Burford Capital Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/08/2019
 • Koers opmaak studie: 8.48 GBP
 • Huidige koers: 7.905 GBP
 • Marktkapitalisatie: 4 miljard
 • Secteur: Financieel
 • Markt: Londen
 • ISIN: GG00B4L84979

Conseil de l'analyste

 • 0,00 £GB
 • 20,00 £GB

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Burford Capital werd opgericht in 2009 en is de voorbije tien jaar uitgegroeid tot de grootste speler in 'litigation finance'. Hierbij verschaft het bedrijf kapitaal aan andere bedrijven om rechtszaken te financieren in ruil voor een vergoeding en/of een deel van de uiteindelijke opbrengst van de rechtszaak.

Burford: Geografische spreiding activiteiten

Bron: Burford Capital

Conclusie

Burford is de marktleider in een groeiende, lucratieve niche. De verwachting is dat het bedrijf de komende jaren sterk zal kunnen blijven groeien (> 10 % per jaar) als er geen groot aantal nieuwe concurrenten opdagen. Kwartaal op kwartaal kunnen de resultaten wel volatiel zijn. Aan de huidige waardering lijkt het bedrijf ook niet duur gewaardeerd gezien het groeipotentieel. We vinden het bedrijf bijgevolg koopwaardig. 

Nieuws

Start opvolging Burford Capital

We nemen het aandeel van Burford  Capital op in de selectie met een koopadvies en een koopzone tot £ 19.80. Burford is actief in de lucratieve niche van 'litigation finance', waarbij het de kosten van rechtszaken van bedrijven financiert in ruil voor een vergoeding en een deel van de opbrengst van de rechtszaak. Deze niche is de voorbije jaren sterk gegroeid en Burford is de marktleider met een goede track record. We denken dat de sector de komende jaren nog verder zal groeien en dat Burford als belangrijkste speler hiervan zou moeten kunnen profiteren. Aan de huidige waardering zitten de sterke groeivooruitzichten nog niet volledig in de koers verwerkt, waardoor het aandeel zich in de koopzone bevindt.

Resultaten

In Mio20142015201620172018 E
Omzet80.6103161.4340.5373.5
Operationele winst5177.2124.1274.3299.6
Nettowinst45.464.5113249.3252.8
Boekwaarde1.872.122.63.835.75
Winst per aandeel0.220.320.551.21.21
Koers/winst8.58.912.713.020.1
Dividend per aandeel0.070.080.090.110.13
Dividendrendement3.73%2.81%1.29%0.71%0.53%
Bron: Bloomberg, in USD
SWOT

Sterktes : 

 • Ervaren management team met grote sectorkennis
 • Goede trackrecord opgebouwd de voorbije tien jaar. Hierdoor ook stevige relatie opgebouwd met de meeste grote en middelgrote advocatenbureaus
 • Oprichters bezitten elk ongeveer 5% van de aandelen. Het personeel bezit ook aandelen en een groot deel van hen investeert ook in de fondsen van Burford. Hierdoor lopen de belangen van het personeel en de aandeelhouders gelijk
 • De resultaten van Burford staan volledig los van de economische cyclus

Zwaktes : 

 • Geen zichtbaarheid als belegger op de onderliggende cases waarin Burford geld investeert
 • Resultaten kunnen volatiel zijn van jaar op jaar, winstverwachting voor een specifiek jaar heeft dus grote foutenmarge
 • Het aandeel noteert op AIM, de Londense groeibeurs, waardoor het wat onder de radar blijft bij investeerders en het grote publiek
 • Negatieve vrije kasstroom door alsmaar grotere investeringen in groei

Opportuniteiten :  

 • Nog groot groeipotentieel de komende jaren, litigation finance als activiteit nog onbekend bij een groot deel van de bedrijven
 • Uitbreiding in asset management de komende jaren kan winstmarges nog verder omhoog stuwen. Investeerders beginnen litigation finance te ontdekken als activaklasse

Bedreigingen : 

 • Mogelijk personeelsverloop, eventueel personeel dat zich afscheurt en zelfstandig begint
 • Mogelijke toename van het aantal spelers de komende jaren, gezien de hoge winstmarges die de sector haalt
 • Bij een sterke groei de komende jaren bestaat de kans dat Burford niet meer voldoende cases kan vinden met een even aantrekkelijk potentieel rendement, wat dan kan leiden tot lagere returns

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
25/01/2019 18.46 GBP Kopen
9/08/2019 8.47 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.