Canada Goose Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2020
 • Koers opmaak studie: 44.52 CAD
 • Huidige koers: 44.53 CAD
 • Marktkapitalisatie: 3,3 miljard
 • Secteur: Consommation/luxe
 • Markt: Toronto
 • ISIN: CA1350861060

Conseil de l'analyste

 • 23,50 $CA
 • 37,60 $CA

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Canada Goose is een Canadese designer en producent van hoofdzakelijk luxueuze winterkledij. Het assortiment van het bedrijf bestaat uit onder andere jassen, parka's, vesten, hoeden en handschoenen. Het bedrijf is sinds begin 2017 beursgenoteerd. Canada Goose verwerft 52% van haar omzet via eigen retailwinkels; 48% van de omzet wordt gegenereerd via groothandel.

Conclusie

-

Nieuws

-

Resultaten

'000.000 in C$20172018201920202021E*
Omzet404591830958870
Operationele winst65,4139,7202,0196,9158,8
Nettowinst41,497,8148,5131,097,2
Boekwaarde1,372,253,624,735,83
Winst per aandeel0,400,881,321,170,86
Koers/Winst52,549,348,524,236,4
Dividend per aandeel00000
Dividendrendement/////
Bron: Bloomberg
*Het bedrijf kent een afwijkend fiscaal boekjaar dat eindigt op 31/03

Resultaten Q1 2021 

 • De omzet daalde met 63,3% tot C$ 26.1 miljoen. 
 • De nettowinst ging C$ 50 miljoen in het rood. 
 • Het verlies per aandeel kwam uit op C$ 0.46 per aandeel.

Positieve punten 

 • Hoewel de operationele cijfers bij Canada Goose onmiskenbaar slecht waren het afgelopen kwartaal speelt er voor het bedrijf een sterk seizoenseffect. Zo is voornamelijk het derde kwartaal (aanloop winterseizoen) het meest significant. Vorig boekjaar was de omzet in het derde kwartaal goed voor ongeveer 47% van de jaaromzet en 68% van de Ebitda.
 • Het bedrijf opende 4 nieuwe winkels in Chengdu, China afgelopen juni. Volgens het bedrijf zijn de inkomsten uit deze winkels boven de verwachtingen. Canada Goose geeft tevens aan van retailinvesteringen tijdelijk te reduceren en te concentreren in regio's waar het covid-19 virus relatief onder controle is.
 • 21/22 winkels in het DTC segment (Direct-to-consumer) zijn momenteel operationeel. Daarnaast heeft het bedrijf zijn investeringen in het e-commerce segment segment verder opgeschroefd het afgelopen kwartaal. Canada Goose zet sterk in op het omnichannel aanbod van haar producten. 
 • Het bedrijf kon als leverancier van PPE materiaal aan ziekenhuispersoneel een kleine C$ 7 miljoen aan extra omzet boeken. Deze goederen werden echter verkocht aan productiekost waardoor er netto geen impact was op de winstcijfers. 
 • Canada Goose heeft ongeveer C$ 160 miljoen dollar aan liquiditeiten op de balans door het opnemen van enkele kredietfaciliteiten bij banken. Solvabiliteit bedraag 37.5%

 Negatieve punten 

 • Voorraadbeheer: Het bedrijf stelt dat het nog op een grote voorraad aan afgewerkte producten zit. Hierdoor gaat Canada Goose in dit fiscaal boekjaar slechts 1/3 produceren van wat het vorig boekjaar heeft geproduceerd. Hierdoor verwacht het bedrijf haar totale voorraad sterk te kunnen reduceren tegen het einde van het fiscale boekjaar.
 • Canada Goose moest verschillende extra kosten maken het afgelopen kwartaal gaande van hogere overheadkosten tot extra kosten mbt tijdelijk sluiten van productieateliers/winkels en covidgerelateerde investeringen. Daarnaast heeft het bedrijf wel beroep kunnen doen op overheidssubsidies om personeel op tijdelijke werkloosheid te zetten.
 • De outlook die het bedrijf gaf klonk redelijk pessimistisch. Volgens Canada Goose zet de negatieve impact van Covid-19 zich voorlopig verder in Q2. Bovendien geeft het bedrijf aan dat verzendingen naar wholesale partners voorlopig laag blijven. Hierdoor schrapt het bedrijf de outlook voor dit boekjaar.

SWOT

Sterktes 

 • Degelijke trackrecord inzake resultaten en marges
 • De vraag naar luxeproducten is minder conjunctuurgevoelig.
 • Luxeproducten zijn minder prijselastisch, waardoor prijsverhogingen gemakkelijker geabsorbeerd worden door de klanten.
 • Met een goede controle over het distributiekanaal houden de bedrijven een betere grip op het merk, prijzen, en eventuele kortingen.

Zwaktes

 • Grote uitgaven noodzakelijk om de merknamen te ondersteunen (marketing, reclame).
 • Weinig gediversifieerd inzake producten. Grote afhankelijkheid jassen. Gevoelig voor warmere winters (gezien het belang van de jassen).
 • Canada Goose is alomtegenwoordig, gedragen door veel mensen dus minder “exclusief”. Dit heeft als impliciet risico dat het merk mogelijk eerder een voorbijgaande rage is .

Opportuniteiten

 • Het groeiende aantal rijken zorgt voor een stijgende vraag naar luxeproducten op lange termijn.
 • Nieuwe namen en/of producten kunnen worden toevoegd aan het gamma. Via eigen ontwikkeling of M&A
 • Kleinere speler en daarom wellicht ook meer groeikansen, zowel geografisch als naar productspreiding.

Bedreigingen

 • Dure merken ondervinden typisch wel wat hinder van namaak.
 • Merken die aan populariteit zouden verliezen.
 • Nieuwe maatregelen in de belangrijke markt China om de verkoop van luxeproducten aan banden te leggen.
 • Eigen winkels komen tegen een kostprijs (huur of onderhoud, personeelskosten). Bij lagere verkopen dreigt een omgekeerde operationele hefboom.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
24/08/2020 30.07 CAD houden
16/11/2020 44.52 CAD verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.