CFE Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/03/2022
 • Koers opmaak studie: 127 EUR
 • Huidige koers: 105.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,2 miljard EUR
 • Secteur: Construction
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003883031

Conseil de l'analyste

 • 105,00 €
 • 158,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

CFE is een Belgische bouw- en baggeronderneming. Geografisch gezien zijn de bouwactiviteiten meest gefocust op Europa, terwijl de baggeractiviteiten meer internationaal gespreid zijn. 
De bouwpoot omvat zowel de vastgoedontwikkeling als de effectieve bouw van klassieke gebouwen (appartementen en kantoren), grotere bouwwerken (vb. waterzuiveringsstations, sporthallen) en infrastructuurwerken (vb. aanleg van tunnels en ringwegen). 
De baggerpoot bestaat uit een 100%-participatie in de baggeraar DEME. De baggeractiviteit zelf maakt eigenlijk slechts een onderdeel uit van de totaliteit van de activiteiten van DEME, dat verder ook gespecialiseerd is in landwinning, haveninfrastructuur en offshore diensten voor de energie-industrie.
Het gros van het bedrijfsresultaat kan doorgaans toegeschreven worden aan de baggerpoot. 

Conclusie

CFE publiceerde goede resultaten over het boekjaar 2021 en is reeds hersteld van de "corona-dip". Ook de voortuitzichten zijn degelijk. Maar we kijken natuurlijk vooral uit naar de afsplitsing van DEME in de zomer. Aan de huidige koersen te behouden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2019 20202021*
Omzet3.6253.2223.636
Operationele winst14487207
Nettowinst13364150
Boekwaarde69,170,6
Winst per aandeel5,272,535,93
Koers/winst18,53320,7
Dividend per aandeel01,000
Dividendrendement0%1,20%0%
Bron : Bloomberg

* Pro-forma cijfers alsof DEME niet zou worden afgesplitst.

Resultaten 2021

 • CFE zag de omzet met 12,8% toenemen tot € 3,64 miljard.
 • De operationele winst (ebit) steeg met 72,8% tot € 206,5 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 134,4% tot € 150 miljoen.

Positieve punten 

 • De omzet herstelde mooi naar het niveau van voor de pandemie. Ook de marges herstelden.
 • De afsplitsing van DEME (o.a. baggeractiviteiten) in een aparte beursgenoteerde onderneming zal mogelijk wat verborgen waarde naar boven brengen en de koers stuwen. Het afgeslankte CFE zal de resterende bouwactiviteiten omvatten. Per aandeel CFE zullen de aandeelhouders één aandeel DEME Group krijgen. De voorbereiding van deze transactie zal wellicht enkele maanden in beslag nemen en zal pas in de zomer van 2022 kunnen worden afgerond. Er is onder andere (en vooral) een ruling nodig om duidelijkheid te krijgen omtrent het fiscale plaatje.
 • De Nederlandse holding HAL lanceerde een overnamebod op Boskalis, een concurrent van DEME. Het bod zet de aantrekkelijkheid van DEME onrechtstreeks in de verf.
 • Het orderboekje steeg naar een recordniveau.
 • Het management verwacht in 2022 "verdere groei".

Negatieve punten 

 • De bouwpoot heeft soms last van competitieve marktomstandigheden in België. Hierdoor kunnen hogere prijzen van materialen, onderaanneming en arbeid niet altijd worden doorgerekend naar de klant.
 • De concurrentie in de baggersector neemt toe. Het orderboekje blijft weliswaar op een hoog peil, maar het betreft dikwijls (offshore energie-)projecten met lagere marges.
 • Het management besliste om het dividend te schrappen zodat het eigen vermogen van CFE kan worden versterkt (omdat veel reserves zullen overgaan naar DEME Group).

SWOT

Sterktes

 • Degelijke trackrecord.
 • Vooral de baggeractiviteiten zijn de historische sterkhouder.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoelig
 • Concurrentiegevoelig
 • Lage marges in de bouw

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens.
 • Schaalgrootte bij de bouwactiviteiten moeten de rendabiliteit op termijn opkrikken.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges in de baggerafdeling.
 • Eventuele toenemende concurrentiedruk in de bouwpoot.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 130.3 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.