Op deze manier hoopt de groep schaalvoordelen en synergieën te verwezenlijken met betrekking tot intellectueel kapitaal. Colruyt Group had vanwege deze transactie een eenmalige positieve impact op het resultaat van boekjaar 2019-2020 van ongeveer €45 miljoen. Eind mei van 2020 werden nog bijkomende activa van Eoly ingebracht in de nieuwe holding, waardoor er een eenmalige positieve impact op het resultaat van ongeveer €31 miljoen werd gerealiseerd in boekjaar 2020-2021.
 • Digitalisatie: Het management zegt te blijven investeren in online winkelconcepten en zag de groei van dit segment versnellen vanwege COVID-19. De online omzet wordt voornamelijk gedreven door Collect&Go. Daarnaast test het bedrijf sinds mei vorig jaar aanhuislevering via een netwerk van burenbezorgers.
 • Inkoop eigen aandelen: Het voorbije boekjaar kocht de groep eigen aandelen in voor een totaalbedrag van €52,5 miljoen. Na jaareinde werden er ook nog eigen aandelen ingekocht voor een bedrag van €22,4 miljoen. 
 • Balans: Colruyt heeft een solide balans met een solvabiliteit van 48,6% (+1,8 bp) en een ratio nettoschuld over EBITDA van ongeveer 0,19. De cash & cash-equivalenten bedroegen eind september €284,5 miljoen.

Negatieve punten

 • Marktaandeel: Het marktaandeel in België van Colruyt, Spar, en OKay daalde met 80 basispunten tot 31,3%, gedreven door het feit dat consumenten gedurende de pandemie de voorkeur gaven aan nabijgelegen buurtwinkels (zoals bv. Proxy Delhaize en Carrefour Express). 
 • Operationele kosten: De ratio van de netto operationele kosten t.o.v. de omzet lag 1,2 procentpunt hoger op 19,6%, gedreven door COVID-19 gerelateerde effecten (€40 miljoen gedurende de hele pandemie), veranderingsprojecten, de lagere omzet van DATS-24 en de consolidatie van The Fashion Society en Joos Hybrid.
 • Non-food: Colruyt Group verhoogde het afgelopen boekjaar zijn participatie in The Fashion Society (voorheen Fraluc Group), de holding die de kledingmerken (ZEB, The Fashion Store, PointCarré en ZEB For Stars) herbergt, van 68% tot 98%. Deze participatie wordt daarom nu integraal geconsolideerd waardoor de totale non-food retailomzet steeg met 37,6%. De gezamenlijke omzet van Dreamland, Dreambaby en Bike Republic (voorheen Fiets!) daalde echter met 2,7% vanwege de verplichte winkelsluitingen n.a.v. de pandemie.
 • Overige activiteiten: De omzet van de overige activiteiten, die voornamelijk de brandstofactiviteiten onder het merk DATS 24 bevatten, daalde met 24,2% en maakte zo 5,5% (-40 bp) van de groepsomzet uit. Deze daling is te wijten aan de prijs- en volumedalingen vanwege de coronacrisis.
 • Outlook: Het management stelt dat Colruyt Group het geconsolideerd nettoresultaat van het afgelopen boekjaar moeilijk zal kunnen evenaren (zelfs indien abstractie wordt gemaakt van de uitzonderlijke meerwaarde op de inbreng van Eoly Energy). Dit o.a. vanwege de uitzonderlijk hogere vraag tijdens de pandemie, alsook door het feit dat er in het begin van het afgelopen boekjaar even een verbod kwam op kortingen om hamstergedrag te beperken waardoor de marges hoger lagen.

SWOT

Sterktes 

 • Het bedrijf heeft een zeer sterke balans en een uitstekend management. Het businessmodel van Colruyt met focus op de laagste prijzen gekoppeld aan een sober interieur in de winkels is een succesformule gebleken.
 • Het bedrijf is nog stevig verankerd in familiale handen. Bovendien geven de grote mate van inkoop van eigen aandelen een speculatief tintje aan het aandeel, daar de familie misschien ooit een bod zou doen op alle uitstaande aandelen.
 • Het bedrijf heeft haar dividend nooit verlaagd sinds de start van de dividenduitkeringen in 1997. Bovendien is met een huidige pay-out ratio van 47% er nog ruimte voor verdere toename.
 • Colruyt is met voorsprong de marktleider op de Belgische markt. Initiatieven zoals de Xtra kortingkaart en alternatieve formules zoals collect&go verhogen in zekere mate de klantenloyaliteit.

Zwaktes 

 • Colruyt is actief in een zeer competitieve omgeving met lage operationele marges.
 • Op vlak van geconsolideerde omzet- en winstgroei zal het bedrijf slechts beperkte groei realiseren de komende jaren.
 • Het businessmodel in België loopt op haar limieten. Meer winkels openen zal enkel leiden tot kannibalisatie van de bestaande verkooppunten.

Opportuniteiten 

 • Het bedrijf biedt haar werknemers jaarlijks de mogelijkheid om in te tekenen op aandelen van het bedrijf met een kleine discount. Een slimme constructie waarbij het bedrijf in essentie jaarlijkse een kapitaalverhoging kan doorvoeren en anderzijds de werknemers meer betrokken zijn bij de onderneming. Dit heeft tevens een gunstige impact op de solvabiliteit.

Bedreigingen 

 • Jumbo zal de komende periode haar intrede doen op de Belgische markt. Het valt af te wachten wat hiervan de impact zal zijn op de operationele marges in de sector.
 • Expansie naar andere markten is in het verleden geen succes gebleken. Colruyt is ook actief op de Franse markt, al is de competitieve omgeving hier nog een pak groter (o.a. Casino, Leqlerc).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
18/10/2019 50.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.