if (typeof marketingCookie !== 'undefined') { }

Brookfield Asset Management Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/06/2020
 • Koers opmaak studie: 36.93 USD
 • Huidige koers: 33.58 USD
 • Marktkapitalisatie: 58 miljard
 • Secteur: Immobilier
 • Markt: New York
 • ISIN: CA1125851040

Conseil de l'analyste

 • 33,00 $US
 • 45,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Brookfield Asset Management is een Canadese vermogensbeheerder gespecialiseerd in alternatieve assets zoals private equity, infrastructuur, hernieuwbare energie en vastgoed. Het bedrijf beheert een reeks fondsen en investeert daarnaast via vier beursgenoteerde dochters: Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Property Partners, Brookfield Renewable Energy Partners en Brookfield Business Partners. Daarnaast heeft Brookfield een meerderheidsparticipatie in Oaktree, een vermogensbeheerder gespecialiseerd in schulden van bedrijven in moeilijkheden. De hele groep had eind 2019 $ 540 miljard activa onder beheer en telt ongeveer 100.000 werknemers in 100 kantoren verspreid over 30 landen. 

Brookfield: omzetverdeling

  Source: Brookfield

  Conclusie

  Brookfield Asset Management tekende voor het eerste kwartaal een nettoverlies op van $157 miljoen. Echter maakt het management zich hier weinig zorgen over. Het verlies was namelijk volledig toe te wijzen aan niet-gerealiseerde non-cash mark-to-market herwaarderingen van de financiële activa naar aanleiding van de sterk teruggevallen markten in maart. De fee-gerelateerde opbrengsten en vrije kasstroom kende een tweecijferige groei ten opzichte van Q1 van 2019. Daarnaast heeft BAM $59 miljard aan liquiditeiten beschikbaar om te investeren. Ook Oaktree zal opnieuw een fondsenronde doen voor een 11e flagship fonds, wat initieel pas gepland was voor 2021. De gerealiseerde carried interest (i.e. prestatievergoedingen) lag iets lager dan verwacht. Brookfield zit echter niet op een schupstoel en wacht liever op een opportuner moment om haar activa af te wikkelen. Verder ziet het er naar uit dat de rente nog enige tijd op nul zal blijven, waardoor de vraag naar alternatieve harde activa versterkt blijft. Het aandeel is ondertussen alweer sterk herstelt en noteert aan een toekomstige koers/winst verhouding van 24. Het advies blijft daarom op HOUDEN, al flirt het wel met de koopzone.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000201220132014201520162017201820192020E
  Omzet18.76620.09318.36419.91324.41140.78656.77167.826-
  Operationele winst3.3844.5583.6533.6794.5815.9588.04610.124

  9.107
  Nettowinst1.2511.9752.9562.2071.5181.3173.3283.1912.933
  Boekwaarde19.5319.2621.7121.8323.4825.0926.8531.0732.39
  Winst per aandeel1.352.143.192.321.581.373.483.223.11
  Koers/Winst1118,413,810,914,618,919,510,717
  Dividend per aandeel0.370.390.450.470.560.570.640.720.72
  Dividendrendement1.57%1.49%1.28%1.53%1.54%1.45%1.40%1.27%1,16%
  Bron: Bloomberg
  Resultaten eerste kwartaal 2020 

  • Het nettoverlies van de groep bedroeg in het eerste kwartaal $157 miljoen, gedreven door niet-gerealiseerde non-cash mark-to-market herwaarderingen van de financiële activa. Het management verwacht dat dit snel teruggedraaid zal worden als de financiële markten herstellen.
  • De Funds From Operations (FFO), exclusief winsten op geliquideerde activa, daalde met ongeveer 16% jaar-over-jaar tot $884 miljoen, voornamelijk vanwege lagere fair value meerwaarden op financiële activa.
  • Het kwartaaldividend werd behouden op $0,12 per aandeel.

  Positieve punten 

  • Fee-gerelateerde opbrengsten stegen met 35% kwartaal-over-kwartaal tot $321 miljoen, gedreven door sterke fondsenwerving in de flagship fondsen voor infrastructuur en private equity en de integratie van Oaktree. Het merendeel van de fee's worden berekend over het initieel toegezegde kapitaal en zijn dus stabiel en onafhankelijk van marktvolatiliteit. 
  • Het totale beheerd vermogen (Assets under management) daalde sinds einde december met een kleine 5% tot $519 miljard vanwege de dalingen op de financiële markten midden maart.
  • Er werd voor $9 miljard nieuw investeerbaar kapitaal aangetrokken.
  • Het laatste distressed-debt fonds (i.e. schulden van bedrijven in moeilijkheden) van Oaktree heeft actief geïnvesteerd de laatste maanden en is nu voor meer dan 80% belegd. (Update 21/05/2020: ondertussen werd reeds een aanvraag bij de SEC gedaan voor het openen van een 11e flagship fonds, wat oorspronkelijk pas gepland stond voor 2021).
  • De cashflow beschikbaar voor distributie of herinvestering (CAFDR) steeg in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 43% tot $751 miljoen. Het bedrijf ziet dit als de beste indicator voor de stabiliteit van de opbrengsten op lange-termijn gezien het de stabiele fee's combineert met de duurzame uitkeringen vanuit de publiek genoteerde dochterondernemingen. 
  • Het voor investeringen beschikbaar kapitaal bedroeg einde maart $59 miljard, waarvan $46 miljard ongebruikte kapitaaltoezeggingen en $13 miljard aan liquiditeiten (cash, financiële activa en ongebruikte kredietfaciliteiten). Na het afsluiten van het kwartaal werd de liquiditeitspositie verder versterkt door het aanspreken van de obligatiemarkt (+$1,3 miljard) alsook door het verkrijgen van een bijkomende tijdelijke kredietlijn van $2 miljard voor het aangaan van nieuwe investeringsopportuniteiten.
  • Het bedrijf kocht gedurende de eerste drie maanden van het jaar voor ongeveer $300 miljoen eigen aandelen in.
  • Brookfield lanceerde eveneens een zogenaamd 'Retail Revitalization Program' van $5 miljard om te investeren in retailers die momenteel lijden onder de lockdowns. Dit sluit naar eigen zeggen volledig aan bij de investeringsfilosofie van BAM, waarbij ze investeren in hoog kwalitatieve bedrijven aan interessante waarderingen op een moment dat kapitaal schaars is.

  Negatieve punten 

  • De gerealiseerde carried interest (i.e. prestatievergoeding) viel het eerste kwartaal iets lager uit ($59 miljoen) omdat het opportuun leek om de uittredingen van enkele investeringen uit te stellen vanwege de verhoogde marktturbulentie. Deze zullen naar verwachting gerealiseerd worden in de tweede jaarhelft en/of begin 2021. De ongerealiseerde carried interest daalde met $298 miljoen en staat nu op $3,2 miljard.
  • Iets meer dan 40% van de vastgoedportefeuille bestaat uit retailvastgoed (shoppingcentra), die vanwege de lockdownmaatregelen sterk getroffen werden door de COVID-19 pandemie. Het management verwacht dat hierdoor de digitale evolutie van retail zal versnellen. Desondanks maakt het zich weinig zorgen hieromtrent omdat het een sterke vraag ziet vanuit digitale retailers die eveneens een complementaire fysieke winkellocatie wensen op een premium locatie om zo dichter bij de klant te kunnen staan.

  SWOT

  Sterktes 

  • Gemotiveerd en bekwaam managementteam met sterk trackrecord
  • CEO Bruce Flatt is 54 jaar oud en kan dus nog gedurende een lange periode aan het hoofd van het bedrijf blijven
  • Hebben een voorzichtige financieringspolitiek, waarbij ze het schuldniveau niet te hoog laten oplopen en aankopen financieren met leningen op lange termijn

  Zwaktes 

  • De veelheid aan fondsen en investeringen maken het stilaan moeilijker om een goed zicht te krijgen op waar Brookfield juist allemaal in geïnvesteerd is.
  • Door de mengeling van eigen investeringen en beheer voor derden is Brookfield atypisch en daardoor ook moeilijker te waarderen en te vergelijken met sectorgenoten.
  • De nettowinst wordt op kwartaalbasis sterk beïnvloed door het aantal transacties, desinvesteringen en herwaarderingen, waardoor het niet altijd even transparant is om de cijfers op vergelijkbare basis te analyseren. 

  Opportuniteiten 

  • Een aanhoudende lage rente zal de vraag naar alternatieve beleggingen blijven ondesteunen.
  • Het bedrijf houdt steeds voldoende liquiditeit aan. Bij een terugval van het aandeel kunnen die middelen ingezet worden om eigen aandelen terug te kopen en te vernietigen.
  • Ondanks haar omvang en track record is Brookfield nog altijd niet bekend bij de meeste beleggers. Naarmate Brookfield haar naambekendheid versterkt en haar track record kan volhouden, zien we de waardering van het aandeel op de beurs verder stijgen de komende jaren.

  Bedreigingen 

  • Naarmate Brookfield in omvang stijgt en meer geld moet investeren, vindt het mogelijk niet meer genoeg aantrekkelijke doelwitten, en kunnen de toekomstige rendementen dalen.
  • Indien de concurrentie in dit segment toeneemt, kan dit de prijzen opdrijven en de toekomstige rendementen verlagen.
  • Een stijging van de rente kan de interesse van beleggers voor harde activa opnieuw doen dalen en er mogelijk voor zorgen dat institutionele beleggers geld terugtrekken uit de fondsen van Brookfield.
  • Het deels overgenomen Oaktree is gespecialiseerd in het investeren in bedrijven in moeilijkheden. Het bedrijf was hierin de voorbije jaren vrij succesvol en verdiende miljarden in de nasleep van de financiële crisis.  Deze activiteit is risicovoller dan de overige activiteiten van Brookfield waardoor het risicoprofiel van Brookfield enigszins wijzigt.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  2015/10/11 32.65 USD Kopen
  2017/05/23 37.91 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.