Brookfield Asset Management Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/08/2019
 • Koers opmaak studie: 50.64 USD
 • Huidige koers: 51.58 USD
 • Marktkapitalisatie: 41 miljard
 • Secteur: Immobilier
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Conseil de l'analyste

 • 40,00 $US
 • 52,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Brookfield Asset Manager is een Canadese asset manager met een focus op harde activa. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vier beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners en Brookfield Business Partners. Brookfield had eind 2017 $ 283 miljard activa onder beheer, die het beheert met 30.000 werknemers in 100 kantoren in 20 landen. 

Brookfield: verdeling activa

Bron: Brookfield

Conclusie

Brookfield blijft mooi groeien, en profiteert van de toenemende belangstelling voor investeringen in vastgoed en infrastructuur. We blijven het een interessant aandeel vinden voor de lange termijn, maar vinden het aandeel redelijk fair gewaardeerd vandaag.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002012201320142015201620172018E
Omzet18.76620.09318.36419.91324.41140.78624.986
Operationele winst3.3844.5583.6533.6794.5815.9586.628
Nettowinst1.2511.9752.9562.2071.5181.3171.014
Boekwaarde19.5319.2621.7121.8323.4824.3026.43
Winst per aandeel1.352.143.192.321.581.371.04
Koers/Winst18131113232941
Dividend per aandeel0.370.390.450.470.560.570.60
Dividendrendement1.57%1.49%1.28%1.53%1.54%1.45%1.40%
Bron: Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018 

 • De omzet steeg met 41% tot $ 13.28 miljard. 
 • De nettowinst verdrievoudigde tot $ 680 miljoen. 

Positieve punten 

 • De activa onder beheer stegen met 11% tot $ 287 miljard. 
 • De beheersvergoedingen stegen op jaarbasis met 48% tot $ 1.1 miljard. Inclusief de verwachte 'carried interest' (extra vergoedingen als bepaalde minimumreturns gehaald worden) komt dit bedrag uit op $ 2,59 miljard, 20% meer dan een jaar geleden. 
 • De free cashflow op jaarbasis komt nu uit op meer dan $ 2 miljard. Omdat het management ook vindt dat het aandeel vandaag ondergewaardeerd wordt op de markt, plant het in de komende kwartalen een deel van dit geld te gebruiken om eigen aandelen in te kopen en te vernietigen. 

Negatieve punten 

 • In het voorbije kwartaal werden veel minder meerwaarden geboekt bij het verkopen van activa: $ 95 miljoen tegenover $ 499 miljoen een jaar voordien. De verkopen van activa kunnen kwartaal op kwartaal wel schommelen, waardoor dit cijfer ook sterk kan variëren. 
 • De stijgende rente in de VS kan de interesse voor vastgoed en infrastructuur als beleggingsklasse doen afnemen, en zo op de waardering van het aandeel beginnen te wegen. 

SWOT

Sterktes 

 • Sterke track record opgebouwd de voorbije twee decennia.
 • Gemotiveerd en bekwaam managementteam wiens belangen samenlopen met de aandeelhouders.
 • CEO Bruce Flatt is vandaag 50 jaar, en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
 • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen, en aankopen financieren met leningen op lange termijn

Zwaktes 

 • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
 • Door haar mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.

Opportuniteiten 

 • Indien de rente de komende jaren niet fors stijgt kan nog veel geld richting harde activa vloeien, en kunnen de AUM van Brookfield nog sterk stijgen.
 • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan, bij een terugval van het aandeel kunnen die ook ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
 • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield meer bekend wordt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

Bedreigingen 

 • Naarmate Brookfield in omvang stijgt en meer geld moet investeren, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
 • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
 • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2015/10/11 32.65 USD Kopen
2017/05/23 37.91 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.