Colruyt Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/06/2020
 • Koers opmaak studie: 48.82 EUR
 • Huidige koers: 50.02 EUR
 • Marktkapitalisatie: 6,8 miljard
 • Secteur: Distribution
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974256852

Conseil de l'analyste

 • 39,00 €
 • 55,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Colruyt is een Belgische supermarktketen actief in de verkoop van consumentengoederen. Het bedrijf kenmerkt zich door haar sterke focus op de 'laagste prijzen garantie' gekoppeld aan een klantvriendelijke service. Colruyt heeft op dit moment 572 winkels in eigen beheer en telt een totaal werknemersbestand van net geen 30.000 werknemers.
Colruyt: omzetverdeling

Source: Colruyt Group (31/03/2019)

Conclusie

Ondanks een gestegen omzet en stabiele winstmarges wisten de jaarresultaten van Colruyt Group niet te overtuigen. Dit vanwege een licht verlies aan marktaandeel in België. Tijdens de lockdown gaven consumenten namelijk de voorkeur aan nabijgelegen buurtwinkels zoals Proxy Delhaize en Carrefour Express. De stijging van de winst per aandeel laat wel toe om het dividend op te trekken naar €1,35 per aandeel (vorig jaar €1,31). Verder blijft de groep investeren in digitale toepassingen en e-commerce en wist het (achteraf gezien) op een interessant moment de fietsspeciaalzaak Fiets! over te nemen nu de kans groot is dat heel wat mensen een staycation plannen vanwege de coronacrisis. Al blijft dit wel slechts een klein gedeelte van de groepsomzet. Aan de huidige koers/winst verhouding van 15,5 en een EV/EBITDA van 9 blijft het aandeel redelijk duur ten opzichte van gelijkaardige spelers. Vandaar blijft het advies HOUDEN.

Nieuws

07/09/2020: Colruyt laat in een persbericht weten dat het na 37 jaar de stekker trekt uit ColliShop. Reeds op 9 november van dit jaar zal de webwinkel offline gehaald worden. Het bedrijf wil de non-food focus volledig verleggen op de gespecialiseerde activiteiten van Dreamland, Dreambaby, Fiets! en MyUnderwear24, waarvoor de ColliShop afhaalpunten beschikbaar blijven. Het management verwacht slechts een beperkte impact van deze beslissing op het nettoresultaat van het lopende boekjaar. De online omzet bedraagt slechts een dikke 5% van de groepsomzet (exclusief brandstoffen) en wordt voornamelijk gedreven door Collect&Go. Voor alle duidelijkheid, het bedrijf zal zowel blijven investeren in non-food, als in digitalisering. 

Resultaten

in mio2014201520162017201820192020E
Omzet8.6528.9169.1779.4939.0309.4339.585
Operationele winst489491515473483494488
Nettowinst350348370368370377379
Boekwaarde12.6012.2513.8714.6714.7015.9917.43
Winst per aandeel2.242.332.522.512.582.722.74
Koers/winst17.818.320.617.717.323.718.8
Dividend per aandeel1.01.01.121.181.221.311.35
Dividendrendement2.6%2.1%2.4%2.7%2.0%2.6%2.65%
Bron : BloombergResultaten boekjaar 2019/2020

 • De omzet steeg op vergelijkbare basis met 1,7% tot ongeveer € 9,5 miljard.
 • De operationele winst (EBIT) steeg met 5,5% tot €511 miljoen (excl. impact IFRS 16). De operationele winstmarge kwam zo uit op 5,3%, een verbetering van 20 basispunten ten opzichte van het vorige boekjaar.
 • De nettowinst steeg met 12,9% tot €431 miljoen (excl. impact IFRS 16). De nettowinstmarge steeg zo met 40 basispunten tot 4,5%. Gecorrigeerd voor niet-recurrente transacties bleef de nettowinstmarge evenwel stabiel op 4%.
 • Het brutodividend wordt opgetrokken tot €1,35 per aandeel, versus €1,31 vorig jaar.

Positieve punten

 • De omzet van de retailactiviteiten steeg op vergelijkbare basis met 1,4% en maakt zo 82,4% uit van de totale groepsomzet. De coronacrisis zorgde voor belangrijke omzetstijgingen van de voedingswinkels in maart. 
 • Er werden afgelopen boekjaar negen winkels vernieuwd en vijf nieuwe winkels geopend. Daarnaast werden in alle Belgische Colruyt-vestigingen elektronische prijsetiketten geintrocduceerd die de efficiëntie zouden moeten verhogen.
 • De omzet van OKay, Bio-Planet en Cru steeg afgelopen boekjaar met 6%, mede gedreven door de volume-effecten naar aanleiding van COVID-19.
 • Het segment groothandel & foodservice zag de omzet op vergelijkbare basis groeien met 1,7% waardoor het nu 10,1% van de groepsomzet uitmaakt.
 • De omzet van de overige activiteiten, die voornamelijk de brandstofactiviteiten onder het merk DATS 24 bevatten, steeg met 3% en maakt zo 7,5% van de groepsomzet uit.
 • De non-food retailomzet steeg met 6,7%, gedreven door de integrale consolidatie van Fiets!. De groep nam afgelopen boekjaar deze Belgische fietsspeciaalzaak integraal over. Het bedrijf hoopt hiermee in te spelen op de trend van duurzame mobiliteit. ​​​
 • Het bedrijf blijft investeren in online toepassingen zoals de MyColruyt-app, Xtra en Collect&Go. Ook de website van Fiets! kreeg een volledige make-over met een webshop.
 • Eind 2019 werden de participaties in hernieuwbare energie van Colruyt Group en familiaal meerderheidsaandeelhouder Korys samengebracht in een nieuwe vennootschap die de naam Virya Energy kreeg. Hierin zitten de participaties in Parkwind (offshore windenergie) en Eurowatt (onshore windenergie). Op deze manier hoopt men synergieën te verwezenlijken met betrekking tot intellectueel kapitaal en schaalvoordelen. Colruyt Group had vanwege deze transactie een eenmalige positieve impact op het resultaat van ongeveer €45 miljoen. Na afsluiting van het boekjaar werden nog activa van Eoly ingebracht in de nieuwe holding, waardoor er een eenmalige positieve impact op het resultaat van het lopende boekjaar zal zijn van ongeveer €30 miljoen.
 • Colruyt heeft een solide balans met een solvabiliteit van 51,6% en een nettokaspositie van ongeveer €94 miljoen. De cash & cash-equivalenten stegen met €133 miljoen tot €263 miljoen.
 • Er werden afgelopen boekjaar voor ongeveer €120 miljoen eigen aandelen ingekocht. Het inkoopprogramma, dat van start ging in 2017, werd zo vervolledigd. In mei van 2019 werden er 5,5 miljoen aandelen vernietigd.

Negatieve punten

 • Het marktaandeel in België van Colruyt, Spar, en OKay daalde met 10 basispunten tot 32,1%. Tijdens de lockdown gaven consumenten vaker de voorkeur aan nabijgelegen buurtwinkels (zoals Proxy Delhaize en Carrefour Express). 
 • Vanwege de onzekerheid rond COVID-19 doet het bedrijf geen uitspraken over macro-economische tendenzen. Het management zegt wel dat het de langetermijnstrategie consistent zal doorvoeren. 
 • Op 18 maart moesten vanwege de lockdown alle niet-essentiële winkels de deuren sluiten, waaronder ook Dreamland, Dreambaby, ZEB en Fiets!. Deze openden de deuren pas terug in mei, na de afsluiting van het boekjaar dus. 
 • Colruyt rapporteerde een omzetdaling van 13,9% in Frankrijk, al was dit geheel te wijten aan het feit dat het vorige boekjaar 15 maanden omvatte, terwijl het er nu slechts 12 zijn. Op vergelijkbare basis steeg de omzet van de groep in Frankrijk met 4,5%, gedreven door organische groei, verkoopprijsinflatie en expansie.

SWOT

Sterktes 

 • Het bedrijf heeft een zeer sterke balans en een uitstekend management. Het businessmodel van Colruyt met focus op de laagste prijzen gekoppeld aan een sober interieur in de winkels is een succesformule gebleken.
 • Het bedrijf is nog stevig verankerd in familiale handen. Bovendien geven de grote mate van inkoop van eigen aandelen een speculatief tintje aan het aandeel, daar de familie misschien ooit een bod zou doen op alle uitstaande aandelen.
 • Het bedrijf heeft haar dividend nooit verlaagd sinds de start van de dividenduitkeringen in 1997. Bovendien is met een huidige pay-out ratio van 47% er nog ruimte voor verdere toename.
 • Colruyt is met voorsprong de marktleider op de Belgische markt. Initiatieven zoals de Xtra kortingkaart en alternatieve formules zoals collect&go verhogen in zekere mate de klantenloyaliteit.

Zwaktes 

 • Colruyt is actief in een zeer competitieve omgeving met lage operationele marges.
 • Op vlak van geconsolideerde omzet- en winstgroei zal het bedrijf slechts beperkte groei realiseren de komende jaren.
 • Het businessmodel in België loopt op haar limieten. Meer winkels openen zal enkel leiden tot kannibalisatie van de bestaande verkooppunten.

Opportuniteiten 

 • Colruyt schaft sinds dit boekjaar de uitbetaling van een ‘stabiliteitsvergoeding’ aan haar referentie aandeelhouders (Korys & Sofina) af. In plaats hiervan verhoogt men het dividend voor al de aandeelhouders met de helft van deze vergoeding. Een wijziging in het belang van alle aandeelhouders naar onze mening.
 • Het bedrijf biedt haar werknemers jaarlijks de mogelijkheid om in te tekenen op aandelen van het bedrijf met een kleine discount. Een slimme constructie waarbij het bedrijf in essentie jaarlijkse een kapitaalverhoging kan doorvoeren en anderzijds de werknemers meer betrokken zijn bij de onderneming. Dit heeft tevens een gunstige impact op de solvabiliteit.

Bedreigingen 

 • Jumbo zal de komende periode haar intrede doen op de Belgische markt. Het valt af te wachten wat hiervan de impact zal zijn op de operationele marges in de sector.
 • Expansie naar andere markten is in het verleden geen succes gebleken. Colruyt is ook actief op de Franse markt, al is de competitieve omgeving hier nog een pak groter (o.a. Casino, Leqlerc).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
18/10/2019 50.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.