Bpost Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/03/2019
 • Koers opmaak studie: 8.3 EUR
 • Huidige koers: 10.69 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,9 miljard
 • Secteur: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974268972

Conseil de l'analyste

 • 8,00 €
 • 11,20 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

De Belgische Post, een vroeger overheidsmonopolie, werd succesvol gemoderniseerd en gestroomlijnd door Johnny Thijs om het bedrijf bestand te maken tegen het openbreken van de Europese postmarkt. De overheid is met iets méér dan 50% van de aandelen nog steeds dé referentie-aandeelhouder. Private-Equitygroep CVC stapte in 2006 in het kapitaal, maar verkocht haar participatie in 2013 in twee fasen (eerst bij de beursgang en vervolgens kort daarna). 

Bpost : Omzetverdeling

Bron: Bpost

Conclusie

Het strategisch plan dat Bpost voorlegde was teleurstellend en de resultaten bevestigden de moeilijke gang van zaken. Enige lichtpuntjes zijn de flink lagere waardering van het aandeel en de mogelijkheid dat het management de lat voldoende laag heeft gelegd zodat het toch nog mogelijk wordt om de komende kwartalen beter te presteren dan de (erg laaggespannen) verwachtingen. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in miljoen2015201620172018 E
Omzet2.3932.3992.9723.725
Operationele winst466497493
Nettowinst307344325289
Boekwaarde per aandeel3,473,883,87
Winst per aandeel1,541,721,621,46
Koers/winstverhouding14,713,115,710
Dividend1,291,311,311,32
Dividendrendement5,71%5,82%5,16%9,10%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2018

 • Bpost boekte, dankzij overnames, een 33% hogere omzet van € 920,6 miljoen.
 • De nettowinst daalde 33,5% tot € 66,6 miljoen.

​​​​​​​Positieve punten 

 • De omzet kwam lichtjes boven de verwachtingen uit, terwijl de daling van het postvolume minder erg was dan gevreesd (-4,1%).
 • Het management verwacht een betere tweede jaarhelft.
 • BPost boekte de afgelopen jaren een mooie omzetstijging, met dank aan onder andere de overnames van Lagardère Travel Retail (12/2016 - omvat o.a. afhaalpunten/verkooppunten), DynaGroup (12/2016 - omvat logistiek e-commerce), het Amerikaanse e-commercebedrijf Radial (11/2016) en de groei van de pakjesdivisie. 
 • Bpost verwacht een stevige (dubbelcijferige) groei van de pakketpost. 
 • BPost kon de rechten op de verdeling van kranten en tijdschriften verlengen, van 2016 tot en met 2020. 

Negatieve punten 

 • Op vergelijkbare basis daalde de omzet met 9,9%.
 • De rendabiliteit kwam wat onder de verwachtingen uit.
 • Het postvolume zal volgens het management in 2018 met 7% dalen. Daarna zal de daling versnellen tot 9% in 2022.
 • Het is moeilijk om de winst op peil te houden eens het postvolume met meer dan 6% daalt. 
 • De overgenomen entiteiten presteren minder dan verwacht. 
 • De stijging van de transportkosten remt de winststijging van de pakketpost af. 
 • Na het vertrek van CVC is er geen tegengewicht meer voor de Belgische overheid als grootaandeelhouder. 
 • Het wordt niet evident om het dividend te handhaven.

SWOT

Sterktes :

 • De nationale ex-monopolies zoals Bpost hebben meestal een sterke marktpositie en kunnen niet zomaar door eender welke concurrent snel in het nauw worden gedreven.
 • Het sterke management van Johnny Thijs in het verleden heeft gezorgd voor succesvolle omvorming van log overheidsbedrijf naar een performanter bedrijf.
 • Sterke financiële performantie, hoge vrije cash flow
 • Aantrekkelijk dividendrendement
 • Degelijke balans

Zwaktes :

 • Europese postsector is sinds begin 2013 opengesteld voor concurrentie, waardoor de respectievelijke nationale monopolies ophielden te bestaan.
 • De staat heeft 50% in Bpost.
 • Weinig ruimte voor verdere significante verbetering marges. 

Opportuniteiten :

 • Uitstroom oudere/duurdere werknemers komt op termijn ten goede aan de marge
 • Nieuwe groeikansen (pakketbezorging, boodschappendienst,...).
 • Dalende postvolumes worden enigszins gecompenseerd door hogere posttarieven

Bedreigingen :

 • Toenemende concurrentie, ook in de groeimarkt van de pakketpost.
 • De klassieke postmarkt is een krimpende markt.
 • BPost kan niet uit hetzelfde vaatje blijven tappen en postkantoren blijven sluiten en werknemers blijven ontslaan om de resultaten op peil te houden. Ook aan de uitstroom van duurdere werknemers komt uiteindelijk een einde. 
 • De EU vindt de Belgische regels voor postbedeling te restrictief (te veel op maat van Bpost gemaakt), en wil daar verandering in zien. 
 • Het wordt steeds moeilijker om het hoge dividend te handhaven.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 22.14 EUR Houden
20/03/2019 8.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.