Brookfield Asset Management Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/06/2021
 • Koers opmaak studie: 49.55 USD
 • Huidige koers: 49.59 USD
 • Marktkapitalisatie: 75 miljard
 • Secteur: Vastgoed
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Conseil de l'analyste

 • 42,00 $US
 • 59,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Brookfield Asset Management is een Canadese vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve assets zoals private equity, infrastructuur, hernieuwbare energie en vastgoed. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vier beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners en Brookfield Business Partners. Daarnaast heeft Brookfield een meerderheidsparticipatie in Oaktree, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in schulden van bedrijven in moeilijkheden. De hele groep had eind 2019 $ 540 miljard activa onder beheer en telt ongeveer 100.000 werknemers in 100 kantoren verspreid over 30 landen. 

Brookfield: verdeling recurrente fee's

  Source: Brookfield Asset Management

  Conclusie

  Brookfield Asset Management kende een sterk eerste kwartaal. Zo verdrievoudigden de FFO (Funds From Operations), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor niet-kaskosten en inclusief winsten op geliquideerde activa, in Q1 tot $2,8 miljard, en steeg de nettowinst tot $1,24 miljard t.o.v. een verlies van $293 miljoen een jaar eerder. Deze goede onderliggende operationele resultaten werden voornamelijk gedreven door hogere gerealiseerde meerwaarden en hogere prestatievergoedingen. In het voorbije kwartaal werden namelijk voor $13 miljard aan desinvesteringen doorgevoerd waarop maar liefst $6,4 miljard winst behaald werd (waarvan $1,8 miljard voor Brookfield zelf). Hierdoor realiseerde Brookfield $681 miljoen aan carried-interest (i.e. prestatievergoeding). Ter herinnering: Het management achtte het in 2020 opportuun de uittredingen van enkele investeringen uit te stellen vanwege de verhoogde marktturbulentie naar aanleiding van COVID-19. Het management gaf reeds aan dat er daarom in 2021 aanzienlijk meer carried-interest gerealiseerd zou worden. Indien het huidige tempo van monetisaties aanhoudt zal de vermogensbeheerder de eerder gegeven guidance van $1 miljard gerealiseerde prestatievergoedingen evenwel fors overtreffen. Verder zag Brookfield ook een kleine stijging van het beheerd vermogen tot $609 miljard (+1,2%), een stijging van de fee-gerelateerde winsten van 29% en stabiele inkomstenstromen vanuit de dochtervennootschappen.

  Brookfield beschikt over $80 miljard aan kapitaal waarvoor het de komende jaren verschillende opportuniteiten ziet binnen o.a. technologie, infrastructuur, energietransitie, herverzekeringen en private equity. Enkel het commerciële vastgoed werd echt sterk getroffen door COVID-19. Het management vindt echter dat de markten te pessimistisch zijn omtrent genoteerd vastgoed waardoor het een publiek overnamebod lanceerde op de uitstaande aandelen van Brookfield Property Partners. Deze transactie zal naar verwachting in Q3 worden afgerond, gegeven een meerderheid van de aandeelhouders van BPY hiervoor hun fiat geven. Daarnaast voorziet het management de spin-off van de herverzekeringsactiviteiten op 28 juni (zie “Nieuws”). Voorts blijft het lage renteklimaat de vraag naar alternatieve activa versterken wat de groei van Brookfield verder blijft ondersteunen. Het aandeel noteert aan een aanvaardbare P/FFO verhouding van 11,2 waardoor het aandeel aan de faire kant gewaardeerd lijkt. Het advies blijft HOUDEN.

  Nieuws

  *** Spin-off BAM Reinsurance ***

  Brookfield zette in 2020 zijn eerste stappen in de herverzekeringsmarkt. Het bedrijf keek naar eigen zeggen al jaren naar deze markt om het investeringsaanbod verder te diversifiëren, maar meende dat ze in een klimaat van dalende rente te veel risico's inhield. Nu de rente's nagenoeg wereldwijd op nul staan, zijn de financiële risico's volgens het management lager dan ooit en lijkt de timing opportuun genoeg om de markt te betreden. In oktober vorig jaar ging Brookfield zo een eerste strategisch partnerschap aan met American Equity waarvan het ongeveer een vijfde van de aandelen overnam. De deal hield in dat Brookfield voor ongeveer $10 miljard aan annuïteiten met vaste rentevoet van de levensverzekeraar zou herverzekeren.

  Om deze nieuwe activiteit verder uit te bouwen zal Brookfield een aparte beursgenoteerde entiteit lanceren genaamd Brookfield Asset Management Reinsurance Partners. Deze nieuwe listing veréénvoudigd de complexe structuur van Brookfield Asset Management allerminst. BAM Reinsurance Partners zal een in Bermuda gebaseerde LP (i.e. Limited Partnership) worden waarvan de deelbewijzen economisch equivalent zullen zijn aan gewone (klasse A) Brookfield Asset Management aandelen. Zo zullen de twee een gelijk dividend uitkeren, ook indien de onderliggende activiteiten van beiden sterk divergeren. Daarnaast zullen de deelbewijzen van de nieuwe vennootschap aan een vaste verhouding inwisselbaar zijn aan deelbewijzen van Brookfield Asset Management. Eens de herverzekeringsactiviteiten een zekere maturiteit bekomen zou er vervolgens beslist kunnen worden om beide aandelen volledig van elkaar los te koppelen.

  Concreet:

  • Registratiedatum (record date): Wie op 18 juni 2021 gewone aandelen van Brookfield Asset Management bezit verkrijgt het recht op deelbewijzen van Brookfield Reinsurance.
  • Uitkering speciaal dividend: De deelbewijzen van Brookfield Reinsurance zullen uitgekeerd worden op 28 juni 2021.
  • Verhouding: Voor elke 145 Brookfield Asset Management klasse A en klasse B aandelen hebt u recht op 1 inwisselbaar aandeel van Brookfield Reinsurance. 
  • Handel: De NYSE (New York Stock Exchange) en TSX (Toronto Stock Exchange) zullen vanaf 17 juni tot en met 25 juni de handel in BAM en BAM.A aandelen uitvoeren op "due bill"-basis. Dit betekent dat bij elke aan- en verkoop van gewone Brookfield aandelen het recht op de inwisselbare aandelen mee overgedragen zal worden.

  ​​​​​​​Opgelet, deze uitkering wordt mogelijks door de fiscus aanzien als spin-off waardoor roerende voorheffing verschuldigd zal zijn. Echter, de uitkeringsverhouding is slechts 145:1 waardoor de impact enigszins verwaarloosbaar is.

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mio) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 24 41140 78656 77167 82662 75246 479
  Operationele winst 4 5815 9588 04610 1249 4746 109
  Nettowinst 1 6511 4623 5842 807-1344 085
  Boekwaarde per aandeel 15,6516,7217,9020,4520,9821,11
  Winst per aandeel 1,050,912,311,77-0,122,18
  Koers/Winst 21321122-23
  Dividend 0,350,380,430,480,480,48
  Dividendrendement 1,61%1,31%1,67%1,25%1,16%0,96%
  Bron: Bloombergin USD


  *** Spin-off herverzekeringsactiviteiten - zie "Nieuws" hierboven ***

  Resultaten eerste kwartaal 2021

  • De Funds From Operations (FFO), zijnde de nettowinst gecorrigeerd voor niet-kaskosten en inclusief winsten op geliquideerde activa, steeg in Q1 jaar-over-jaar met 219% tot $2,8 miljard. Over de laatste 12 maanden stegen de FFO met 77% tot $7,1 miljard. Deze stijgingen werden voornamelijk gedreven door hogere gerealiseerde meerwaarden en hogere prestatievergoedingen.
  • De nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders steeg in het eerste kwartaal tot $1,24 miljard t.o.v. een verlies van $293 miljoen een jaar eerder. Over de laatste 12 maanden daalde de nettowinst met 26,6% tot $1,4 miljard, ofwel $0,85 per aandeel.
  • Het kwartaaldividend bleef stabiel op $0,13 per aandeel.

  Positieve punten 

  • Beheerd vermogen: Het totale beheerd vermogen (Assets under management) steeg sinds het einde van het vorige boekjaar met ongeveer 1,2% tot $609 miljard. Het fee-genererende vermogen steeg in het eerste kwartaal met 2,2% tot $319 miljard.
  • Fee's: De run-rate voor de geannualiseerde fee-opbrengsten en target carried-interest (i.e. prestatievergoeding) steeg in Q1 met 1,5% tot $6,6 miljard. De fee-gerelateerde winsten (voor carried-interest) stegen in Q1 j-o-j met ongeveer 29% tot $413 miljoen. Het merendeel van de fee's wordt berekend over het initieel toegezegde kapitaal en is daarom stabiel en onafhankelijk van marktvolatiliteit. 
  • Prestatievergoedingen & gerealiseerde meerwaarden: In het voorbije kwartaal werd ongeveer $681 miljoen aan carried-interest (i.e. prestatievergoeding) gerealiseerd, gedreven door $13 miljard aan desinvesteringen waarop $6,4 miljard winst behaald werd (waarvan $1,8 miljard voor Brookfield zelf). Daarnaast steeg de totale ongerealiseerde carried-interest met 14,9% tot $5,4 miljard. Ter herinnering: Het management achtte het in 2020 opportuun de uittredingen van enkele investeringen uit te stellen vanwege de verhoogde marktturbulentie. Op het einde van dat boekjaar begonnen de transacties terug op gang te komen. Het management gaf toen reeds mee dat er in 2021 hogere prestatievergoedingen gerealiseerd zouden worden (guidance: $1 miljard). Indien het huidige tempo van monetisaties aanhoudt zal het deze guidance wellicht fors overtreffen.
  • De uitkeerbare winsten exclusief prestatievergoedingen en gerealiseerde meerwaarden (voorheen gerapporteerd als "cashflow beschikbaar voor distributie of herinvestering"), steeg de laatste 12 maanden met 29% tot $2,9 miljard, ofwel $3,97 per aandeel. Het bedrijf ziet dit als de beste indicator voor de stabiliteit van de opbrengsten op lange-termijn gezien het de stabiele fee's combineert met de duurzame uitkeringen vanuit de publiek genoteerde dochterondernemingen. 
  • Inzetbaar kapitaal: Het voor investeringen beschikbaar kapitaal bedroeg op het einde van het boekjaar $80 miljard (+4%), waarvan $62 miljard ongebruikte kapitaaltoezeggingen en $18 miljard aan liquiditeiten (cash, financiële activa en ongebruikte kredietfaciliteiten). Het management verwacht dat bij het afwikkelen van de overheidsstimuli er heel wat bedrijven nood zullen hebben aan bijkomend kapitaal waardoor Brookfield bijgevolg heel wat opportuniteiten zal hebben om de beschikbare gelden te investeren. 
  • Geïnvesteerd kapitaal: Op het einde van Q1 had Brookfield ongeveer $59,2 miljard (+1,5%) aan investeringen in de eigen activiteiten, waarvan ongeveer 80% in de publiek genoteerde dochterondernemingen (BEP, BIP, BPY & BBU). Door eigen middelen te investeren in de onderliggende activiteiten garandeert het bedrijf dat de belangen op één lijn liggen met die van zijn cliënteel.
  • Het nieuwste distressed-debt fonds (i.e. schulden van bedrijven in moeilijkheden) wist al meer dan $13 miljard aan investeerbaar kapitaal aan te trekken. De kapitaalrondes voor dit elfde Oaktree-fonds werden vroeger in gang gezet dan oorspronkelijk gepland gezien de veelvuldige opportuniteiten binnen het distressed-debt-landschap vanwege de coronacrisis. Brookfield verwacht dat dit één van zijn grootste flagship fondsen zal worden.
  • Brookfield lanceerde in Q1 een nieuw fonds voor institutionelen om in te spelen op de globale transitie naar klimaatneutraliteit. Het bedrijf investeert zelf ook $2 miljard in dit zogenaamde Global Transition Fund, dat de focus legt op enerzijds essentiële infrastructuur-assets alsook op bedrijven die nood hebben aan het kapitaal en de expertise van Brookfield in hun transitie naar een klimaatneutraal bedrijfsmodel. 

  Negatieve punten 

  • Vastgoed: Iets meer dan 40% van de vastgoedportefeuille bestaat uit retailvastgoed (o.a. shoppingcentra), dat het vanwege de lockdownmaatregelen erg moeilijk kreeg. Het management stelt echter dat er op lange termijn geen structurele wijziging zal zijn van de verschillende types vastgoed. Brookfield lanceerde daarom begin 2021 een publiek overnamebod op BPY (Brookfield Property Partners) om de dochtervennootschap van de beurs te halen. Het management is er namelijk van overtuigd dat het aandeel te goedkoop genoteerd staat t.o.v. de intrinsieke waarde van het vastgoed. Via de privatisering zou het management ook flexibeler kunnen omspringen met de vastgoedportefeuille. Zo zou het o.a. delen kunnen recycleren in private vastgoedfondsen, bepaalde panden kunnen herontwikkelen, en andere delen kunnen verkopen. Ondanks het optimisme wil het management het vastgoed wel deels afbouwen. Het management beoogt de transactie in Q3 af te ronden. Aandeelhouders van BPY zullen op 16 juli kunnen stemmen over de transactie (gewone meerderheid nodig) en hebben de keuze tussen cash ($18,17 per unit), aandelen Brookfield Asset Management (0,3979 per unit) en/of preferente BPY units. Geaggregeerd mag de keuze-mix echter niet te sterk afwijken van 50% cash, 42% aandelen Brookfield en 8% preferente BPY units. Lazard treedt op als onafhankelijk adviesorgaan en schat de intrinsieke waarde van BPY units tussen $14 en $18,50. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Gemotiveerd en bekwaam managementteam met sterk trackrecord
  • CEO Bruce Flatt is 54 jaar oud en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
  • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen en aankopen financieren met leningen op lange termijn

  Zwaktes 

  • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
  • Door de mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.
  • De nettowinst wordt op kwartaalbasis sterk beïnvloed door het aantal transacties, desinvesteringen en herwaarderingen, waardoor het niet altijd even transparant is om de cijfers op vergelijkbare basis te analyseren. 

  Opportuniteiten 

  • Een aanhoudende lage rente zal de vraag naar alternatieve beleggingen blijven ondersteunen.
  • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan. Bij een terugval van het aandeel kunnen die middelen ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
  • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield haar naambekendheid versterkt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

  Bedreigingen 

  • Naarmate Brookfield in omvang stijgt en meer geld moet investeren, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
  • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
  • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.
  • Het deels overgenomen Oaktree is gespecialiseerd in het investeren in bedrijven in moeilijkheden. Het bedrijf was hierin de voorbije jaren vrij succesvol en verdiende miljarden in de nasleep van de financiële crisis.  Deze activiteit is risicovoller dan de overige activiteiten van Brookfield waardoor het risicoprofiel van Brookfield enigszins wijzigt.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  2015/10/11 32.65 USD Kopen
  2017/05/23 37.91 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.